Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HUDEC, Jan a Martina KOSINOVÁ. Anaesthesia recommendations for Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim syndrome. ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN. GERMANY: AKTIV DRUCK & VERLAG GMBH, roč. 64, č. 10, s. "S332"-"S339", 8 s. ISSN 0170-5334. doi:10.19224/ai2023.s332. 2023.
  2. HUDEC, Jan, Tereza PROKOPOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Roman GÁL. Anesthesia and Perioperative Management for Surgical Correction of Neuromuscular Scoliosis in Children: A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, roč. 12, č. 11, s. 1-13. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm12113651. 2023.
  3. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Andrej MRLIAN a Martin SMRČKA. Brain Tissue Oxygen Levels as a Perspective Therapeutic Target in Traumatic Brain Injury. Retrospective Cohort Study. The Journal of Critical Care Medicine. MAZOVIA: SCIENDO, roč. 9, č. 1, s. 12-19. ISSN 2393-1809. doi:10.2478/jccm-2023-0001. 2023.
  4. HUDEC, Jan a Martina KOSINOVÁ. Congenital cataracts, facial dysmorphism and neuropathy syndrome. ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN. GERMANY: AKTIV DRUCK & VERLAG GMBH, roč. 64, č. 12, s. "S446"-"S453", 8 s. ISSN 0170-5334. doi:10.19224/ai2023.s446. 2023.
  5. VRBICA, Kamil, Jan HUDEC, Ondřej HRDÝ, Michal GALKO, Hana HORALKOVA, Regina DEMLOVÁ, Michaela KUBELOVÁ, Martin REPKO a Roman GÁL. Effect of Prophylactic Fibrinogen Concentrate In Scoliosis Surgery (EFISS): a study protocol of two-arm, randomised trial. BMJ Open. London: BMJ Publishing Group, roč. 13, č. 5, s. 1-8. ISSN 2044-6055. doi:10.1136/bmjopen-2022-071547. 2023.
  6. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Ondřej HORÁK, Martin REPKO a Roman GÁL. Challenging anesthesia of the patient on ketogenic diet therapy scheduled for scoliosis surgery under motor evoked potentials monitoring: a case report. JOURNAL OF ANESTHESIA. TOKYO: SPRINGER, roč. 37, č. 5, s. 815-817. ISSN 0913-8668. doi:10.1007/s00540-023-03226-z. 2023.
  7. HUDEC, Jan. Pacient po operaci skoliózy v intenzivní péči. In 25th Colours of Sepsis, Ostrava. 2023.
  8. HUDEC, Jan. Perioperační management pacientů k operaci NM skolióz. In XXI. Kongres České spondylochirurgické společnosti. 2023.
  9. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Karel SMETANA, Tomáš KORBIČKA, Jan HUDEC, Martin JABORNÍK a Vladimír PROCHÁZKA. Psychological care reflecting the specifics of the course of viral infection in SARS-CoV-2 oncological patients with oxygenation disorder - a case series. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 36, č. 3, s. 234-240. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2023234. 2023.
  10. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Karel SMETANA, Tomáš KORBIČKA, Jan HUDEC, Martin JABORNÍK a Vladimír PROCHÁZKA. Psychologická péče prováděná u onkologických pacientů s virem SARS-CoV-2 s oxygenační poruchou léčených na jednotce intenzivní péče. In XLVII. Brněnské onkologické dny. ISSN 1802-5307. 2023.
  11. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Kamil HUDÁČEK, Hana ZELINKOVÁ, Martin REPKO a Roman GÁL. The influence of depth of anaesthesia on motor evoked potentials monitoring during scoliosis surgery in children and adolescents (SCOL study): pilot data from a prospective observational study. In Euroanaesthesia 2023. ISSN 0265-0215. 2023.

  2022

  1. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Tereza PROKOPOVÁ, Milan FILIPOVIČ, Martin REPKO a Petr ŠTOURAČ. Anesthesia of a patient with congenital cataract, facial dysmorphism, and neuropathy syndrome for posterior scoliosis: A case report. World Journal of Clinical Cases. PLEASANTON: BAISHIDENG PUBLISHING GROUP INC, roč. 10, č. 13, s. 4207-4213. ISSN 2307-8960. doi:10.12998/wjcc.v10.i13.4207. 2022.
  2. HUDEC, Jan a Martina KOSINOVÁ. Anesthesia of the Patient with Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim (ZTTK) Syndrome: A Case Report. Children. Basel: MDPI, roč. 9, č. 6, s. 1-6. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children9060869. 2022.
  3. HUDEC, Jan. COVID-19 argumentem k přijetí i odmítnutí pacienta. In 24th Colours of Sepsis, Ostrava. 2022.
  4. PROKOPOVÁ, Tereza, Jan HUDEC, Kamil VRBICA, Jan STAŠEK, Andrea POKORNÁ, Petr ŠTOURAČ, Kateřina RUSINOVÁ, Paulína KERPNEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MALÁSKA. Palliative care practice and moral distress during COVID-19 pandemic (PEOpLE-C19 study): a national, cross-sectional study in intensive care units in the Czech Republic. Critical Care. London: BMC, roč. 26, č. 1, s. 1-14. ISSN 1364-8535. doi:10.1186/s13054-022-04066-1. 2022.
  5. HUDEC, Jan. Perioperační management pacientů k operaci neuromuskulárních skolióz. In XXVIII. kongres ČSARIM. 2022.
  6. HUDEC, Jan. Pokročilé anesteziologické techniky u operací páteře. In XIV. Konference AKUTNĚ.CZ. 2022.
  7. MALÁSKA, Jan, Filip KELLER, David CHLEBEK, Jan STAŠEK, Jan HUDEC, Tereza PROKOPOVÁ, Milan KRATOCHVÍL, František DUŠKA, J. MÁCA, Kristián BRAT, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jozef KLUČKA a Petr ŠTOURAČ. Praxe podávání systémových kortikosteroidů kriticky nemocným pacientům s covidem-19 v České republice – dotazníkový průzkum (studie ASAP-C). Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 33, č. 1, s. 7-13. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2022.006. 2022.
  8. PROKOPOVÁ, Tereza, Jan HUDEC, Kamil VRBICA, Jan STAŠEK, Andrea POKORNÁ, Petr ŠTOURAČ, K. RUSINOVÁ, P. KERPNEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MALÁSKA. Terminologie a praxe paliativní péče na jednotkách intenzivní péče v České republice: výsledky studie PEOpLE­‑C19. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 33, č. 5, s. 198-204. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2022.032. 2022.
  9. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ a Martin NĚMEC. Základní principy anesteziologické péče k perioperační monitoraci transkraniálních motorických evokovaných potenciálů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: ČLS JEP, roč. 85, č. 6, s. 457-461. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2022457. 2022.

  2021

  1. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Tereza PROKOPOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Anaesthetic management of the patient with Congenital Cataract, Facial Dysmorphism, Neuropathy (CCFDN) syndrome: first published successful endotracheal intubation. In 17th World Congress of Anaesthesiologists. ISSN 0003-2999. 2021.
  2. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Kamil HUDÁČEK a Roman GÁL. Difficult airway management – can we change practice against guidelines? In 17th World Congress of Anaesthesiologists. ISSN 0003-2999. 2021.
  3. PROKOPOVÁ, Tereza, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Jan DVOŘÁČEK, Roman GÁL a Jan MALÁSKA. Zhodnocení implementace simulační výuky do specializačního vzdělávání lékařů před absolvováním základního kmene. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen, s.r.o., roč. 32, č. 2, s. 74-81. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2021.009. 2021.

  2020

  1. HUDEC, Jan. ACIDÓZA- vnitřní prostředí. In 22nd Colours of Sepsis, Ostrava. 2020.

  2019

  1. HUDEC, Jan. Co by měl mladý intenzivista vědět při péči o pacienta se septickým šokem. In 21st Colours of Sepsis, Ostrava. 2019.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2024 14:56