Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BÁRTA, Ondřej, Klára ZÁLESKÁ, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK a Kristýna VLČKOVÁ. Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. In European Conference on Educational Research (ECER) : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, Hamburg, 2 – 6 September 2019. 2019.
 2. ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK a Kristýna VLČKOVÁ. Otázky ambivalence učení mládeže v oblasti ICT. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.-13.9.2019, Liberec. 2019.
 3. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The relationship between the age at first computer use and students' perceived competence and autonomy in ICT usage : A mediation analysis. Computers & Education, 2019, roč. 141, NOV 2019, s. 1-14. ISSN 0360-1315. doi:10.1016/j.compedu.2019.103614.
 4. JUHAŇÁK, Libor, Klára ZÁLESKÁ, Jiří ZOUNEK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The use of ICT by natives and immigrant children in Europe : Is there a difference? In Gómez Chova, Luis; López Martínez, Augustín; Candel Torres, Ignacio. ICERI2019 Proceedings. Seville, Spain: IATED Academy, 2019. s. 4266-4274, 9 s. ISBN 978-84-09-14755-7.
 5. 2018

 6. BÁRTA, Ondřej, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Ambivalence in ICT-related learning. In Cyberspace Conference 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018.
 7. ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Czech Republic and Norway on their path todigital education. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 4, s. 11-48. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-4-2.
 8. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. ICT in Czech Students’ Learning through the Lenses of PISA 2015: A Secondary Analysis. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018.
 9. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The Relationship between Students’ ICT Use and Their School Performance: Evidence from PISA 2015 in the Czech Republic. Orbis Scholae, Karolinum, 2018, roč. 12, č. 2, s. 37-64. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.292.
 10. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Učení českých žáků a jejich školní úspěšnost v éře digitálních technologií (sekundární analýza výzkumu PISA 2015). In XXVI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018.
 11. 2017

 12. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-15. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
 13. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problémový vztah rodiče a učitele. In Bakošová, Zlatica. Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže. první. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK, 2017. s. 147-154, 8 s. ISBN 978-80-223-4353-4.
 14. VLČKOVÁ, Kristýna. Rozhodování rodičů o odkladu školní docházky v kontextu výběru školy. ORBIS SCHOLAE, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017, roč. 11, č. 1, s. 31-50. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2017.16.
 15. 2016

 16. PULIŠOVÁ, Kristýna. Když rodiče vybírají základní školu. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu, 2016. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 17. PULIŠOVÁ, Kristýna. Když rodiče vybírají základní školu. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu, 2016. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 18. PULIŠOVÁ, Kristýna. Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 167-182. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-9.
 19. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problémový vztah rodiče a učitele. In Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže, Bratislava, 18.3.2016. 2016.
 20. 2015

 21. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problematický vztah rodiče a učitele. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2020 13:03