Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. HOLLAN, Jan. Máme mít starost o kyslík? Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP, 2019, roč. 33, č. 4, s. 6-7. ISSN 1213-0699.

  2017

  1. HOLLAN, Jan a Yvonna GAILLYOVÁ. Konkrétní opatření adaptace na vlny veder ve Vídni. Online. In Zuzana Šeptunová. ŠEPTUNOVÁ, Zuzana, Vlastimil RIEGER, Miroslav KUNDRATA a Robert SEDLÁK. Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno : studie. Brno: Nadace Partnerství (pro Statutární město Brno), 2017, s. 6-44, 38 s.

  2016

  1. DLABKA, Jakub, Pavel DANIHELKA, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav ROŽNOVSKÝ, Jan HOLLAN, Jiří KRIST, Yvonna GAILLYOVÁ, Erik THORSTENSEN, Barbora BAUDIŠOVÁ, Kamila DANIHELKOVÁ a Jana SUCHÁNKOVÁ. Od zranitelnosti k resilienci : Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2016, 64 s. ISBN 978-80-87308-32-5.

  2015

  1. HOLLAN, Jan. Ochrana klimatu. Brno: Ekologický institut Veronica, 2015, 62 s.

  2014

  1. HOLLAN, Jan a Tomáš MILÉŘ. Climate and Flows of Substances – How the Earth's climate system works, why and how the climate is changing. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 108 s.
  2. MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek : jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1 .vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4.
  3. MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek – Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4.
  4. HOLLAN, Jan. Rømerova metoda měření rychlosti světla. In Motivace nadaných v matematice a přírodních vědách III. 2014.

  2013

  1. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Biochar Hands-on Education. In Costa M. F., Dorrío B. V. , Kireš M. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. 1. vyd. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2013, s. 263-267. ISBN 978-989-98032-2-0.
  2. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Climate Change Education for Physics Teachers. In ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
  3. HOLLAN, Jan, Tomáš MILÉŘ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Data Visualization with Gnuplot in Climate Change Education. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology In Education. Proceedings. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013, s. 98-102, 320 s. ISBN 978-80-7464-324-8.
  4. HOLLAN, Jan. RGB radiometry with ordinary cameras as a research opportunity for everybody. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
  5. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Vizualizace dat programem Gnuplot ve vzdělávání o změně klimatu. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.

  2012

  1. HOLLAN, Jan. Light as a Disruptor to be Quantified. Brno: Brno Uni. of Technology, Faculty of Engineering and Commmunication, Dept. of Physics, 2012.
  2. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Tomáš MILÉŘ a Jan HOLLAN. Physics and Environmental Studies for Teachers. In Pavel Koktavý. New Trends in Physics 2012. 1. vyd. Brno: Faculty of Engineering and Commmunication, 2012, s. 246-249. ISBN 978-80-214-4594-9.
  3. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. Online. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012, s. 1437-1442. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
  4. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
  5. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. ISSN 1986-3020.
  6. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. The inclusion of environmental issues is an important component of science education. In World Conference of Physics Education. 2012.

  2011

  1. HOLLAN, Jan. Venkovní osvětlení v obcích. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2011, 64 s. ISBN 978-80-87308-04-2.

  2007

  1. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Blood pressure and the illumination of bedroom at night. In Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams&Wilkins, 2007, s. 33-33. ISSN 0263-6352.

  2006

  1. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Disturbance of circadian rhythm in blood pressure by lack of darkness at night. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2006, roč. 79, č. 3, s. 147-154. ISSN 1211-3395.
  2. HOLLAN, Jan. RGB radiometrie digitálními fotoaparáty. In Workshop NDT 2006. B rno: Brno University of Technology, 2006, s. 31-37. ISBN 80-7204-487-7.

  2004

  1. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Martin FOREJT, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ALTERATIONS OF CIRCADIAN RHYTHM IN BLOOD PRESSURE BY LACK OF DARK: 24-h AMBULATORY BLOOD-PRESSURE MONITORING. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004, s. 16-16. ISBN 80-86607-14-3.
  2. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT a Jan HOLLAN. Disturbance of circadian processes by lack of dark:first results of blood-pressure monitoring.Abstracts. In Cancer and Rhythm. Graz: AUVA, 2004, s. 31-31.
  3. FOREJT, Martin a Jan HOLLAN. Sleep disturbances by light at night: an overview of introductory results from Czechia. In Leukaemia Conference. London, 2004.
  4. FOREJT, Martin, Karel SKOČOVSKÝ, Roman SKOTNICA a Jan HOLLAN. Sleep disturbances by light at night: two queries made 2003 in Czechia. In Cancer and Rhythm. Graz: AUVA, 2004, s. 26-26.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 17:13