Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ a Federico PEZZOTTA. Chemical composition of tourmalines from the Manjaka pegmatite and its exocontact, Sahatany Valley, Madagascar. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2023, roč. 68, č. 3, s. 185-202. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.374.
  2. RYBNIKOVA, Olena, Pavel UHER, Milan NOVÁK, Stepan CHLADEK, Peter BACIK, Sergii KURYLO a Tomáš VACULOVIČ. Chrysoberyl and associated beryllium minerals resulting from metamorphic overprinting of the Maršíkov–Schinderhübel III pegmatite, Czech Republic. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical Society, 2023, roč. 87, č. 3, s. 369-381. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/mgm.2023.22.
  3. NOVÁK, Milan, Zdeněk DOLNÍČEK, Adam ZACHAŘ, Petr GADAS, Miroslav NEPEJCHAL, Kamil SOBEK, Radek ŠKODA a Luboš VRTIŠKA. Mineral assemblages and compositional variations in bavenite–bohseite from granitic pegmatites of the Bohemian Massif, Czech Republic. Mineralogical Magazine. Cambridge University Press, 2023, roč. 87, č. 3, s. 415-432. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/mgm.2023.17.
  4. SOBEK, Kamil a Milan NOVÁK. Minerály skupiny Al2SiO5. Minerál. Jihočeský mineralogický klub o.s, 2023, č. 1, s. 3-7. ISSN 1213-0710.
  5. NOVÁK, Milan, Jiří TOMAN, Radek ŠKODA, Drahos ŠIKOLA a Jiří MAZUCH. Review of zeolite mineralizations from the high-grade metamorphosed Strážek Unit, Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences. Česká geologická společnost, 2023, roč. 68, č. 2, s. 111-138. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.370.

  2022

  1. BOSI, Ferdinando, Federico PEZZOTTA, Alessandra ALTIERI, Giovanni B. ANDREOZZI, Paolo BALLIRANO, Gioacchino TEMPESTA, Jan CEMPÍREK, Radek ŠKODA, Jan FILIP, Renata ČOPJAKOVÁ, Milan NOVÁK, Anthony R. KAMPF, Emily D. SCRIBNER, Lee A. GROAT a R. James EVANS. Celleriite, ☐(⁠Mn22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH), a new mineral species of the tourmaline supergroup. American Mineralogist. Mineralogical Society of America, 2022, roč. 107, č. 1, s. 31-42. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am-2021-7818.
  2. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Online. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9.
  3. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2.
  4. VÁCHA, Jakub a Milan NOVÁK. Tsilaisit z Černé v Pošumaví. Minerál. České Budějovice: Jihočeský mineralogický klub z.s., 2022, roč. 30, č. 3, s. 230-462. ISSN 1213-0710.

  2021

  1. RADKOVÁ, Pavlína, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Stanislav HOUZAR a Radek ŠKODA. Amphibole and pyroxene as indicators of alkaline conditions in banded carbonatite-like marbles from Bližná, Český Krumlov Unit, Moldanubian Zone. Journal of Geosciences. Czech Geological Society, 2021, roč. 66, č. 4, s. 243-262. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.336.
  2. KRMÍČEK, Lukáš, Milan NOVÁK, Robert B. TRUMBULL, Jan CEMPÍREK a Stanislav HOUZAR. Boron isotopic variations in tourmaline from metacarbonates and associated talc-silicate rocks from the Bohemian Massif: Constraints on boron recycling in the Variscan orogen. Geoscience Frontiers. China University of Geosciences, 2021, roč. 12, č. 1, s. 219-230. ISSN 1674-9871. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2020.03.009.
  3. ČOPJAKOVÁ, Renata, Jiří PROKOP, Milan NOVÁK, Zdeněk LOSOS, Petr GADAS, Radek ŠKODA a Markéta HOLÁ. Hydrothermal alteration of tourmaline from pegmatitic rocks enclosed in serpentinites: Multistage processes with distinct fluid sources. Lithos. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 380-381, January, s. "105823", 19 s. ISSN 0024-4937. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105823.
  4. CHLÁDEK, Štěpán, Pavel UHER, Milan NOVÁK, Peter BAČÍK a Tomáš OPLETAL. Microlite-group minerals: tracers of complex post-magmatic evolution in beryl–columbite granitic pegmatites, Maršíkov District, Bohemian Massif, Czech Republic. Mineralogical Magazine. Mineralogical Society, 2021, roč. 85, č. 5, s. 725-743. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/mgm.2021.58.
  5. HREUS, Sebastián, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Jiří TOMAN a Scarlett URBANOVÁ. Role of early cordierite crystallization on tourmaline composition in rare-element pegmatites Věžná I and Hrotovice. In TUR2021 3rd International Conference on Tourmaline. 2021. ISSN 0369-6243.
  6. NOVÁK, Milan. Tourmalines and pegmatites. In TUR2021 3rd International Conference on Tourmaline. 2021. ISSN 0369-6243.

  2020

  1. TOMAN, Jiří a Milan NOVÁK. Beryl-columbitový pegmatit Věžná I. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Moravské zemské muzeum, 2020, roč. 105, č. 1, s. 3-42. ISSN 1211-8796.
  2. ZACHAŘ, Adam, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Beryllium minerals as monitors of geochemical evolution from magmatic to hydrothermal stage; examples from NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Czech Geological Survey, 2020, roč. 65, č. 3, s. 153-172. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.307.
  3. ŠKODA, Radek, Milan NOVÁK, Renata ČOPJAKOVÁ, Miguel Ángel GALLISKI, Miguel Ángel MÁRQUEZ-ZAVALÍA a Jiří SEJKORA. Bismuth minerals from the intragranitic La Elsa NYF pegmatite, Potrerillos granite, Argentina: Monitors of fluid evolution from magmatic to hydrothermal stage. Canadian Mineralogist. Mineralogical Association of Canada, 2020, roč. 58, č. 6, s. 717-732. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.2000011.
  4. CHLÁDEK, Štěpán, Pavel UHER a Milan NOVÁK. Compositional and textural variations of columbite-group minerals from beryl-columbite pegmatites in the Maršíkov District, Bohemian Massif, Czech Republic: Magmatic versus hydrothermal evolution. Canadian Mineralogist. Mineralogical Association of Canada, 2020, roč. 58, č. 6, s. 767-783. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.1900093.
  5. SEJKORA, Jiří, Jiří LITOCHLEB, Milan NOVÁK, Jaroslav CÍCHA a Zdeněk DOLNÍČEK. Nickel-(Bi,Ag) sulphide mineralization from NYF Vepice pegmatite, Milevsko pluton, southern Bohemia (Czech Republic) - a reflection of the parental granite chemistry. Journal of Geosciences. Praha: Czech Geological Survey, 2020, roč. 65, č. 3, s. 187-199. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.310.
  6. GADAS, Petr a Milan NOVÁK. Primární oxidy Nb, Ta, W, Sn a Ti v turmalínech z dutin jednoduchých pegmatitů strážeckého moldanubika, Česká republika. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Moravské zemské muzeum, 2020, roč. 105, č. 1, s. 43-55. ISSN 1211-8796.
  7. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Adam SZUSZKIEWICZ, Adam PIECZKA, Jakub HAIFLER a Jan CEMPÍREK. Secondary beryl in cordierite/sekaninaite pseudomorphs from granitic pegmatites – A monitor of elevated content of beryllium in the precursor. Canadian Mineralogist. Mineralogical Association of Canada, 2020, roč. 58, č. 6, s. 785-802. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.2000014.

  2019

  1. GALLISKI, M.A., M.F. MARQUEZ-ZAVALIA, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Renata ČOPJAKOVÁ a D.S. PAGANO. A Ta,Ti-rich oxide mineral assemblage from the Nancy beryl-columbite-phosphate granitic pegmatite, San Luis, Argentina. Mineralogy and Petrology. WIEN: Springer Wien, 2019, roč. 113, č. 5, s. 687-701. ISSN 0930-0708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00710-019-00673-z.
  2. NOVOTNÝ, František, Milan NOVÁK a Jan CEMPÍREK. Chemické složení turmalínu z elbaitového pegmatitu Dolní Rožínka. Bulletin Mineralogie Petrologie. Praha, 2019, roč. 27, č. 1, s. 38-45. ISSN 2570-7337.
  3. GUASTONI, A., L. SECCO, Radek ŠKODA, F. NESTOLA, M. SCHIAZZA, Milan NOVÁK a G. PENNACCHIONI. Non-Metamict Aeschynite-(Y), Polycrase-(Y), and Samarskite-(Y) in NYF Pegmatites from Arvogno, Vigezzo Valley (Central Alps, Italy). Minerals. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 9, č. 5, s. 1-23. ISSN 2075-163X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/min9050313.
  4. MALÝ, Jakub, Jan CEMPÍREK a Milan NOVÁK. Složení stébelnatého vesuvianu ze skarnoidu od Moravských Bránic (Moravosilezikum). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, Česká Republika: Moravské zemské muzeum, 2019, roč. 103, č. 1, s. 97-111. ISSN 1211-8796.
  5. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Radek ŠKODA, Jan CEMPÍREK, Adam ZACHAŘ, Tomáš FLÉGR a Federico PEZZOTTA. Titanium in tourmalines from granitic pegmatites and their exocontacts. Canadian Mineralogist. Quebec: Mineralogical Association of Canada., 2019, roč. 57, č. 5, s. 745-747. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.AB00011.

  2018

  1. ZACHAŘ, Adam a Milan NOVÁK. Beryllium minerals from NYF intragranitic pegmatitesof the ultrapotassic Třebíč Pluton, Czech Republic. In 5th Central-European Mineralogical Conference. 2018. ISBN 978-80-223-4548-4.
  2. NOVÁK, Milan, Stepan CHLADEK, Pavel UHER a Petr GADAS. Complex magmatic and subsolidus compositional trends of columbite-tantalite in the beryl-columbite Sejby granitic pegmatite, Czech Republic: role of crystal-structural constraints and associated minerals. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2018, roč. 63, č. 3, s. 253-263. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.269.
  3. CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK. Foreword to the special issue arising from the international conference "Tourmaline 2017". JOURNAL OF GEOSCIENCES. Praha: Česká geologická společnost, 2018, roč. 63, č. 2, s. 75-76. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.265.
  4. ŠKODA, Radek, J. PLÁŠIL, Renata ČOPJAKOVÁ, Milan NOVÁK, E. JONSSON, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ a D. HOLTSTAM. Gadolinite-(Nd), a new member of the gadolinite supergroup from Fe-REE deposits of Bastnas-type, Sweden. Mineralogical Magazine. Middlesex: Mineralogical Society, 2018, roč. 82, č. 1, s. "S133"-"S145", 13 s. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2017.081.047.
  5. LOUN, Jan, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Marek DOSBABA a Renata ČOPJAKOVÁ. Geochemistry and secondary alterations of microlite from aluvial deposits in the Numbi area, S. Kivu, Democratic Republic of the Congo. Canadian Mineralogist. Mineralogical Association of Canada., 2018, roč. 56, č. 2, s. 203-220. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.1700091.
  6. BUŘIVAL, Zbyněk a Milan NOVÁK. Secondary blue tourmaline after garnet from elbaite-subtype pegmatites; implications for source and behavior of Ca and Mg in fluids. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2018, roč. 63, č. 2, s. 111-122. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.257.
  7. TOMAN, Jiří a Milan NOVÁK. Textural relations and chemical composition of minerals from a pollucite + harmotome + chabazite nodule in the Věžná I pegmatite, Czech republic. Canadian Mineralogist. Mineralogical Association of Canada., 2018, roč. 56, č. 4, s. 375-392. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.1800014.

  2017

  1. PLÁŠIL, Jakub, Pavel ŠKÁCHA, Jiří SEJKORA, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, František VESELOVSKY a Jan HLOUŠEK. Babanekite, Cu-3(AsO4)(2) center dot 8H(2)O, from Jachymov, Czech Republic - a new member of the vivianite group. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2017, roč. 62, č. 4, s. 261-270. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.248.
  2. KRMÍČEK, Lukáš, Milan NOVÁK, Trumbull ROBERT, Jan CEMPÍREK a Houzar STANISLAV. Boron isotope variations in tourmaline from metacarbonates and associated calc-silicate rocks of the eastern part of the Bohemian Massif. In mezinárodní konference - Tourmaline 2017. 2017.
  3. FLÉGR, Tomáš, Lukáš ZAHRADNÍČEK a Milan NOVÁK. Contrasting textures and compositional evolutions of primary and secondary (metasomatic) tourmalines from elbaite-subtype pegmatites Pikárec and Řečice: Moldanubian Zone, Czech Republic. In Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway, 8th International Symposium on Granitic Pegmatites (PEG2017). 2017. ISBN 978-82-8347-019-2.
  4. ZACHAŘ, Adam a Milan NOVÁK. Distribution of intragranitic NYF pegmatites in the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Czech Republic; a vertically zoned pattern. In PEG 2017. 2017. ISBN 978-82-8347-019-2.
  5. LEICHMANN, Jaromír, Ivan GNOJEK, Milan NOVÁK, Jiří SEDLAK a Stanislav HOUZAR. Durbachites from the Eastern Moldanubicum (Bohemian Massif): erosional relics of large, flat tabular intrusions of ultrapotassic melts-geophysical and petrological record. International Journal of Earth Sciences. NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 106, č. 1, s. 59-77. ISSN 1437-3254. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00531-016-1296-1.
  6. KRMÍČEK, Lukáš, Milan NOVÁK, Robert TRUMBULL, Jan CEMPÍREK a Stanislav HOUZAR. Field stop A1 - Sedliště near Polička. 1. vyd. Brno: MU, 2017, s. 21-24. ISBN 978-80-7490-157-7.
  7. VÝRAVSKÝ, Jakub, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Formation of pretulite (ScPO4) by recrystallization of Sc-rich precursors in Dolni Bory pegmatite: Evidence for different mobility of Sc, Y, REE and Zr in hydrothermal conditions. Chemical Geology. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017, roč. 449, January, s. 30-40. ISSN 0009-2541. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2016.11.031.
  8. BUŘIVAL, Zbyněk a Milan NOVÁK. Hydrothermal replacement of amblygonite-montebrasite by blue tourmaline – examples from the Moldanubicum, Czech Republic. In International Symposium - Tourmaline 2017. 2017.
  9. VÝRAVSKÝ, Jakub, Radek ŠKODA a Milan NOVÁK. Kristiansenite, thortveitite and ScNbO4: Products of Ca-metasomatism of Sc-enriched columbite-(Mn) from NYF pegmatite Kožichovice II, Czech Republic. In PEG2017 8th International Symposium on Granitic Pegmatites. 2017. ISBN 978-82-8347-019-2.
  10. PLÁŠIL, Jakub, Jiří ČEJKA, Jiří SEJKORA, Jan HLOUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Michal DUŠEK, Ivana CISAROVA, Ivan NEMEC a Jana EDEROVA. Linekite, K2Ca3[(UO2)(CO3)(3)](2)center dot 8H(2)O, a new uranyl carbonate mineral from Jachymov, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2017, roč. 62, č. 3, s. 201-213. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.241.
  11. BOSI, F., H. SKOGBY, M.E. CIRIOTTI, Petr GADAS, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Dalibor VŠIANSKÝ a Jan FILIP. Lucchesiite, CaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)(3)(OH)(3)O, a new mineral species of the tourmaline supergroup. Mineralogical Magazine. TWICKENHAM: Mineralogical Society, 2017, roč. 81, č. 1, s. 1-14. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2016.080.067.
  12. NOVÁK, Milan, Cícha JAROSLAV, Renata ČOPJAKOVÁ, Radek ŠKODA a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Milarite-group minerals from the NYF pegmatite Velká skála, Písek district, Czech Republic: sole carriers of Be from the magmatic to hydrothermal stage. European Journal of Mineralogy. STUTTGART: E SCHWEIZERBARTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, SCIENCE PUBLISHERS, 2017, roč. 29, č. 4, s. 755-766. ISSN 0935-1221. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/ejm/2017/0029-2652.
  13. RADKOVÁ, Pavlína, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Minerály superskupiny pyrochlóru z metakarbonátovej horniny v Bližnej. Minerál. Jihočeský mineralogický klub o.s, 2017, Speciál, č. 2016, s. 61-63. ISSN 1213-0710.
  14. NOVÁK, Milan, Petr GADAS a Jan KOCÁB. Secondary beryl in cordierite/sekaninaite pseudomorphs – an indicator of elevated content of beryllium in the precursor. 2017. ISBN 978-82-8347-019-2.
  15. NOVÁK, Milan, Jiří PROKOP, Zdeněk LOSOS a Ivo MACEK. Tourmaline, an indicator of external Mg-contamination of granitic pegmatites from host serpentinite; examples from the Moldanubian Zone. In CAM-2017 (Conference on Accessory Minerals), Wien. 2017.
  16. NOVÁK, Milan, Jiří PROKOP, Zdeněk LOSOS a Ivo MACEK. Tourmaline, an indicator of external Mg-contamination of granitic pegmatites from host serpentinite; examples from the Moldanubian Zone, Czech Republic. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 111, č. 4, s. 625-641. ISSN 0930-0708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00710-017-0512-4.
  17. TOMAN, Jiří, Milan NOVÁK, Jan LOUN a Jan CEMPÍREK. Tourmaline from Věžná I pegmatite; an indicator of external contamination and internal fractionation. In mezinárodní konference - Tourmaline 2017. 2017.

  2016

  1. MAGNA, T., Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, V. JANOUŠEK, C.V. ULLMANN a U. WIECHERT. Crystallographic control on lithium isotope fractionation in Archean to Cenozoic lithium-cesium-tantalum pegmatites. Geology. 2016, roč. 44, č. 8, s. 655-658. ISSN 0091-7613. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1130/G37712.1.
  2. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Adam SZUSZKIEWICZ, E. SZELEG, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ a Jakub HAIFLER. MAGNESIUM-RICH Na,Be,Li-rich SEKANINAITE FROM MIAROLITIC PEGMATITE AT ZIMNIK, STRZEGOM-SOBOTKA MASSIF, SUDETES, POLAND. Canadian Mineralogist. QUEBEC: MINERALOGICAL ASSOC CANADA, 2016, roč. 54, č. 4, s. 971-987. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.1600024.
  3. RADKOVÁ, Pavlína, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Minerals of pyrochlore supergroup in carbonatite from Bližná (Czech Republic). In New Minerals and Mineralogy in the 21th Century International Scientific Symposium Jáchymov 2016. 2016. ISBN 978-80-7490-117-1.
  4. FLÉGR, Tomáš, Milan NOVÁK a Jan CEMPÍREK. New occurrence of bosiite in the Řečice pegmatite, Czech Republic. In New Minerals and Mineralogy in the 21th Century, International Scientific Symposium Jáchymov 2016. 2016.
  5. NOVÁK, Milan, Petr GADAS, Sebastián HREUS, Jan KOCÁB a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Opposing concentrations of Li and Be in cordierite/sekaninaite from granitic pegmatites in the Moldanubicum; an indication of the depth of anatectic processes? 2016.
  6. PAGANO, Diego Sebastian, Miguel Angel GALLISKI, Maria Florencia MÁRQUEZ-ZAVALÍA, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Petrography, Mineralogy, and Origin of the Syenite Pegmatitic Segregation Veins from La PeNa Alkaline Complex, Mendoza, Argentina. Canadian Mineralogist. Quebec: Mineralogical Association of Canada, 2016, roč. 54, č. 4, s. 803-825. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.1600015.
  7. BURIÁNEK, David, Zdeněk DOLNÍČEK a Milan NOVÁK. Textural and compositional evidence for a polyphase saturation of tourmaline in granitic rocks from the Třebíč Pluton (Bohemian Massif). Journal of Geosciences. 2016, roč. 61, č. 4, s. 309-334. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.220.
  8. MALÝ, Jakub, Milan NOVÁK a Jan CEMPÍREK. VESUVIANITE – POTENTIAL INDICATOR MINERAL OF MINERALIZED SKARNS? In New Minerals and Mineralogy in the 21st Century, International scientific symposium Jáchymov 2016. 2016. ISBN 978-80-7490-117-1.
  9. CEMPÍREK, Jan, E.S. GREW, A.R. KAMPF, C. MA, Milan NOVÁK, Petr GADAS, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, F. PEZZOTTA, L.A. GROAT a S.V. KRIVOVICHEV. Vranaite, ideally Al16S4Si4O38, a new mineral related to boralsilite, Al16B6Si2O37, from the Manjaka pegmatite, Sahatany Valley, Madagascar. American Mineralogist. CHANTILLY: Mineralogical Society of America, 2016, roč. 101, 9-10, s. 2108-2117. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am-2016-5686.

  2015

  1. NOVÁK, Milan, Jan CEMPÍREK, Petr GADAS, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, F. PEZZOTTA a L.A. GROAT. Boralsilite and Li,Be-bearing “boron mullite” Al8B2Si2O19, breakdown products of spodumene from the Manjaka pegmatite, Sahatany Valley, Madagascar. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2015, roč. 53, č. 2, s. 357-373. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.1400092.
  2. NOVÁK, Milan, Tomáš FLÉGR a Vladimír HRAZDIL. Compositional evolution of tourmaline from endocontact to attractive crystals of elbaite in pockets from the Řečice pegmatite, Czech Republic. In PEG 2015, Poland. 2015.
  3. PLÁŠIL, Jakub, Jan HLOUŠEK, Anatoly KASATKIN, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK a Jiří ČEJKA. Geschieberite, K-2(UO2)(SO4)(2)(H2O)(2), a new uranyl sulfate mineral from Jachymov. Mineralogical Magazine. Middlesex: Mineralogical Society, 2015, roč. 79, č. 1, s. 205-216. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2015.079.1.16.
  4. BUŘIVAL, Zbyněk a Milan NOVÁK. Hydrothermal replacement of garnet by tourmaline in elbaite subtype LCT pegmatites. In PEG 2015: 7th International Symposium on Granitic Pegmatites. 2015.
  5. VÝRAVSKÝ, Jakub, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Chemical composition of monazite- and zircon-group minerals from the Dolní Bory pegmatites, Czech Republic – Markers of the pegmatite evolution. In PEG 2015: 7th International Symposium on Granitic Pegmatites. 2015.
  6. NOVÁK, Milan, Petr GADAS, Radek ŠKODA, Jan CEMPÍREK, Renata ČOPJAKOVÁ, Jan LOUN, Tomáš KADLEC, Jiří TOMAN, Karel BREITER, Adam PIECZKA, Adam SZUSZKIEWICZ, Jacek SZCZEPAŃSKI, Eligiusz SZEŁĘG, Janusz JANECZEK a Krzysztof NEJBERT. PEG 2015 7th International Symposium on Granitic Pegmatites Fieldtrip Guidebook. Zlín: University of Silesia, Sosnowiec, Poland, 2015, 103 s. Fieldtrip Guide. ISBN 978-80-7490-063-1.
  7. ZIKEŠ, Jiří, Milan NOVÁK a Jindřich LEITNER. Petalite and its alteration from complex (Li) pegmatites in the Moldanubian zone. In 7th International Symposium on Granitic Pegmatites PEG 2015. 2015.
  8. VRTIŠKA, Luboš, Jiří SEJKORA, Radana MALÍKOVÁ, Dalibor VELEBIL, Jan SOUMAR, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. REE, Y-rich minerals from granitic pegmatite at Mlýny near Tvoršovice (Central Bohemian Plutonic Complex, Czech Republic). In 7th International Symposium on Granitic Pegmatites, PEG 2015 Ksiaz, Poland. 2015.
  9. ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Milan NOVÁK a Jan CEMPÍREK. Sc- and REE-rich tourmaline replaced by Sc-rich REE-bearing epidote-group mineral from the mixed (NYF plus LCT) Kracovice pegmatite (Moldanubian Zone, Czech Republic). American Mineralogist. CHANTILLY: Mineralogical Society of America, 2015, roč. 100, č. 7, s. 1434-1451. ISSN 0003-004X.
  10. PLÁŠIL, Jaiub, Jan HLOUŠEK, Anatoly KASATKIN, Milan NOVÁK, Jiří ČEJKA a Ladislav LAPČÁK. Svornostite, K2Mg[(UO2)(SO4)2]2 8H2O, a new uranyl sulfate mineral from Jáchymov, Czech Republic. Journal of Geosciences. 2015, roč. 60, č. 2, s. 113-121. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.192.
  11. VÝRAVSKÝ, Jakub, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Three types of secondary pretulite (ScPO4) from Dolní Bory pegmatites, Czech Republic - evidence for high Sc mobility in hydrothermal environment. In 13TH SGA BIENNAL MEETING NANCY - FRANCE. 2015.
  12. VÝRAVSKÝ, Jakub, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Three Types of Secondary Pretulite (ScPO4) from Dolni Bory Pegmatites, Czech Republic - Evidence for High Sc Mobility in Hydrothermal Environment. In Andre-Mayer, AS; Cathelineau, M; Muchez, P; Pirard, E; Sindern, S. MINERAL RESOURCES IN A SUSTAINABLE WORLD, VOLS 1-5. Vandœuvre-lès-Nancy: ASGA-ASSOC SCIENTIFIQUE GEOLOGIE & APPLICATIONS, 2015, s. 855-858. ISBN 978-2-85555-066-4.
  13. NOVÁK, Milan, Renata ČOPJAKOVÁ, Marek DOSBABA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ a Josef STANĚK. Two paragenetic types of cookeite from Dolní Bory-Hatě pegmatites, Moldanubian Zone, Czech Republic: proximal and distal alteration products of Li-bearing sekaninaite. Canadian Mineralogist. 2015, roč. 53, č. 6, s. 1035-1048. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.1400090.

  2014

  1. ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ a Milan NOVÁK. Behavior of B and Li during the evolution of the Kracovice pegmatite in respect to the tourmaline and garnet formation and stability. In 4th Central European Mineralogical Conference. 2014.
  2. ZIKEŠ, Jiří, Petr WELSER a Milan NOVÁK. Beryl-columbite pegmatites from Šejby, Novohradské Hory mts., Moldanubian Batholith, Czech Republic. 2014.
  3. GADAS, Petr, David BURIÁNEK, Renata ČOPJAKOVÁ, Stanislav HOUZAR, Vladimír HRAZDIL, Zdeněk LOSOS, Milan NOVÁK, Jiří SEJKORA a Radek ŠKODA. Field Trip Guidebook. CEMC 2014 International Symposium. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 105 s. ISBN 978-80-210-6773-8.
  4. HÖNIG, Sven, Renata ČOPJAKOVÁ, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, David DOLEJŠ, Jaromír LEICHMANN a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Garnet as a major carrier of the Y and REE in the granitic rocks: An example from the layered anorogenic granite in the Brno Batholith, Czech Republic. American Mineralogist. Mineralogical Society of America., 2014, roč. 99, č. 10, s. 1922-1941. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am-2014-4728.
  5. PLÁŠIL, Jakub, Jiří SEJKORA, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Anatoly V KASATKIN, Pavel ŠKACHA, František VESELOVSKY, Kristýna FEJFAROVÁ a Petr ONDRUŠ. Hloušekite, (Ni,Co)Cu-4(AsO4)(2)(AsO3OH)(2)(H2O)(9), a new member of the lindackerite supergroup from Jachymov, Czech Republic. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical Society, 2014, roč. 78, č. 5, s. 1341-1353. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2014.078.5.16.
  6. BUŘIVAL, Zbyněk a Milan NOVÁK. Hydrothermal replacement of garnet by tourmaline - an example from LCT pegmatites in Sahatany Valley, Madagascar. In Central European Mineralogical Conference, Skalský Dvůr, 22.-26. 4. 2014. 2014.
  7. PŘIKRYL, Jan, Milan NOVÁK, Jan FILIP, Petr GADAS a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Iron plus magnesium-bearing beryl from granitic pegmatites: an EMPA, LA-ICP-MS, Mossbauer spectroscopy, and powder XRD study. Canadian Mineralogist. QUEBEC: Mineralogical Association of Canada., 2014, roč. 52, č. 2, s. 271-284. ISSN 0008-4476.
  8. PLÁŠIL, Jakub, František VESELOVSKÝ, Jan HLOUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Jiří SEJKORA, Jiří ČEJKA, Pavel ŠKÁCHA a Anatoly KASATKIN. Mathesiusite, K-5(UO2)(4)(SO4)(4)(VO5)(H2O)(4), a new uranyl vanadate-sulfate from Jachymov, Czech Republic. American Mineralogist. CHANTILLY: Mineralogical Society of America, 2014, roč. 99, č. 4, s. 625-632. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am.2014.4681.
  9. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Jan FILIP, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lee GROAT a Dalibor VŠIANSKÝ. Mineral assemblages, comositional variation, and crystal structure of feruvitic tourmaline from a contaminated anatectic pegmatite at Mirošov near Strážek, Moldanubian Zone, Czech Republic. Canadian Mineralogist. Mineralogical Association of Canada., 2014, roč. 52, č. 2, s. 285-301. ISSN 0008-4476.
  10. GADAS, Petr, Vladimír HRAZDIL, Milan NOVÁK a Stanislav HOUZAR. Minerály dutin jednoduchých pegmatitů a je doprovázejících muskovitových žil strážeckého moldanubika, Česká republika. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, Česká Republika: Moravské zemské muzeum, 2014, roč. 99, č. 2, s. 49-71. ISSN 1211-8796.
  11. LOUN, Jan, Milan NOVÁK, Radek ŠKODA, Renata ČOPJAKOVÁ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Nb-Ta oxide minerals in alluvial placers from Kamakwie, NW Sierra Leone: compositional variations and evolutionary trend. 2014.
  12. VÝRAVSKÝ, Jakub, Radek ŠKODA a Milan NOVÁK. Secondary zircon-group minerals originating by recrystallization of Sc,Y,U,P-rich zircon and complex W-Nb-Fe-Sc oxide from the pegmatite No. 3, Dolní Bory, Czech Republic. In 5 th. International Students Geological conference, Budapest, 24-27.4.2014. 2014. ISSN 0324-6523.
  13. BREITER, Karel, Lukáš ACKERMAN, Jana ĎURIŠOVÁ, Martin SVOJTKA a Milan NOVÁK. Trace element composition of quartz from different types of pegmatites: A case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralogical Magazine. Middlesex: Mineralogical Society, 2014, roč. 78, č. 3, s. 703-722. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2014.078.3.17.

  2013

  1. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Dominik TALLA a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer-Verlag, 2013, roč. 107, č. 2, s. 311-326. ISSN 0930-0708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00710-012-0232-8.
  2. MACEK, Ivo, Milan NOVÁK, Radek ŠKODA a Jiří SEJKORA. Compositional evolution of primary to late tourmalines from contaminated granitic pegmatites, a trend toward low-T fibrous tourmalines. In PEG2013, New Hampshire, USA. 2013.
  3. CEMPÍREK, Jan, Stanislav HOUZAR, Milan NOVÁK, Lee GROAT, L.B. SELWAY a Vladimír ŠREIN. Crystal structure and compositional evolution of vanadium-rich oxy-dravite from graphite quartzite at Bítovánky, Czech Republic. Journal of Geosciences. 2013, roč. 58, č. 2, s. 149-162. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.132.
  4. NOVÁK, Milan, Andreas ERTL, Pavel POVONDRA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, George R. ROSSMAN, Helmut PRISTACZ, Markus PREM, Gerald GIESTER, Petr GADAS a Radek ŠKODA. Darrellhenryite, Na(LiAl2)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O, a new mineral from the tourmaline supergroup. American Mineralogist. Mineralogical Society of America., 2013, roč. 98, č. 10, s. 1886–1892. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am.2013.4416.
  5. MACEK, Ivo, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Distinct compositional evolutions of primary to late tourmalines from contaminated granitic pegmatites; trends towards similar compositions. In 4th International Student Geological Conference, Brno, Czech Republic. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
  6. ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ a Milan NOVÁK. Distributions of Y plus REE and Sc in tourmaline and their implications for the melt evolution; examples from NYF pegmatites of the Trebic Pluton, Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Czech geol.Soc, 2013, roč. 58, č. 2, s. 113-131. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.138.
  7. MACEK, Ivo a Milan NOVÁK. Fluorine-rich tourmalines from a classical topaz locality Schneckenstein, Vogtland, Germany. In GAC-MAC 2013, Winnipeg, Canada. 2013.
  8. ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Geochemistry of Y plus REE in stratiform tourmalinites and their tourmalines: implications for their genesis. In Jonsson, E. MINERAL DEPOSIT RESEARCH FOR A HIGH-TECH WORLD, VOLS. 1-4. UPPSALA: SGU-SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSOKNING-GEOLOGY SURVEY SWEDEN, 2013, s. 1705-1708. ISBN 978-91-7403-207-9.
  9. NOVÁK, Milan, Tomáš KADLEC a Petr GADAS. Geological position, mineral assemblages and contamination of granitic pegmatites in the Moldanubian Zone, Czech Republic; examples from the Vlastějovice region. Journal of Geological Sciences. 2013, roč. 58, č. 1, s. 21-47. ISSN 1802-6222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3190/jgeosci.132.
  10. ZACHAŘ, Adam a Milan NOVÁK. Granitické NYF pegmatity v oblasti Velkého Meziříčí, Třebíčský pluton, Západní Morava. Acta Musei Moraviae. Brno, 2013, roč. 98, č. 2, s. 83-100. ISSN 1211-8796.
  11. PLÁŠIL, Jakub, Anatoly KASATKIN, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Anna KALLISTOVÁ, Michal DUŠEK, Roman SKÁLA, Karla FEJFAROVÁ, Jiří ČEJKA, Nicolas MEISSER, Herman GOETHALS, Vladimír MACHOVIČ a Ladislav LAPČÁK. Leydetite, Fe(UO2)(SO4)(2)(H2O)(11), a new uranyl sulfate mineral from Mas d'Alary, Lodeve, France. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical Society, 2013, roč. 77, č. 4, s. 429-441. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2013.077.4.03.
  12. BAČÍK, Peter, Jan CEMPÍREK, Pavel UHER, Milan NOVÁK, Daniel OZDÍN, Jan FILIP, Radek ŠKODA, Karel BREITER, Mariana KLEMENTOVÁ, Rudolf ĎUĎA a Lee GROAT. Oxy-schorl, Na(Fe22+Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic. American Mineralogist. 2013, roč. 98, 2-3, s. 485-492. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am.2013.4293.
  13. VÝRAVSKÝ, Jakub, Milan NOVÁK, Radek ŠKODA, Zdeněk JOHAN a Vladimír ŠREIN. Pretulite ScPO4 from the Dolní Bory pegmatite, Czech Republic and its miscibility with zircon and xenotime. In GAC-MAC 2013 Winnipeg. 2013.
  14. VÝRAVSKÝ, Jakub a Milan NOVÁK. RECRYSTALIZATION OF SC, Y AND U ENRICHED ZIRCON FROM THE DOLNÍ BORY PEGMATITES, CZECH REPUBLIC. In 4th International Students Geological Conference. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
  15. PLÁŠIL, Jakub, Karla FEJFAROVÁ, Jan HLOUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Jiří SEJKORA, Jiří ČEJKA, Michal DUŠEK, František VESELOVSKÝ, Petr ONDRUŠ, Juraj MAJZLAN a Zdeněk MRÁZEK. Štěpite, U(AsO3OH)(2) . 4H(2)O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical Society, 2013, roč. 77, č. 1, s. 137-152. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2013.077.1.12.
  16. PLÁŠIL, Jakub, Jan HLOUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Jiří SEJKORA, Jiří ČEJKA, František VESELOVSKÝ a Juraj MAJZLAN. Vysokýite, U4+[AsO2(OH)2]4·4H2O, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. Mineralogical Magazine. Mineralogical Society, 2013, roč. 77, č. 8, s. 3055-3066. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2013.077.8.01.

  2012

  1. PLÁŠIL, Jakub, Jan HLOUŠEK, František VESELOVSKÝ, Karla FEJFAROVÁ, Michal DUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Jiří ČEJKA, Jiří SEJKORA a Petr ONDRUŠ. Adolfpateraite, K(UO2)(SO4)(OH)(H2O), a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic. American Mineralogist. 2012, roč. 97, 2-3, s. 447-454. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am.2012.3976.
  2. ŠKODA, Radek, Jan CEMPÍREK, Jan FILIP, Milan NOVÁK, Frantisek VESELOVSKY a Radim CTVRTLIK. Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden. American Mineralogist. CHANTILLY: Mineralogical Society of America, 2012, roč. 97, 5-6, s. 983-988. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am.2012.3936.
  3. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Josef STANĚK, Jan FILIP a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. COMPOSITIONAL EVOLUTION OF ZONED TOURMALINE CRYSTALS FROM POCKETS IN COMMON PEGMATITES OF THE MOLDANUBIAN ZONE, CZECH REPUBLIC. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2012, roč. 50, č. 4, s. 895-912. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.50.4.895.
  4. NOVÁK, Milan, Radek ŠKODA, Petr GADAS, Lukáš KRMÍČEK a Petr ČERNÝ. CONTRASTING ORIGINS OF THE MIXED (NYF plus LCT) SIGNATURE IN GRANITIC PEGMATITES, WITH EXAMPLES FROM THE MOLDANUBIAN ZONE, CZECH REPUBLIC. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2012, roč. 50, č. 4, s. 1077-1094. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.50.4.1077.
  5. MAJZLAN, Juraj, Biljana LAZIC, Thomas ARMBRUSTER, Michel B JOHNSON, Mary Anne WHITE, Robert Allan FISHER, Jakub PLÁŠIL, Jan LOUN, Radek ŠKODA a Milan NOVÁK. Crystal structure, thermodynamic properties, and paragenesis of bukovskyite, Fe-2(AsO4)(SO4)(OH)center dot 9H(2)O. JOURNAL OF MINERALOGICAL AND PETROLOGICAL SCIENCES. SENDAI: JAPAN ASSOC MINERALOGICAL SCIENCES, 2012, roč. 107, č. 3, s. 133-148. ISSN 1345-6296. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2465/jmps.110930.
  6. ČOPJAKOVÁ, Renata, Milan NOVÁK a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Distribution of REE in tourmaline from tourmalinites and host mica schists: implications for evolution and genesis. In Acta Mineralogica - Petrographica, Abstract Series, Szeged, vol. 7. 2012. ISSN 1589-4835.
  7. ČERNÝ, Petr, David LONDON a Milan NOVÁK. GRANITIC PEGMATITES AS REFLECTIONS OF THEIR SOURCES. Elements. 2012, roč. 8, č. 4, s. 289-294. ISSN 1811-5209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2113/gselements.8.4.289.
  8. MELLETON, Jérémie, Eric GLOAGUEN, Dirk FREI, Milan NOVÁK a Karel BREITER. HOW ARE THE EMPLACEMENT OF RARE-ELEMENT PEGMATITES, REGIONAL METAMORPHISM AND MAGMATISM INTERRELATED IN THE MOLDANUBIAN DOMAIN OF THE VARISCAN BOHEMIAN MASSIF, CZECH REPUBLIC? Canadian Mineralogist. 2012, roč. 50, č. 6, s. 1751-1773. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.50.6.1751.
  9. FILIP, Jan, Ferdinando BOSI, Milan NOVÁK, Henrik SKOGBY, Jiří TUČEK, Jan ČUDA a Manfred WILDNER. Iron redox reactions in the tourmaline structure: High-temperature treatment of Fe3+-rich schorl. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2012, roč. 86, JUN, s. 239-256. ISSN 0016-7037. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2012.02.031.
  10. MACEK, Ivo a Milan NOVÁK. Late tourmalines and its unusual compositional and fractionation trends in Bohemian massif, Czech Republic. In Acta Mineralogica-Petrographica. 2012. ISSN 0365-8066.
  11. ZAHRADNÍČEK, Lukáš a Milan NOVÁK. Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká Republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno, 2012, roč. 2012, č. 97, s. 25-37. ISSN 1211-8796.
  12. ZAHRADNÍČEK, Lukáš a Milan NOVÁK. Primary versus metasomatic tourmaline from elbaite-subtype pegmatite at Pikárec near Křižanov, Czech Republic. In Acta Mineralogica Petrographica. Miskolc: Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, Szeged, Hungary, 2012, s. 157-157, 164 s. ISBN 963-306-038-9.
  13. DOSBABA, Marek a Milan NOVÁK. QUARTZ REPLACEMENT BY KEROLITE IN GRAPHIC QUARTZ-FELDSPAR INTERGROWTHS FROM THE VĚŽNÁ I PEGMATITE, CZECH REPUBLIC: A COMPLEX DESILICIFICATION PROCESS RELATED TO EPISYENITIZATION. Canadian Mineralogist. 2012, roč. 50, č. 6, s. 1609-1622. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.50.6.1609.

  2011

  1. LOUN, Jan, Jiří ČEJKA, Jiří SEJKORA, Jakub PLÁŠIL, Milan NOVÁK, Ray Leslie FROST, Sara PALMER a Eloise C. KEEFFE. A Raman spectroscopic study of bukovskýite Fe2(AsO4)(SO4)(OH) . 7H2O, a mineral phase with significant role in arsenic migration. Journal of Raman Spectroscopy. 2011, roč. 42, č. 7, s. 1596-1600. ISSN 0377-0486. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/jrs.2900.
  2. PLÁŠIL, Jakub, Karla FEJFAROVÁ, Milan NOVÁK, Michal DUŠEK, Radek ŠKODA, Jan HLOUŠEK, Jiří ČEJKA, Juraj MAJZLAN, Jiří SEJKORA, Vladimír MACHOVIČ a Dominik TALLA. Běhounekite, U(SO4)2(H2O)4, from Jáchymov (St Joachimsthal), Czech Republic: the first natural U4+ sulphate. Mineralogical Magazine. 2011, roč. 75, č. 6, s. 2739-2753. ISSN 0026-461X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1180/minmag.2011.075.6.2739.
  3. NOVÁK, Milan, Petr GADAS, Jan FILIP, Tomáš VACULOVIČ, Jan PŘIKRYL a Bohuslav FOJT. Blue, complexly zoned, (Na,Mg,Fe,Li)-rich beryl from quartz-calcite veins in low -grade metamorphosed Fe-deposit Skály near Rýmařov, Czech Republic. Mineralogy and Petrology. 2011, roč. 102, č. 1, s. 3-14. ISSN 0930-0708. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00710-011-0157-7.
  4. NOVÁK, Milan, Radek ŠKODA, Jan FILIP, Ivo MACEK a Tomáš VACULOVIČ. Compositional trends in tourmaline from intragranitic NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; electron microprobe, Mössbauer and LA-ICP-MS study. Canadian Mineralogist. 2011, roč. 49, č. 1, s. 463-484. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.49.1.000.
  5. NOVÁK, Milan, Petr GADAS, Radek ŠKODA, Hartmut BEURLEN a Odulio J.M. MOURA. COMPOSITIONAL VARIATIONS IN PRIMARY AND SECONDARY TOURMALINE FROM THE QUINTOS PEGMATITE, BORBOREMA PEGMATITE PROVINCE, BRAZIL; REDISTRIBUTION OF Cu, Mn, Fe AND Zn IN SECONDARY TOURMALINE. Asociación Geológica Argentina. 2011, roč. 14, č. 1, s. 149-151. ISSN 0328-2767.
  6. ČOPJAKOVÁ, Renata, Milan NOVÁK a Eva FRANCŮ. Formation of authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) from Upper Carboniferous graywackes of the Drahany Upland: Roles of the chemical composition of host rock and burial temperature. Lithos. 2011, roč. 127, november, s. 373-385. ISSN 0024-4937.
  7. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Magmatic layering (unidirectional solidification textures and Y-enriched garnet train textures) in aplite-pegmatites of the cadomian Brno batholith, Czech Republic. In Miguel Ángel Galliski, Encarnación Roda Robles, Frédéric Hetart, María Florencia Márquez-Zavalía. Contributions to the 5th international symposium on granitic Pegmatites. Publicación Especia N.14. Mendoza, Argentina: Asociacón Geologica Argentina, 2011, s. 107-109. ISSN 0328-2767.
  8. MACEK, Ivo, Milan NOVÁK a Petr GADAS. Mineralogical and chemical study of fibrous tourmaline from Dolní Bory pegmatite, Czech Republic. In SGA Student Conference, Prague. 2011.
  9. HENRY, Darrell J., Milan NOVÁK, Frank C. HAWTHORNE, Andreas ERTL, Barbara L. DUTROW, Pavel UHER a Federico PEZZOTTA. Nomeclature of the tourmaline-supergroup minerals. American Mineralogist. 2011, roč. 96/2011, č. 6, s. 895-913. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am.2011.3636.
  10. MACEK, Ivo a Milan NOVÁK. Pozdní dravit v NYF pegmatitu třebíčského plutonu. In Studentská Geologická Konference. 2011.
  11. PLÁŠIL, Jakub, Michal DUŠEK, Milan NOVÁK, Jiří ČEJKA, Ivana CÍSAŘOVÁ a Radek ŠKODA. Sejkoraite-(Y), a new member of the zippeite group containing trivalent cations from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic: Description and crystal structure refinement. American Mineralogist. 2011, roč. 96, č. 7, s. 983-991. ISSN 0003-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2138/am.2011.3713.
  12. PLÁŠIL, Jakub, Stuart J. MILLS, Karla FEJFAROVÁ, Michal DUŠEK, Milan NOVÁK, Radek ŠKODA, Jiří ČEJKA a Jiří SEJKORA. The crystal structure of natural zippeite, K1.85H+0.15[(UO2)4O2(SO4)2(OH)2](H2O)4, from Jáchymov, Czech Republic. Canadian Mineralogist. 2011, roč. 49, č. 4, s. 1089-1103. ISSN 0008-4476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3749/canmin.49.4.1089.
  13. NOVÁK, Milan. Tourmaline in granitic pegmatites. Asociación Geológica Argentina. 2011, roč. 14, č. 1, s. 9-12. ISSN 0328-2767.
  14. ŠKODA, Radek, Milan NOVÁK a Jaroslav CÍCHA. Uranium–niobium-rich alteration products after “písekite”, an intimate mixture of Y, REE, Nb, Ta, Ti-oxide minerals from the Obrázek I pegmatite, Písek, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2011, roč. 56, č. 3, s. 317-325. ISSN 1802-6222.
  15. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu. Minerál. České Budějovice: Jihočeský mineralogický klub, 2011, roč. 18, č. 5, s. 413-114, 2 s. ISSN 1213-0710.
  16. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Jan FILIP a Josef STANĚK. Zoned foitite schor dravite magnesiofoitite crystals from pockets in anatectic pegmatites of the Moldanubian Zone, Czech Republic. Asociación Geológica Argentina. 2011, roč. 14, č. 1, s. 87-90. ISSN 0328-2767.

  2010

  1. NOVÁK, Milan, Radek ŠKODA, Ivo MACEK a Jan FILIP. Contrasting compositional trends in tourmaline from intragranitic REL-REE (NYF) euxenite-type pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic. In IMA 2010, Acta Mineralogica Petrographica. 2010. ISSN 0324-6523.
  2. CEMPÍREK, Jan, Milan NOVÁK, Zdeněk DOLNÍČEK, Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic. American Mineralogist. Mineralogical Society of America, 2010, roč. 95, č. 10, s. 1533-1547. ISSN 0003-004X.
  3. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Garnet-bearing aplite-pegmatites characterized by UST and garnet layering textures from western part of the Brno Batholith, Czech Republic. In In First student´s international geological conference. Polish Geological Society. Krakow,Poland, 2010, s. 19-19. ISBN 978-83-924869-6-1.
  4. NOVÁK, Milan a Petr GADAS. Internal structure and mineralogy of a zoned anorthite and grossular bearing leucotonalitic pegmatite in serpentinized lherzolite at Ruda nad Moravou, Staré Město Unit, Czech Republic. The Canadian Mineralogist. 2010, roč. 48, č. 3, s. 629-650. ISSN 0008-4476.
  5. PLÁŠIL, Jakub, Jiří SEJKORA, Jiří ČEJKA, Milan NOVÁK, Viñals JOAN, Petr ONDRUŠ, Veselovský FRANTIŠEK, Škácha PAVEL, Jehlička JAN, Goliáš VIKTOR a Jan HLOUŠEK. Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group. The Canadian Mineralogist. 2010, roč. 48, č. 2, s. 335-350. ISSN 0008-4476.
  6. PLÁŠIL, Jakub, Buixaderas ELENA, Jiří ČEJKA, Jiří SEJKORA, Jehlička JAN a Milan NOVÁK. Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral zippeite: low wavenumber and U O stretching regions. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2010, roč. 397, č. 7, s. 2703-2715. ISSN 1618-2642.
  7. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Unidirectional solidification texture (UST) and garnet layering textures from the Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites, western part of the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic. Acta Miner.Petrograph. Szeged: University Szeged, 2010, neuveden, 6/2010, s. 806-806. ISSN 0324-6523.
  8. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Unidirectional solidification textures and garnet layering inY enriched garnet bearing aplite pegmatites in the CadomianBrno Batholith, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Czech geol.Soc, 2010, roč. 2010, č. 55, s. 113-129, 16 s. ISSN 1802-6222.
  9. NOVÁK, Milan a Jan FILIP. Unusual Na,Mg enriched beryl and its breakdown products (beryl II, bazzite, bavenite) from euxenite type NYF pegmatite related to the orogenic ultrapotassic Třebíč Pluton, Czech Republic. The Canadian Mineralogist. 2010, roč. 48, č. 3, s. 615-628. ISSN 0008-4476.
  10. SEJKORA, Jiří, Petr ONDRUŠ a Milan NOVÁK. Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2.9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlagsbuchhandlung, 2010, roč. 187, č. 1, s. 83-90. ISSN 0077-7757. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/0077-7757/2010/0165.

  2009

  1. CEMPÍREK, Jan, Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK. Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubicum, Czech Republic. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 89-94. ISSN 0080-0244.
  2. KALVODA, Jiří, Milan NOVÁK, Ondřej BÁBEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Markéta HOLÁ, Ivan HOLOUBEK, Viktor KANICKÝ a Radek ŠKODA. Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander. Biogeochemistry. Nizozemí: Springer Netherlands, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 197-215. ISSN 0168-2563.
  3. NOVÁK, Milan a Jan FILIP. Compositional variation and substitutions in primary beryl and its breakdown products (beryl II, bazzite) from euxenite pegmatite Kožichovice II, Třebíč Pluton, Czech Republic. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 266-270. ISSN 0080-0244.
  4. NOVÁK, Milan, Romeu VIEIRA, Alexandre LIMA, Radek ŠKODA, Tania MARTINS a Maria dos Anjos RIBEIRO. Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. 2009, roč. 186, č. 1, s. 67-78. ISSN 0077-7757.
  5. FILIP, Jan, Milan NOVÁK, Ferdinando BOSI a Henrik SKOGBY. Oxidation/reduction of iron in iron rich tourmaline from pegmatites as a response to high temperature treatment. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 121-126. ISSN 0080-0244.
  6. LOUN, Jan, Milan NOVÁK a Jacek PUZIEWICZ. Primary (magmatic) manganoan siderite and its alteration products from a granitic pegmatite at Strzegom, Poland. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 198-202. ISSN 0080-0244.
  7. FOJT, Bohuslav, Stanislav HOUZAR a Milan NOVÁK. Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid. Acta Musei Moraviae Scientiae Geologicae. Brno, 2009, roč. 94, 1-2, s. 129-139. ISSN 1211-8796.
  8. FOJT, Bohuslav, Stanislav HOUZAR a Milan NOVÁK. Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2009, roč. 94, č. 1, s. 129-139. ISSN 1211-8796.
  9. LIMA, Alexandre, R. RODRIGUES, A. GUEDES a Milan NOVÁK. The rare-elements-rich granite of Seixozo area (Outeiro mine, Northern Portugal), preliminary results. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 182-187. ISSN 0080-0244.
  10. NOVÁK, Milan a Petr GADAS. Zoned, anorthite- and grossularite-bearing, leucotonalitic pegmatite from serpentinized lherzolite at Ruda Nad Moravou, Staré Město Unit, Czech Republic. Estudos Geológicos. Recife, Brazil: Av.Academico Helio Ramos S/N, 2009, roč. 19, č. 2, s. 261-265. ISSN 0080-0244.

  2008

  1. NOVÁK, Milan. Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae Scientiae Geologicae. Brno, 2008, roč. 93, 1-2, s. 53-59, 6 s. ISSN 1211-8796.
  2. NOVÁK, Milan, Jiří SEJKORA, Radek ŠKODA a Václav BUDINA. Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen. 2008, roč. 185/1, č. 1, s. 17-26. ISSN 0028-3649.
  3. ŠVARDALOVÁ, Lenka, Roman SKÁLA, Milan TRNKA, S HOUZAR a Milan NOVÁK. Extremely heterogenous Muong Nong type moldavites. In 39th Lunar and planetary science conference. 1962.pdf. League city, Texas: LPI, 2008.
  4. FILIP, Jan, Edgar DACHS, Jiří TUČEK, Milan NOVÁK a Petr BEZDIČKA. Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group. American Mineralogist. 2008, roč. 93, č. 2, s. 548-557. ISSN 0003-004X.
  5. NOVÁK, Milan, Zdeněk JOHAN, Radek ŠKODA, Petr ČERNÝ, Vladimír ŠREIN a František VESELOVSKÝ. Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. 2008, roč. 20, č. 3, s. 489-499, 13 s. ISSN 0935-1221.

  2007

  1. KOTKOVÁ, Jana, Axel GERDES, R.R. PARRISH a Milan NOVÁK. Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Visean conglomerates - a missing link in the late Variscan evolution of Central Europe: constraints from U-Pb chronology. Journal of metamorphic Geology. 2007, roč. 25, č. 8, s. 781-801. ISSN 0263-4929.
  2. BURIÁNEK, David a Milan NOVÁK. Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic. Lithos. 2007, roč. 95, 1-2, s. 148-164, 16 s. ISSN 0024-4937.
  3. LEICHMANN, Jaromír, Milan NOVÁK, David BURIÁNEK a David BURGER. High temperature tu ultrahigh-temperature metamorpism related to multiple ultrapotassic intrusions:evidence from garnet-silimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). Geologica Carpathica. Bratislava, 2007, roč. 58, č. 5, s. 415-425, 10 s. ISSN 1335-0552.
  4. ŠRÁČEK, Ondřej, Milan NOVÁK, Petr SULOVSKÝ, R. MARTIN, J. BUNDSCHUH a P. BHATTACHARYA. Mineralogical study of arsenic-enriched aquifer sediments at Santiago del Estero, Northwest Argentina. In Natural Arsenic in Groundwaters of Latin America – Occurrence, health impact and remediation. London: Taylor & Francis, 2007, s. 61-67. Environment 16. ISBN 0-415-40771-0.
  5. NOVÁK, Milan a Radek ŠKODA. Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2007, roč. 52, č. 1, s. 161-167. ISSN 1802-6222.
  6. ČERNÝ, Petr, Milan NOVÁK, Ron CHAPMAN a Karen FERREIRA. Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases. Journal of Geosciences. 2007, roč. 52, č. 1, s. 143-159, 16 s. ISSN 1802-6222.
  7. ŠKODA, Radek a Milan NOVÁK. Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of Třebíč Pluton, Czech Republic;subtitutions and fractionation trends. Lithos. Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 95, č. 1, s. 43-99. ISSN 0024-4937.
  8. LEICHMANN, Jaromír, Sven HÖNIG, Milan NOVÁK, Markéta HOLÁ a V MOŽNÁ. Yttriový spessartin konrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu. Praha: Česká geologická společnost, 2007, s. 48-48. ISBN 978-80-87139-11-0.

  2006

  1. HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. Journal of the Czech Geological Society. 2006, roč. 51, 3/4, s. 249-258.
  2. FILIP, Jan, Milan NOVÁK, Anton BERAN a Radek ZBOŘIL. Crystal chemistry and OH defect concentrations in spodumene from different granitic pegmatites. Physics and Chemistry of Minerals. 2006, roč. 32, č. 1, s. 733-746. ISSN 0342-1791.
  3. HYRŠL, Jaroslav, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Gem-quality massive pink mucovite from Brazil. Gems and Gemology. 2006, roč. 17, č. 1, s. 65-66. ISSN 0016-626X.
  4. HYRŠL, Jaroslav, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Gem-quality massive pink mucovite from Brazil. Gems and Gemology. 2006, roč. 17, č. 1, s. 65-66. ISSN 0016-626X.
  5. ŠKODA, Radek, Milan NOVÁK a Stanislav HOUZAR. Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. 2006, roč. 91, 1/2, s. 129-176. ISSN 1211-8796.
  6. FILIP, Jan, Uwe KOLITSCH, Milan NOVÁK a Oldřich SCHNEEWIESS. The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated primitive pegmatite at Malešov, Czech Republic. Canadian Mineralogist. 2006, roč. 44, č. 5, s. 1157-1170. ISSN 0008-4476.

  2005

  1. SEJKORA, Jiří, Pavel NOVOTNÝ, Milan NOVÁK, Vladimír ŠREIN a Peter BERLEPSCH. Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, nothern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group. Canadian Mineralogist. 2005, roč. 43, č. 4, s. 1393-1400. ISSN 0008-4476.
  2. FILIP, Jan, Milan NOVÁK, Anton BERAN a Radek ZBOŘIL. Crystal chemistry and OH defect concentrations in spodumene from different granitic pegmatites. Physics and Chemistry of Minerals. 2005, roč. 32, č. 6, s. 733-746. ISSN 0342-1791.
  3. NOVÁK, Milan. člen oborové komise Přírodní vědy. GAČR, 2005.
  4. LEICHMANN, Jaromír, Milan NOVÁK, David BURGER a David BURIÁNEK. Granáticko-sillimanitický kinzigit, jihlavský pluton, doklad HT až UHT metamorfozy ve východním moldanubiku. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005, s. 147-151. ISBN 80-7075-653-5.
  5. NOVÁK, Milan. Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno, 2005, roč. 90, 1/2, s. 3-74, 71 s. ISSN 1211-8796.
  6. LEICHMANN, Jaromír a Milan NOVÁK. Highly fractionated, garnet-bearing, HREE enriched granites-pegmatites from Precambrian Brno batholith, Bohemian massif. In Crystallization Processes in Granitic Pegmatites. Elba: Museo di Storia Naturale, Milan, Italy, 2005, s. 22.

  2004

  1. ŠKODA, Radek a Milan NOVÁK. Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, Strážecké moldanubikum. Acta Musei Moraviea, Sci. geol. 2004, roč. 89, č. 1, s. 55-66. ISSN 1211-8796.
  2. NOVÁK, Milan. člen podooborové komise 205 GAČR. GAČR, 2004.
  3. ŠKODA, Radek, Milan NOVÁK, Pavel ČERNÝ a Petr ČERNÝ. Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum v Praze, 2004, roč. 12, č. 1, s. 182-185. ISSN 1211-0329.
  4. BURIÁNEK, David a Milan NOVÁK. Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. 2004, roč. 49, č. 1, s. 81-90. ISSN 1210-8197.
  5. SEJKORA, Jiří, Jiří ČEJKA, Jan HLOUŠEK, Milan NOVÁK a Vladimír ŠREIN. Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant anlogue of walpurgite from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic. Canadian Mineralogist. 2004, roč. 42, č. 4, s. 963-972. ISSN 0008-4476.
  6. NOVÁK, Milan, Pavel POVONDRA a Julie Beryl SELWAY. Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. 2004, roč. 16, č. 2, s. 323-333. ISSN 0935-1221.

  2003

  1. NOVÁK, Milan, Miloslav NEPEJCHAL, Radek ŠKODA a Boris URBÁNEK. Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, roč. 88, 1/2, s. 113-122. ISSN 1211-8796.
  2. NOVÁK, Milan a David BURIÁNEK. Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role of Li and F. In Book of Abstracts, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova universita, 2003, s. 53-54. ISBN 80-7028-199-5.
  3. NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ a Pavel UHER. Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Stuttgart, 2003, roč. 15, č. 5, s. 565-574. ISSN 0935-1221.
  4. NOVÁK, Milan. Field Trip Guidebook - LERM 2003. Brno: Masaryk University, 2003, 100 s. Field Trip. ISBN 80-7028-198-7.
  5. NOVÁK, Milan. Chairman of the subcommision for classification of tourmaline group at IMA. 2003.
  6. JIANG, Shao-Yong, JH YANG, Milan NOVÁK a Julie Beryl SELWAY. Chemical and boron isotopic compositions of tourmaline from the Lavičky leucogranite, Czech Republic. Geochemical Journal. 2003, roč. 37, č. 5, s. 545-556. ISSN 0016-7002.
  7. NOVÁK, Milan. Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2003, roč. 148, č. 1, s. 246-247. ISSN 1609-0144.
  8. NOVÁK, Milan. International symposium on Light Elements in Rock-forming minerals-LERM. 2003.
  9. JIANG, Shao-Yong, David BURIÁNEK a Milan NOVÁK. Lavičky near Velké Meziříčí, Nodular tourmaline granite, barren pegmatite, quartz vein. Minerals of interest: schorl, fluor-schorl, oxy-dravite, fluor-dravite (F,OH,O, B isotops). In Field Trip Guidebook, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 53-60. ISBN 80-7028-198-7.
  10. HOUZAR, Stanislav, Darrell HENRY a Milan NOVÁK. Nedvědice I. Calcite marble, Ca-skarns. Minerals of interest: vesuvianite (F), calcite (C, O isotopes). In Field Trip Guidebook, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 17-22. ISBN 80-7028-198-7.
  11. NOVÁK, Milan, Darrell HENRY a David BURIÁNEK. Nedvědice II. Muscovite-tourmaline orthogneiss, tourmaline-fluorite layer. Minerals of interest: muscovite (F,OH, Li), annite (F,OH), fluor-schorl, fluor-dravite (F,OH,O,Li,B). In Field Trip Guidebook, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 23-30. ISBN 80-7028-198-7.
  12. ČOPJAKOVÁ, Renata a Milan NOVÁK. PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ PROVENIENCE VALOUNŮ VE SLEPENCÍCH SVRCHNOVISÉSKÉHO STÁŘÍ NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ:. ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE. Brno, 2003, roč. 88/2003, 1/2, s. 167-175. ISSN 1211-8796.
  13. ČOPJAKOVÁ, Renata, Milan NOVÁK a Jiří OTAVA. Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny. In Moravskoslezské Paleozoikum 2003. Olomouc, 2003, s. 6-7.
  14. NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ, Jan FILIP a Louisa OTTOLINI. Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill. Lepidolite pegmatite. Minerals of interest: muscovite, trilithionite, polylithionite (Li, Be, B, OH, F). In Field Trip Guidebook, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova universita, 2003, s. 39-45. ISBN 80-7028-198-7.
  15. ČERNÝ, Petr, Ron CHAPMAN, David K. TEERTSTRA a Milan NOVÁK. Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites. American Mineralogist. 2003, roč. 88, č. 6, s. 1832-1835. ISSN 0003-004X.
  16. NOVÁK, Milan, Jan FILIP a Julie Beryl SELWAY. Sedliště near Polička. Calcite marble. Minerals of interest: uvite, oxy-uvite, dravite (F,OH,O). In Field Trip Guidebook, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 11-16. ISBN 80-7028-198-7.
  17. NOVÁK, Milan, Julie Beryl SELWAY a Radek ŠKODA. Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif. In Book of Abstracts, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova universita, 2003, s. 55-56. ISBN 80-7028-199-5.
  18. NOVÁK, Milan, Julie SELWAY a Radek ŠKODA. Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč Massif. In LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Brno: Moravské zemské muzuem Brno, 2003, s. 55-56. ISBN 80-7028-199-5.
  19. FILIP, Jan, David BURIÁNEK a Milan NOVÁK. Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabasite zone, Brno batholith, Czech Republic. In Book of Abstracts, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 20-21. ISBN 80-7028-199-5.
  20. NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ, Pavel POVONDRA a Radek ŠKODA. Věžná near Nedvědice. Beryl pegmatite. Minerals of interest: cordierite (Li,Be,H2O), beryl, dravite, oxy-dravite (Li,B,OH,O,F). In Field Trip Guidebook, International Symposium LERM 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 31-37. ISBN 80-7028-198-7.

  2002

  1. KOTKOVÁ, Jana, Jaromír LEICHMANN, Milan NOVÁK a Stanislav HOUZAR. Crystalline rock clasts from the Visean conglomerates - the missink link in the evolution of the moldanubian zone. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR, 2002, roč. 5, č. 14, s. 48. ISSN 1210-9606.
  2. NOVÁK, Milan a Jan FILIP. Ferroan magnesioaxinite from hydrothermal veins at Lažany, Brno Batholith, Czech Republic. Neues Jahrbuch Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 385-399. ISSN 0028-3649.
  3. KOTKOVÁ, Jana, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. HT rocks from the Visean conglomerates - further evidence for an external heat source in the internal zone of European Variscides. In 18th IMA Abstracts. Edinburgh: International Mineralogical Association, 2002, s. 228.
  4. LEICHMANN, Jaromír, Jana KOTKOVÁ, Milan NOVÁK a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Magmatic rock clasts from the Visean conglomerates - evidence for a volcanic arc between Brunovistulicum and Moldanubicum. In Pangeo Austria. Salzburg: Universitaet Salzburg, 2002, s. 108-109.
  5. HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian massif, Czech Republic, and their geological significance. Journal of the Czech Geological Society. Praha, 2002, roč. 47, č. 3, s. 103-109. ISSN 1210-8197.
  6. FILIP, Jan a Milan NOVÁK. Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu. Olomouc, 2002, s. 14-17. ISBN 80-244-0454-0.
  7. SZAKÁLL, Sándor, George UDUBASA, Rudolf ĎUĎA, Viktor KVASNYTSYA, Ewa KOSZONSKA a Milan NOVÁK. Minerals of the Carpathians. Praha: Granit, 2002, 479 s. Minerals. ISBN 80-7296-014-8.
  8. KOTKOVÁ, Jana, Jaromír LEICHMANN, Milan NOVÁK a Stanislav HOUZAR. Odraz exhumace variské spodní kůry ve složení krystalinických hornin kulmských slepenců Drahanské vrchoviny (v. okraj Českého masivu). In Moravskoslezské paleozoikum. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, 2002, s. 19-20.
  9. HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: II. Kalcitické mramory. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, roč. 87, 1/2, s. 137-144. ISSN 1211-8796.
  10. BURIÁNEK, David a Milan NOVÁK. Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit. Acta Musei Moraviea, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, roč. 87, 1/2, s. 145-152. ISSN 1211-8796.

  2001

  1. NOVÁK, Milan. Are granitic pegmatites a toy for descriptive mineralogists or a useful tool for geologists? Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesselschaft. Wien: Osterreichischen Mineralogischen Gessels, 2001, roč. 146, č. 1, s. 217-219. ISSN 1609-0144.
  2. NOVÁK, Milan a Petr ČERNÝ. Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of the lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2001, roč. 46, 3/4, s. 1-8. ISSN 1210-8197.
  3. FILIP, Jan a Milan NOVÁK. Minerální parageneze axinitu v Českém masivu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha, 2001, roč. 9, s. 69-75. ISSN 1211-0329.
  4. HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Mramory na jihovýchodním okraji Českého masívu (přehled výzkumů). Vlastivědný sborník Vysočiny. Jihlava: Muszeum Vysočiny, 2001, roč. 15, č. 1, s. 3-32. ISSN 6505-8228.
  5. NOVÁK, Milan. national representative of the Czech Republic in the European Mineralogical Union (EMU). 2001.
  6. KOTKOVÁ, Jana, Milan NOVÁK, Jaromír LEICHMANN a Stanislav HOUZAR. Nature and Provenance of Exotic rocks Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif). GeoLines. Occassional Papers in Earth Sciences. Praha: GÚ AV ČR, 2001, roč. 2001, č. 13, s. 81-82. ISSN 1210-9606.
  7. KOTKOVÁ, Jana, Axel GERDES, Randall PARRISH a Milan NOVÁK. Pressure-Temperature-time Evolution of Granulite Clasts from the Lower Carboniferous Conglomerates - Evidence for Rapid Exhumation at the Eastern Margin of the Variscan Bohemian Massif. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publications, 2001, roč. 6, č. 1, s. 434. ISSN 1362-0886.
  8. BURIÁNEK, David a Milan NOVÁK. Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum. Mittelungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesselschaft. Wien: Osterreichischen Mineralogischen Gessels, 2001, roč. 146, č. 1, s. 51-53. ISSN 1609-0144.

  2000

  1. NOVÁK, Milan. Compositional pathways of tourmaline evolution during primary (magmatic) crystallization in complex (Li) pegmatites of the Moldanubicum, Czech Republic. Memorie della Societa Italiana di Scienze Naturalli e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Milano: Museo Civico di Storia Naturale di Milan, 2000, roč. 30, č. 1, s. 45-56.
  2. NOVÁK, Milan. Compositional pathways of tourmaline evolution during primary (magmatic) crystallization in complex (Li) pegmatites of the Moldanubicum, Czech Republic. Memorie della Societa Italiana di Scienzie Naturali e del Museo Civico di Storia naturale di Milano. Milano: Societa Italiana di Scienze Naturali, 2000, roč. 30, č. 1, s. 45-56. ISSN 0376-2726.
  3. NOVÁK, Milan, Pavel UHER, Petr ČERNÝ a Pavol SIMAN. Compositional variations in ferrotapiolite+tantalite pairs from the beryl-columbite pegmatite at Moravany nad Váhom, Slovakia. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer-Verlag, 2000, roč. 69, č. 2, s. 295-306. ISSN 0930-0708.
  4. NOVÁK, Milan, Jiří SEJKORA a Mark COOPER. Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material. Journal of the Czech Geological Society. Praha: ČGS, 2000, roč. 45, 1/2, s. 101-106. ISSN 1210-8197.
  5. HOUZAR, Stanislav, Milan NOVÁK a Monika NĚMEČKOVÁ. Distribuce tremolitových mramorů v Českém masívu. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2000, roč. 85, 1/2, s. 105-122. ISSN 1211-8796.
  6. NOVÁK, Milan a Matthew TAYLOR. Foitite: Formation during late stages of evolution of complex pegmatites at Dobrá Voda, Czech Republic, and Pala, California, USA. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2000, roč. 38, č. 6, s. 1389-1398. ISSN 0008-4476.
  7. HOUZAR, S., M. NOVÁK, M. NĚMEČKOVÁ a J. LEICHMANN. Geological distribution of the Tremolite marbles in the Bohemian Massif and the CL study of their Prograde metamorphic reactions in the Olešnice Group. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 31. ISSN 1210-9606.
  8. NOVÁK, Milan a Petr ČERNÝ. Highly ordered, homogeneous ferrocolumbite from an anorogenic granitic pegmatite at Ivittuut (Ivigtut), SW Greenland. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E.Schweitzerbart, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 433-443. ISSN 0028-3649.
  9. VRÁNA, Stanislav a Milan NOVÁK. Petrology and geochemistry of granulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic. Věstník Českého geologického ústavu. Praha: ČGÚ, 2000, roč. 75, č. 4, s. 405-412. ISSN 0324-0123.
  10. ČERNÝ, Petr, Milan NOVÁK, Ron CHAPMAN a Morgan MASAU. Subsolidus behavior of niobian rutile from Vezna, Czech Republic: a model for exsolution in phases with Fe2+ >> Fe3+. Journal of the Czech Geological Society. Praha: ČGS, 2000, roč. 45, 1/2, s. 21-34. ISSN 1210-8197.
  11. SELWAY, Julie, Milan NOVÁK, Petr ČERNÝ a Frank HAWTHORNE. The Tanco pegmatite at Bernic Lake, Manitoba. XIII. Exocontact tourmaline. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2000, roč. 38, č. 4, s. 869-876. ISSN 0008-4476.
  12. SELWAY, Julie, Petr ČERNÝ, Frank HAWTHORNE a Milan NOVÁK. The Tanco pegmatite at Bernic Lake, Manitoba. XIV. Internal tourmaline. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2000, roč. 38, č. 4, s. 877-891. ISSN 0008-4476.
  13. LEICHMANN, Jaromír, Milan NOVÁK, Kateřina ZACHOVALOVÁ a Dan TOPA. Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 47. ISSN 1210-9606.

  1999

  1. NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ, Mark COOPER, F.C. HAWTHORNE, Luisa OTTOLINI, Z. XU a J.J. LIANG. Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1 + 1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. E.Schwiezerbartsche Verlag, 1999, roč. 11, č. 3, s. 669-678. ISSN 0935-1221.
  2. NOVÁK, Milan. Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E.Schweitzerbartsch Verleg, 1999, roč. 1999, č. 11, s. 481-493, 12 s. ISSN 0028-3649.
  3. SELWAY, J.B., Milan NOVÁK, Petr ČERNÝ a F.C. HAWTHORNE. Compositional evolution of tourmaline in lepidolite-subtype pegmatites. European Journal of Mineralogy. Stuttgart: E.Schweitzerbartsch Verlag, 1999, roč. 11, č. 3, s. 569-584, 14 s. ISSN 0935-1221.
  4. KORBEL, Petr a Milan NOVÁK. Encyclopedie Minerálů. I. Amsterodam: Rebo Publishers, 1999, 269 s. 56. ISBN 80-7234-114-6.
  5. LEICHMANN, J. a M. NOVÁK. Highly Fractionated, Garnet-Bearing Granites from the Brno Massif. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, -, č. 8, s. 44-45. ISSN 1210-9606.
  6. NEPEJCHAL, Miroslav a Jaroslav VANČURA. Naleziště epidotu v okolí Sobotína v Hrubém Jeseníku. I. Opava: vlastním nákladem, 1999, 71 s.
  7. NOVÁK, Milan a Josef STANĚK. Pegmatit od Dobré Vody. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, roč. 84, 1-2, s. 3-44, 41 s. ISSN 1211-8796.
  8. LEICHMANN, Jaromir, Milan NOVAK a Petr SULOVSKÝ. Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated Garnet-Bearing Granites from the Brno Batholith. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhanlung, 1999, roč. 11, č. 1, s. 144. ISSN 0935-123X.
  9. KORBEL, Petr a Milan NOVÁK. The complete encyclopedia of minerals. Lisse: Rebo International, 1999, 296 s. 56. ISBN 0-7858-1520-1.
  10. NOVÁK, Milan, J.B. SELWAY, Petr ČERNÝ a F.C. HAWTHORNE. Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Stuttgart: E.Schweitzerbartch Verlag, 1999, roč. 11, č. 3, s. 557-568. ISSN 0935-1221.

  1998

  1. NOVÁK, Milan a Petr ČERNÝ. Abundance and compositional trends of Rb and Cs in micas from lepidolite- and elbaite-subtype pegmatites in the Moldanubicum. Acta Universita Carolinae. Praha: PřF UK, 1998, roč. 42, č. 1, s. 86-90.
  2. NOVÁK, Milan. Fibrous blue dravite; an indicator of fluid composition dusring subsolidus replacement processes in Li-poor granitic pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Česká geologická společnost, 1998, roč. 43, 3/4, s. 24-30.
  3. NOVÁK, Milan, P.C. BURNS a G.B. MORGAN VI. Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites. Canadian Mineralogist. Ottawa: Mineralogical Association of Canada, 1998, roč. 36, č. 2, s. 441-445. ISSN 0008-4467.
  4. NOVÁK, Milan a Vladimír ŠREIN. Niobian cesstibtantitu from Dobrá Voda lepidolite pegmatite, western Moravia. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlag, 1998, roč. 1998, č. 6, s. 354-360. ISSN 0028-3649.
  5. NOVÁK, Milan a Petr ČERNÝ. Niobium-tantalum oxide minerals from complex pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic; Primary versus secondary compositional trends. Canadian Mineralogist. Ottawa: Mineralogical Association of Canada, 1998, roč. 36, č. 2, s. 659-672. ISSN 0008-4476.
  6. SELWAY, J.B., Milan NOVÁK, F.C. HAWTHORNE, Petr ČERNÝ, Louisa OTTOLINI a T. Kurt KYSER. Rossmanite LiAl2Al6(BO3)3Si6O18(OH)4, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure. American Mineralogist. Mineralogical Society of America, 1998, roč. 83, 7-8, s. 894-900. ISSN 0003-004X.
  7. NOVÁK, Milan a Petr ČERNÝ. Scandium in columbite-group minerals from LCT pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic. Krystalinikum. Brno, 1998, roč. 24, č. 1, s. 73-89. ISSN 0454-5524.

  1997

  1. NOVÁK, M. a J.B. SELWAY. Kníničky near Brno, tourmaline aggregates in altered aplite and Diorite and in hydrotermal veins,. In Tourmaline 1997, Field trip Guidebook. Brno: MZM Brno, University of Manitoba, Winnipeg, 1997, s. 47-53.

  1991

  1. PFEIFEROVÁ, Anna. a Milan NOVÁK. Svět nerostů. 1. vyd. Brno: Moravské muzeum, 1991, 55 s.

  1986

  1. NOVÁK, Milan. National representative of the Czech Republic in the International Mineralogical Association (IMA). 1986.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2024 15:19