Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HOKYNKOVÁ, Alica, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Daniela CHARWÁTOVÁ a Tibor STRAČINA. Fatty Acid Supplementation Affects Skin Wound Healing in a Rat Model. Nutrients. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 11, s. 1-13. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu14112245.
 2. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Jan PODROUŽEK a Rostislav KRČ. Machine Learning-Based Pressure Ulcer Prediction in Modular Critical Care Data. MDPI Diagnostics. 2022, roč. 12, č. 4, s. 1-13.
 3. BLAHÁK, Jiří, Zdeněk DANĚK, Tomáš KEMPNÝ, Jakub HOLOUBEK, Petr ŠÍN, Alica HOKYNKOVÁ a Oliver BULIK. Rekonstrukce volnými laloky v oblasti hlavy a krku – pětileté zhodnocení. In XXIV. Olomoucké onkologické dny. 2022.
 4. BABULA, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN a Marie NOVÁKOVÁ. The role of oxidative stress in the healing of pressure ulcers. In 97. Fyziologické dny. 2022.
 5. 2021

 6. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Andrea POKORNÁ, Pavel ROTSCHEIN, Lucie NÁRTOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK a Filip ČERNOCH. Komplexní léčba dekubitů. 2021. ISSN 1801-6103.
 7. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Marta KALINOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Filip ČERNOCH a Lucie NÁRTOVÁ. Naše zkušenosti s aplikací plazmy k bakteriální dekolonizaci chronických ran. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2021, VIII, č. 1, s. 20-21. ISSN 2336-520X.
 8. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Filip ČERNOCH, Lucie NÁRTOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Předoperační příprava pacienta před plánovanou rekonstrukcí dekubitů lalokovou plastikou. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2021, VIII, č. 1, s. 8-10. ISSN 2336-520X.
 9. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Petra PEŇÁZOVÁ, Teodor HORVÁTH, Pavel ROTSCHEIN a Jakub HOLOUBEK. Reconstruction of extensive chest wall defects using light-weight condensed polytetrafluoroethylene mesh. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Mladá fronta a.s., 2021, roč. 63, č. 1, s. 30-35. ISSN 0001-5423. doi:10.48095/ccachp202130.
 10. NÁRTOVÁ, Lucie, Pavel ROTSCHEIN, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN a Filip ČERNOCH. Rizikové faktory pro vznik recidivy dekubitů po chirurgickém uzávěru. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2021, VIII, č. 1, s. 12-13. ISSN 2336-520X.
 11. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Pavel ROTSCHEIN, Lucie NÁRTOVÁ a Pavel BRYCHTA. ROLE OF PLASTIC SURGEON IN SURGICAL TREATMENT OF PRESSURE ULCERS. 2021.
 12. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Radek PEJČOCH, Nikola MIŠUROVÁ, Lucie NÁRTOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Variability of use serratus anterior muscle free flap. 2021.
 13. 2020

 14. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Taťána ADLEROVÁ a Pavel COUFAL. Kombinovaná etapovitá rekonstrukce defektů pahýlu stehna po infekční komplikaci. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2020, VIII, č. 4, s. 12-13. ISSN 2336-520X.
 15. 2019

 16. NÁRTOVÁ, Lucie, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN, Jakub HOLOUBEK a Filip ČERNOCH. Kazuistika – uzávěr sekundárně infikovaného defektu u pacienta po traumatické amputaci ve stehně. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 10-14, 30 s. ISSN 2336-520X.
 17. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Jakub HOLOUBEK, Lucie NÁRTOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Jitka OŠMEROVÁ. Komplexní léčba acne inversa v plastické chirurgii – kazuistika. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 7-8, 30 s. ISSN 2336-520X.
 18. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Iva TRESNEROVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Petr ŠÍN, Alica HOKYNKOVÁ, Milan KRTIČKA a i SUCHÁNEK. Mikromycetární infekce u pacientů s měkko-tkáňovým traumatem dolních končetin. In XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP. 2019. ISSN 1803-179X.
 19. ŠÍN, Petr, Jakub HOLOUBEK, Alica HOKYNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Multidisciplinary approach in surgical pressure ulcer therapy after spinal cord injury. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S52"-"S55", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S52.
 20. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, jakub HOLOUBEK a Filip ČERNOCH. Multioborový přístup v terapii extenzivního defektu měkkých tkání a otevřené zlomeniny bérce. Léčba ran. Vzdělávání IN, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 4-6, 30 s. ISSN 2336-520X.
 21. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr BABULA, Andrea POKORNÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Lucie NÁRTOVÁ a Petr ŠÍN. Oxidative stress in wound healing - current knowledge. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S37"-"S39", 3 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S37.
 22. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Pavel ROTSCHEIN, Yvona KALOUDOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Reconstruction of deep head burn with a free flap - a case report. Acta chirurgiae plasticae. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 61, 1-4, s. 32-35. ISSN 0001-5423.
 23. HOLOUBEK, Jakub, Petr ŠÍN, Alica HOKYNKOVÁ, Petra PEŇÁZOVÁ, Teodor HORVÁTH a LIPOVY. Rekonstrukce extenzivních defektů hrudní stěny s použitím polytetrafluorethylenové sítě Omyra® Mesh TX. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN. 2019. ISBN 978-80-01-06669-0.
 24. ŠÍN, Petr, Jakub HOLOUBEK a Alica HOKYNKOVÁ. Role mikrochirurga při řešení devastačního poranění dolní končetiny. In XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP. 2019. ISSN 1803-179X.
 25. CHARWÁTOVÁ, Daniela, Alica HOKYNKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Vliv různého poměru n-3 a n-6 PUFA na hojení rány v experimentu. In 47. setkání Komise Experimentální Kardiologie: Kardioprotekcia: od buniek a proteínov až po celý organizmus. 2019.
 26. 2018

 27. ANTALOVÁ, Natália, Andrea POKORNÁ, Alica HOKYNKOVÁ, L. CETLOVÁ a Jakub TUREK. Factors influencing recurrence of the pressure ulcers after plastic surgery - retrospective analysis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 23-28. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S23.
 28. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Jiří BLAHÁK, Pavel ROTSCHEIN a Zdeněk DANĚK. Rekonstrukce defektů dutiny ústní supraklavikulárním lalokem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 43-46. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S43.
 29. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip RAŠKA, Jana BARTOŠKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Ivana SUCHÁNEK, Filip ČERNOCH, Hana ŘIHOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN, Zuzana JELÍNKOVÁ, Daniela POLIAKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Radomír MAGER, Michaela FIAMOLI a Pavel BRYCHTA. Termická poranění ruky. In Kurz chirurgie ruky, cyklus 2.2 Traumatologie I. Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP. 2018.
 30. HOKYNKOVÁ, Alica, Zdeněk WILHELM, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Wound healing effects after application of polyunsaturated fatty acids in rat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. "S29"-"S31", 3 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S29.
 31. 2017

 32. HUFOVÁ, Iva, Břetislav LIPOVÝ, Michaela FIAMOLI, Michaela HROMANÍKOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Petr ŠÍN. Kombinovaná mykotická a bakteriální infekce hluboké popáleniny dolní končetiny. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2017.
 33. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ a Filip ČERNOCH. Rekonstrukce defektu hlavy po popálení volným lalokem. 2017.
 34. BLAHÁK, Jiří, Zdeněk DANĚK, Jiří ZELINKA, Petr ŠÍN, Alica HOKYNKOVÁ a Oliver BULIK. Rekonstrukční možnosti u onkologických pacientů, kazuistiky. In Pražské dentální dny 21.- 22. 9. 2017, Obecní dům. 2017.
 35. CHARWÁTOVÁ, Daniela, Marie NOVÁKOVÁ, Tibor STRAČINA, Petr BABULA a Alica HOKYNKOVÁ. Vliv mastných kyselin na hojení ran u potkanů. In 61. Studentská vědecká konference. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
 36. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Filip ČERNOCH a Pavel BRYCHTA. Využití automatizované transplantace vlasů v léčbě ložiskové alopecie. 2017. ISSN 2336-520X.
 37. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Filip ČERNOCH, Marie NOVÁKOVÁ a Petr BABULA. Využití lalokových plastik v operační léčbě dekubitů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, Suppl. 1, s. "S41"-"S44", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S41.
 38. 2016

 39. TRESNEROVÁ, Iva, Alica HOKYNKOVÁ, Nora ŠTĚPÁNOVÁ, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ, Jitka VOKURKOVÁ a Michaela HROMANÍKOVÁ. Jizvy po popáleninovém traumatu. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 40. 2015

 41. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva TRESNEROVÁ, Nora ŠTĚPÁNOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra u popálených pacientů. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 42. 2014

 43. HOKYNKOVÁ, Alica, Filip ČERNOCH, Zuzana JELÍNKOVÁ, Milada FRANCŮ, Zdeněk WILHELM a Michaela FIAMOLI. Operační léčba dekubitů. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 3, s. 123-127. ISSN 1805-4684.
 44. HOKYNKOVÁ, Alica, Michaela FIAMOLI, Zdeněk WILHELM, Milada FRANCŮ a Filip ČERNOCH. Přehled lalokových plastik při operaci dekubitů. In Mezioborováspolupráce při léčbě ran a chronických defektů, XII.celostátní kongres s mezinárodní účastí, Pardubice 23-24.1.2014. 2014. ISSN 1802-6400.
 45. 2013

 46. FRANCŮ, Milada, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Dekubity a plastická chirurgie. In XV. brněnský geriatrický den. 2013.
 47. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Kombinované popáleninové a mechanické trauma u tříletého dítěte. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2013, roč. 14, 6/14, s. 384-385. ISSN 1213-0494.
 48. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Kombinované popáleninové a mechanické trauma u tříletého dítěte - kazuistika. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 49. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra v lokální terapii popálenin. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 50. 2012

 51. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Nora GREGOROVÁ. Case report: burn and mechanical injury of hand in case of three year old girl. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies 2. -6.9.2012, 2012. 2012.
 52. HOKYNKOVÁ, Alica, Zdeněk WILHELM, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jan MIKESKA, Alena PECHOVÁ a Iva HUFOVÁ. Dietary supplementation of n-3 and n-6 fatty acids and their wound healing effect in rats. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies 2. -6.9.2012. 2012.
 53. HOKYNKOVÁ, Alica, Zdeněk WILHELM, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Iva HUFOVÁ, Alena PECHOVÁ a Jan MIKESKA. Dietary supplementation of n-3 and n-6 fatty acids and their wound healing effect in rats. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies Yokohama 2012. 2012.
 54. HUFOVÁ, Iva, Jitka VOKURKOVÁ, Lia ELSNEROVÁ, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva VANÍČKOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Healing after cleft lip surgery at the University Hospital Brno. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies 2. -6.9.2012, 2012. 2012.
 55. HUFOVÁ, Iva, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ a Jitka VOKURKOVÁ. Jizvy a jejich hodnocení. In X.celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2012. ISSN 1802-6400.
 56. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Michaela FIAMOLI, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Kombinované termické a mechanické poranění ruky tříletého dítěte. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 57. HOKYNKOVÁ, Alica, Iva HUFOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Filip ČERNOCH. MANAGEMENT OF PROTRUSION OF SILICON IMPLANTS - CASE REPORT. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies Yokohama 2012. 2012.
 58. FIAMOLI, Michaela, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Naše první zkušenosti s nanokrystalickým stříbrem. In X.celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2012. ISSN 1802-6400.
 59. BRYCHTA, Pavel, Michaela FIAMOLI, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. OUR FIRST EXPERIENCE WITH ACTICOAT TM. In 4th Central and Eastern Europe Burns Forum Warsaw, Poland. 2012.
 60. HOKYNKOVÁ, Alica, Iva HUFOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Milada FRANCŮ a Filip ČERNOCH. Protruze silikonového implantátu - kazuistika. Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 2, s. 40-42. ISSN 1802-6400.
 61. KEMPNÝ, Tomáš, Alica HOKYNKOVÁ, Iva HUFOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Martin FIALA, Ch. PAPP a Břetislav LIPOVÝ. Využití DIEP laloku v rekonstrukci vrozené asymetrie prsou. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 13, č. 1, s. 43-44. ISSN 1213-0494.
 62. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra v lokální terapii popálenin. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 63. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ, L. LORENZ a H. KLOSOVÁ. Wrap-around flap in urgent thumb reconstruction after high-voltage electrical injury. Burns. ELSEVIER, 2012, roč. 38, č. 7, s. "e20"-"e23", 4 s. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2012.06.001.
 64. CHALOUPKOVÁ, Zuzana, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Xe-Derma – a temporary biological skin substitute in the treatment of burns. Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 4, s. 3-5. ISSN 1802-6400.
 65. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Martin ROZPRÝM, Alica HOKYNKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ a Nora GREGOROVÁ. Ztráta palce u teenagera: možnosti řešení a dlouhodobé výsledky. Pediatrie pro praxi. Solen, s r.o., 2012, roč. 13, č. 5, s. 332-334. ISSN 1213-0494.
 66. 2011

 67. HOKYNKOVÁ, Alica, Milada FRANCŮ, Zdeněk WILHELM a Břetislav LIPOVÝ. Biologické účinky omega-6 a omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich vliv na hojení ran. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 68. FRANCŮ, Milada a Alica HOKYNKOVÁ. Chirurgická léčba dekubitů. 2011.
 69. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Laser Doppler perfusion imaging (LDPI): naše první zkušenosti s neinvazivním zobrazováním mikrocirkulace u pacientů s termickým traumatem. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha, 2011, roč. 53, č. 3, s. 40-44. ISSN 1213-9106.
 70. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Iva HUFOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Lyellův syndrom: odlišné osudy stejné diagnózy. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 71. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 310-311. ISSN 1212-7299.
 72. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel KOBZÍK. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse: kazuistika. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 73. HOKYNKOVÁ, Alica, Yvona KALOUDOVÁ, Marie MELICHAROVÁ a Silvie BEZROUKOVÁ. Péče o jizvy u popálených pacientů. Sestra. 2011, 05/2010. ISSN 1210-0404.
 74. GREGOVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie. Medical Tribune. Paha: Léčba ran, 2011, č. 4. ISSN 1214-8911.
 75. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel KOBZÍK. Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 76. KOBZÍK, Pavel, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Martin FIALA. Rutinní MRSA screening u pacientů s chronickou ranou. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 77. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Terapie posttraumatické alopecie pomocí tkáňového expandéru. In XI. dny mladých chirurgů, Bratislava. 2011. ISSN 1336-5975.
 78. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ a Viktor AGALAREV. THE IMPORTANCE OF A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE TREATMENT OF MUTILATING ELECTRICAL INJURY: A CASE STUDY. Acta Chirurgiae Plasticae. 2011, roč. 52, 2-4, s. 61-64. ISSN 0001-5423.
 79. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Zygomycety izolované u pacienta s rozsáhlým popálením. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha, 2011, roč. 53, č. 3, s. 36-39. ISSN 1213-9106.
 80. 2010

 81. SUCHÁNEK, Ivan, Nora GREGOROVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Hana KRUPICOVÁ, Radomír MAGER, Yvona KALOUDOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Expandérové rekonstrukce posttraumatických alopecií. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 82. HOKYNKOVÁ, Alica, Milada FRANCŮ, Yvona KALOUDOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Charakteristika a léčba jizev po hlubokých popáleninách. Referátový výběr - dermatovenerologie. Praha, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 66-70. ISSN 1213-9106.
 83. LIPOVÝ, Břetislav, Lenka GRUZOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Infekce krevního řečiště u popálených dětí: fakta a mýty! In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 84. KALOUDOVÁ, Yvona, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav PENKA, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. International Society on Thrombosis and Haemostasis: DIC skore u popálených pacientů (pokračování studie). In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP Ostrava. 2010.
 85. KALOUDOVÁ, Yvona a Břetislav LIPOVÝ. International Society on Thrombosis and Haemostasis: Disseminated Intravascular Coagulation Score in Burns. In ŽALOUDÍKOVÁ, Zuzana, Alica HOKYNKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav PENKA, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. European Burn Association congress 2009. 2010.
 86. VOKURKOVÁ, Jitka, Iva HUFOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Kompartment syndrom u dětí. In XVI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010.
 87. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Mikrobiologický profil popálené plochy u dětí. Nozokomiálne nákazy. Martin: JLF UK, 2010, roč. 9, č. 4, s. 11-14. ISSN 1336-3859.
 88. HOKYNKOVÁ, Alica, Yvona KALOUDOVÁ, Marie MELICHAROVÁ a Silvie BEZROUKOVÁ. Péče o jizvy u popálených pacientů. Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 5/2010, 20, s. 48-51, 3 s. ISSN 1210-0404.
 89. LIPOVÝ, Břetislav, Olga ŠIVICOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ, Anna MARTINCOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Popálené děti na JIP: epidemiologická studie. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 90. ŽALOUDÍKOVÁ, Zuzana, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Rekonstrukce ruky u popálených dětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 91. SUCHÁNEK, Ivan, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Vývoj popáleninového úrazu na přelomu 20. a 21. století. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2022 23:20