Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CÍGLER, Hynek, Aneta CVRČKOVÁ, Petra DAŇSOVÁ, Jozef HAŠTO, Miroslav CHARVÁT, Stanislav JEŽEK, Natália KAŠČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Martin SEITL. Experiences in Close Relationships : České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 4, s. 57-74. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.359.
 2. WOZNICOVÁ, Adéla, Renata HLAVOVÁ, Petra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Intenzivní rodičovství a jeho souvislost s kvalitou strategické pomoci (scaffolding) matky při společné hře s dítětem předškolního věku. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 3, s. 25-41. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.349.
 3. KOHOUTOVÁ, Anežka, Petra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Partnerské strachy v období mladé dospělosti. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 4, s. 37-56. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.358.
 4. DAŇSOVÁ, Petra, Ondřej BOUŠA, Lenka LACINOVÁ, Petr MACEK, Hynek CÍGLER a Zuzana TOMÁŠKOVÁ. Subjective Health Complaints in Fifteen-Year-Old Czech Adolescents : The Role of Self-Esteem, Interparental Conflict, and Gender. Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 61, č. 4, s. 258-270. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2019.04.787.
 5. 2018

 6. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Veronika HANÁČKOVÁ, Petra DAŇSOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ a Tereza CHRUDINOVÁ. Ideály mateřství. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 19-35, 17 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 7. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 8. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 9. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. ISBN 978-80-210-9169-6.
 10. PIVODOVÁ, Lenka, Petra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Jsem dítě, nebo rodič? Zmatení rolí v rodině. In Lacinová, Lenka a kol. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 66-80, 15 s. ISBN 978-80-210-9161-0.
 11. CHABADOVÁ, Kristína, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Nespokojenost žen s vlastním tělem v třetím trimestru těhotenství. Československá pediatrie, Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 73, č. 5, s. 313-319. ISSN 0069-2328.
 12. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Renata HLAVOVÁ. Partnerský vztah a rodičovství : spolupráce mezi rodiči v péči o dítě. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 80-87, 8 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 13. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Veronika HANÁČKOVÁ, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Kristína CHABADOVÁ. Péče o dítě v počátcích rodičovství. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 44-67, 24 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 14. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Pracovní život v kontextu mateřství : mezi prací a rodinou. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 88-108, 21 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 15. PIVODOVÁ, Lenka, Petra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Role-confusion in adolescence: the new method for assessing role-confusion in family from adolescent perspective. In Developmental Psychology Section Conference 2018, September 12 - 14, Liverpool, UK. 2018.
 16. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Úvodem – O projektu DOMOV a Yummy Mummy. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 9-18, 10 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 17. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9161-0.
 18. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí. Adolescenti a dospělí kolem nich. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9161-0.
 19. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí. Adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9160-3.
 20. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Lucie MIŠKÓCIOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Vztah k očekávanému dítěti a jeho souvislosti s vybranými intra- a interpersonálními charakteristikami žen v třetím trimestru těhotenství. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2018, roč. 12, č. 1, s. 15-36. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.310.
 21. DAŇSOVÁ, Petra, Lenka LACINOVÁ, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomotaka UMEMURA a Adéla WOZNICOVÁ. Vztah mezi matkou a dítětem. In Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kol.. Jak to mají mámy : psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 68-79, 12 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 22. 2017

 23. DAŇSOVÁ, Petra. Attachment avoidance paradox? Attachment-related avoidance as possible protection factor against depression symptoms. In 8th International Attachment Conference, London, UK. 2017.
 24. DAŇSOVÁ, Petra. Predictors of postnatal bonding: depression and anxiety, maternal self-esteem and mother-foetus relationship. In 18th European Conference on Developmental Psychology 2017, Utrecht. 2017.
 25. 2016

 26. DAŇSOVÁ, Petra a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2016, roč. 60, č. 4, s. 321-333. ISSN 0009-062X.
 27. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína KICKOVÁ a Iva KORÁBOVÁ. Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2016, roč. 60, č. 5, s. 468-481. ISSN 0009-062X.
 28. DAŇSOVÁ, Petra a Kristína KICKOVÁ. Temperament dítěte: souvislosti s vybranými charakteristikami na straně matky. In Psychologické dny Olomouc 2016. 2016.
 29. 2015

 30. DAŇSOVÁ, Petra a Veronika POŘÍZKOVÁ. Position Analysis Questionnaire. In Procházka, J., Vaculík, M., Součková, M. a Leugnerová, M.. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 32. ISBN 978-80-210-7744-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 2. 2020 22:45