Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. URÍK, Milan, Jiří TŮMA, Jana JANČÍKOVÁ, Denisa BEZDĚKOVÁ, Petra URBANOVÁ, Lucie DOHNALOVÁ, Jan PAPEŽ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Martin JOUZA a Petr JABANDŽIEV. Videofluoroscopic Swallow Study in Diagnostics of H-Type Tracheoesophageal Fistula in Children. Ear, Nose & Throat Journal. Thousand Oaks: Sage, 2024. ISSN 0145-5613. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/01455613211021580.

  2023

  1. STANÍKOVÁ, Andrea, Martin JOUZA, Júlia BOHOŠOVÁ, Ondřej SLABÝ a Petr JABANDŽIEV. Role of the microbiome in pathophysiology of necrotising enterocolitis in preterm neonates. BMJ Paediatrics Open. LONDON: BMJ PUBLISHING GROUP, 2023, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 2399-9772. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/bmjpo-2023-002172.

  2022

  1. JOUZA, Martin, Júlia BOHOŠOVÁ, Andrea STANÍKOVÁ, Jakub PECL, Ondřej SLABÝ a Petr JABANDŽIEV. MicroRNA as an Early Biomarker of Neonatal Sepsis. FRONTIERS IN PEDIATRICS. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 10, May 2022, s. 1-8. ISSN 2296-2360. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fped.2022.854324.

  2020

  1. JOUZA, Martin, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Eva SLOUKOVÁ, Jakub PECL, Anna SEEHOFNEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Kateřina SLABÁ, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jaroslav A. HUBÁČEK a Petr JABANDŽIEV. A Newly Observed Mutation of the ABCA3 Gene Causing Lethal Respiratory Failure of a Full-Term Newborn: A Case Report. Frontiers in Genetics. Laussane: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 11, August 2020, s. 1-5. ISSN 1664-8021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fgene.2020.568303.
  2. PECL, Jakub, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, František JIMRAMOVSKÝ, Helena SCHNEIDEROVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Markéta VEVERKOVÁ, Martin JOUZA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Vendula LÁTALOVÁ, Mária VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, Miloš GERYK, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ, Damjan JAKŠIČ, Martin ZIMEN, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Markéta WIESNEROVÁ a Petr JABANDŽIEV. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 469-480. ISSN 1804-7874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccgh2020469.
  3. JABANDŽIEV, Petr, Martin JOUZA, Jakub PECL, Milan URÍK, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Kateřina SLABÁ, Jan TRNA, Jitka KYCLOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 3, s. 233-237. ISSN 1804-7874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amgh2020233.
  4. JOUZA, Martin, Josef MACKO, Jakub PECL, Eva SLOUKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Nová diagnóza v neonatologii: náhlý neočekávaný postnatální kolaps. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 2, s. 95-98. ISSN 1213-0494.
  5. PECL, Jakub, Petr JABANDŽIEV, Martin JOUZA, Jiří ŠTARHA, Jan PAPEŽ, Anna SEEHOFNEROVÁ a ondřej HORÁK. Případ těžké hypernatrémie u kojence s vrozenou vadou CNS. In XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí 24.-26. září 2020. 2020. ISSN 0069-2328.
  6. JABANDŽIEV, Petr, Tereza PINKASOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Jan PAPEŽ, Martin JOUZA, Bára KARLÍNOVÁ, Martina NOVÁČKOVÁ, Milan URÍK, Štefánia AULICKÁ, Ondřej SLABÝ, Júlia BOHOŠOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Milan BAJER a Ajay GOEL. Regional Incidence of Inflammatory Bowel Disease in a Czech Pediatric Population: 16 Years of Experience (2002–2017). Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2020, roč. 70, č. 5, s. 586-592. ISSN 0277-2116. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MPG.0000000000002660.
  7. JABANDŽIEV, Petr, Eva HLAVÁČKOVÁ, Viktor BÍLY, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Barbora RAVČUKOVÁ, Hana GROMBIŘÍKOVÁ, Romana KOZUMPLÍKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Tereza PINKASOVÁ, Martin JOUZA, Jakub PECL, Marta JEŽOVÁ, Václava CURTISOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Trichohepatoenteric syndrome in a patient with TTC37 mutations – a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 481-487. ISSN 1804-7874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccgh2020481.
  8. JABANDŽIEV, Petr, Jakub PECL, Martin JOUZA, Jiří ŠTARHA, Jan PAPEŽ, Milan URÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ondřej HORÁK. Závažná hypernatremie u kojence s vývojovou vadou centrální nervové soustavy. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 4, s. 290-294. ISSN 1213-0494. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/ped.2020.059.

  2019

  1. JABANDŽIEV, Petr, Tereza PINKASOVÁ, Jan PAPEŽ, Martin JOUZA, Kateřina BAJEROVÁ, Bára KARLÍNOVÁ, Júlia KOVÁČOVÁ, Ondřej SLABÝ a Milan BAJER. Inflammatory bowel disease incidence in South Moravian Region (Czech Republic); 2002-2016. In Crohn's and Colitis Congress. 2019. ISSN 0016-5085. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2019.01.155.

  2017

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Martin JOUZA a Marcel SCHÜLLER. Nejčastější purpura s trochu jiným začátkem. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 4, s. 247. ISSN 1213-0494.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 12:40