Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KRAUS, Jakub, Robert ROMAN, Lenka JURKOVIČOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Andreas FRICK. Social support modulates subjective and neural responses to sad mental imagery. Behavioural Brain Research. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020, roč. 380, February 2020, s. 1-6. ISSN 0166-4328. doi:10.1016/j.bbr.2019.112433.
 2. 2019

 3. JURKOVIČOVÁ, Lenka, Robert ROMAN, Jan CIMBÁLNÍK, Radek MAREČEK a Milan BRÁZDIL. Cortical excitability and visual discomfort in epilepsy: SEEG study. In 66. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie. 2019.
 4. KUŘÁTKOVÁ, Marie, Lenka JURKOVIČOVÁ, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Miguel SALAZAR a Milan BRÁZDIL. Electrophysiological correlates of physiological déjà vu phenomenon. In XI. Cracow Cognitive Science Conference, 2019. 2019.
 5. KRAUS, Jakub, Andreas FRICK, Robert ROMAN, Lenka JURKOVIČOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Mats FREDRIKSON. Soothing the emotional brain: modulation of neural activity to personal emotional stimulation by social touch. Social Cognitive and Affective Neuroscience. Oxford: Oxford University Press, 2019, roč. 14, č. 11, s. 1179-1185. ISSN 1749-5016. doi:10.1093/scan/nsz090.
 6. 2018

 7. JURKOVIČOVÁ, Lenka, Sandra SÁZELOVÁ, Bibiána HROMADOVÁ, Michaela POLANSKÁ a Balázs KOMORÓCZY. Morphoscopical approach in material agent analysis: Cut marks produced by stone and metal tools from Early Bronze Age site Pasohlávky (Czech Republic). Quaternary International. Pergamon Press, 2018, roč. 472, Part A, s. 97-107. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2018.01.022.
 8. 2017

 9. JURKOVIČOVÁ, Lenka. Analýza stop na lidské temenní kosti z lokality Nízké Lešnice. In Jiří A. Svoboda. Mezolit severních Čech II: Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003–2015. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017. s. 107-108. Dolnověstonické studie 22. ISBN 978-80-7524-005-7.
 10. JURKOVIČOVÁ, Lenka. Archeozoologické spracovanie zvieracích pozostatkov zo šibenice pri Slavkove. Anthropologia integra. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 2, s. 31-35. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2017-2-31.
 11. JURKOVIČOVÁ, Lenka, Radka MRÁZKOVÁ a Balázs KOMORÓCZY. Osteologická analýza lidských a zvířecích pozůstatků z polykulturní lokality Jevišovka – Nová. Česká antropologie. Olomouc, 2017, roč. 67, č. 1, s. 24–29. ISSN 0862-5085.
 12. 2016

 13. JURKOVIČOVÁ, Lenka, Radka ŠMÍDOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ a Balázs KOMORÓCZY. Osteologická analýza únětického sídliště z lokality Pasohlávky - poloostrov. Časopis České společnosti antropologické. Olomouc, 2016, roč. 66, č. 1, s. 19-22. ISSN 1804-1876.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 04:53