Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Language Skills Curriculum Development in Legal English for Academic Purposes: A Needs Analysis. In Teaching English for Specific Purposes at Universities, Department of Languages, Faculty of Electrical Engineering and Communications, Brno University of Technology. 2017.
 2. 2016

 3. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Lexical bundles in legal texts corpora – From professional needs analysis to pedagogical implications. In 7th Brno Conference on Linguistic Studies in English 2016. 2016.
 4. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Lexical bundles in legal texts corpora – Selection, classification and pedagogical implications. Discourse and Interaction, Masarykova univerzita, 2016, roč. 9, č. 2, s. 75-94. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2016-2-75.
 5. 2015

 6. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Legal English Communicative Competence of Czech Lawyers – Language Skills and Language Systems Specifics. 2015.
 7. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Lexikální shluky v rámci korpusů anglických právních textů - selekce, klasifikace, didaktické aspekty. In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. Konference studentů doktorských studijních programů Didaktika cizího jazyka a Pedagogika. 2015.
 8. 2014

 9. JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
 10. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Analýza registru u reprezentativních textů předložených profesní právní komunitou. In Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. 2014.
 11. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Legal English Communicative Competence of Czech Lawyers – Pilot Research Results. 2014.
 12. 2013

 13. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Cizojazyčná komunikační kompetence právních profesionálů na českém pracovním trhu. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 127-142, 16 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
 14. 2012

 15. TOMÁNKOVÁ, Veronika. Charakteristika odborného právního anglického jazyka – na cestě k modelu komunikační kompetence. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S.(eds.). Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 77-90, 14 s. ISBN 978-80-210-6108-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2019 22:35