Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Five Years of Language Services. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Seventeenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2023. Brno: Tribun EU, 2023. s. 12-22, 12 s. ISBN 978-80-263-1793-7.
  2. KARÁSEK, Adam a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Reproducibility and Robustness of Authorship Identification Approaches. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Seventeenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2023. Brno: Tribun EU, 2023. s. 57-65. ISBN 978-80-263-1793-7.

  2022

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Compressed FastText Models for Czech Tagger. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Sixteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2022. Brno: Tribun EU, 2022. s. 79-87. ISBN 978-80-263-1752-4.

  2021

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Digital humanities: Introduction. A 10-week course with practical sessions. LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2021.
  2. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Marek MEDVEĎ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Pavel RYCHLÝ a Marie STARÁ. Software Tezaurus: funkcionalita pro styk s externími systémy. 2021.
  3. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Marek MEDVEĎ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Pavel RYCHLÝ a Marie STARÁ. Software Tezaurus: nástroje pro centrální systém tvorby odborných tezaurů. 2021.
  4. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Marek MEDVEĎ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Pavel RYCHLÝ a Marie STARÁ. Software Tezaurus: nástroje pro podporu systematické a koordinované tvorby odborných tezaurů. 2021.
  5. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Marek MEDVEĎ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Pavel RYCHLÝ a Marie STARÁ. Softwarové nástroje pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace. 2021.

  2020

  1. VALČÍK, Jakub, Wojciech INDYK a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Machine Learning methods for Predictive Maintenance of Multifunctional Printers. In 6th Workshop on Mining and Learning from Time Series. 2020.
  2. STARÝ, Michal, Zuzana NEVĚŘILOVÁ a Jakub VALČÍK. Multilingual Recognition of Temporal Expressions. In Aleš Horák. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun EU, 2020. s. 67-78. ISBN 978-80-263-1600-8.

  2019

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Marie STARÁ. Neural Tagger for Czech Language: Capturing Linguistic Phenomena in Web Corpora. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019. s. 23-32. ISBN 978-80-263-1517-9.
  2. BAMBUROVÁ, Michaela a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Structured Information Extraction from Pharmaceutical Records. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019. s. 55-62. ISBN 978-80-263-1530-8.
  3. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Syntactic Patterns of Czech Multiword Expressions. In Aleš Horák, Klára Osolsobě, Adam Rambousek, Pavel Rychlý. Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Brno: Tribun EU, 2019. s. 174-184. ISBN 978-80-263-1545-2.

  2018

  1. PELIKÁNOVÁ, Zuzana a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Corpus Annotation Pipeline for Non-standard Texts. In P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček, K. Pala. Text, Speech, and Dialogue, 21st International Conference, TSD 2018. Switzerland: Springer International Publishing, 2018. s. 304-312. ISBN 978-3-030-00794-2. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_32.
  2. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Discovering Continuous Multi-word Expressions in Czech. Computación y Sistemas. Mexico: Centro de Investigación en Computación, 2018, roč. 22, č. 3, s. 845-852. ISSN 1405-5546. doi:10.13053/CyS-22-3-3022.
  3. OCRMiner (software)
   HA, Hien Thi, Aleš HORÁK, Marek MEDVEĎ a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. OCRMiner. 2018.
  4. HA, Hien Thi, Aleš HORÁK, Marek MEDVEĎ a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Recognition of OCR Invoice Metadata Block Types. In P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček, K. Pala. Text, Speech, and Dialogue, 21st International Conference, TSD 2018. Switzerland: Springer International Publishing, 2018. s. 304-312. ISBN 978-3-030-00793-5. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_33.
  5. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Matej KVAŠŠAY. Understanding Search Queries in Natural Language. In Horák, Aleš and Rychlý, Pavel and Rambousek, Adam. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2018. Brno: Tribun EU, 2018. s. 85-93. ISBN 978-80-263-1517-9.

  2017

  1. HaBiT system (software)
   PALA, Karel, Aleš HORÁK, Pavel RYCHLÝ, Vít SUCHOMEL, Vít BAISA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK, Björn GAMBÄCK, Utpal SIKDAR a Lars BUNGUM. HaBiT system. 2017.
  2. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Idiomatic Expressions in VerbaLex. In Horák A., Rychlý P., Rambousek, A. Proceedings of the Eleventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2017. Brno: Tribun EU, 2017. s. 59-67. ISBN 978-80-263-1340-3.

  2016

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Annotation of Czech Texts with Language Mixing. In Petr Sojka; Aleš Horák; Ivan Kopeček; Karel Pala. Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 279-286. ISBN 978-3-319-45509-9. doi:10.1007/978-3-319-45510-5_32.
  2. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Common sense. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 191. ISBN 978-80-7422-480-5.
  3. RAMBOUSEK, Adam a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. How to Present NLP Topics to Children? In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 153-159. ISBN 978-80-263-1095-2.
  4. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
  5. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Wordnet. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2094-2095. ISBN 978-80-7422-480-5.

  2015

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Annotation of Multi-Word Expressions in Czech Texts. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 103-112. ISBN 978-80-263-0974-1.
  2. PALA, Karel a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Generating Czech Iambic Verse. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 125-132. ISBN 978-80-263-0974-1.
  3. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Mé počítače mi rozumějí: motivační odpoledne (nejen) pro zájemce o obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. 2015.

  2014

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Barbora ULIPOVÁ. A System for Predictive Writing. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 11-18. ISSN 2336-4289.
  2. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Annotation Game for Textual Entailment Evaluation. In Alexander F. Gelbukh. 15th International Conference, CICLing 2014, Kathmandu, Nepal, April 6-12, 2014, Proceedings, Part I. Heidelberg: Springer, 2014. s. 340-350. ISBN 978-3-642-54905-2. doi:10.1007/978-3-642-54906-9_28.
  3. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Vít SUCHOMEL. Intelligent Search and Replace for Czech Phrases. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 97-105. ISSN 2336-4289.
  4. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Jazykové korpusy pomáhají s psaním textů. věda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno. ISSN 1805-9759.
  5. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Paraphrase and Textual Entailment Generation. In Petr Sojka; Aleš Horák; Ivan Kopeček; Karel Pala. Proceedings of 17th International Conference on Text, Speech, and Dialogue, TSD 2014. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. s. 293-300. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_36.
  6. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Paraphrase and Textual Entailment Generation in Czech. Computación y Sistemas. Mexico, 2014, roč. 18, č. 3, s. 555-568. ISSN 1405-5546. doi:10.13053/CyS-18-3-2040.

  2013

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Acquiring Data for Textual Entailment Recognition. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 29-37. ISBN 978-80-263-0520-0.

  2012

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Building Evaluation Dataset for Textual Entailment in Czech. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Sixth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012. Brno: Tribun EU, 2012. s. 53-58. ISBN 978-80-263-0313-8.
  2. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Marek GRÁC. Common Sense Inference using Verb Valency Frames. In Sojka, Petr and Horák, Aleš and Kopeček, Ivan and Pala, Karel. Proceedings of 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin / Heidelberg: Springer, 2012. s. 328-335. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2_40.
  3. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Declension of Czech Noun Phrases. In Jan Radimský. Actes du 31e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire. České Budějovice: Université de Bohême du Sud à České Budějovice (République tchèque), 2012. s. 134-138. ISBN 978-80-7394-409-4.

  2011

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Metadata Visualization in Digital Libraries. In Stefan Gradmann, Francesca Borri, Carlo Meghini and Heiko Schuldt. Research and Advanced Technology for Digital Libraries International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2011. Berlin, Germany: Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2011. s. 442-445. ISBN 978-3-642-24468-1. doi:10.1007/978-3-642-24469-8_45.
  2. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Marek GRÁC. Verbs as Predicates: Towards Inference in a Discourse. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2011. s. 19-25. ISBN 978-80-263-0077-9.

  2010

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Marek GRÁC. Acquiring NLP Data by means of Games. In Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 109-114. ISBN 978-80-7399-246-0.
  2. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Implementing Dynamic Visualization as an Alternative Interface to a Digital Mathematics Library. In Towards a Digital Mathematics Library, Proceedings. Brno: Masaryk University, 2010. s. 63-68. ISBN 978-80-210-5242-0.
  3. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Semantic Role Patterns and Verb Classes in Verb Valency Lexicon. In Proceedings of the 13th International Conference on Text, Speech and Dialog TSD 2010. Heidelberg: Springer, 2010. s. 150-156. ISBN 978-3-642-15759-2. doi:10.1007/978-3-642-15760-8_20.
  4. Visual Browser (software)
   NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Visual Browser. 2010.
  5. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. X-plain - a Game that Collects Common Sense Propositions. In Bernadette Sharp, Michael Zock. Proceedings of the 7th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science NLPCS 2010. Portugal: SciTePress, 2010. s. 47--52. ISBN 978-989-8425-13-3.

  2009

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Exploring and Extending Czech WordNet and VerbaLex. In Proceedings of the RASLAN Workshop 2009. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 69-74. ISBN 978-80-210-5048-8.

  2006

  1. GREGAR, Tomáš, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK a Tomáš PITNER. Vizualizace znalostí v e-learningu. In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 39-45. ISBN 80-210-3923-X.

  2005

  1. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Visual Browser: A Tool for Visualising Ontologies. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005. s. 453-461, 8 s. ISSN 0948-6968.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 17:00