Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SEKAJOVÁ, Zuzana, Grazyna LICZBINSKA, Miroslav KRÁLÍK, Martin ČUTA a Pavlína INGROVÁ. Within‐family intergenerational trends in age at menarche relative to political changes in Czechoslovakia after World War II. American Journal of Human Biology. Hoboken: Wiley, 2021, 5 s. ISSN 1042-0533. doi:10.1002/ajhb.23588.
 2. 2020

 3. URBANOVÁ, Petra, Martin ČUTA, Mikoláš JURDA a Dominik ČERNÝ. Metodika výběru vhodné velikosti a tvaru respirátoru pro konkrétní osoby. Masarykova univerzita, 2020.
 4. 2019

 5. ČUTA, Martin, Petra URBANOVÁ, Petr BRUNECKÝ, Kateřina DVOULETÁ, Miroslav KRÁLÍK a Tomáš MOŘKOVSKÝ. Body measurements of Czech adult population: a background for seating furniture functional dimension updates. Anthropologie : [international journal of human diversity and evolution]. Moravian Museum, Anthropos Institute, 2019, roč. 57, č. 3, s. 349-361. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.19.10.02.1.
 6. KRÁLÍK, Miroslav, Adela HUPKOVÁ, Tomáš ZEMAN, Martin HLOŽEK, Lukáš HLAVÁČEK, Marie SLOVÁČKOVÁ, Martin ČUTA a Petra URBANOVÁ. Family effects on the digit ratio (2D:4D): The role of the interbirth interval. American Journal of Human Biology. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 31, č. 4, s. 1-19. ISSN 1042-0533. doi:10.1002/ajhb.23260.
 7. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9459-8.
 8. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9460-4.
 9. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9459-8.
 10. ČUTA, Martin, Klára BAŘICOVÁ, Dominik ČERNÝ a Ondřej SOCHOR. Normal-weight obesity frequency in the Central European urban adult female population of Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. PRAGUE: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2019, roč. 27, č. 2, s. 131-134. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5133.
 11. KRÁLÍK, Miroslav, Lenka POLCEROVÁ a Martin ČUTA. Sex Differences in Frequencies of Dermatoglyphic Patterns by Individual Fingers. Annals of Human Biology. ABINGDON: Taylor & Francis, 2019, roč. 46, č. 3, s. 231-245. ISSN 0301-4460. doi:10.1080/03014460.2019.1622778.
 12. INGROVÁ, Pavlína, Miroslav KRÁLÍK, Věra BÁRTOVÁ, Martin ČUTA, Pavel GRASGRUBER a Dominik BOKŮVKA. Stature Estimation from the Hand Length: Testing Cross-Population Methods. Anthropologia integra. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 1, s. 7-31. ISSN 1804-6665. doi:10.5817/AI2019-1-7.
 13. 2018

 14. KRÁLÍK, Miroslav, Ondřej KLÍMA, Petra URBANOVÁ, Lenka POLCEROVÁ a Martin ČUTA. Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software. In Reuter Martin, Wachinger Christian, Lombaert Hervé, Paniagua Beatriz, Lüthi Marcel, Egger Bernhard. Shape in Medical Imaging. Neuveden: Springer International Publishing, 2018. s. 78-89. ISBN 978-3-030-04746-7. doi:10.1007/978-3-030-04747-4_8.
 15. KLÍMA, Ondřej, Roman MADEJA, Michal ŠPANĚL, Martin ČUTA, Pavel ZEMČÍK, Pavel STOKLÁSEK a Aleš MIZERA. Virtual 2D-3D Fracture Reduction with Bone Length Recovery Using Statistical Shape Models. In Martin Reuter, Christian Wachinger, Hervé Lombaert, Beatriz Paniagua, Marcel Lüthi, Bernhard Egger. Shape in Medical Imaging. Německo: Springer International Publishing, 2018. s. 207-219. ISBN 978-3-030-04746-7. doi:10.1007/978-3-030-04747-4_20.
 16. 2017

 17. ČUTA, Martin a Tomáš MOŘKOVSKÝ. Antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků ze slavkovské šibenice u Křenovic. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 2, s. 15-24. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2017-2-15.
 18. SOCHOR, Ondřej, Ivo HOFÍREK, Martin ČUTA a Šárka KUNZOVÁ. Financial incentives for smoking cessation medication in european countries from the perspective of the angiology outpatient clinics. In 3rd Annual Congress of the European Society for Vascular Medicine. 2017. ISSN 1664-2872.
 19. HERNÁNDEZ, Joany Lizet, Jiří ČENĚK a Martin ČUTA. The Influence of High Sugar Intake on Cognitive Functions and Body Composition of University Students. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 1, s. 39-43. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2017-1-39.
 20. 2016

 21. ČUTA, Martin. Dynamic phenotype: An individual growth model based on physiological principles. In IUAES Inter Congress. 2016.
 22. ČUTA, Martin a Klára BAŘICOVÁ. Srovnání metod pro odhad procentuálního zastoupení tělesného tuku u mladých žen z Brna a okolí. Česká antropologie - časopis České společnosti antropologické. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2016, roč. 66, č. 2, s. 4-9. ISSN 1804-1876.
 23. 2015

 24. ČERNÝ, Dominik a Martin ČUTA. Keňský a euroamerický styl běhu. In Oborný Josef, Štaud Ondřej, Vrtiaková Barbora. Kúltúrna antropologia a šport : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava (SK): Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. s. 21-32. ISBN 978-80-223-3952-0.
 25. MIRANDA CUNHA, Daniela Patrícia, Filipe Afonso GONCALVES MONTEIRO a Martin ČUTA. Mentum Osseum: Analysis of the Evolutionary Hypotheses for the Ontogeny and Phylogeny of the Human Chin. In Sandra Sázelová, Martin Novák, Alena Mizerová. Forgotten Times and Spaces. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015. s. 98-106, 8 s. ISBN 978-80-210-7781-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7781-2015-9.
 26. PEREIRA SANTOS, Diana Ocilia a Martin ČUTA. The usage of social networks by university students (A survey of Facebook use patterns among young people). Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 1, s. 35-43. ISSN 1804-6657.
 27. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA a Martin ČUTA. Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7754-6.
 28. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA a Martin ČUTA. Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7754-6.
 29. 2014

 30. ČUTA, Martin a Martin ZACH. Anthropometry of a Czech Children Sample and its Use in Ergonomics – Preliminary Report. In Sázelová, Sandra; Hupková, Adela; Mořkovský, Tomáš. Mikulov Anthropology Meeting. The Dolní Věstonice Studies 20. 2014. vyd. Brno: : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology in Brno; Masaryk University, Department of Anthropology at Faculty of Science, 2014. s. 181-186. ISBN 978-80-210-6849-0.
 31. ČUTA, Martin. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 107 s. Anthropologia Integra - Series Monographica; svazek 4. ISBN 978-80-7204-893-9.
 32. 2013

 33. PÁČ, Libor, Lenka VARGOVÁ a Martin ČUTA. Anatomie pro antropology III - Nervový systém. Smyslové orgány. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, 2013. 161 s. Panorama antropologie biologické - sociální - kulturní. Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů". Modul 37. ISBN 978-80-7204-849-6.
 34. PÁČ, Libor, Lenka VARGOVÁ a Martin ČUTA. Anatomie pro antropology III. Nervový systém. Smyslové orgány. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, 2013. 161 s. Panorama antropologie biologické - sociální - kulturní. Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů". Modul 37. ISBN 978-80-7204-849-6.
 35. KOVAŘÍK, Martin, Martin ČUTA a Jaroslav SVOBODA. Antropometrický výzkum dospělé populace a jeho aplikace v oblasti interiéru a architektury. Bratislava: Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2013. s. 76-79. ISBN 978-80-227-4042-5.
 36. MIRANDA CUNHA, Daniela Patrícia, Filipe Afonso GONCALVES MONTEIRO, Yasin HAMARAT a Martin ČUTA. The Correlations between Handgrip Strength and Several Psychosomatic Features in Homo sapiens – a review. Anthropologia integra – Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, roč. 4, č. 2, s. 7-13. ISSN 1804-6657.
 37. 2012

 38. ČUTA, Martin a Radka BESTVINOVÁ. THE ASSOCIATION BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND PERFORMANCE OF BRNO CHILDREN. In Rado Pišot, Petra Dolenc, Iztok Retar, Saša Pišot. OTROK V GIBANJU ZA ZDRAVO STARANJE; CHILD IN MOTION FOR HEALTHY AGING - ZBORNIK PRISPEVKOV. Koper, Slovinsko: Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, 2012. s. 43-47. ISBN 978-961-6862-27-1.
 39. 2011

 40. FIDO (software)
  URBANOVÁ, Petra, Miroslav KRÁLÍK, Tomáš MOŘKOVSKÝ a Martin ČUTA. FIDO. 2011.
 41. ČUTA, Martin, Ludvík NOVÁK a Lubomír KUKLA. Metody modelování lidského růstu. In Martin Čuta, Igor M. Tomo. Nové smery v Bio-socio-kultúrnej antropológii. Bratislava, Brno: Slovenská biologická spoločnosť; Ústav antropologie PřF MU, 2011. s. 41-44. ISBN 978-80-89451-05-0.
 42. ČUTA, Martin a Igor M. TOMO. Nové smery v Bio-socio-kultúrnej antropológii. Bratislava a Brno: Slovenská biologická spoločnosť; Ústav antropologie PřF MU, 2011. 101 s. ISBN 978-80-89451-05-0.
 43. 2010

 44. ČUTA, Martin, Lubomír KUKLA a Ludvík NOVÁK. Modelování vývoje tělesné délky a výšky dětí s pomocí údajů o výšce rodičů. Čes. - slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 65, č. 4, s. 159-166. ISSN 0069-2328.
 45. 2009

 46. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 47. 2008

 48. NOVÁK, Ludvík, Lubomír KUKLA a Martin ČUTA. Child and Adolescent Longitudinal Growth Data Evaluation Using Logistic Curve Fitting with Use of the Dynamic Phenotype Method. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2008, roč. 81, č. 1, s. 31-46. ISSN 1211-3395.
 49. ČUTA, Martin. Modelling human ontogenesis. In Scripta medica: abstrakta členské schůze brněnské pobočky Československé biologické společnosti. 2008. ISSN 1211-3395.
 50. ČUTA, Martin. Modelling Human Ontogenesis. Scripta medica. Brno: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 2008, roč. 81, č. 4, s. 268-9, 2 s. ISSN 1211-3395.
 51. 2007

 52. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 53. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 54. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 55. KUKLA, Lubomír, Martin ČUTA a Ludvík NOVÁK. Twins Growth Modelling from Parent Growth Potential and Body Height and Weight Dynamic Phenotypes. In Physiological Research: abstrakta z konference 83. Fyziologické dny. 2007. ISSN 0862-8408.
 56. 2005

 57. ČUTA, Martin, Ludvík NOVÁK a Lubomír KUKLA. An example of using a bioversion of growth functions in a longitudinal data analysis. 2005. ISSN 1211-3395.
 58. KUKLA, Lubomír a Martin ČUTA. Studie růstu a vývoje dětí brněnského výzkumného vzorku (projekt ELSPAC). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: FSS MU Brno, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Jiří Dalajka, 2005. s. 226-233. ISBN 80-210-3804-7.
 59. 2004

 60. KUKLA, Lubomír a Martin ČUTA. Růst a vývoj dítěte. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 19-34. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 8. 2021 00:23