Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. SVOBODOVÁ, Marta, Ondřej HOFÍREK, Petr FUČÍK a Tomáš DOLEŽAL. Furré / Vnitřek Venku. první, náklad 500ks. Brno: Furré / Indies Scope production, 2012. Vnitřek venku, FUR2012.
 2. 2011

 3. NEKORJAK, Michal a Ondřej HOFÍREK. Program výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků - stále ještě nevyužitá šance? In Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Integrační politika. Brno: Barrister & Principal, 2011. s. 37-59. ISBN 978-80-87474-19-8.
 4. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. In Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. 2011.
 5. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 633-656. ISSN 0038-0288.
 6. 2010

 7. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Od pásu ke stánku - a zpět? Proměny ekonomických aktivit Vietnamců v České republice. In Vybrané aspekty života cizinců v české republice. První. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010. s. 77-94, 17 s. ISBN 978-80-7416-067-7.
 8. 2009

 9. HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ a Michal NEKORJAK. Boundaries in motion. Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. 223 s. ISBN 978-80-7325-191-8.
 10. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Motivations for Employers to Take on Immigrants. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 2008, Special, s. 26-31, 5 s. ISSN 1803-7488.
 11. HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ a Michal NEKORJAK. Rethinking Contemporary Migration Events:Multidisciplinary Perspectives. In Boundaries in Motion: Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. s. 9-28, 19 s. Sociology Series, Volume No.8. ISBN 978-80-7325-191-8.
 12. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Vietnamští imigranti v českých velkoměstech - integrace přistěhovalců z Vietnamu. In Sociální integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: SLON, 2009. s. 160-197, 37 s. Studie svazek 60. ISBN 978-80-7419-023-0.
 13. 2008

 14. HOFÍREK, Ondřej a Radka KLVAŇOVÁ. K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 16-20. ISSN 1802-5854.
 15. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. O motivacích zaměstnavatelů k najímání imigrantů. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 14-18. ISSN 1802-5854.
 16. 2007

 17. SIROVÁTKA, Tomáš. Dynamika soudobého trhu práce: flexibilita, segmentace a inkluze. In MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. první. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 85-99. ISBN 978-80-210-4439-5.
 18. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Neregulérní práce imigrantů v České republice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 78-90. ISSN 1213-6204.
 19. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 20. VACKOVÁ, Barbora. "V síti" O existenci města v globálním prostoru. (Eds.). In MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. 1. vyd. Brno: MU, MPÚ, 2007. s. 283-296. ISBN 9788021044395.
 21. HOFÍREK, Ondřej a Radka KLVAŇOVÁ. Zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů se zaměstnáváním v České republice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 136-138, 2 s. ISSN 1213-6204.
 22. 2006

 23. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Několik poznámek k otázce integrace Vietnamců. Socioweb. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 5, č. 11, s. 8-9. ISSN 1214-1720.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2021 02:37