Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KVASKOVÁ, Lucia, Petr HLAĎO, Petr PALÍŠEK, Václav ŠAŠINKA, Stanislav JEŽEK, Andreas HIRSCHI a Petr MACEK. A Longitudinal Study of Relationships Between Vocational Graduates’ Career Adaptability, Career Decision-Making Self-Efficacy, Vocational Identity Clarity, and Life Satisfaction. Journal of Career Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023, roč. 31, č. 1, s. 27-49. ISSN 1069-0727. doi:10.1177/10690727221084106.
  2. PALÍŠEK, Petr, Michal JABŮREK a Adam KOUŘIL. Development of logical intuitions in children: Pre-study poster. In Society for the Improvement of Psychological Science – 2023 Meeting. 2023.
  3. PALÍŠEK, Petr a Terezie SMEJKALOVÁ. Empirický výzkum důstojnosti soudce. In 2. znalecký kongres. 2023.
  4. JABŮREK, Michal, Šárka PORTEŠOVÁ, Ondřej STRAKA, Petr PALÍŠEK a Ivan ČERNICKÝ. Invenio : inovativní a zábavný způsob diagnostiky kognitivních schopností. Školní poradenství v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2023, roč. 10, č. 5, s. 13-18. ISSN 2336-3436.
  5. JABŮREK, Michal, Šárka PORTEŠOVÁ, Ondřej STRAKA a Petr PALÍŠEK. Jak identifikovat mimořádně nadané děti objektivně a zábavně? Pomocí diagnostického systému Invenio. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2023, roč. 17, č. 2, s. 88-93. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.472.
  6. PALÍŠEK, Petr. Úvod do bayesiánské statistiky. In Výzkumný seminář Psychologického ústavu AV ČR. 2023.

  2022

  1. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Terezie SMEJKALOVÁ a Petr PALÍŠEK. Archetypes in a Social Representation of a Dignified Judge (Demonstrated on Judge Dee). In SLSA Annual Conference. 2022.
  2. SMEJKALOVÁ, Terezie a Petr PALÍŠEK. Dignity of a Judge: What happens in the periphery. In Critical Legal Conference 2022. 2022.
  3. PORTEŠOVÁ, Šárka, Michal JABŮREK, Ondřej STRAKA, Petr PALÍŠEK, Zdeněk NOVÁK, Jan KOTTMAN, Martin BÍZA a Ondřej KOLÍN. Integrace subtestů - Komplexní diagnostický systém. 2022.
  4. PORTEŠOVÁ, Šárka, Michal JABŮREK, Ondřej STRAKA, David MACEK, Petr PALÍŠEK, Veronika ŠROMOVÁ, Jana UNČOVSKÁ, Kateřina KREPSOVÁ, Michaela HOLÁNKOVÁ a Tereza HRSTKOVÁ. Invenio: Objevujeme schopnosti dětí hravě. 2022.
  5. PALÍŠEK, Petr. Mimoprávní vlivy na rozhodování soudů perspektivou psychologie. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masaryk University, 2022, roč. 30, č. 2, s. 443-450. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2022-2-11.
  6. JABŮREK, Michal, Šárka PORTEŠOVÁ, Ondřej STRAKA, Petr PALÍŠEK, Zdeněk NOVÁK, Jan KOTTMAN, Martin BÍZA a Ondřej KOLÍN. Subtest pro identifikaci logického myšlení. Masarykova univerzita, 2022.
  7. ČERNICKÝ, Ivan, Michal JABŮREK, Ondřej STRAKA, Šárka PORTEŠOVÁ, Petr PALÍŠEK, Zdeněk NOVÁK, Jan KOTTMAN, Martin BÍZA a Ondřej KOLÍN. Subtest pro identifikaci prostorových schopností. Masarykova univerzita, 2022.
  8. PORTEŠOVÁ, Šárka, Ondřej STRAKA, Michal JABŮREK, Petr PALÍŠEK, Filip JAJCAJ, Veronika ŠROMOVÁ, David MACEK, Marek HLAVICA, Pavel JIRÁSEK, Lucie DOUBRAVOVÁ, Lukáš GREGOR, Zdeněk NOVÁK, Jan KOTTMAN, Igor DOSTÁLEK, Ondřej KOLÍN, Martin BÍZA, Adam BEŇUŠ, Jan BURIAN, Denisa CUPÁKOVÁ, Samuel GONDA, Vojtěch GROSZMANN, Kristýna GROSZMANNOVÁ, Andrea HODÍKOVÁ, Vojtěch JANÍK, Kateřina JEBAVÁ, Zuzana KASOVÁ, Johana KAŠKOVÁ, Vilemína KAŠKOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Alžběta KOHOUTKOVÁ, Anežka KOHOUTKOVÁ, Eliška KOHOUTKOVÁ, Adam KOŘÁN, Matěj KOTEK, Tibor KOTLÁR, Adam KOUTNÝ, Tereza LEXOVÁ, Bibiana Kynia LIMBVANI, Petr MARTINŮ, Anna MATOUŠKOVÁ, Lucie MELICHAROVÁ, Martin MIHÁL, Huu Hung NGUYEN, Thi Thuy Quyen NGUYEN, Jaroslav PERNIČKA, Lukáš PERNIČKA, Štěpán PETRÁNĚK, Jonáš PULKRÁBEK, Veronika PULKRÁBKOVÁ, Sofie RÖSSNEROVÁ, Johannes SPEKHORST, Jana SPEKHORSTOVÁ, David ŠAFÁŘ, Anežka ŠAFÁŘOVÁ, Viktorie ŠAFÁŘOVÁ, Kryštof ŠIMEK, Iva ŠIMKOVÁ, Karin ŠTORKOVÁ, Kateřina ŠTORKOVÁ, Petra ŠTORKOVÁ, Sylva TŮMOVÁ, Martin URBANÍK, Iva VALEŠOVÁ, Karolína VAŇKOVÁ, Ondřej VEJSLÍK, Vojtěch VEJSLÍK a Pavel ZATLOUKAL. Subtest pro identifikaci socio-emočních deficitů. 2022.
  9. JABŮREK, Michal, Šárka PORTEŠOVÁ, Ondřej STRAKA, Petr PALÍŠEK, Zdeněk NOVÁK, Jan KOTTMAN, Martin BÍZA a Ondřej KOLÍN. Subtest pro měření rychlosti zpracování informací. 2022.
  10. SMEJKALOVÁ, Terezie, Petr PALÍŠEK, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Anežka SMEJKALOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ a Linda TVRDÍKOVÁ. Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura: Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 283 s. Edice Scientia, 736. ISBN 978-80-280-0202-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0203-2022.
  11. SMEJKALOVÁ, Terezie, Petr PALÍŠEK, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Anežka SMEJKALOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ a Linda TVRDÍKOVÁ. Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura: Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 283 s. Edice Scientia 736. ISBN 978-80-280-0203-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0203-2022.
  12. SMEJKALOVÁ, Terezie, Petr PALÍŠEK, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Anežka SMEJKALOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ a Linda TVRDÍKOVÁ. Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura: Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 283 s. Edice Scientia 736. ISBN 978-80-280-0202-2.

  2021

  1. JABŮREK, Michal a Petr PALÍŠEK. Diagnostika inteligence herní formou – systém Invenio. In Validizace počítačových metod měřících analytický a holistický kognitivní styl. 2021.
  2. SMEJKALOVÁ, Terezie, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Petr PALÍŠEK. Judge's (Re)Presentation of Self. In Critical Legal Conference. 2021.
  3. GOTTFRIED, Jaroslav, Edita CHVOJKOVÁ, Adam KLOCEK, Tomáš KRATOCHVÍL, Martin TANCOŠ a Petr PALÍŠEK. Replikace efektu formy administrace BDI-II podle Stepankova Georgi et al. (2018). In Konference Psychologická diagnostika Brno. 2021.
  4. PALÍŠEK, Petr a Adam ŤÁPAL. Scree test a jeho (ne)spolehlivost. In Konference Psychologická diagnostika Brno. 2021.
  5. JABŮREK, Michal, Šárka PORTEŠOVÁ, Ondřej STRAKA, Adam ŤÁPAL, Zdeněk NOVÁK, Martin BÍZA, Jan KOTTMAN a Petr PALÍŠEK. Software pro měření deduktivního usuzování dětí (Elliot a nečekaní návštěvníci). 2021.
  6. PORTEŠOVÁ, Šárka, Michal JABŮREK, Ondřej STRAKA, Adam ŤÁPAL, Zdeněk NOVÁK, Martin BÍZA, Jan KOTTMAN a Petr PALÍŠEK. Software pro měření kvantitativního usuzování dětí (Triton a hladový oceán). 2021.
  7. URBÁNEK, Tomáš, Edita CHVOJKOVÁ, Petr PALÍŠEK a Adam ŤÁPAL. Woodcock-Johnson IV – Testy kognitivních schopností: Technický manuál. Otrokovice: Propsyco, 2021. s. 65-78, 13 s.

  2020

  1. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
  2. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9692-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
  3. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0.

  2016

  1. GABRHEL, Vít, Hynek CÍGLER, Jaroslav GOTTFRIED, Stanislav JEŽEK, Karolína BERNATOVÁ, Hana BLAŽKOVÁ, Kitti FARKASOVÁ, Svetlana FARKAŠOVÁ, Edita CHVOJKOVÁ, Anna JANŮ, Lenka KNAPOVÁ, Tomáš KRATOCHVÍL, Vojtěch MÝLEK, Ondřej NOVÁK, Petr PALÍŠEK, Kateřina PRACHAŘOVÁ, Karel REČKA, Anna Marie ROSICKÁ, Tomáš RUDECKÝ, Šmejkalová KLÁRA a David VAŠEK. Replikovatelnost českého psychologického výzkumu. In Psychologické dny 2016. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 01:07