Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. LITAVCOVÁ, Alexandra, Marek DOSTÁL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Simon SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Klinicko-ekonomický potenciál PET/MR při stagingu karcinomu rekta. Česká radiologie. 2021, roč. 75, č. 1, s. 45 -51. ISSN 1210-7883.
 2. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Josef BEDNAŘÍK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. MR Diffusion Properties of Cervical Spinal Cord as a Predictor of Progression to Multiple Sclerosis in Patients with Clinically Isolated Syndrome. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 31, č. 1, s. 108-114. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12808.
 3. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Aleš BOUREK, Marek DOSTÁL, Vojtěch MORNSTEIN a Jana POKORNÁ. Protective aspects in contactless infrared thermography fever screening. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2021, roč. 50, č. 3, s. 95-100. ISSN 0301-5491. doi:10.14311/CTJ.2020.3.03.
 4. ROHAN, Tomáš, Petr HLOŽANKA, Marek DOSTÁL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Význam18f-fdg-pet/mr při diagnostice horečky nejasné etiologie. Česká radiologie. 2021, roč. 71, č. 1, s. 52 -57. ISSN 1210-7883.
 5. 2020

 6. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Monika HULOVÁ, Ladislav DUŠEK, Magda HORÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Yvonne BENEŠOVÁ. Conversion of clinically isolated syndrome to multiple sclerosis: a prospective study. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 44, SEP 2020, s. 1-10. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2020.102262.
 7. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 8. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Elis BARTEČKŮ, Marek DOSTÁL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Alena DAMBORSKÁ a Petra ŠTROCHOLCOVÁ. Morfologie Corpus Callosum a klinický stav u pacientů s depresivní poruchou. In Změny klimatu v české psychiatrii: Sborník příspěvků XIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP 2020. 2020.
 9. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Martin REPKO, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jaroslav TINTĚRA, Marek DOSTÁL a Tomáš OTAŠEVIČ. Prospective Multiparametric Magnetic Resonance Monitoring of Changes in Lesions of Hyaline Cartilage of the Knee Joint After Treatment by Microfractures and Implantation of Biological Collagen Type I Matrix Implants. Academic Radiology. New York: Elsevier, 2020. ISSN 1076-6332. doi:10.1016/j.acra.2020.05.030.
 10. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Erik STAFFA, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Voxelwise analysis of diffusion MRI of cervical spinal cord using tract-based spatial statistics. Magnetic Resonance Imaging. New York: Society of Magnetic Resonance, 2020, roč. 73, NOV 2020, s. 23-30. ISSN 0730-725X. doi:10.1016/j.mri.2020.07.008.
 11. 2019

 12. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Jan LOŠÁK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Structural and functional MRI correlates of T2 hyperintensities of brain white matter in young neurologically asymptomatic adults. European Radiology. New York: Springer, 2019, roč. 29, č. 12, s. 7027-7036. ISSN 0938-7994. doi:10.1007/s00330-019-06268-8.
 13. 2018

 14. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ, Jakub STULÍK, Monika STAŇKOVÁ a Vladan BERNARD. Analysis of diffusion tensor measurements of the human cervical spinal cord based on semiautomatic segmentation of the white and gray matter. Journal of Magnetic Resonance Imaging. Hoboken: Wiley, 2018, roč. 48, č. 5, s. 1217-1227. ISSN 1053-1807. doi:10.1002/jmri.26166.
 15. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 16. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 17. 2017

 18. BERNARD, Vladan, Vladimír ČAN, Erik STAFFA, Martina FARKAŠOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ, Marek DOSTÁL, Zdeněk KALA a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared thermal imaging: A potential tool used in open colorectal surgery. Minerva Chirurgica. Turin: Edizioni Minerva Medica, 2017, roč. 72, č. 5, s. 442-446. ISSN 0026-4733. doi:10.23736/S0026-4733.17.07366-7.
 19. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Ivana OBHLÍDALOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Moderní techniky MR zobrazení u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 6, s. 647-657. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017647.
 20. 2016

 21. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ a Jakub STULÍK. Semiautomatická segmentace MR obrazu krční míchy a její aplikace při analýze parametrůtenzoru difúze u pacientů s roztroušenou sklerózou. In XL. český radiologický kongres. 2016.
 22. MORNSTEIN, Vojtěch a Marek DOSTÁL. Výuka radiologických asistentů jako výzva. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 23. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ a Jakub STULÍK. VYUŽITÍ STROJOVÉHO UČENÍ PŘI SEGMENTACI KRČNÍ MÍCHY A JEJÍ APLIKACE PŘI ANALÝZE PARAMETRŮ TENZORU DIFÚZE. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 24. 2015

 25. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ a Eva JANOUŠOVÁ. Studium struktury míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí zobrazení tenzorů difuze. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 26. 2014

 27. DOSTÁL, Marek a Miloš KEŘKOVSKÝ. Study of spinal cord in multiple sclerosis by MRI. In Proceedings of the 10th Summer School on Computational Biology. Image Data Analysis and Processing in Neuroscience. 2014. ISBN 978-80-210-7011-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 9. 2021 13:37