Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. SOBOTKOVÁ, Kateřina, Milan URÍK, Klára PERCE, Barbora PETROVÁ, Soňa ŠIKOLOVÁ, Michal BARTOŠ, Jana JANČÍKOVÁ, Roman KULA a Petr JABANDŽIEV. Fourth branchial cleft anomaly in a 7-month-old infant: A case report and literature review. Ear, Nose & Throat Journal. THOUSAND OAKS: SAGE PUBLICATIONS INC, 2024. ISSN 0145-5613. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/01455613221106211.

  2023

  1. KULA, Roman, Jordi HEIJMAN a Markéta BÉBAROVÁ. Modelování v buněčné elektrofyziologii jako metoda zkoumání arytmogenního působení farmak. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023.
  2. KULA, Roman, Stanislav POPELA, Jozef KLUČKA, Daniela CHARWATOVA, Jana DJAKOW a Petr ŠTOURAČ. Modern Paediatric Emergency Department: Potential Improvements in Light of New Evidence. Children-Basel. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2023, roč. 10, č. 4, s. 1-16. ISSN 2227-9067. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/children10040741.
  3. IIJIMA, Akimasa, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOŠEK, Roman KULA a Markéta BÉBAROVÁ. Sildenafil affects the human Kir2.1 and Kir2.2 channels at clinically relevant concentrations: Inhibition potentiated by low Ba2+. FRONTIERS IN PHARMACOLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2023, roč. 14, February 2023, s. 1-10. ISSN 1663-9812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fphar.2023.1136272.

  2022

  1. DOURADO RAMALHO, Nuno Jorge, Olga ŠVECOVÁ, Roman KULA, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Aminophylline at clinically relevant concentrations affects inward rectifier potassium current in a dual way. Pflügers Archiv - European Journal of Physiology. Heidelberg: Springer, 2022, roč. 474, č. 3, s. 303-313. ISSN 0031-6768. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00424-021-02646-8.
  2. KULA, Roman. Inhalační úvody u dětí UP TO DATE. In XXVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2022.
  3. KLABUSAYOVÁ, Eva, Jozef KLUČKA, Roman KULA, Tereza MUSILOVÁ, Tamara SKŘÍŠOVSKÁ, Petr ŠTOURAČ, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Václav VAFEK a Lucie HOŠKOVÁ. Vliv polohy hlavy na výkonnost laryngeální masky u pediatrických pacientů: prospektivní randomizovaná studie. In XXVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2022.

  2021

  1. DOURADO RAMALHO, Nuno Jorge, Olga ŠVECOVÁ, Roman KULA, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Aminophylline affects the cardiac rat inward rectifier potassium current in a dual way. In EHRA-EWGCCE 2021. 2021. ISSN 1532-2092. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/europace/euab116.561.
  2. ŠVECOVÁ, Olga, Roman KULA, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Clinical, genetic and functional analysis of R562S-Kv7.1 mutation associated with long QT syndrome type 1. In EHRA-EWGCCE 2021. 2021. ISSN 1532-2092. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/europace/euab116.560.
  3. ŠVECOVÁ, Olga, Roman KULA, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Dysfunkce na podkladě mutace R562S asociované se syndromem dlouhého QT typu 1. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
  4. KULA, Roman, Roman KULA, Daniela CHARWÁTOVÁ a Tatiana SUŠKOVÁ. Nutriční podpora v časné fázi kritického stavu - zaostřeno na množství energie a bílkovin. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2021, roč. 67, č. 1, s. "e43"-"e48", 6 s. ISSN 0042-773X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/vnl.2021.016.
  5. KLUČKA, Jozef, Eva KLABUSAYOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Václav VAFEK, Tereza MUSILOVÁ, Roman KULA a Martina KOSINOVÁ. Rok 2021 v přehledu - Anestezie a intenzivní péče v pediatrii. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen a.s., 2021, roč. 32, č. 6, s. 297-300. ISSN 1214-2158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/aim.2021.064.

  2020

  1. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Current density as routine parameter for description of ionic membrane current: is it always the best option? PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 24-32. ISSN 0079-6107. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2019.11.011.
  2. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Distribution of data in cellular electrophysiology: Is it always normal? PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 11-17. ISSN 0079-6107. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2020.05.008.
  3. BABULA, Petr, Markéta BÉBAROVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Roman KULA, Marie NOVÁKOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Matej PEKAŘ, Michael SEKEJ, Tibor STRAČINA a Jana SVAČINOVÁ. DOPLŇKOVÉ ČTENÍ k přednáškám a seminářům z FYZIOLOGIE. Online. Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, 2020, 280 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/.

  2019

  1. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Inappropriate conversion of current magnitude to current density may misinterpret results. In 43rd EWGCCE Meeting. 2019. ISSN 1532-2092.
  2. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Srdeční inward rectifier draslíkové proudy: jejich protektivní úloha a metody analýzy. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie 2019. 2019. ISBN 978-80-972360-5-2.

  2018

  1. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Current density as quantity which is not always independent on membrane capacitance. In 42nd Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2018.
  2. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Korelace iontového membránového proudu a kapacity buněčné membrány při měření na buněčných liniích. In 46. zasedání Komise experimentální kardiologie. 2018.
  3. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Přepočet velikosti iontových proudů na hustotu proudu: je vždy racionální? In 94. Fyziologické dny. 2018. ISSN 1804-4409.

  2017

  1. BÉBAROVÁ, Markéta, Zuzana HOŘÁKOVÁ a Roman KULA. Addictive drugs, arrhythmias, and cardiac inward rectifiers. Europace. Oxford: Oxford University Press, 2017, roč. 19, č. 3, s. 346-355. ISSN 1099-5129. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/europace/euw071.
  2. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Correlation between magnitude of cardiac ionic currents and cell membrane capacity: always positive? In 41st Meeting of European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2017. ISSN 1532-2092. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/ehjci/eux150.001.
  3. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Korelace velikosti iontových proudů a kapacity buněčné membrány: vždy přítomna? In 45. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
  4. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ, Roman KULA, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Nicotine at clinically relevant concentrations affects atrial inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. New York: Springer, 2017, roč. 390, č. 5, s. 471-481. ISSN 0028-1298. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00210-017-1341-z.

  2016

  1. KULA, Roman a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv acetaldehydu na inward rectifier draslíkové proudy IK1 a IK(Ach) u izolovaných srdečních buněk potkana. In 60. Studentská vědecká konference. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
  2. VEJMĚLEK, Adam, Roman KULA, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu a etanolu na acetylcholinem aktivovanou složku inward rectifier draslíkového proudu. In 66. Česko-Slovenské Farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
  3. KULA, Roman, Adam VEJMĚLEK, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu na konstitutivně aktivní složku inward rectifier draslíkového proudu citlivého na acetylcholin: srovnání s působením etanolu a jeho primárního metabolitu acetaldehydu. In 66. Česko-Slovenské Farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
  4. KULA, Roman, Adam VEJMĚLEK, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu na síňový inward rectifier draslíkový proud citlivý na acetylcholin. In 44. konference Komise experimentální kardiologie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 01:15