Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Current density as routine parameter for description of ionic membrane current: is it always the best option? PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 24-32. ISSN 0079-6107. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2019.11.011.
 2. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Distribution of data in cellular electrophysiology: Is it always normal? PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 11-17. ISSN 0079-6107. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2020.05.008.
 3. 2019

 4. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Inappropriate conversion of current magnitude to current density may misinterpret results. In 43rd EWGCCE Meeting. 2019. ISSN 1532-2092.
 5. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Srdeční inward rectifier draslíkové proudy: jejich protektivní úloha a metody analýzy. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie 2019. 2019. ISBN 978-80-972360-5-2.
 6. 2018

 7. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Current density as quantity which is not always independent on membrane capacitance. In 42nd Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2018.
 8. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Korelace iontového membránového proudu a kapacity buněčné membrány při měření na buněčných liniích. In 46. zasedání Komise experimentální kardiologie. 2018.
 9. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Přepočet velikosti iontových proudů na hustotu proudu: je vždy racionální? In 94. Fyziologické dny. 2018. ISSN 1804-4409.
 10. 2017

 11. BÉBAROVÁ, Markéta, Zuzana HOŘÁKOVÁ a Roman KULA. Addictive drugs, arrhythmias, and cardiac inward rectifiers. Europace. Oxford: Oxford University Press, 2017, roč. 19, č. 3, s. 346-355. ISSN 1099-5129. doi:10.1093/europace/euw071.
 12. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Correlation between magnitude of cardiac ionic currents and cell membrane capacity: always positive? In 41st Meeting of European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2017. ISSN 1532-2092. doi:10.1093/ehjci/eux150.001.
 13. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Korelace velikosti iontových proudů a kapacity buněčné membrány: vždy přítomna? In 45. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
 14. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ, Roman KULA, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Nicotine at clinically relevant concentrations affects atrial inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. New York: Springer, 2017, roč. 390, č. 5, s. 471-481. ISSN 0028-1298. doi:10.1007/s00210-017-1341-z.
 15. 2016

 16. KULA, Roman a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv acetaldehydu na inward rectifier draslíkové proudy IK1 a IK(Ach) u izolovaných srdečních buněk potkana. In 60. Studentská vědecká konference. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 17. VEJMĚLEK, Adam, Roman KULA, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu a etanolu na acetylcholinem aktivovanou složku inward rectifier draslíkového proudu. In 66. Česko-Slovenské Farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 18. KULA, Roman, Adam VEJMĚLEK, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu na konstitutivně aktivní složku inward rectifier draslíkového proudu citlivého na acetylcholin: srovnání s působením etanolu a jeho primárního metabolitu acetaldehydu. In 66. Česko-Slovenské Farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 19. KULA, Roman, Adam VEJMĚLEK, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu na síňový inward rectifier draslíkový proud citlivý na acetylcholin. In 44. konference Komise experimentální kardiologie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2021 09:33