Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. GABRIELOVÁ, Lucie, Iveta SELINGEROVÁ, Jan ZATECKY, Ondřej ZAPLETAL, Petr BURKOŇ, Miloš HOLÁNEK a Oldřich COUFAL. Comparison of 3 Different Systems for Non-wire Localization of Lesions in Breast Cancer Surgery. Clinical Breast Cancer. Dallas: Elsevier, 2023, roč. 23, č. 6, s. "E323"-"E330", 8 s. ISSN 1526-8209. doi:10.1016/j.clbc.2023.05.006.
  2. POPRACH, Alexandr, Igor KISS, Michal STANÍK, Tamara BARUSOVA, Lenka POSPISILOVA, Ondrej FIALA, Jindrich KOPECKY, Igor RICHTER, Bohuslav MELICHAR, Hana STUDENTOVA, Radek LAKOMÝ, Miloš HOLÁNEK, Aneta ROZSYPALOVA, Anezka ZEMANKOVA, Marek SVOBODA a Tomas BUCHLER. Impact of Immunotherapy on Real-World Survival Outcomes in Metastatic Renal Cell Carcinoma. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, 2023, roč. 18, November 2023, s. 893-903. ISSN 1776-2596. doi:10.1007/s11523-023-01013-0.
  3. BARTÁKOVÁ, Anna, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Iveta SELINGEROVÁ, Tibor STRAČINA, Tomáš KAZDA a Marie NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární farmakoterapie u pacientek s triple negativním karcinomem prsu před a po léčbě antracykliny. 2023. doi:10.48095/ccko2023S123.
  4. BARTÁKOVÁ, Anna, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Iveta SELINGEROVÁ, Tibor STRAČINA, Tomáš KAZDA a Marie NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární farmakoterapie u pacientek s triple negativním karcinomem prsu před a po léčbě antracykliny. In 47. Brněnské onkologické dny. 2023.
  5. BARTÁKOVÁ, Anna, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Iveta SELINGEROVÁ, Tibor STRAČINA, Tomáš KAZDA a Marie NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární systém u pacientek s triple negativním karcinomem prsu před zahájením antracyklinové léčby. In 98. Fyziologické dny. 2023.
  6. ŽATECKÝ, Jan, Oldřich COUFAL, Pavel FABIAN, Miloš HOLÁNEK, Eva SEHNALKOVA a Petr BURKOŇ. Primary Breast Sarcoma: A Two-Centre Analysis and Review of Literature. BREAST CARE. BASEL: KARGER, 2023, roč. 18, č. 4, s. 262-269. ISSN 1661-3791. doi:10.1159/000530934.

  2022

  1. HOLÁNEK, Miloš, Iveta SELINGEROVÁ, Pavel FABIAN, Oldřich COUFAL, Ondřej ZAPLETAL, Katarína PETRÁKOVÁ, Tomáš KAZDA, Roman HRSTKA, Alexandr POPRACH, Mária ZVARÍKOVÁ, Ondřej BÍLEK a Marek SVOBODA. Biomarker Dynamics and Long-Term Treatment Outcomes in Breast Cancer Patients with Residual Cancer Burden after Neoadjuvant Therapy. Diagnostics. Basel: MDPI, 2022, roč. 12, č. 7, s. 1-15. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics12071740.
  2. MARTIŠOVÁ, Andrea, Lucia SOMMEROVÁ, Adam KREJCI, Iveta SELINGEROVÁ, Tamara KOLAROVA, Filip ZAVADIL KOKAS, Miloš HOLÁNEK, Ján PODHOREC, Tomáš KAZDA a Roman HRSTKA. Identification of AGR2 Gene-Specific Expression Patterns Associated with Epithelial-Mesenchymal Transition. International Journal of Molecular Sciences. MDPI, 2022, roč. 23, č. 18, s. 1-19. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms231810845.
  3. BURKOŇ, Petr, Iveta SELINGEROVÁ, Marek SLÁVIK, Miloš HOLÁNEK, Miroslav VRZAL, Tomáš KAZDA, Veronika HULKOVÁ, Marie BLAŽKOVÁ, Kateřina POLÁCHOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Zevní akcelerované ozáření lůžka časného karcinomu prsu s využitím stereotaktických technik – metodologie, technické aspekty a předběžné výsledky prospektivní randomizované studie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, č. 5, s. 379-391. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2022379.

  2021

  1. BÍLEK, Ondřej, Miloš HOLÁNEK, Jan JUŘICA, Sona STEPANKOVA, Jiri VASINA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Simona BOŘILOVÁ, Tomáš KAZDA, Igor KISS a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Drug interaction profile of TKI alectinib allows effective and safe treatment of ALK plus lung cancer in the kidney transplant recipient. International Immunopharmacology. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2021, roč. 99, October 2021, s. 1-6. ISSN 1567-5769. doi:10.1016/j.intimp.2021.108012.
  2. HOLÁNEK, Miloš, Iveta SELINGEROVÁ, Ondřej BÍLEK, Tomáš KAZDA, Pavel FABIAN, Lenka FORETOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Radka OBERMANNOVÁ, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Oldřich COUFAL, Katarína PETRÁKOVÁ, Marek SVOBODA a Alexandr POPRACH. Neoadjuvant Chemotherapy of Triple-Negative Breast Cancer: Evaluation of Early Clinical Response, Pathological Complete Response Rates, and Addition of Platinum Salts Benefit Based on Real-World Evidence. Cancers. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 7, s. 1-19. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers13071586.

  2020

  1. POPRACH, Alexandr, Miloš HOLÁNEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Michal STANÍK, Ondřej FIALA, Bohuslav MELICHAR, Kateřina KOPECKOVA, Milada ZEMANOVA, Igor KISS, Igor PENKA, Júlia BOHOŠOVÁ a Tomáš BUCHLER. Cytoreductive Nephrectomy and Overall Survival of Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Targeted Therapy-Data from the National Renis Registry. Cancers. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 10, s. 1-10. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers12102911.

  2019

  1. BÍLEK, Ondřej, Miloš HOLÁNEK, J. BERKOVCOVÁ, O. HORKÝ, Tomáš KAZDA, Helena ČOUPKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, L. KRISTKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Ján PODHOREC, Simona BOŘILOVÁ, Lucia BOHOVICOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Méně časté mutace EGFR v kontextu léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Supplementum 3, s. "3S6"-"3S12", 7 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20193S6.

  2016

  1. PETRÁKOVÁ, Katarína a Miloš HOLÁNEK. Těhotenství po léčbě karcinomu prsu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2016, roč. 29, Supplementum 3, s. "3S23"-"3S28", 6 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20163S23.

  2007

  1. SVOBODA, Marek, Miloš HOLÁNEK, Eva KONEČNÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Miloš CHOBOLA, Jiří NAVRÁTIL, Lenka BEŇADIKOVÁ, Anna FIALOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA. Importance of Monitoring the Quality of Care of Patients with Febrile Neutropenia. In Supportive Care in Cancer : Abstracts of the 20th Anniversary International MASCC/ISOO Symposium. 2007. ISSN 0941-4355.

  2006

  1. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ a František FOLBER. The Use Of Lithium In The Prophylaxis And Treatment Of Chemotherapy Induced Neutropenia (CIN): A Cost-Effective Option Or Hazard. Support Care Cancer. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006, roč. 2006, č. 14, s. 605-606. ISSN 0941-4355.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 12:12