Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. KUMPOŠT, Marek. Správa identit a řízení přístupu v prostředí cloudových aplikací. DSM - data security management. Praha: TATE International, s.r.o., 2013, XVII, č. 1, s. 10-13. ISSN 1211-8737.
 2. 2012

 3. KUMPOŠT, Marek a Václav MATYÁŠ. The Real Value of Private Information - Two Experimental Studies. ERCIM News. ERCIM EEIG, 2012, roč. 2012, č. 90, s. 44-45. ISSN 0926-4981.
 4. 2010

 5. MATYÁŠ, Václav a Marek KUMPOŠT. Monetary valuation of people’s private information. In Tristan Henderson. Privacy and Usability Methods Pow-wow (PUMP) 2010. 2010. 7 s.
 6. 2009

 7. KUMPOŠT, Marek a Václav MATYÁŠ. How much is privacy worth? In 10th Information Security Summit. Praha: Tate International, 2009. s. 139-151. ISBN 978-80-86813-17-2.
 8. GILLIOT, Maike, Václav MATYÁŠ, Wohlgemuth SVEN a Marek KUMPOŠT. Privacy and Identity. In The Future of Identity in the Information Society - Challenges and Opportunities. 1. vyd. SRN: Springer Verlag, 2009. s. 351-390. Springer Verlag, 1st issue. ISBN 978-3-540-88480-4.
 9. KUMPOŠT, Marek. Specifikace eID karet. Příloha časopisu DSM. Praha: TATE International, s.r.o., 2009, s. 9-13. ISSN 1211-8737.
 10. CVRČEK, Daniel, Marek KUMPOŠT, Václav MATYÁŠ a George DANEZIS. The Value of Location Information: A European-Wide Study. In Security Protocols - 14th International Workshop. LNCS 5087. Heidelberg: Springer, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 2009. s. 112-121. ISBN 978-3-642-04903-3. doi:10.1007/978-3-642-04904-0_15.
 11. KUMPOŠT, Marek a Václav MATYÁŠ. User profiling and re-identification: Case of university-wide network analysis. Simone Fischer-Hübner, Costas Lambrinoudakis and Günther Pernul (Eds.). In Trust, Privacy and Security in Digital Business, 6th International Conference, TrustBus 2009. LNCS 5695. Heidelberg: Springer, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 2009. s. 1-10. ISBN 978-3-642-03747-4. doi:10.1007/978-3-642-03748-1_1.
 12. 2008

 13. MATYÁŠ, Václav, Daniel CVRČEK, Jan KRHOVJÁK a Marek KUMPOŠT. Authorizing Card Payments with PINs. Computer. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, roč. 41, č. 2, s. 64-68. ISSN 0018-9162.
 14. MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 15. KUMPOŠT, Marek a Václav MATYÁŠ. Informační soukromí a profilování. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2008, roč. 12, č. 2, s. 22-25. ISSN 1211-8737.
 16. 2007

 17. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA a Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí. Praha: TATE International, s.r.o., 2007. 318 s. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
 18. KRHOVJÁK, Jan, Marek KUMPOŠT a Václav MATYÁŠ. Bezpečnost bankovnictví - testy PIN-mailerů čtyř českých bank. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2007, XI, č. 3, s. 38-42. ISSN 1211-8737.
 19. KUMPOŠT, Marek. Data Preparation for User Profiling. In Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON. Brno: Masaryk University, 2007. s. 152-160. ISBN 978-80-7355-076-9.
 20. KUMPOŠT, Marek. Data Preparation for User Profiling from Traffic Log. In Proceedings of The International Conference on Emerging Security Information, Systems, and Technologies (SECURWARE 2007). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2007. s. 89-94. ISBN 0-7695-2989-5.
 21. MATYÁŠ, Václav a Marek KUMPOŠT. Jak si lidé cení soukromých informací? DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2007, XI, č. 1, s. 34-37. ISSN 1211-8737.
 22. MATYÁŠ, Václav a Marek KUMPOŠT. Location Privacy Pricing and Motivation. In Proceedings of Privacy-Aware Location-based Mobile Services Workshop (PALMS 07). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2007. s. 11-15. ISBN 1-4244-1241-2.
 23. KRHOVJÁK, Jan, Marek KUMPOŠT a Václav MATYÁŠ. Security of Electronic Transactions - Theory and Practice. In Security and Protection of Information 2007. Brno: University of Defence, 2007. s. 75-85. ISBN 978-80-7231-230-6.
 24. 2006

 25. MATYÁŠ, Václav, Daniel CVRČEK a Marek KUMPOŠT. A Privacy Classification Model Based on Linkability Valuation. In Security and Embedded Systems. Netherlands: Kluwer / IOS Press, 2006. s. 91-98. ISBN 1-58603-580-0.
 26. CVRČEK, Daniel, Marek KUMPOŠT, Václav MATYÁŠ a George DANEZIS. A Study on The Value of Location Privacy. In Fifth ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society. USA: ACM, 2006. s. 109-118. ISBN 1-59593-556-8.
 27. MATYÁŠ, Václav, Marek KUMPOŠT a Jan KRHOVJÁK. Platby kartou s použitím PINu. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2006, X, č. 5, s. 26-28. ISSN 1211-8737.
 28. SEDLAČÍK, Marek a Marek KUMPOŠT. Využití ROC křivek při klasifikaci. In Biometrické metody a modely v současné vědě a výzkumu - Sborník referátů ze XVII. letní školy biometriky. 1. vyd. Brno: ÚKZÚZ, 2006. s. 343-351. ISBN 80-86548-89-9.
 29. KUMPOŠT, Marek. Získávání informací z logů s využitím shlukové analýzy. In XXVIII. konference EurOpen. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. s. 71-78. ISBN 80-86583-10-4.
 30. 2005

 31. CVRČEK, Daniel, Václav MATYÁŠ a Marek KUMPOŠT. On privacy classification in ubiquitous computing systems. International Scientific Journal of Computing. Ukraine, 2005, roč. 4, č. 2, s. 26-35. ISSN 1727-6209.
 32. KUMPOŠT, Marek. Přehledová zpráva o významných publikacích a projektech na téma poskytování anonymity, klasifikace a měřitelnosti informačního soukromí (privacy), část 1. Crypto-World, Informační sešit GCUCMP. Praha, 2005, roč. 7, č. 5, s. 4-8. ISSN 1801-2140.
 33. KUMPOŠT, Marek. Přehledová zpráva o významných publikacích a projektech na téma poskytování anonymity, klasifikace a měřitelnosti informačního soukromí (privacy), část 2. Crypto-World, Informační sešit GCUCMP. Praha, 2005, roč. 7, č. 6, s. 14-17. ISSN 1801-2140.
 34. KUMPOŠT, Marek. Přehledová zpráva o významných publikacích a projektech na téma poskytování anonymity, klasifikace a měřitelnosti informačního soukromí (privacy), část 3. Crypto-World, Informační sešit GCUCMP. Praha, 2005, roč. 7, 7/8, s. 19-22. ISSN 1801-2140.
 35. 2002

 36. KUMPOŠT, Marek. Srovnání výkonnosti hašovacích algoritmů SHA-1, SHA-256, SHA-384 a SHA-512. Crypto-World, Informační sešit GCUCMP. Praha, 2002, roč. 4, č. 11, s. 10-16. ISSN 1801-2140.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2023 16:17