Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BLÁHOVÁ, Sylvie a Pavel DUFEK. Equal Respect, Liberty, and Civic Friendship : Why Liberal Public Justification Needs a Dual Understanding of Reciprocity. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 28, č. 1, s. 3-19. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2021-1-3.
 2. DUFEK, Pavel. Global Democracy, World State, or Business as Usual? On the Challenge of Arms Trade to Democracy Promotion. World Government Research Network, 2021. World Orders Forum, https://www.wgresearch.org/world-orders-forum.
 3. MENCL, Matouš a Pavel DUFEK. Ideální konsenzus, reálná diverzita a výzva veřejného ospravedlnění : k limitům idealizace v liberální politické teorii. Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 13, č. 2, s. 49-70. ISSN 1803-8220. doi:10.14712/1803-8220/14_2020.
 4. DUFEK, Pavel a Matouš MENCL. Na cestě k ideálu : sociální spravedlnost, normativní diverzita a modelování v politické filosofii. Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 13, č. 3, s. 99-119. ISSN 1803-8220. doi:10.14712/1803-8220/11_2021.
 5. DUFEK, Pavel. Ospravedlnění, nebo ontologie? Aneb proč je filosofování o pojmu lidských práv užitečné. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 4, s. 813-823. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2021-4-6.
 6. BOHÁČEK, Petr, Pavel DUFEK a Nikola SCHMIDT. Peaceful Use of Lasers in Space : Context-Based Legitimacy in Global Governance of Large Technical Systems. Alternatives: Global, Local, Political. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2021, roč. 46, č. 3, s. 63-85. ISSN 0304-3754. doi:10.1177/03043754211039624.
 7. DUFEK, Pavel. Whose Fundamental Rights? Why COVID-19 tests the foundations of constitutional democracies. Global Campus of Human Rights, 2021. Human Rights Preparedness Forum.
 8. 2020

 9. BAROŠ, Jiří, Pavel DUFEK a David KOSAŘ. Unpacking the separation of powers. In Antonia Baraggia, Cristina Fasone, and Luca Pietro Vanoni. New Challenges to the Separation of Powers : Dividing Power. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2020. s. 124-143. ISBN 978-1-78897-526-1.
 10. DUFEK, Pavel. Veřejný rozum a právo. In Tomáš Sobek, Martin Hapla a kol. Filosofie práva. 1. vyd. Brno: Nugis Finem Publishing, 2020. s. 227-254. Iurium Handbook Series. ISBN 978-80-7614-002-8.
 11. 2019

 12. DUFEK, Pavel a Michal MOCHŤAK. A Case for Global Democracy? Arms Exports and Conflicting Goals in Democracy Promotion. Journal of International Relations and Development. Palgrave Macmillan, 2019, roč. 22, č. 3, s. 610-639. ISSN 1408-6980. doi:10.1057/s41268-017-0114-0.
 13. DUFEK, Pavel a Jiří BAROŠ. Krize liberální demokracie a politická teorie: úvodní poznámky. In Pavel Dufek a Jiří Baroš. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. s. 14-29. Edice studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7.
 14. DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7.
 15. DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství (SLON) – Masarykova univerzita, 2019. 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-210-9166-5.
 16. DUFEK, Pavel. Namísto závěru: neshoda, diverzita a veřejné ospravedlnění. In Pavel Dufek, Jiří Baroš a kol. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. s. 233–243. Edice Studie, sv. 136.
 17. BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Normativní základy principu dělby moci. In Pavel Dufek, Jiří Baroš a kol. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. s. 116–131. Edice Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7.
 18. DUFEK, Pavel. Politická reprezentace a budoucnost reprezentativní demokracie. In Pavel Dufek, Jiří Baroš a kol. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. s. 149–171. Edice Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7.
 19. KOSAŘ, David, Jiří BAROŠ a Pavel DUFEK. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. European Constitutional Law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, roč. 15, č. 3, s. 427-461. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019619000336.
 20. DUFEK, Pavel. Většinový princip v demokracii: k otázce metod rozhodování. In Pavel Dufek, Jiří Baroš a kol. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. s. 172–194. Edice Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7.
 21. DUFEK, Pavel. Why a World State is Unavoidable in Planetary Defense : On Loopholes in the Vision of a Cosmopolitan Governance. In Nikola Schmidt. Planetary Defense : Global Collaboration for Defending Earth from Asteroids and Comets. Cham: Springer, 2019. s. 375-399. Space and Society. ISBN 978-3-030-00999-1. doi:10.1007/978-3-030-01000-3_24.
 22. 2018

 23. DUFEK, Pavel. Democracy as Intellectual Taste? Pluralism in Democratic Theory. Critical Review. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis group, 2018, roč. 30, 3-4, s. 219-255. ISSN 0891-3811. doi:10.1080/08913811.2018.1560669.
 24. BLÁHOVÁ, Sylvie a Pavel DUFEK. Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (1. část). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 3, s. 383-399. ISSN 0015-1831.
 25. BLÁHOVÁ, Sylvie a Pavel DUFEK. Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (2. část). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 4, s. 505-517. ISSN 0015-1831.
 26. DUFEK, Pavel. Lidská práva, ideologie a veřejné ospravedlnění : co obnáší brát pluralismus vážně. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018, roč. 157, č. 1, s. 50-70. ISSN 0231-6625.
 27. DUFEK, Pavel. Normativita, fakticita a liberální projekt lidských práv : K možnostem morálního univerzalismu. In Petr Agha. Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 57-75. Společnost, sv. 29. ISBN 978-80-200-2958-4.
 28. 2016

 29. DUFEK, Pavel a Jan HOLZER. Debating democracy in East Central Europe: the issues and their origins. In Holzer, Jan, Miroslav Mareš et al. Challenges To Democracies in East Central Europe. Abingdon: Routledge, 2016. s. 15-35. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6.
 30. HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016. 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3.
 31. HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Aneta PINKOVÁ, Andrew Lawrence ROBERTS, Petra VEJVODOVÁ a Petr KUPKA. Challenges To Democracies in East Central Europe. London: Routledge, 2016. 145 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6.
 32. DUFEK, Pavel, Jan HOLZER a Miroslav MAREŠ. Challenges to democracy in East Central European Politics: introductory remarks. In Holzer, Jan, Miroslav Mareš et al. Challenges To Democracies in East Central Europe. Abingdon: Routledge, 2016. s. 1-14, 15 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6.
 33. ČAMBORA, Jan a Pavel DUFEK. Teze o přelití v participativní demokracii: Empirická relevance a normativní udržitelnost. Politologická revue. 2016, roč. 22, č. 2, s. 75-102. ISSN 1211-0353.
 34. 2015

 35. BAROŠ, Jiří, Pavel DUFEK a Oskar VARGA. Islám a liberální demokracie: k podmínkám možnosti vzájemného soužití. In Miroslav Mareš. Ne islámu: Protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 19-51. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-397-4.
 36. MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 219 s. Politologická řada, sv. č. 56. ISBN 978-80-210-8288-5.
 37. MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu: Protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 219 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-397-4.
 38. 2014

 39. BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Filosofické prameny lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 27-56. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 40. DUFEK, Pavel. K nespojitosti normativních a empirických teorií demokracie. In Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec: Technická unievrzita v Liberci, 2014. s. 84–94. ISBN 978-80-7494-048-4.
 41. DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 447 s. ISBN 978-80-7478-720-1.
 42. BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Lidská práva: Základní pojmosloví. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 57-86. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 43. DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Úvod. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 19-24. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 44. 2013

 45. DUFEK, Pavel a Jan HOLZER. Democratisation of Democracy? On the Discontinuity Between Empirical and Normative Theories of Democracy. Representation. Routledge, 2013, roč. 49, č. 2, s. 117-134. ISSN 0034-4893. doi:10.1080/00344893.2013.816189.
 46. HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6.
 47. MALÝ, Vojtěch a Pavel DUFEK. Náboženské racionale v liberální demokracii: Vyloučení, zahrnutí a hledání třetích cest. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 3, s. 61-83. ISSN 1214-813X.
 48. DUFEK, Pavel. Reading, implementing and theorising global justice: on some recent work in the political philosophy of cosmopolitanism. Cosmopolis: A Review of Cosmopolitics. Bruxelles: Haute Ecole de Bruxelles, 2013, roč. 4, č. 4, s. 84–98. ISSN 2030-028X.
 49. DUFEK, Pavel. Robert Fine: Kosmopolitismus: Základní ideje globálního uspořádání (recenze). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, roč. 48, č. 2, s. 116-121. ISSN 0323-1844.
 50. DUFEK, Pavel. Teorie demokracie a politická filozofie: Úskalí demokratizace demokracií. In Demokratizace a lidská práva: Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. s. 50–74. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6.
 51. BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Teorie lidských práv. In Jan Holzer, Pavel Molek. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. s. 75-103. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6.
 52. DUFEK, Pavel. Why Strong Moral Cosmopolitanism Requires a World State. International Theory. Cambridge University Press, 2013, roč. 5, č. 2, s. 177-212. ISSN 1752-9719. doi:10.1017/S1752971913000171.
 53. 2012

 54. DUFEK, Pavel. Brát pluralismus vážně. K debatě o právu, politice, spravedlnosti a Evropské unii. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, IV., č. 5, s. 67-74. ISSN 1803-6988.
 55. DUFEK, Pavel. Jack Crittenden: Wide As the World. Cosmopolitan Identity, Integral Politics, and Democratic Dialogue (recenze). Perspectives on Politics. Cambridge University Press, 2012, roč. 10, č. 4, s. 1052-1053. ISSN 1537-5927. doi:10.1017/S1537592712002022.
 56. DUFEK, Pavel. Milan Lupták, Vladimír Prorok: Politické ideologie a teorie od starověku po rok 1848 (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, č. 4, s. 606-614. ISSN 1212-7817.
 57. BRIM, Luboš a Pavel DUFEK. Politická reprezentace individuální a kolektivní: K otázce teoretických základů demokracie na transnacionální úrovni. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2012, roč. 19, č. 2, s. 128-154. ISSN 1211-3247.
 58. 2011

 59. DUFEK, Pavel. Hubert Smekal: Lidská práva v Evropské unii (recenze). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 46, č. 1, s. 116-120. ISSN 0323-1844.
 60. DUFEK, Pavel. Jak (ne)dělat politickou vědu: Případ Tocqueville. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, III, č. 4, s. 49-51. ISSN 1803-6988.
 61. 2010

 62. DUFEK, Pavel. Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filosofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010, XII, 2-3, s. 209-214. ISSN 1213-2691.
 63. DUFEK, Pavel. Jiří Baroš (ed.): Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010, XII, č. 1, s. 99-102. ISSN 1213-2691.
 64. DUFEK, Pavel a Ondřej KRUTÍLEK. Kryzys gospodarczy jako "stress test" dla Unii Europejskiej. In Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie. Ed. Jacek Kloczkowski i Jonathan Price. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. 29 s. ISBN 978-83-60125-93-9.
 65. DUFEK, Pavel. Michel Foucault: Zrození biopolitiky (recenze). Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010, XVII, č. 2, s. 215-219. ISSN 1211-3247.
 66. MOCHŤAK, Michal a Pavel DUFEK. Negatívne hlasovanie - koncept demokratickej volebnej procedúry. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010, XVII, č. 1, s. 59-81. ISSN 1211-3247.
 67. KRPEC, Oldřich a Pavel DUFEK. Petr Kratochvíl: Původ a smysl národního zájmu: Analýza legitimity jednoho politického konceptu (recenze). Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010, XVII, č. 4, s. 480-482. ISSN 1211-3247.
 68. DUFEK, Pavel. Stát a demokracie. In Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Brno: Nakladatelství Didaktis, 2010. s. 40-56. Pracovní sešit. ISBN 978-80-7358-153-4.
 69. DUFEK, Pavel. Stát a demokracie. In Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Brno: Nakladatelství Didaktis, 2010. s. 38-51. Učebnice. ISBN 978-80-7358-152-7.
 70. DUFEK, Pavel. Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010. 300 s. ISBN 978-80-210-5317-5.
 71. 2009

 72. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 73. DUFEK, Pavel. Další slovníková hesla. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 65 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 74. DUFEK, Pavel. Další slovníková hesla (spoluautor). In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 150 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 75. DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, č. 1, s. 44-62. ISSN 1211-3247.
 76. DUFEK, Pavel. Globální demokracie. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 2 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 77. DUFEK, Pavel. Institucionální řešení na nadstátní úrovni: perspektiva politické filosofie. In Reprezentativní demokracie a budoucnost právního státu v 21. století. 2009.
 78. DUFEK, Pavel. Liberální nacionalismus. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 2697-2698. ISBN 978-80-7204-560-0.
 79. DUFEK, Pavel, Marie DOHNALOVÁ a Jaroslav MALINA. Lidská práva. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 3213-3215. ISBN 978-80-7204-560-0.
 80. DUFEK, Pavel. Novák, Miroslav: Mezi demokracií a totalitarismem. Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, XI, č. 1, s. 66-71. ISSN 1213-2691.
 81. DUFEK, Pavel. Politologie. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 3161-3162. ISBN 978-80-7204-560-0.
 82. DUFEK, Pavel. Teorie společenské smlouvy. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 4159-4159, 2 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 83. DUFEK, Pavel, Martin BOUCHAL, Ivo BUDIL, Jan FILIPSKÝ, Cyril HŐSCHL, Petr CHARVÁT, Jaroslav MALINA, Václav SOUKUP a Jan SÝKORA. Terorismus. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 4170-4180. ISBN 978-80-7204-560-0.
 84. 2008

 85. DUFEK, Pavel. Jasno či polojasno? Několik poznámek k pojmu globální občanské společnosti. In Náboženství v globální občanské společnosti. Brno: CDK, 2008. s. 25-32. Politika a náboženství, sv. 4. ISBN 978-80-7325-140-6.
 86. 2007

 87. DUFEK, Pavel. Hledání smyslu demokracie. Nad knihou W.J. Stankiewicze Hledání politické filosofie. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, V (XVIII), 6-7, s. 55-59. ISSN 1214-0899.
 88. 2006

 89. DUFEK, Pavel. Spravedlnost a univerzální hodnoty v politické filosofii liberálního egalitarismu. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006, XIII, č. 1, s. 77-98. ISSN 1211-3247.
 90. 2005

 91. DUFEK, Pavel. Weberovské interpretace na půli cesty. Ke knize Marka Loužka o Maxi Weberovi. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III (XVI), č. 9, s. 28-31. ISSN 1214-0899.
 92. 2004

 93. DUFEK, Pavel. Pavel Barša, Ondřej Císař: Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století (recenze). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2004, roč. 2004, č. 2. ISSN 1214-77.
 94. 2002

 95. DUFEK, Pavel. Demokratická strana a její program. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 4, s. N/A, 19 s. ISSN 1212-7817.
 96. DUFEK, Pavel. Libertarianismus podle Davida Gauthiera. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2002, IX, č. 3, s. 322-340. ISSN 1211-3247.
 97. DUFEK, Pavel. Maďarská menšina na Slovensku. Pokus o aplikaci vybraných teorií nacionalismu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, 2-3, s. N/A, 15 s. ISSN 1212-7817.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 06:20