Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KASL, František. Costa Luiz: Virtuality and Capabilities in a World of Ambient Intelligence: New Challenges to Privacy and Data Protection. 2016. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 129-135. ISSN 0231-6625.
 2. KASL, František. Když se řekne „personal data breach“: Analýza pojmové nejednotnosti porušení zabezpečení/bezpečnosti osobních údajů v české a evropské právní úpravě. In Cofola 2019. 2019.
 3. KASL, František. Towards Functioning Personal Data Breach Notification in the Age of Internet of Things. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht., Weblaw, 2019, roč. 2019, 21. Februar, s. 1-1. ISSN 1664-848X.
 4. KASL, František. Towards Functioning Personal Data Breach Notification in the Age of Internet of Things. In IRIS 2019. 2019.
 5. POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 86-98. ISSN 0231-6625.
 6. 2018

 7. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ a Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K.. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 239-250, 12 s. ISBN 978-3-030-00794-2. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_26.
 8. KASL, František. Blockchain, společenská smlouva digitálního věku? Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2018, roč. 9, č. 17, s. 3-18. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2018-1-1.
 9. KASL, František. Cybersecurity of Small and Medium Enterprises in the Era of Internet of Things. The Lawyer Quarterly, Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018, roč. 8, č. 2, s. 165-188. ISSN 1805-840X.
 10. KASL, František a Pavel LOUTOCKÝ. Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků. In COFOLA 2018. 2018.
 11. KASL, František. eJustice in the light of GDPR. In Cyberspace 2018. 2018.
 12. KASL, František. INFORM: Ochrana osobních údajů z hlediska soudů a praktikujících právníků – Část 1. 2018. s. 1-1.
 13. KASL, František. INFORM: Ochrana osobních údajů z hlediska soudů a praktikujících právníků – Část 2. 2018. s. 1-1.
 14. KASL, František. Legal Limitations of Algorithmic Analytical Tools Against Disinformation. In Law via Internet. 2018.
 15. KASL, František. Některé problematické aspekty současného vývoje eJustice. Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra, 2018, roč. 51, 4-5, s. 268-278. ISSN 0139-6005.
 16. KASL, František. Obsah internetu má být regulován. In Masarykovy debaty. 2018.
 17. KASL, František. Personal Data Breach in the Era of Internet of Things. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2018. 2018.
 18. KASL, František. Povaha sdělení o zamítnutí výmazu osobních údajů. Brno: Masarykova Univerzita, 2018, s. 55-64. doi:10.5817/RPT2018-2-3.
 19. KASL, František a Jiří MAREK. Právní rámec veřejně iniciovaného rozvoje chytrého města. In České právo a informační technologie. 2018.
 20. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
 21. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 65-91.
 22. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury I/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 59-89.
 23. HANZELKA, Jan a František KASL. Sekuritizace a právní nástroje pro boj s projevy nenávisti na internetu v Německu : O diskurzu od pojetí platforem sociálních médií jako „nástrojů zneužívaných k šíření extremismu“ k vnímání jejich „odpovědnosti za projevy nenávisti“. Acta Politologica, Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2018, roč. 10, č. 3, s. 20-46. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/15_2018.
 24. 2017

 25. KASL, František. Bludiště na cestě k přiměřenému zabezpečení zpracování osobních údajů. In České právo a informační technologie. 2017.
 26. KASL, František. Cybersecurity of small and medium business networks in the world of the internet of things. In Conference TILTing Perspectives 2017: 'Regulating a connected world'. 2017.
 27. KASL, František. Cybersecurity Risks Related to Fragmented Adoption of “Smart City” Features in Existing Metropolitan Areas. In 2017 BILETA Conference. 2017.
 28. KASL, František. European Smart Regulation of the Distributed Ledger Technology in the Financial Sector. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht, Weblaw, 2017, roč. 2017, 23. Februar 2017, s. nestránkováno. ISSN 1664-848X.
 29. KASL, František. European Smart Regulation of the Distributed Ledger Technology in the Financial Sector. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2017. 2017.
 30. KASL, František. Obhajitelnost softwarových patentů. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 16, s. 25-41. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-2-2.
 31. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Helena PULLMANNOVÁ, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 15 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1804-5383.
 32. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ, Lucie STRAKOVÁ a Anna ŠTEFANIDESOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 24 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 15. ISSN 1804-5383.
 33. KASL, František. Towards identification of cybersecurity principles for smart city cyber-physical environment. In Cyberspace Conference 2017. 2017.
 34. 2016

 35. KASL, František. Blockchain: digitální verze kontejnerové revoluce? In České právo a informační technologie. 2016.
 36. KASL, František. DONÁT, J., TOMÍŠEK, J. Právo v síti. Průvodce právem na internetu. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
 37. KASL, František. Internet of Things - Assessment of Incentives of Businesses to Fullfil the Personal Data Breach Obligation under the proposed General Data Protection Regulation. In The 33rd Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE). 2016.
 38. KASL, František. Internet věcí a ochrana dat v evropském kontextu. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 111-146. ISSN 1804-5383.
 39. KASL, František. Předběžné opatření ve sporu o právo být zapomenut. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
 40. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 14. ISSN 1804-5383.
 41. KASL, František. Security Risks Hidden behind Fragmented Progression towards “Smart Cities”. In Cyberspace Conference 2016. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2019 14:22