Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ, Veronika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Adam JAREŠ a Martin ERLEBACH. The regulatory landscape for mobility as a service in a Europe fit for the digital age. In IRI§23 Internationales Rechtsinformatik Symposion 2023. 2023.
 2. 2022

 3. PITNER, Tomáš, Václav OUJEZSKÝ, Ondřej MAMULA, František KASL, Martin STŘELEC a Jiří VODRÁŽKA. Comparison of Prevailing Technological Trends in Communication and Control Infrastructure. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Spain: IEEE Computer Society, 2022. s. 159-164. ISSN 2157-0221. doi:10.1109/ICUMT57764.2022.9943366.
 4. BLECHOVÁ, Anna, Jakub DRMOLA, Jan HAJNÝ, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. Mapping Competencies to Cybersecurity Work Roles. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2022, roč. 2022, 30. Juni, s. 393-400. ISSN 1664-848X. doi:10.38023/2e2f01cf-ae2c-4536-90ad-460613905754.
 5. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Metodika programu odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností. 2022. 80 s.
 6. BLECHOVÁ, Anna, Martin ERLEBACH, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, František KASL, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Jakub VOSTOUPAL a Ondřej WOZNICA. Přehled aktuální judikatury I/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 67-95. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2022-1-3.
 7. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Tereza NOVOTNÁ, Martin ŠVEC, Roman VANĚK, Jakub VOSTOUPAL a Ondřej WOZNICA. Recenze závěrečných prací II/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno, 2022. s. 239–275, 36 s. ISSN 1805-2797.
 8. PITNER, Tomáš, František KASL, Ondřej MAMULA, David HRYCEJ, Martin STŘELEC a Petr JANEČEK. Requirements on Communication Technologies for Flexibility Aggregation Management. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Spain: IEEE Computer Society, 2022. s. 153-158. ISSN 2157-0221. doi:10.1109/ICUMT57764.2022.9943406.
 9. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Sada metodických, organizačních a právních nástrojů pro realizaci procedur odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností a poskytnutí relevantních vzorových dokumentů (pravidla a podmínky RVDP, poskytnutí detailních vzorových podkladů, dokumentů atp. se zaměřením na soukromou i veřejnou správu vč. popisu relevantních parametrů). 2022. 58 s.
 10. OUJEZSKÝ, Václav, Pavel NOVÁK, František KASL a Tomáš PITNER. Smart Grid Technologies - Key Topics in Current Discourse. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Spain: IEEE Computer Society, 2022. s. 116-121. ISSN 2157-0221. doi:10.1109/ICUMT57764.2022.9943432.
 11. VOSTOUPAL, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Tomáš PITNER, Patrik VALO, Adam VALALSKÝ a Damián PARANIČ. The Platform for Czech National Qualifications Framework in Cybersecurity. In Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES '22). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022. s. 1-6. ISBN 978-1-4503-9670-7. doi:10.1145/3538969.3543800.
 12. VOSTOUPAL, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Tomáš PITNER, Patrik VALO, Adam VALALSKÝ a Damián PARANIČ. The Platform for Czech National Qualifications Framework in Cybersecurity. In International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2022). 2022.
 13. 2021

 14. HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5.
 15. PITNER, Tomáš, Otto DOSTÁL, Otto DOSTÁL, Pavel LOUTOCKÝ, František KASL a Pavel ANDRES. Dílčí projekt „CovidCareShare – Bezpečné sdílení medicínských dat v období pandemie Covid19“ Výsledek V1 – Architektura systému pro bezpečné sdílení medicínských dat. Brno: Neuveden, 2021. 20 s. Dílčí projekt CovidCareShare.
 16. PITNER, Tomáš, Otto DOSTÁL, Otto DOSTÁL, Pavel LOUTOCKÝ, František KASL a Pavel ANDRES. Dílčí projekt „CovidCareShare – Bezpečné sdílení medicínských dat v období pandemie Covid19“ Výsledek V2 – Studie proveditelnosti. Brno: Neuveden, 2021. 8 s. Dílčí projekt CovidCareShare.
 17. GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 273 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
 18. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 346 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia, sv. č. 717. ISBN 978-80-210-9985-2.
 19. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 346 s. ISBN 978-80-210-9985-2.
 20. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 346 s. ISBN 978-80-210-9986-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9986-2021.
 21. LOUTOCKÝ, Pavel a František KASL. Potenciál a úskalí identifikačních služeb bankovní identity. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2021, roč. 160, č. 12, s. 1038-1053, 17 s. ISSN 0231-6625.
 22. HAJNÝ, Jan, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ a Tomáš PITNER. Progress towards Czech National Cybersecurity Qualifications Framework. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2021, roč. 2021, 27. Mai, s. 257-262. ISSN 1664-848X. doi:10.38023/f79f430a-ca8b-409f-9a1f-66135b8ff2d8.
 23. HAJNÝ, Jan, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ a Tomáš PITNER. Progress towards Czech National Cybersecurity Qualifications Framework. In Erich Schweighofer, Stefan Eder, Philip Hanke, Franz Kummer, Ahti Saarenpää. Cybergovernance / Tagungsband des 24. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2021 / Proceedings of the 24th International Legal Informatics Symposium IRIS 2021. Bern: Weblaw, 2021. s. 257-262. ISBN 978-3-96966-452-0.
 24. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury II/2021. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 135-172. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2021-2-5.
 25. BARTOŠ, Vojtěch, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury I/2021. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 77-99. ISSN 1805-2797.
 26. DRMOLA, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. The Matter of Cybersecurity Expert Workforce Scarcity in the Czech Republic and Its Alleviation through the Proposed Qualifications Framework. In ACM International Conference Proceeding Series: ARES 2021: The 16th International Conference on Availability, Reliability and Security. New York: Association for Computing Machinery, 2021. s. 1-6. ISBN 978-1-4503-9051-4. doi:10.1145/3465481.3469186.
 27. DRMOLA, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. The Matter of Cybersecurity Expert Workforce Scarcity in the Czech Republic and Its Alleviation through the Proposed Qualifications Framework. In International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2021). 2021.
 28. KASL, František. The US Lessons for the EU Personal Data Breach Notification: Part II – The EU Regulatory Perspective and Discussion of the Benefits Available from US Experience. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2021, roč. 11, č. 1, s. 192-205. ISSN 1805-8396.
 29. 2020

 30. KASL, František. Automated M2M Communication as Enhancer of Challenges for Personal Data Breach Notification. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Weblaw, 2020, roč. 2020, 28. Februar, s. 1-10. ISSN 1664-848X.
 31. MÍŠEK, Jakub, František KASL a Pavel LOUTOCKÝ. Czech Republic: Personal Data Protection Law. European Data Protection Law Review. Berlin: Lexxion, 2020, roč. 6, č. 2, s. 289-293. ISSN 2364-2831. doi:10.21552/edpl/2020/2/15.
 32. KASL, František. Kybernetický bezpečnostní incident a jeho ohlašování v rámci zabezpečení osobních údajů v kontextu internetu věcí. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2020, roč. 28, č. 3, s. 429-447. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2020-3-7.
 33. KASL, František. Labeling Disinformation in the Freedom of Speech Context. In Cyberspace 2020. 2020.
 34. POLČÁK, Radim, František KASL a Jakub MÍŠEK. National Report: Czech Republic. In Dário Moura Vicente, Sofia de Vasconcelos Casimiro. Data Protection in the Internet. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 115-159. Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-030-28048-2. doi:10.1007/978-3-030-28049-9_5.
 35. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí. In České právo a informační technologie. 2020.
 36. KASL, František, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Juraj VIVODA, Jakub VOSTOUPAL a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020.
 37. COLLETT, Dominika, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA, Petra VYDROVÁ a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 21.
 38. STŘELEC, Martin, Ondřej MAMULA, Tomáš PITNER, František KASL a David HRYCEJ. Technické aspekty využitelnosti agregované flexibility pro obchodní i technické služby. Energetika. Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2020, roč. 70 (2020), č. 3, s. 164-175. ISSN 0375-8842.
 39. KASL, František. The US Lessons for the EU Personal Data Breach Notification: Part I - What is Personal Data Breach and Introduction of the US Regulatory Perspective. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2020, roč. 10, č. 4, s. 476-498. ISSN 1805-8396.
 40. 2019

 41. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL a Jakub MÍŠEK. Automatic Segmentation of Czech Court Decisions into Multi-Paragraph Parts. Jusletter IT. Weblaw AG, 2019, roč. 4, 23. Mai 2019, s. 1-10. ISSN 1664-848X.
 42. KASL, František. Costa Luiz: Virtuality and Capabilities in a World of Ambient Intelligence: New Challenges to Privacy and Data Protection. 2016. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 129-135. ISSN 0231-6625.
 43. MAMULA, Ondřej, David HRYCEJ, Martin STŘELEC, Tomáš PITNER, František KASL, Václav STUPKA a Filip PROCHÁZKA. Flexibilita známá a neznámá. All for Power. Praha: AF POWER agency, a.s., 2019, roč. 13, č. 4, s. 57-61. ISSN 1802-8535.
 44. KASL, František. How can the experience of the data breach notification obligations in the law of the United States be beneficial for the interpretation of the new personal data breach notification obligations pursuant to GDPR? In Tilting2019: Tilting Perspectives 2019 – Regulating a world in transition. 2019.
 45. KASL, František. K pojmové nejednotnosti porušení zabezpečení/bezpečnosti osobních údajů v českém právu. Acta Universitatis Carolinae/Iuridica. Karolinum, 2019, roč. 65, č. 3, s. 117-131. ISSN 0323-0619. doi:10.14712/23366478.2019.34.
 46. KASL, František. Když se řekne „personal data breach“: Analýza pojmové nejednotnosti porušení zabezpečení/bezpečnosti osobních údajů v české a evropské právní úpravě. In Cofola 2019. 2019.
 47. KASL, František. Porušení zabezpečení osobních údajů a kybernetický bezpečnostní incident v kontextu internetu věcí. In České právo a informační technologie. 2019.
 48. KASL, František. Povaha zásahu do informačního soukromí člověka. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 7, s. 674-679. ISSN 0231-6625.
 49. COLLETT, Dominika, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA, Petra VYDROVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2019. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 20, s. 91-126. ISSN 1804-5383.
 50. COLLETT, Dominika, František KASL, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan SVOBODA, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2019. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 19, s. 87-124. ISSN 1804-5383.
 51. KASL, František. Surveillance in Digitalized Society: The Chinese Social Credit System from a European Perspective. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019, roč. 9, č. 4, s. 349-358. ISSN 1805-8396.
 52. KASL, František. Towards Functioning Personal Data Breach Notification in the Age of Internet of Things. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Weblaw, 2019, roč. 2019, February, s. Nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X.
 53. KASL, František. Towards Functioning Personal Data Breach Notification in the Age of Internet of Things. In IRIS 2019. 2019.
 54. MAMULA, Ondřej, David HRYCEJ, Martin STŘELEC, Tomáš PITNER, František KASL, Václav STUPKA a Filip PROCHÁZKA. Uplatnění agregované flexibility pro PpS a na trzích s energiemi bez negativního vlivu na provozní parametry sítí. Energetika. Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2019, roč. 69, č. 5, s. 308-311. ISSN 0375-8842.
 55. POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 86-98. ISSN 0231-6625.
 56. 2018

 57. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ a Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 239-250. ISBN 978-3-030-00793-5. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_26.
 58. KASL, František. Blockchain, společenská smlouva digitálního věku? Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2018, roč. 9, č. 17, s. 3-18. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2018-1-1.
 59. KASL, František. Cybersecurity of Small and Medium Enterprises in the Era of Internet of Things. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018, roč. 8, č. 2, s. 165-188. ISSN 1805-8396.
 60. LOUTOCKÝ, Pavel, Jakub MÍŠEK a František KASL. Czech Republic. In J.L. da Cruz Vilaça, R. L. Vasconcelos, M. Gorjão-Henriques, A. Saavedra. The internal market and the digital economy: XXVIII FIDE Congress Lisbon/Estoril (23-26 may 2018) Congress proceedings Vol. 1. Coimbra: Almedina, 2018. s. 285-315. Congress proceedings Vol. 1. ISBN 978-972-40-7478-8.
 61. KASL, František a Pavel LOUTOCKÝ. Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků. In COFOLA 2018. 2018.
 62. KASL, František. eJustice in the light of GDPR. In Cyberspace 2018. 2018.
 63. KASL, František. INFORM: Ochrana osobních údajů z hlediska soudů a praktikujících právníků – Část 1. 2018.
 64. KASL, František. INFORM: Ochrana osobních údajů z hlediska soudů a praktikujících právníků – Část 2. 2018.
 65. KASL, František. Legal Limitations of Algorithmic Analytical Tools Against Disinformation. In Law via Internet. 2018.
 66. KASL, František. Některé problematické aspekty současného vývoje eJustice. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018, roč. 51, 4-5, s. 268-278. ISSN 0139-6005.
 67. KASL, František. Obsah internetu má být regulován. In Masarykovy debaty. 2018.
 68. KASL, František. Personal Data Breach in the Era of Internet of Things. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2018. 2018.
 69. KASL, František. Povaha sdělení o zamítnutí výmazu osobních údajů. Brno: Masarykova Univerzita, 2018, s. 55-64. doi:10.5817/RPT2018-2-3.
 70. KASL, František a Jiří MAREK. Právní rámec veřejně iniciovaného rozvoje chytrého města. In České právo a informační technologie. 2018.
 71. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
 72. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 65-91.
 73. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury I/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 59-89.
 74. HANZELKA, Jan a František KASL. Sekuritizace a právní nástroje pro boj s projevy nenávisti na internetu v Německu : O diskurzu od pojetí platforem sociálních médií jako „nástrojů zneužívaných k šíření extremismu“ k vnímání jejich „odpovědnosti za projevy nenávisti“. Acta Politologica. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2018, roč. 10, č. 3, s. 20-46. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/15_2018.
 75. 2017

 76. KASL, František. Bludiště na cestě k přiměřenému zabezpečení zpracování osobních údajů. In České právo a informační technologie. 2017.
 77. KASL, František. Cybersecurity of small and medium business networks in the world of the internet of things. In Conference TILTing Perspectives 2017: 'Regulating a connected world'. 2017.
 78. KASL, František. Cybersecurity Risks Related to Fragmented Adoption of “Smart City” Features in Existing Metropolitan Areas. In 2017 BILETA Conference. 2017.
 79. KASL, František. European Smart Regulation of the Distributed Ledger Technology in the Financial Sector. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Weblaw, 2017, roč. 2017, 23. Februar 2017, s. nestránkováno, 4 s. ISSN 1664-848X.
 80. KASL, František. European Smart Regulation of the Distributed Ledger Technology in the Financial Sector. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2017. 2017.
 81. KASL, František. Obhajitelnost softwarových patentů. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 16, s. 25-41. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-2-2.
 82. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Helena PULLMANNOVÁ, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 15 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1804-5383.
 83. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ, Lucie STRAKOVÁ a Anna ŠTEFANIDESOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 24 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 15. ISSN 1804-5383.
 84. KASL, František. Towards identification of cybersecurity principles for smart city cyber-physical environment. In Cyberspace Conference 2017. 2017.
 85. 2016

 86. KASL, František. Blockchain: digitální verze kontejnerové revoluce? In České právo a informační technologie. 2016.
 87. KASL, František. DONÁT, J., TOMÍŠEK, J. Právo v síti. Průvodce právem na internetu. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
 88. KASL, František. Internet of Things - Assessment of Incentives of Businesses to Fullfil the Personal Data Breach Obligation under the proposed General Data Protection Regulation. In The 33rd Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE). 2016.
 89. KASL, František. Internet věcí a ochrana dat v evropském kontextu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 111-146, 35 s. ISSN 1804-5383.
 90. KASL, František. Předběžné opatření ve sporu o právo být zapomenut. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
 91. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 14. ISSN 1804-5383.
 92. KASL, František. Security Risks Hidden behind Fragmented Progression towards “Smart Cities”. In Cyberspace Conference 2016. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2023 02:56