Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER a Michael DOUBEK. Léčba relabující/refrakterní akutní lymfoblastické leukemie dnes a zítra. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2, s. 90-96. ISSN 0862-495X.
 2. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, František FOLBER, M. MOULIS, Miroslav TOMÍŠKA, L. ŘÍHOVÁ, Martin ŠTORK, Alena BULIKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, R KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK a Z. ČERMÁKOVÁ. Systémová zánětlivá reakce s vysokými hodnotami CRP jako dominantní příznak mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství, Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 1, s. 37-44. ISSN 0042-773X.
 3. 2018

 4. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, J.M. HORACEK, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Cyril SALEK a Michael DOUBEK. Comparison of Real-time Quantitative Polymerase Chain Reaction and Eight-color Flow Cytometry in Assessment of Minimal Residual Disease in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, 2018, roč. 18, č. 11, s. 743-748. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2018.06.030.
 5. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRICANOVÁ ŽALIOVÁ, M. SLÁVIKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Gene aberrations in adult patients with Ph-like ALL in the Czech Republic. In EHA-SWG scientific meeting on ALL. 2018.
 6. VRZALOVÁ, Zuzana, H. JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, Markéta ŽALIOVÁ, Jiří ŠTIKA, Martina SLÁVIKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Gene aberrations in adult patients with Ph-negative ALL in the Czech Republic. In ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, California, USA. 2018.
 7. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Jiří ŠTIKA, M. SLÁVIKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Ph-like genové aberace u dospělých pacientů s Ph-negativní ALL v České republice. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnesA. 2018.
 8. 2017

 9. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, Barbora JUROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie dospělých – případ dlouhého došetřování bolestí kyčlí s překvapivým závěrem: kazuistika. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 5, s. 348-353. ISSN 0042-773X.
 10. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, J. HORACEK, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, C. SALEK a Michael DOUBEK. COMPARISON OF 8-COLOR FLOW CYTOMETRY AND PCR-BASED METHODS IN MEASUREMENT OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN ADULT ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA. In 22nd Congress of the European-Hematology-Association. 2017. ISSN 0390-6078.
 11. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
 12. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 13. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER a Michael DOUBEK. Novinky v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie dospělých. In Molecular targeted therapy news. Praha: We Make Media, s.r.o., 2017. s. 6-10, 5 s. ISSN 2464-4943.
 14. 2016

 15. FOLBER, František a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie. In Peter Rohoň. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 51-62, 12 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4220-8.
 16. ŠÁLEK, Cyril, František FOLBER, Eva FROŇKOVÁ, Bohumír PROCHÁZKA, Iuri MARINOV, Petr CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Early MRD response as a prognostic factor in adult patients with acute lymphoblastic leukemia. European Journal of Haematology, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 96, č. 3, s. 276-284. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12587.
 17. FOLBER, František. Ponatinib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, 2016, roč. 12, č. 2, s. 216-220. ISSN 1801-1209.
 18. KABUT, Tomáš, František FOLBER, Cyril ŠÁLEK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Monika ROLENCOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Michal KOUBA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Primární antimykotická profylaxe micafunginem v dávce 50mg na den u dospělých pacientů během indukční chemoterapie akutní lymfoblastické leukémie (ALL): hodnocení z pohledu běžné klinické praxe. In XXX. Olomoucké hematologické dny, 29.-31.5.2016, Olomouc. 2016.
 19. KABUT, Tomáš, František FOLBER, Cyril ŠÁLEK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Monika ROLENCOVÁ, Michal KOUBA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Primary antifungal prophylaxis (PAP) with micafungin at the dose 50mg per day in adult patients with acute lymphoblastic leukaemia (ALL) during induction chemotherapy: the "real-life" evaluation. In 21st Congress of the European Hematology Association, 9.-12.6.2016, Copenhagen in Haematologica 2016, 101, s1, str.490. 2016.
 20. 2015

 21. FOLBER, František, Štěpán HRABOVSKÝ a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 274-282, 9 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 22. VERNER, Jan, Martin TRBUŠEK, Jana CHOVANCOVÁ, Zuzana JAŠKOVÁ, Mojmír MOULIS, František FOLBER, Roman HALOUZKA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. NOD/SCID IL2R gamma-null mouse xenograft model of human p53-mutated chronic lymphocytic leukemia and ATM-mutated mantle cell lymphoma using permanent cell lines. Leukemia & Lymphoma, Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2015, roč. 56, č. 11, s. 3198-3206. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2015.1034701.
 23. KREJČÍ, Marta, Andrea JANÍKOVÁ, František FOLBER, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Outcomes of 167 healthy sibling donors after peripheral blood stem cell mobilization with G-CSF 16 mu g/kg/day: efficacy and safety. Neoplasma, Bratislava: Slovenská akademie vied, 2015, roč. 62, č. 5, s. 787-792. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2015_094.
 24. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. M. HORÁČEK, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Pokroky v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Transfuze a hematologie dnes, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 21, č. 2, s. 84-91. ISSN 1213-5763.
 25. 2014

 26. VERNER, Jan, Martin TRBUŠEK, Jana CHOVANCOVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Mojmír MOULIS, František FOLBER, R HALOUZKA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. NOD/SCID gamma xenograft model of B-cell malignancies using TP53- and/or ATM-deficient cell lines. In Haematologica, the hematology journal. 2014. ISSN 0390-6078.
 27. 2013

 28. FOLBER, František, Markéta HADRABOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Acute lymphoblastic leukemia in the elderly: a tough one. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 29. ŠÁLEK, C., František FOLBER, E. FROŇKOVÁ, B. PROCHÁZKA, Petr CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. MRD level analysis in adult ALL patients. Analysis of the Czech leukemia study group-for life (CELL). In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 30. 2012

 31. DOUBEK, Michael, František FOLBER, Andrea JANÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, David ŠÁLEK a Martina TOŠKOVÁ. Hematologická onkologie : leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7305-621-6.
 32. VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Michael DOUBEK, František FOLBER, Anna PANOVSKÁ, Zdeněk RÁČIL, Petr SZTURZ, Martina TOŠKOVÁ a Karel ZITTERBART. Onkologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 250 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 7. ISBN 978-80-7387-603-6.
 33. 2011

 34. LÉTALOVÁ, Eva, Michael DOUBEK, František FOLBER, Jan VERNER, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Mikroprostředí kostní dřeně a jeho role v patogenezi leukemií. Transfuze a hematologie dnes, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 17, č. 4, s. 171-176. ISSN 1213-5763.
 35. VERNER, Jan, Marek MRÁZ, František FOLBER, Sylva FOREJTKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jaroslav DOUBEK, Martin KLABUSAY, Martin TRBUŠEK, Aleš HAMPL, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. NON/SCID IL2RGAMMA(-/-) xenograft model for chronic lymphocytic leukemia. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 36. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Eduard CMUNT, Jaroslav ČERMÁK, Luboš DRGOŇA, František FOLBER, Jan HABER, Hana KLAMOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk RÁČIL, Lukáš SMOLEJ, Cyril ŠÁLEK, Jan VYDRA, Daniela ŽÁČKOVÁ a Pavel ŽÁK. Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů : doporučení České leukemické skupiny - pro život (CELL). 1. vydání. Neuveden: Česká leukemická společnost - pro život, 2011. 150 s. monografie. ISBN 978-80-905028-2-6.
 37. 2010

 38. FOLBER, František, Jan VERNER, Sylva FOREJTKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jan DOUBEK, Martin KLABUSAY, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Aleš HAMPL, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. In vivo model chronické lymfocytární leukemie. In Pražský hematologický den, Praha. 2010.
 39. FOLBER, František, C. ŠÁLEK, Michael DOUBEK, J. SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Tereza VALOVÁ, Jan TRKA, N. GÖKBUGET, J. VYDRA, Tomáš KOZÁK, J.M. HORÁČEK, P. ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ, D. HOELZER a Jiří MAYER. Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií dle protokolu GMALL 07/2003 a její vysledky-první zkušenosti v České republice. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 3, s. 176-182. ISSN 0042-773X.
 40. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Tomáš JURČEK, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Léčba Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukemie dospělých v běžné praxi: zkušenosti jednoho centra. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 41. VERNER, Jan, František FOLBER, S. FOREJTKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, J. DOUBEK, Martin KLABUSAY, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Aleš HAMPL, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. NON SCID GAMMA Mouse as a Model for Chronic Lymphocytic Leukemia. In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshop on Immunotherapy, Mikulov, 23-25.9.2010. 2010.
 42. KOŘÍSTEK, Zdeněk, František FOLBER, D LYSÁK, D POHLREICH, Martina LÁNSKÁ, Zuzana RUSIŇÁKOVÁ, Tomáš PAPAJÍK, Tomáš KEPÁK, J NOVÁK, Jiří MAYER a J ERBA. The use of plerixafor in Czech transplant centres. 2010. ISSN 0268-3369.
 43. NAVRÁTIL, Milan, Zdeněk KOŘÍSTEK a František FOLBER. Use of CRRT-CVVH in a hemato-oncological ICU in patients treated with defibrotide for veno-occlusive disease in patients after allogeneic hematopoetic stem cell transplantation: single-center experience. 2010. ISSN 1466-609X.
 44. 2009

 45. NAVRÁTIL, Milan, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ŠMARDOVÁ a František FOLBER. The use of CRRT-CVVH in hematooncological intensive care unit – single center experience. 2009. ISSN 0253-5068.
 46. 2008

 47. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Jitka KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. In Haematologica/ The Hematology Journal. 2008;93(s1):3. 2008.
 48. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, J. KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, B. WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. 2008.
 49. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, František FOLBER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčebné výsledky pacientů s Burkittovým lymfomem, analýza 38 nemocných z jednoho pracoviště. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 73-73, 1 s. ISSN 1213-5763.
 50. FOLBER, F., L. ŠMARDOVÁ, J. GOMBOŠOVÁ, M. NAVRÁTIL, I. VÁŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, I. HANKE, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Kazistika agresivního lymfomu prezentujícího se syndromem horní duté žíly a obstrukcí dýchacích cest. 2008.
 51. ŠÁLEK, C., M. DOUBEK, J. MAALOUF, F. FOLBER, P. CETKOVSKÝ a J. MAYER. Léčba dospělých pacientů s ALL protokolem GMALL 07/2003 v ČR - průběžné zhodnocení výsledků léčby 22 pacientů. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 76 - 76. ISSN 1213-5763.
 52. FOLBER, František, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Má v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých místo i autologní transplantace krvetvorných buněk. Transfuze a hematologie dnes, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, Suppl.1, s. 50-52. ISSN 1213-5763.
 53. DOUBEK, Michael, J. MAALOUFOVÁ, P. ŽÁK, František FOLBER, P. CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Pokroky v léčbě Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Transfuze a hematologie dnes, Praha, 2008, roč. 14, č. 2, s. 55-61. ISSN 1213-5763.
 54. FOLBER, F., M. NAVRÁTIL, Z. KOŘÍSTEK, M. TOMÍŠKA a J. MAYER. Velmi neobvyklé infekční komplikace u standardní terapie idiopatické trombocytopenické purpury - kazuistika. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 104 - 104. ISSN 1213-5763.
 55. 2006

 56. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jiří LIPERT, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, František FOLBER, Miloš CHOBOLA, Tereza ANDRAŠÍNOVÁ, Tomáš PASEKA, Eva KONEČNÁ, Renata SLEZÁKOVÁ, Radka SOŠKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Peter GRELL, Ingrid GARAJOVÁ, Iva SOLAŘÍKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Libor HANÁK, Dalibor VALÍK, Katarína PETRÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie. Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, č. 6, s. 299-304. ISSN 0862-495X.
 57. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ a František FOLBER. The Use Of Lithium In The Prophylaxis And Treatment Of Chemotherapy Induced Neutropenia (CIN): A Cost-Effective Option Or Hazard. Support Care Cancer, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006, roč. 2006, č. 14, s. 605-606. ISSN 0941-4355.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 4. 2020 13:54