Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. TRIZULJAK, Jakub, Terezie PETRUCHOVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Vera HORINOVA, Martina DOUBKOVÁ, Jozef MICHALKA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Diagnosis of Bloom Syndrome in a Patient with Short Stature, Recurrence of Malignant Lymphoma, and Consanguineous Origin. Molecular Syndromology. BASEL: Karger, 2020, roč. 11, č. 2, s. 73-82. ISSN 1661-8769. doi:10.1159/000507006.
 2. MICHALKA, Jozef, Andrea JANÍKOVÁ a Zdeněk KRÁL. Imunoterapie v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu. Onkologie. 2020, roč. 2020, č. 5, s. 221-225. ISSN 1802-4475.
 3. JANÍKOVÁ, Andrea, Jozef MICHALKA, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Vit CAMPR, Natasa KOPALOVA, Pavel KLENER, Katerina BENESOVA, Jitka HAMOUZOVA, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Robert PYTLIK, Jan PIRNOS, Juraj DURAS, Heidi MOCIKOVA a Marek TRNENY. The interval between progression and therapy initiation is the key prognostic parameter in relapsing diffuse large B cell lymphoma: analysis from the Czech Lymphoma Study Group database (NIHIL). Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2020, roč. 99, č. 7, s. 1583-1594. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-020-04099-y.
 4. 2019

 5. KRÁL, Zdeněk, Jozef MICHALKA, Heidi MOCIKOVA, Jana MARKOVA, Alice SYKOROVA, David BELADA, Alexandra JUNGOVA, Samuel VOKURKA, Marie LUKASOVA, Vit PROCHAZKA, Juraj DURAS, Roman HAJEK, Ladislav DUŠEK, L'ubos DRGONA, Miriam LADICKA, Veronika BALLOVA a Andrei VRANOVSKY. Treatment of Relapsed/Refractory Hodgkin Lymphoma: Real-World Data from the Czech Republic and Slovakia. Journal of Cancer. Australia: IVYSPRING INT PUBL, 2019, roč. 10, č. 21, s. 5041-5048. ISSN 1837-9664. doi:10.7150/jca.29308.
 6. 2017

 7. MICHALKA, Jozef, Andrea JANÍKOVÁ, J. SOUKUP, M. KALINOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk KRÁL a M. MAYER. Angioimunoblastický T-lymfom: přehled problematiky, zkušenosti centra a kazuistika sekvenčního vzniku difuzního velkobuněčného B-lymfomu. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2017, roč. 23, č. 4, s. 215-222. ISSN 1213-5763.
 8. 2016

 9. JANÍKOVÁ, Andrea, Eva MIČULKOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, N. KOPALOVÁ, Jozef MICHALKA, David ŠÁLEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Ivo HANKE, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Molecular activity in follicular lymphoma monitored by BCL2/IGH in the peripheral blood. The old story in a new light? In Haematologica (2016); 101(s1): 478-461 (21st Congress of the EHA). 2016.
 10. 2015

 11. MÓCIKOVÁ, Heidi, Robert PYTLIK, Pavla STEPANKOVA, Jozef MICHALKA, Jana MARKOVA, Jan KOREN, Lucie BURESOVA, Ludek RAIDA a Zdeněk KRÁL. Can Rituximab Improve the Outcome of Patients with Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin's Lymphoma? Acta Haematologica. Basel: Karger, 2015, roč. 134, č. 3, s. 187-192. ISSN 0001-5792. doi:10.1159/000381327.
 12. 2013

 13. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: Retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 2, s. 124-134. ISSN 0862-495X.
 14. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: zkušenosti jednoho centra s diagnostikou a léčbou 10 pacientů. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 12.-14.5.2013, NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc. 2013.
 15. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Zdeněk MECHL a Jiří MAYER. Morbus Castleman: eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 14 Patienten. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 16. TOMIŠKA, Miroslav, Šárka NOVOTNÁ, Jana TŮMOVÁ, Jana CHAROUZKOVÁ, David ŠÁLEK, Jozef MICHALKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Andrea JANÍKOVÁ. Vitamin D insufficiency is not associated with disease aggressivity in newly diagnosed non-Hodgkin lymphoma patients. In 12th International Conference on Malignant Lymphoma, Palazzo dei Congressi, Lugano, Switzerland, June 19–22, 2013. 2013. ISSN 0278-0232.
 17. 2012

 18. ŠMARDOVÁ, Lenka, Igor CRHA, Jozef MICHALKA, Zdeněk KRÁL, Andrea JANÍKOVÁ, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Fertilita u pacientů s Hodgkinovým lymfomem léčených režimem BEACOPP. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 19. ŠMARDOVÁ, Lenka, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Pavel ŠLAMPA, Ivo HANKE, Zdeněk KALA, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Léčebné výsledky u pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem, zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 20. ŠÁLEK, David, Boris TICHÝ, Andrea MAREČKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jana ŠUPÍKOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jiří MAYER. Preemptivní imunoterapie molekulárního relapsu u pacientů s mantle cell lymfomem. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 21. ŠMARDOVÁ, Lenka, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Zdeněk KRÁL, Milan NAVRÁTIL, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Záchranná léčba režimem IGEV u pacientů s Hodgkinovým lymfomem, zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 22. 2011

 23. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Difúzní velkobuněčný B-lymfom. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 3, s. 330-337. ISSN 1212-4184.
 24. MICHALKA, Jozef, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Mojmír MOULIS, Zdeněk KRÁL, Ivo HANKE a Jiří MAYER. Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo? Transfuze a hematologie dnes. 2011, roč. 17, č. 3, s. 137-143. ISSN 1213-5763.
 25. ŠÁLEK, David, Boris TICHÝ, Andrea MAREČKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Jozef MICHALKA a Jiří MAYER. Využití monitorace minimální reziduální nemoci u mantle cell lymfomu v klinické praxi. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 26. 2010

 27. JANÍKOVÁ, Andrea, Jozef MICHALKA, Boris TICHÝ, Pavel FABIAN, Jana ŠUPÍKOVÁ a Jiří MAYER. Folikulární lymfom a význam nádorového mikroprostředí. Transfuze a Hematologie dnes. Parha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 16, č. 3, s. 150-157. ISSN 1213-5763.
 28. ŠÁLEK, David, Andrea MAREČKOVÁ, Boris TICHÝ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jozef MICHALKA, Andrea JANÍKOVÁ a Jiří MAYER. Sledování minimální reziduální nemoci u mantle cell lymfomu a preemptivní léčba rituximabem v případě molekulárního relapsu. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 29. JANÍKOVÁ, Andrea, Boris TICHÝ, Jana ŠUPÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Leoš KŘEN, Karol BOLČÁK, David ŠÁLEK, Jozef MICHALKA, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. The mystery of FDG-PET avidity in follicular lymphoma. Does microenvironment play the key role? In 52nd Annual meeting ASH in Blood. 2010.
 30. 2009

 31. JANÍKOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ a Zdeněk KRÁL. Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu folikulárního lymfomu. Onkologie. 2009, roč. 3, č. 3, s. 105-109. ISSN 1802-4475.
 32. 2008

 33. JANÍKOVÁ, Andrea, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jiří MAYER, Zdeněk KRÁL, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii "šité na míru" nebo slepá ulička? Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, č. 4, s. 188-194. ISSN 1213-5763.
 34. JANÍKOVÁ, Andrea. DNA MIKROČIPY (MICROARRAYS) V DIAGNOSTICE FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU: CESTA K TERAPII „ŠITÉ NA MÍRU“ NEBO SLEPÁ ULIČKA? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008, roč. 14/2008, č. 4, s. 188-194. ISSN 1213-5763.
 35. JANÍKOVÁ, Andrea, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jana ŠUPÍKOVÁ, Jiří NEUBAUER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Zdeněk KRÁL, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří MAYER. VYUŽITÍ TENKOJEHLOVÉ ASPIRACE UZLINY V ANALÝZE GENOVÉ EXPRESE PACIENTŮ S FOLIKULÁRNÍM LYMFOMEM. In Transfuze a hematologie dnes 2008; 14: (Suppl 2) 89. XV.Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjez 2008, 2008. s. 89. ISSN 1213-5763.
 36. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jozef MICHALKA a Martina TOŠKOVÁ. 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. června 2008, Lugano. Onkologie. Solen, s.r.o., 2008, roč. 2, č. 3, s. 200. ISSN 1802-4475.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 18:56