Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. NEPIVODOVÁ, Linda. A book review: DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Dita HOCHMANOVÁ a Dita TRČKOVÁ. Anglická terminologie pro učitele Praktický průvodce. Praha: Grada, 2021. 223 s. ISBN 978-80-271-2470-1. 2021.
 2. NEPIVODOVÁ, Linda. Příprava testů na VŠ. In Hodnocení kvality vysokých škol - konference Dobrodružství evaluace aneb zkoušení na vysokých školách, 23.-24. 9. 2021, Telč. 2021.
 3. SUDICKÝ, Petr a Linda NEPIVODOVÁ. Testování vrací úder. In IT MUNI aktuality. 2021.
 4. ŠTĚDROŇ, Bohumír a Linda NEPIVODOVÁ. Towards the Olympics on the Moon. Medias Res. 2021, roč. 2/21. ISSN 2464-6334.
 5. 2019

 6. TŮMA, František, Linda NEPIVODOVÁ a Nicola Catherine FOŘTOVÁ. Investigating peer interaction in English as a foreign language using conversation analysis. In Crhová, Marie; Weiss, Michaela. Silesian Studies in English 2018. Opava: Silesian University in Opava, 2019. s. 65-72. ISBN 978-80-7510-398-7.
 7. TŮMA, František, Linda NEPIVODOVÁ a Nicola Catherine FOŘTOVÁ. Výzkum interakce mezi spolužáky : přehled konverzačněanalytických studií. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 2, s. 7-28. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.12.
 8. 2018

 9. TŮMA, František, Nicola Catherine FOŘTOVÁ a Linda NEPIVODOVÁ. Investigating interaction among peers in English as a foreign language using conversation analysis. In 5th International Conference of English and American Studies SILESIAN STUDIES IN ENGLISH — SILSE 2018, 6-7 September 2018, Opava, Czech Republic. 2018.
 10. TŮMA, František, Linda NEPIVODOVÁ a Nicola Catherine FOŘTOVÁ. Peer interaction in EFL classes in Czech upper-secondary schools. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.
 11. 2016

 12. NEPIVODOVÁ, Linda. Cambridge Let's Speak. In British Council Cambridge Let's Speak Project. 2016.
 13. NEPIVODOVÁ, Linda. Online testovani v ELFu: Metodika a prakticke postupy. In ELF day 2016. 2016.
 14. SUDICKÝ, Petr a Linda NEPIVODOVÁ. Online testování v ELFu: Metodika a praktické postupy [workshop]. In ELFday0216: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Jak lépe poznat své studenty). 2016.
 15. 2015

 16. NEPIVODOVÁ, Linda. Are Students and Teachers Ready for Computer-based Language Exams? A Comparison of Test Mode Delivery. In 12th EALTA Conference 2015, 28.-31. 5. 2015, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. 2015.
 17. 2014

 18. NEPIVODOVÁ, Linda. A tale of two paradigms: a comparison of test mode delivery on either side of the Atlantic. In 11th EALTA Conference Warwick, 29.5.-1.6. 2014, Warwick, United Kingdom. 2014.
 19. 2013

 20. NEPIVODOVÁ, Linda. Two Worlds Collide. In EALTA conference, Istanbul. 2013.
 21. 2012

 22. VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Linda NEPIVODOVÁ, Lidia KYZLINKOVÁ, Jarmila FICTUMOVÁ a Věra VÉMOLOVÁ. Chci studovat angličtinu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. 183 s. ISBN 978-80-87474-43-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2022 14:32