Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta a Kateřina BOBEROVÁ. The “Archaeological” and “Biological” Sex of an Individual – Why Do they Sometimes Differ? In Bistáková, Alena; Březinová, Gertrúda; Ramsl, Peter C. Multiple Identities in Prehistory, Early History and Presence : Proceedings of the SASPRO workshops in Klement (Austria) and Nitra (Slovakia) 2018. Archaeologica Slovaca Monographiae - Communicationes, Tomus XXIV. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020. s. 117-130. ISBN 978-80-8196-035-2.
 2. 2019

 3. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Jan NOVÁČEK. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 655 s. Břeclav - Pohansko IX. ISBN 978-80-210-9353-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9354-2019.
 4. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 657 s. ISBN 978-80-210-9354-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9354-2019.
 5. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 657 s. ISBN 978-80-210-9353-9.
 6. BOBEROVÁ, Kateřina. Inhabitants of the southern suburb of the early medieval stronghold at Pohansko : updated demographic study. Anthropologie : International Journal of Human Diversity and Evolution. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2019, roč. 57, č. 2, s. 141-148. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.19.04.17.1.
 7. KALOVÁ, Kateřina, Kateřina BOBEROVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Jan NOVÁČEK, Ivana JAROŠOVÁ, Tomáš ZIKMUND, Jozef KAISER, Klaudia KYSELICOVÁ, Lukáš ŠEBEST, Marián BALDOVIČ, Adam FRTUS, Martin SIKORA a Morten E. ALLENTOFT. Serious chronic disease of the cervical spine and trauma in a young female from the middle ages (Czech Republic). International Journal of Paleopathology. Elsevier Inc., 2019, roč. 24, March 2019, s. 185-196. ISSN 1879-9817. doi:10.1016/j.ijpp.2018.11.004.
 8. 2018

 9. DROZDOVÁ, Eva, Kristýna BRZOBOHATÁ, Dana FIALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Anthropological prospection of ossuary situated in Saint James Church in Brno, Czech Republic. Anthropologie : [international journal of human diversity and evolution]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2018, roč. 56, č. 2, s. 115-128. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.17.10.30.1.
 10. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta a Kateřina BOBEROVÁ. The archaeological gender- and the anthropological sex determination. Whem they do not meet together. In Workshop: DIVERSITY of IDENTITIES in PREHISTORY, EARLY HISTORY and PRESENCE, NITRA, 29.-30. 10. 2018. 2018.
 11. 2017

 12. KALOVÁ, Kateřina, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Alena PAVLŮSKOVÁ. Regular graveyard in the stronghold versus settlement burials in the bailey. Comparison of Early Medieval populations from Pohansko (Czech Republic). Anthropologischer Anzeiger. Stuttgart: Schweizerbart, 2017, roč. 74, č. 2, s. 155-171. ISSN 0003-5548. doi:10.1127/anthranz/2017/0680.
 13. KALOVÁ, Kateřina, Kateřina BOBEROVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Jan NOVÁČEK, Ivana JAROŠOVÁ, Tomáš ZIKMUND, Jozef KAISER, Klaudia KYSELICOVÁ, Lukáš ŠEBEST, Marian BALDOVIČ, Adam FRTUS, E. Allentoft MORTEN a Martin SIKORA. Serious chronic disease of the cervical spine and trauma in young female of Middle Ages (Czech Republic). In 20th Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology. 2017.
 14. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Vojtěch ERBAN. Strontium Analyses of Human Bones from the Southern Suburb of the Early Medieval Stronghold Břeclav – Pohansko (Czech Republic). In 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Maastricht 30 August - 3 September 2017. Building Bridges. 2017.
 15. 2016

 16. MOŘKOVSKÝ, Tomáš, Petr STAREC, Petra URBANOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Ivo SVĚTLÍK. Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků. In Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková. Praha archeologická. Archaeologica Pragensia - Supplementum 3. První vydání. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AVČR Praha, 2016. s. 319-348. ISBN 978-80-87828-19-9.
 17. 2014

 18. BOBEROVÁ, Kateřina. Využití genetiky v antropologii. In Martina Cichá a kolektiv. Integrální antropologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2014. s. 80-89. ISBN 978-80-7387-816-0.
 19. 2012

 20. BOBEROVÁ, Kateřina, Eva DROZDOVÁ a Kristýna PÍŽOVÁ. Application of Molecular Genetic Methods in Anthropological and Paleodemographic Studies of Fragmentary and Damaged Skeletal Material from Rescue Excavations. Journal of Life Sciences. 2012, roč. 6, č. 9, s. 961-969. ISSN 1934-7391.
 21. DROZDOVÁ, Eva, Kateřina BOBEROVÁ, Kristýna PÍŽOVÁ, Josef UNGER, Josef DUDA, Lukáš ŠÍN a Bohuslav KLÍMA. Pokus o intaktní vyzvednutí kosterních pozůstatků pro účely genetických analýz. Česká antropologie. Olomouc, 2012, roč. 62, č. 1, s. 10-16. ISSN 1804-1876.
 22. 2011

 23. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER a Kateřina BOBEROVÁ. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181–6. 12. 1240). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 36-40. ISSN 0323-2581.
 24. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. DNA-based sex determination in children and undeterminable skeletal remains from the South Outer Precincts (Pohansko near Břeclav). In Jiří Macháček, Šimon Ungerman. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 14. 1. vydání. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. s. 155-161. ISBN 978-3-7749-3730-7.
 25. 2010

 26. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Jana KAMARÝTOVÁ, Elizaveta VESELOVSKAYA, Tatiana S. BALUEVA, Kateřina VYMAZALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Anthropological reconstruction of early medieval population from micro-region Haraska river basin (South Moravia, Czech Republic). In 17th Congress of the European Anthropological Association. 2010.
 27. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Aplikace molekulárně-genetických metod při určování pohlaví dětského a fragmentárního kosterního materiálu. 2010.
 28. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. DNA-based sex determination in fragmented children and undeterminable skeletal remains from burial site The South Outer Precinct (Pohansko near Breclav). In 17th Congress of the European Anthropological Association. 2010.
 29. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Určování pohlaví u dětských a neurčitelných kosterních pozůstatků z pohřebiště Jižní předhradí (Pohansko u Břeclavi) pomocí analýzy DNA. 2010.
 30. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Využití molekulárně biologických metod při studiu kosterních pozůstatků z Pohanska - Jižního předhradí. 2010.
 31. 2009

 32. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 33. MERTLOVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. DNA based sex determination in children skeletal remains from burial ground Pohansko near Breclav (preliminary results). In Metody. Źródła. Dokumentacja. FUNERALIA LEDNICKIE, SPOTKANIE 11. Poznan: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2009. s. 269-272. ISBN 978-83-926211-5-7.
 34. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. DNA-based sex determination in children and undeterminable skeletal remains from burial site The South Outer Precinct. In Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der fruhgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. 2009.
 35. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Sex determination in children and undeterminable skeletal remains from burial site Pohansko near Breclav. In Sixth ISABS Conference on Human Genome Project Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine. 2009.
 36. 2008

 37. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. DNA based sex determination in children skeletal remains from burial ground Pohansko near Breclav (preliminary results). 2008.
 38. MERTLOVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Genetická studie dětí z pohřebiště Jižní předhradí - Pohansko. In Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque : Supplementum I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 199-201. ISBN 978-80-210-4749-5.
 39. 2007

 40. MERTLOVÁ, Kateřina. Anthropometric study of autistic children. Humanbiologia Budapestinensis. Budapest, Hungary, 2007, roč. 2007, č. 31, s. 167-170. ISSN 0134-0034.
 41. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Genetic Study of Children from Burial Ground Pohansko near Breclav (preliminary results). In Fifth ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Anthropology. 2007.
 42. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 43. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 44. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Určování pohlaví u dětských kosterních pozůstatků z Pohanska - Jižního předhradí pomocí analýzy DNA. 2007.
 45. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Určování pohlaví u dětských kosterních pozůstatků z Pohanska-Jižního předhradí pomocí analýzy DNA (dosavadní výsledky). Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej Antropologickej Spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská antropolog. spoločnosť pri SAV, 2007, roč. 10/2007, č. 1, s. 102-106. ISSN 1336-5827.
 46. 2006

 47. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Anthropometric study of autistic children. In 15th Congress of the European Anthropological Association. 2006.
 48. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Genetická studie dětí z lokality Pohansko - Jižní předhradí. 2006.
 49. 2004

 50. BOBEROVÁ, Kateřina a Zdeněk TVRDÝ. 23. seminář Archeologia Technica v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno, 2004, roč. 56, č. 4, 1 s. ISSN 0323-2581.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 1. 2022 04:33