Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. DOLEŽÍ, Linda a Alicja Ewa LEIX. Fakjů pane učiteli - Aneb výuka (nejen) cizích jazyků pro náctileté. In Týden učitelství. 2018.
 2. ZÁLESKÁ, Klára a Alicja Ewa LEIX. Učitelská self-efficacy při práci s dětmi-cizinci v širších souvislostech. Pedagogická orientace. Brno, 2018, roč. 28, č. 2, s. 328-356. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2018-2-328.
 3. 2017

 4. DOLEŽÍ, Linda a Alicja Ewa LEIX. Fakjů pane učiteli - Aneb výuka (nejen) cizích jazyků pro náctileté. In Týden učitelství. 2017.
 5. LEIX, Alicja Ewa a Klára ZÁLESKÁ. Teachers’ experiences with immigrant children in Czech elementary schools. Human affairs. Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 27, č. 1, s. 30-47. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2017-0004.
 6. 2015

 7. LEIX, Alicja Ewa. Děti z jazykově odlišného prostředí: specifika edukace v Českých mateřských školách z pohledu teorie a praxe. In V. Pacholík,M. Lipnická, E. Machů, A. Leix, & M. Nedělová. Specifika edukace dětí se speciálnímivzdělávacími potřebami v mateřských školách. Zlín: Univerzita Tomáše Bati veZlíně, Academia centrum, 2015. s. 99 -119. ISBN 978-80-7454-566-5.
 8. 2012

 9. LEIX, Alicja Ewa. My jím rozumíme, oni nám ne – specifika česko-polské komunikace očima Čechů a Poláků. In XI. konference Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o člověku. 2012.
 10. 2011

 11. LEIX, Alicja Ewa. A real human still has to help others. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. Warsaw: Springer Verlag, 2011.
 12. LEIX, Alicja Ewa. Vztah Poláků k Čechům – vývoj a souvislosti. In Sociální procesy a osobnost 2011: Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. s. 171-175. ISBN 978-80-263-0029-8.
 13. 2010

 14. LEIX, Alicja Ewa. Srdečně, nebo s rezervou? Postoj k sousedům ve výpovědích Poláků o Češích a Čechů o Polácích. In Denisa Fedáková, Michal Kentoš. Sociálne procesy a osobnosť 2010. Zborník príspevkov. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2010. s. 209-213. ISBN 978-80-89524-01-3.
 15. 2008

 16. LEIX, Alicja Ewa. Čeština pro polské rodilé mluvčí. Manuál + pracovní sešit. Praha: Skřivánek, projekt CZ.04.3.07/3.2.0.1.3/3382 Vývoj programu pro odborné vzdělávání lektorů jazykové výuky dospělých., 2008.
 17. LEIX, Alicja Ewa. Przepisywanie nagrań audio w badaniach jakościowych – konwencja transkrypcyjna. In Wokół psychologii analitycznej C.G. Junga – refleksje, inspiracje, zastosowania. Toruń, 2008. 11 s. ISBN 978-83-7441-947-5.
 18. LEIX, Alicja Ewa. Výuka individuálních studentů (zaměřeno na anglicky mluvící cizince). Manuál + pracovní sešit. Praha: Skřivánek, projekt CZ.04.3.07/3.2.0.1.3/3382 Vývoj programu pro odborné vzdělávání lektorů jazykové výuky dospělých., 2008.
 19. 2006

 20. KRŠJAKOVÁ, Soňa, Adriana WIEGEROVÁ a Alicja Ewa LEIX. Współczesna rodzina słowacka w międzynarodowych badaniach porównawczych. In Wzory i wartości aktualne i unieważnione 1. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. s. 91-97. ISBN 83-7051-389-1.
 21. WIEGEROVÁ, Adriana a Alicja Ewa LEIX. Zmiany w celach i programach nauczania na Słowacji i ich wpływ na przygotowanie zawodowe przyszłych nauczycieli szkół podstawowych. In Personalizacja i socjalizacja w teorii i praktyce pokoleniowej 2. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. s. 255-261. ISBN 83-7051-389-1.
 22. 2005

 23. LEIX, Alicja Ewa. Duše výzkumu. O metodologii trochu jinak. In Wiegerova, A. Študentské fórum VIII, recenzovaný sborník. 2005. vyd. Bratislava: Edičné stredisko PdF UK, 2005.
 24. 2004

 25. JANKŮ, Kateřina, Magdaléna JANTULOVÁ a Alicja Ewa LEIX. Editorial. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Monotematické číslo obsahující články z konference Právní a etické problémy kvalitativního výzkumu, FSS MU Brno 29.4.- 1.5.2004. 2004.
 26. STOJANÍKOVÁ, Hana a Alicja Ewa LEIX. Effektivität eines Bewegungsaktivitätsmodel in einer Grundschule (Beschreibung eines Dissertationprojektes). Hamburg: Czwalina Verlag, 2004. ISBN 3 88020 432 2.
 27. LEIX, Alicja Ewa a Ivana STEHLÍKOVÁ. Jak mě sváděla paní doktorka, aneb výcvik šitý na tělo. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Monotematické číslo: Etika a právo v kvalitativním výzkumu. Praha, 2004, č. 35, s. 105-111. ISSN 1211-5770.
 28. LEIX, Alicja Ewa. Kvantita - kvalita - etika: Metodologia badań psychologicznych Jerzýho Brzezińského. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Monotematické číslo: Etika a právo v kvalitativním výzkumu. Praha, 2004, č. 35, s. 181-187. ISSN 1211-5770.
 29. LEIX, Alicja Ewa. Návrh vlastní transkripční konvence pro využití ve výzkumech ve společenskovědních oborech. In Študentské forum VII. ročník, recenzovaný sborník. Bratislava, 2004. ISBN 80-969146-1-8.
 30. JANTULOVÁ, Magdaléna, Alicja Ewa LEIX a Kateřina JANKŮ. Právní a etické problémy kvalitativního výzkumu. 2004.
 31. 2003

 32. LEIX, Alicja Ewa. K problematice transkriptu. In Študentské forum VI. ročník, recenzovaný sborník. Bratislava, 2003. ISBN 80-88868-84-X.
 33. LEIX, Alicja Ewa. K problematice transkriptu ve společenských vědách. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2003, č. 33. ISSN 1211-5770.
 34. LEIX, Alicja Ewa. Příručka Samoty : k problematice poezie Vladimíra Holana z let 1961-1977. Edited by Zdeněk Kožmín. 2003. 41 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2021 06:42