Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Stavební uzávěry: Snaha o řešení problémů s výstavbou. PRO města a obce. 2020, II/2020.
 2. 2019

 3. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Boj se suchem: Územní plán a co nejlepší využívání srážkových vod. PRO města a obce. 2019, XII/2019.
 4. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Dopady změn klimatu: S financováním adaptačních opatření pomohou smlouvy s investory. PRO města a obce. Praha: City PH Publishing, s.r.o, 2019.
 5. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Nástroje pro regulaci území: Jak regulovat územní rozvoj obce - část 2. PRO města a obce. 2019, VIII/2019.
 6. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Nefunkční územní plán: jak regulovat územní rozvoj obce 1. část. PRO města a obce. 2019, VII/2019.
 7. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Obec versus vlastník: Náhrady za zrušení části nebo změny územního plánu / 1. část. PRO města a obce. Praha: City PH Publishing, s.r.o, 2019.
 8. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Obec versus vlastník: Náhrady za zrušení části nebo změny územního plánu / 2. část. PRO města a obce. Praha: City PH Publishing, s.r.o, 2019.
 9. ZAHUMENSKÁ, Vendula, David ZAHUMENSKÝ, Petr SVOBODA a Petra HUMLÍČKOVÁ. Smlouvy o rozvoji území obcí : když je investor za humny. Praha: Wolters Kluwer, 2019.
 10. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Smlouvy s investory: Příklady dobré praxe z obcí, které umějí jednat s developery. 2019.
 11. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Transparentně a včas: Investoři musejí znát zásady rozvoje obce. PRO města a obce. Praha: City PH Publishing, s.r.o., 2019, roč. 1/2019, s. 28-29.
 12. 2018

 13. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Petr SVOBODA. Obce a smlouvy s investory: Nezavazujte se ke změně územního plánu. PRO města a obce. City PH Publishing, s.r.o., 2018, roč. 12/2018, s. 63-65.
 14. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Odpovědnost zastupitelů při uzavírání smluv o územním rozvoji. Moderní obec. Economia a.s., 2018. ISSN 1211-0507.
 15. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Petr SVOBODA. Proč by se obce neměly zavazovat ke změnám územních plánů, jaká rizika hrozí? Moderní obec. Economia a.s., 2018. ISSN 1211-0507.
 16. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Smlouvy o rozvoji území: dohoda obce a investora. Co mohou obci přinést? Moderní obec. Economia a.s., 2018. ISSN 1211-0507.
 17. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Smlouvy o rozvoji území: Mohou se obce a města dohodnout s investory na uhrazení příspěvku na vybudování a údržbu infrastruktury? Praha: City PH Publishing, s.r.o, 2018.
 18. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Zásady jednání obce jako nástroj transparentního jednání s investory. Praha: Moderní obec, 2018. ISSN 1214-9764.
 19. 2017

 20. ZAHUMENSKÁ, Vendula, David ZAHUMENSKÝ, Petr SVOBODA a Petra HUMLÍČKOVÁ. Smlouvy o územním rozvoji: analýza problematiky. 2017.
 21. 2016

 22. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Jaroslav BENÁK. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 131 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-404-1.
 23. 2015

 24. HUMLÍČKOVÁ, Petra, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Novela procesu EIA – více otázek než odpovědí. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Česká společnost pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, č. 37, s. 7-36. ISSN 1213-5542.
 25. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Šárka BIDMONOVÁ. Účast spolků na územním řízení. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2015, XLIX, č. 1, s. 13-26. ISSN 0139-6005.
 26. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Petra HUMLÍČKOVÁ. Vybrané otázky aktivní legitimace při soudním přezkumu územně plánovací dokumentace. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2015, XLVII/2015, 1-2, s. 42-59. ISSN 0139-6005.
 27. 2014

 28. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou – Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí. Envigogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 9, č. 2, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.451.
 29. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Právo a environmentální problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-7129-2.
 30. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Spolky a soudní přezkum územně plánovací dokumentace. In Manganimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní veděcké konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a maldé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Manganimitas, 2014. s. 1230-1240, 10 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
 31. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Vendula ZAHUMENSKÁ a Jaroslav BENÁK. Účast spolků ve správních řízeních. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-9126.
 32. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Petra HUMLÍČKOVÁ. Územní plánování v datech se zaměřením na účast veřejnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2014, XXII, 3/2014, s. 260-273. ISSN 1210-9126.
 33. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Význam účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 48 s. Spisy Právnické fakulty MU, č. 478. ISBN 978-80-210-6948-0.
 34. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Změny a úpravy územního plánu z hlediska zapojení veřejnosti. In Magnanimitas, Hr adec Králové. Právní rozpravy: právo, věda, praxe. Hradec Králové: Magnanimitas, Hr adec Králové, 2014. s. 423-431, 10 s. ISBN 978-80-87952-02-3.
 35. 2013

 36. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Pozor na nedomyšlené změny územních plánů. Moderní obec, Economia, 2013. ISSN 1213-7693.
 37. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Vybrané aspekty zapojení veřejnosti do územního plánování. In Právní rozpravy: proměny práva. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. 689 s. ISBN 978-80-905243-5-4.
 38. ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Zvukové záznamy z veřejných projednání a ochrana osobních údajů. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 413-423. ISSN 1210-9126.
 39. 2012

 40. ZAHUMENSKÁ, Vendula, Martin SKALSKÝ, Jana KRAVČÍKOVÁ a Jana VITNEROVÁ. Občané sobě. Praha: Zelený kruh, 2012. ISBN 978-80-87417-06-5.
 41. 2011

 42. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Možnosti zástupce veřejnosti při územním plánování. Moderní obec. 2011, roč. 8/2011.
 43. PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1.
 44. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Zástupce veřejnosti v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Právní rádce. 2011, roč. 8/2011.
 45. 2010

 46. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Libor JARMIČ. O územním plánování jasně a stručně aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Brno: Ekologický právní servis, 2010.
 47. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Posuzování vlivů při územním plánování. Právní rádce. 2010, roč. 10/2010.
 48. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Zapojení veřejnosti do přípravy zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje - Příležitost jak zohlednit požadavky tsarostů a občanů. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2010, roč. 1-2/2011. ISSN 0139-6005.
 49. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Zapojení veřejnosti do územního plánování v praxi. Právnická fakulta Univerzita Palackého Olomouc, 2010.
 50. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Pavel DOUCHA. Zapojte se SMSkou. Brno: Ekologický právní servis, 2010.
 51. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Libor JARMIČ. Zástupce veřejnosti aneb efektivní účast v územním plánování. Brno: Ekologický právní servis, 2010.
 52. 2009

 53. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Hrozí za nezákonné spalování odpadu sankce? Moderní obec. Economia a.s., 2009, roč. 2009. ISSN 1211-0507.
 54. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Politika územního rozvoje a územní plánování v krajích. Správní právo. 2009, roč. 2/2009.
 55. 2008

 56. POVOLNÁ, Vendula. Hrozba pro územní plánování obcí. Moderní obec. 2008, roč. 3/2008.
 57. POVOLNÁ, Vendula. Jak se zapojit do územního plánování. Manuál pro veřejnost a obce. Brno: Ekologický právní servis, 2008.
 58. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Jak zapojit veřejnost aneb řekněte to úřadu přes SMS. VIA IURIS ONLINE. 2008, roč. 8/2008.
 59. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Jaké změny přinesla novela stavebního zákona. Moderní obec. 2008, roč. 8/2008.
 60. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Potřebuje obec odborníka na územní plánování? Moderní obec. 2008, roč. 9/2008.
 61. POVOLNÁ, Vendula. Územní plánování za zavřenými dvěřmi aneb kdo se zeptá občaanů. VIA IURIS ONLINE. 2008, roč. 4/2008.
 62. 2007

 63. POVOLNÁ, Vendula. Dočkáme se územního rozvoje? VIA IURIS ONLINE. 2007, roč. 3/2007, č. 3.
 64. POVOLNÁ, Vendula. Jak se mohou obce účastnit přípravy zásad územního rozvoje? Economia, 2007. ISSN 1211-0507.
 65. POVOLNÁ, Vendula. Jak se mohou obce zapojit do přípravy zásad územního rozvoje. Moderní obec. 2007, roč. 4/2007.
 66. POVOLNÁ, Vendula. Malé zdroje znečišťování ovzduší a povinnosti provozovatelů. Moderní obec. Economia a.s., 2007. ISSN 1211-0507.
 67. POVOLNÁ, Vendula. Podíl veřejnosti na legislativním procesu - bude RIA úspěšná i v ČR? Via Iuris online. Pila, 2007. ISSN 1802-4351.
 68. POVOLNÁ, Vendula. Právo pro environmentální podnikání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 232 s. Svět environmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-4380-0.
 69. POVOLNÁ, Vendula. Recenze sborníku z konference Ovzduší 2007. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007. 4 s. Správní právo, 4-5.
 70. 2006

 71. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Malé zdroje znečišťování ovzduší nelze dostatečně kontrolovat. VIA IURIS Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE. 2006. ISSN 1802-4351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2022 02:27