Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. FALK, Lenka, Dana FIALOVÁ, Irena VRTKOVÁ, Jan FALK LIPENSKÝ a Serhiy FOROSTYAK. Optimalizace izolace reziduální DNA z decelularizovaných tkání. In DOŠKAŘ, Jiří, Ivana MAŠLAŇOVÁ a Lucie KUNTOVÁ. Genetická konference GSGM 2022 a XXIX. Genetické dny. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
 2. LIŠKOVÁ, Barbora, Lenka FALK, Dana FIALOVÁ a Eva CHOCHOLOVÁ. Porovnání množství izolované aDNA u vzorků pocházejících ze tří historických období. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
 3. 2014

 4. CHLEBOWICZ, Monika A., Ivana MAŠLAŇOVÁ, Lucie KUNTOVÁ, Hajo GRUNDMANN, Roman PANTŮČEK, Jiří DOŠKAŘ, Jan Maarten VAN DIJL a Girbe BUIST. The Staphylococcal Cassette Chromosome mec type V from Staphylococcus aureus ST398 is packaged into bacteriophage capsids. International Journal of Medical Microbiology. Elsevier GmbH., 2014, roč. 304, 5-6, s. 764-774. ISSN 1438-4221. doi:10.1016/j.ijmm.2014.05.010.
 5. 2013

 6. MAŠLAŇOVÁ, Ivana, Jiří DOŠKAŘ, Marian VARGA, Lucie KUNTOVÁ, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Bacteriophages of Staphylococcus aureus efficiently package various bacterial genes and mobile genetic elements including SCCmec with different frequencies. Environmental Microbiology Reports. Germany: John Wiley & Sons, Inc., 2013, roč. 5, č. 1, s. 66-73. ISSN 1758-2229. doi:10.1111/j.1758-2229.2012.00378.x.
 7. 2012

 8. MAŠLAŇOVÁ, Ivana, Jiří DOŠKAŘ, Marian VARGA, Lucie KUNTOVÁ, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Detection and quantification of Staphylococcus aureus genes and mobile genetic elements within bacteriophage particles by qPCR. In 15 th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections (ISSSI2012), Lyon, France. 2012.
 9. VARGA, Marian, Lucie KUNTOVÁ, Roman PANTŮČEK, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Efficient transfer of antibiotic resistance plasmids by transduction within methicillin-resistant Staphylococcus aureus USA300 clone. FEMS Microbiology Letters. United Kingdom: John Wiley & Sons, Inc., 2012, roč. 332, č. 2, s. 146-152. ISSN 0378-1097. doi:10.1111/j.1574-6968.2012.02589.x.
 10. KUNTOVÁ, Lucie, Roman PANTŮČEK, Jana RÁJOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr PETRÁŠ, Ivana MAŠLAŇOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Characteristics and distribution of plasmids in a clonally diverse set of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. Archives of Microbiology. New York: Springer Verlag, 2012, roč. 194, č. 7, s. 607-614. ISSN 0302-8933. doi:10.1007/s00203-012-0797-y.
 11. 2011

 12. MAŠLAŇOVÁ, Ivana, Marian VARGA, Lucie KUNTOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Detection and quantification of bacterial genes of Staphylococcus aureus in transducing phage particles by qPCR. In Federation of Infection Societies Conference 2011, Manchester, UK. 2011.
 13. MAŠLAŇOVÁ, Ivana, Lucie KUNTOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Detekce a kvantifikace bakteriálních genů v transdukujících fágových částicích u druhu Staphylococcus aureus pomocí qPCR. In Genetická konference GSGM 2011, 14.-16.9.2011, Lednice. 2011. ISBN 978-80-210-5569-8.
 14. MAŠLAŇOVÁ, Ivana, Lucie KUNTOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Detekce a kvantifikace bakteriálních genů v transdukujících fágových částicích u druhu Staphylococcus aureus pomocí qPCR. In XX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2011. 2011.
 15. VARGA, Marian, Lucie KUNTOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Transduction of penicilinase plasmids within community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus USA 300 clone. In 4th Congress of European Microbiologists FEMS 2011, Geneva, Switzerland. 2011.
 16. VARGA, Marian, Lucie KUNTOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Transduction of penicillinase and tetracycline resistance plasmids within methicillin-resistant Staphylococcus aureus USA300 clone. In Federation of Infection Societies Conference 2011, Manchester, UK. 2011.
 17. VARGA, Marian, Lucie KUNTOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Transdukce penicilinázových plazmidů v rámci komunitního methicilin-rezistentního klonu Staphylococcus aureus USA300. In XX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2011. 2011.
 18. VARGA, Marian, Lucie KUNTOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Transdukce penicilinázových plazmidů v rámci komunitního meticilin-rezistentního klonu Staphylococcus aureus USA300. In Genetická konference GSGM 2011, 14.-16.9.2011, Lednice. 2011. ISBN 978-80-210-5569-8.
 19. 2010

 20. NEPEJCHALOVÁ, Ivana, Lucie KUNTOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Detekce bakteriálních genů v transdukujících fágových částicích u druhu Staphylococcus aureus. In 25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej „MIKROORGANIZMY A KVALITA ŽIVOTA“. Bratislava - Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. s. 194.
 21. PANTŮČEK, Roman, Jana KAHÁNKOVÁ, Pavel BENDA, Ivo SEDLÁČEK, Pavla HOLOCHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Lucie KUNTOVÁ, Pavel ŠVEC, Ivana NEPEJCHALOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Establishment of the staphylococcal bacteriophage collection characterized by a reticulate classification system in the Czech Collection of Microorganisms (CCM). In Proceedings of the 12th – International Conference on Culture Collections (ICCC12). 2010.
 22. DOSTÁLOVÁ, Lucie, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jana PAZDERKOVÁ a Lucie KUNTOVÁ. Genotypová charakterizace meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus izolovaných v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. 2010.
 23. MACHOVÁ, Ivana, Jana KAHÁNKOVÁ, Marta FRIDRICHOVÁ, Lucie KUNTOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Helena ŽEMLIČKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Petr PETRÁŠ. Characteristics of Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated from abscessing pneumonias in the Czech Republic. In Clinical Microbiology and Infection, Volume 16, Issue s2. Abstracts of the 20th ECCMID. Oxford: Blackwell Science, 2010. s. S504, 1 s. ISSN 1469-0691.
 24. VRZALOVÁ, Zuzana, Zuzana HRUBÁ, Lucie KUNTOVÁ, Eva SŤAHLOVÁ HRABINCOVÁ, Slávka POUCHLÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Molekulárně genetická analýza kongenitální adrenální hyperplasie (deficit 21- a 11-beta-hydroxylázy). In 14. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2010.
 25. KUNTOVÁ, Lucie, Slávka POUCHLÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, H. JAHNOVÁ, V. MALINOVÁ a S. VOHÁŇKA. Molekulární diagnostika Pompeho choroby - vybrané kazuistiky. In 14. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2010.
 26. VARGA, Marian, Lucie KUNTOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Transdukce plazmidů s geny rezistence k antibiotikům prostřednictvím profágů kmenů Staphylococcus aureus. In 25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej „MIKROORGANIZMY A KVALITA ŽIVOTA“. Bratislava - Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. s. 209.
 27. 2009

 28. KAHÁNKOVÁ, Jana, Petr PETRÁŠ, Ivana MACHOVÁ, Lucie KUNTOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Genotypová charakterizace kmenů Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu souvisejících s případy nekrotizujících pneumonií v ČR. In Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (2. ročník), XVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. Vydání I. Praha: Trios, spol. s r.o., 2009. s. 125. ISBN 978-80-904440-2-7.
 29. NEPEJCHALOVÁ, Ivana, Jiří DOŠKAŘ, Lucie KUNTOVÁ, Marian VARGA a Roman PANTŮČEK. Rezistence k antibiotikům a její přenos bakteriofágy u druhu Staphylococcus aureus. In Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (2. ročník), XVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. Vydání I. Praha: Trios, spol. s r.o., 2009. s. 135. ISBN 978-80-904440-2-7.
 30. KUNTOVÁ, Lucie, Jana KAHÁNKOVÁ, Petr PETRÁŠ, Ivana MACHOVÁ, Roman PANTŮČEK, Jiří DOŠKAŘ a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Úloha plazmidů v rezistenci a virulenci PVL pozitivních kmenů Staphylococcus aureus. In Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (2. ročník), XVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. Vydání I. Praha: Trios, spol. s r.o., 2009. s. 129. ISBN 978-80-904440-2-7.
 31. 2008

 32. PANTŮČEK, Roman, Jana KAHÁNKOVÁ, Ivana MACHOVÁ, Petr PETRÁŠ, Lucie KUNTOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Genotypic characteristics of Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34, 2008. s. 74.
 33. PANTŮČEK, Roman, Ivana MACHOVÁ, Jana KAHÁNKOVÁ, Petr PETRÁŠ, Lucie KUNTOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Characteristics of Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials, 2008. s. 66.
 34. KUNTOVÁ, Lucie, Ivana NEPEJCHALOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK a Petr PETRÁŠ. Charakterizace plazmidů klinických kmenů MRSA a možnosti jejich přenosu transdukujícími bakteriofágy. In Seminář regionální pobočky Československé společnosti mikrobiologické v Brně. 2008.
 35. KUNTOVÁ, Lucie. Charakterizace plazmidů klinických kmenů MRSA a možnosti jejich přenosu transdukujícími bakteriofágy. In Seminář CeM SZÚ Praha "Mobilní genetické elementy a patogenita stafylokoků". 2008.
 36. PANTŮČEK, Roman, Ivana MACHOVÁ, Jana KAHÁNKOVÁ, Petr PETRÁŠ, Lucie KUNTOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Charakterizace PVL-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus izolovaných v České republice. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008". 2008.
 37. KUNTOVÁ, Lucie, Jana KAHÁNKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Mobilní genetické elementy a jejich využití v diagnostice stafylokoků. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008". 2008.
 38. DOŠKAŘ, Jiří, Lucie KUNTOVÁ, Ivana NEPEJCHALOVÁ, Marian VARGA a Roman PANTŮČEK. Transduction of antibiotic resistance plasmids in methicillin resistant Staphylococcus aureus strains. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials, 2008. s. 49.
 39. KUNTOVÁ, Lucie, Ivana NEPEJCHALOVÁ, Marian VARGA, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Transduction of resistance plasmids by bacteriophages induced from methicillin-resistans Staphylococcus aureus strains. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34, 2008. s. 49.
 40. KUNTOVÁ, Lucie, Jiří DOŠKAŘ, Ivana NEPEJCHALOVÁ, Roman PANTŮČEK a Petr PETRÁŠ. Transdukce plazmiců determinujících rezistenci k antibiotikům u meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus. In XVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně, 2008. s. 27.
 41. 2007

 42. KUNTOVÁ, Lucie, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Petr PETRÁŠ. Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu. In Bulletin Českoslovencké společnosti mikrobiologické, Roč. 48, Suppl. A. 24. kongres ČSSM. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická, 2007. s. 37. ISSN 0009-0646.
 43. KUNTOVÁ, Lucie, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Petr PETRÁŠ. Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu. In XVI. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2007. Sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně, 2007. s. 31-32.
 44. KUNTOVÁ, Lucie a Jiří DOŠKAŘ. Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu. In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 65-66. ISBN 978-80-210-4234.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2022 00:01