Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. GÁL, Roman, Iveta ZIMOVÁ, Helena ANTONI, Petra MINARČÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš HRUBAN a Ondřej HRDÝ. Delivery of a Healthy Baby from a Brain-Dead Woman After 117 Days of Somatic Support: A Case Report. American Journal of Case Reports. Melville: INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC, 2021, roč. 22, MAY 2021, s. 1-7. ISSN 1941-5923. doi:10.12659/AJCR.930926.
 2. 2012

 3. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE a Petra MINARČÍKOVÁ. Exsanguinatio. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2012.
 4. ČUNDRLE, Ivan, Martina MOKRÁ, Hana HORÁLKOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ a R. ČUMLIVSKI. Přínos anesteziologie k rozvoji spondylochirurgie v Brně. In Spondylochirurgický kongres. 2012.
 5. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Hana HORÁLKOVÁ. The effectiveness of a small dosage of tranexamic acid on perioperative loss of blood during a posterior spinal fusion. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine: 13th Annual NATA Symposium. 2012. ISSN 1778-428X.
 6. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Umělá krev. In 14. postgraduální kurz Sepse a MODS. 2012.
 7. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Umělá krev. In 15. sympozium CSBM. 2012.
 8. 2011

 9. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Iva HUFOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Lyellův syndrom: odlišné osudy stejné diagnózy. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 10. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Petra MINARČÍKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Roman GÁL, Hana HORÁLKOVÁ a Martina MOKRÁ. The comparison of fibrinogen levels assessment carried out by TEG and the conventional Clauss method. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine: 12th Annual NATA Symposium. 2011. ISSN 1778-428X.
 11. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 12. 2010

 13. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, R. CHALOUPKA a Roman GÁL. Assessment of the impact of the OrthoPAT cell saver on the morphology of erythrocytes. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 11 (Suppl. 2). 2010. s. 27. ISSN 1778-428X.
 14. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Nová rizika alogenních krevních převodů. In 6. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2010.
 15. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Rizika alogenní krevní transfuze. In 7. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2010.
 16. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Traumatem indukovaná koagulopatie (TIC). In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2010.
 17. 2009

 18. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.
 19. SEIDLOVÁ, Dagmar, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Anesteziologická problematika v geriatrii. In Akutní stavy v geriatrii. První vydání. Praha: Galén, 2009. s. 39-47. ISBN 978-80-7262-620-5.
 20. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Nová rizika alogenních krevních převodů. In 4. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2009.
 21. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Nová rizika alogenních krevních převodů. In 3. sympozium CSBM, XVI. ČSARIM. 2009.
 22. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Nová rizika alogenních krevních převodů. In 2. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína - současný stav a perspektivy. 2009.
 23. ONDRÁŠKOVÁ, Helena. Nová rizika alogenních krevních převodů. In 1. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína - současný stav a perspektivy. 2009.
 24. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Jan STAŠEK, Martin JONÁŠEK, Igor SAS a Břetislav LIPOVÝ. Péče o pacienta s Lyellovým syndromem. In 6. Křivánkovy dny: Perioperační péče - Sborník příspěvků. 2009. s. 99-100. ISBN 978-80-86417-07-3.
 25. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL a Bronislav STIBOR. Splanchnic perfusion during induced hypotension and ANH in spinal surgery. In 10th Annual NATA Symposium - Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2009, 11 (Suppl. 1), s. 26. ISSN 1295-9022. 2009.
 26. GÁL, Roman, Martin SLEZÁK, Iveta ZIMOVÁ, Ivan ČUNDRLE, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Dagmar SEIDLOVÁ. Therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest with the target temperature 34-35°C. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékarske listy. 2009, roč. 110, č. 4, s. 222-225. ISSN 0006-9248.
 27. 2008

 28. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Markéta HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Jan MALÁSKA a Ivan ČUNDRLE. Colistin - znovuobjevený "killer" gram negativních infekcí. In 10. PG kurz Sepse a MODS - Sborník přednášek. 2008. 1 s. ISBN 978-80-254-2769-9.
 29. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan MALÁSKA, Lukáš BREYER a Vladimír ZEMÁNEK. Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2008, roč. 19, č. 6, s. 308-313. ISSN 1214-2158.
 30. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Richard CHALOUPKA a Pavel ŠEVČÍK. The effects of cyclooxygnasis-2 inhibition to acut and chronic pain after spinal fusion. In 9th EFORT Congress. 2008.
 31. ŠTĚPÁNKOVÁ, Soňa, Jakub ŠEVČÍK, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Petra MINARČÍKOVÁ. Úspěšná léčba těžké otravy karbamazepinem opakovanou hemoperfuzí. Interní medicina pro praxi. 2008, roč. 10, č. 11, s. 58-59. ISSN 1212-7299.
 32. 2007

 33. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL, Bronislav STIBOR, Dagmar SEIDLOVÁ a R. ČUMLIVSKI. Bezkrevní medicína - přínos nebo schizma? In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 53. ISBN 978-80-7262-510-9.
 34. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, M. HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Roman GÁL. Listérie - ojedinělý původce abscesu mozku. In Sborník přednášek - 9. postgraduální kurz sepse. Ostrava, 2007. s. 5.
 35. SEIDLOVÁ, Dagmar, Martin SLEZÁK, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Roman GÁL. Model ošetření maxilofaciálního poranění v rámci polytraumat. In XIII. Brněnský traumatologický den. 2007.
 36. ŠTOURAČ, Petr, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Roman GÁL. OPAKOVANÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA JAKO KOMPLIKACE REIMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY – KAZUISTIKA. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 179-179. ISBN 978-80-7262-510-9.
 37. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA a Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 128. ISBN 978-80-7262-510-9.
 38. ČUNDRLE, Ivan, Roman GÁL, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Regionální anestézie – žádné převratné změny. In Česko – slovenský kongres regionální anestézie – Abstrakta. 2007. s. 48.
 39. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Petra MINARČÍKOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Rhabdomyolýza v traumatologii. In Sborník Křivánkovy dny. Pardubice, 2007.
 40. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Petra MINARČÍKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Roman GÁL. Úskalí anestezie u traumat obličejového skeletu. In XIII. Brněnský traumatologický den. 2007.
 41. 2006

 42. MANNOVÁ, Jitka, Martin PETRENKO, Dagmar SEIDLOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Martina MOKRÁ a Iveta ZIMOVÁ. Aktivovaný rekombinantní faktor VII u závažného poporodního krvácení: kazuistiky. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 10, č. 1, s. 6-10. ISSN 1211-6645.
 43. SEIDLOVÁ, Dagmar, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jelka VRASTYAKOVÁ, Roman GÁL, Martin PETRENKO a Miroslav PENKA. Nová startovací pozice při léčbě embolie plodovou vodou? Kazuistika. In Sborník přednášek - 13. kongres ČSARIM. 2006. s. 217.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2022 19:03