Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VIKARSKÁ, Zuzana a Pavel KANDALEC. DOUPě č. 6: Aktuální politické dění optikou ústavního práva. 2019.
 2. KANDALEC, Pavel. Naturalisation in the Czech Republic – the Gap Between the Citizen and the State. Vienna Journal on International Constitutional Law. Wien: Verlag Österreich, 2019, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2306-3734. doi:10.1515/icl-2018-0079.
 3. 2018

 4. KANDALEC, Pavel. Co skutečně přinesl nový zákon o státním občanství. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 26, č. 2, s. 321-336. ISSN 1210-9126.
 5. KANDALEC, Pavel. Naturalizace v České republice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 244 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-062-5.
 6. KANDALEC, Pavel. Právo obviněného na nahlížení do spisu - časový a věcný rozsah. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, 1-2, s. 39-44. ISSN 1210-6348.
 7. KANDALEC, Pavel. Právo obviněného na nahlížení do spisu - se zvláštním zaměřením na vazební řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 32-37. ISSN 1210-6348.
 8. KANDALEC, Pavel. Základní hodnoty v rámci procesu naturalizace cizinců v České republice. Acta Universitatis Carolinae/Iuridica. Praha: Karolinum, 2018, roč. 64, č. 2, s. 21-30. ISSN 0323-0619.
 9. 2016

 10. KANDALEC, Pavel. Člen poradního kolegia Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Poradní kolegium Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2016.
 11. KANDALEC, Pavel. Ota Ulč: Komunistická justice a třídní boj. Brno: Stilus Press spol. s r. o., Vojenský historický ústav, 2016. 252 s. ISBN 978-80-87122-99-0.
 12. KRISTKOVÁ, Alena a Pavel KANDALEC. Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure. Studia Iuridica Lublinensia. Lublin, 2016, roč. 25, č. 1, s. 239-250. ISSN 1731-6375. doi:10.17951/sil.2016.25.1.239.
 13. 2015

 14. KANDALEC, Pavel. Člen poradního kolegia Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Poradní kolegium Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2015 - 2017.
 15. KANDALEC, Pavel. Ústavněprávní aspekty zájmu dítěte v rodičovském konfliktu. In Konference: Zájem dítěte v soudní praxi. 2015.
 16. 2014

 17. KANDALEC, Pavel. Immunität der Mitglieder des Parlaments – aktuelle tschechische Realität. In Warum bedarf es einer Verfassung? Budapest, Maďarsko: Károlyi József Alpítvány - Helikon Kiadó, 2014. s. 235-244, 289 s. ISBN 978-963-227-566-6.
 18. 2013

 19. KANDALEC, Pavel. Access to Electoral Rights - Czech Republic. Florencie: Evropský univerzitní institut, 2013. 17 s.
 20. KANDALEC, Pavel. Czech Republic Country Expert. EUDO Citizenship Observatory, 2013 - 2017.
 21. KANDALEC, Pavel a Pavla BOUČKOVÁ. FIDE 2014 - Topic 2 - Union Citizenship: Development, Impact and Challenges. Copenhagen: University of Copenhagen, 2013.
 22. KANDALEC, Pavel a Alena KRISTKOVÁ. Ochrana soukromí mladistvého obviněného a poškozeného v české právní úpravě. In Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2013. s. 241-255. ISBN 978-80-8155-025-6.
 23. KANDALEC, Pavel. Postup soudů při potrestání některých komunistických prokurátorů. In Historický odkaz a vzdělávací potenciál věznice v Uherském Hradišti. 2013.
 24. KANDALEC, Pavel. Střet právního, biologického a sociálního otcovství v novém zákoně o státním občanství České republiky. In Ĺudské práva a občianstvo. Konference pořádaná Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 10. 12. 2013. 2013.
 25. 2012

 26. KANDALEC, Pavel. Minorities in Kosovo. In NICLAS 2012. 2012.
 27. 2011

 28. KANDALEC, Pavel. Stát Kosovo a jeho občané (?). Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2011, roč. 44, č. 8, s. 449-463. ISSN 0139-6005.
 29. KANDALEC, Pavel. Úvaha nad vícerým státním občanstvím na pozadí slovensko-maďarského sporu. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 3, s. 77-82. ISSN 1210-6410.
 30. 2010

 31. KANDALEC, Pavel. Creation of the Czech Republic in 1993 - Czech-Eritrean historical parallels. 2010.
 32. KANDALEC, Pavel. Das Erkenntnis des tschechischen Verfassungsgerichtes (Ústavní soud České republiky) vom 10.9.2009, A Z Pl ÚS 27/09 (Fall Melčák). Zeitschrift für öffentliches Recht (ZÖR). 2010, roč. 2010, č. 3, s. 457-465. ISSN 0948-4396.
 33. KANDALEC, Pavel. Filmy podnítí studenty k diskusi. Praha: Rodina a škola, 2010. 1 s. ročník LVII (2010), č. 9. ISSN 0035-7766.
 34. KANDALEC, Pavel. Janko Rottmann: Není občanství jako občanství. Jurisprudence. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 5, s. 52-56. ISSN 1802-3843.
 35. KANDALEC, Pavel a Alena KRISTKOVÁ. Popírání otcovství ex officio. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 12, s. 14-21. ISSN 1214-3758.
 36. KANDALEC, Pavel. Tricks in the Field of Acquisition of Citizenship and the European Consequences. 2010.
 37. KANDALEC, Pavel. Ústava k ničemu (na vandru po Eritreji). Praha: Reflex, 2010. 2 s. ročník 2010, č. 41. ISSN 0862-6634.
 38. KANDALEC, Pavel. Žaloby na určení vlastnického práva k nemovitostem - právo na přístup k soudu versus šikana. In COFOLA 2010. Brno: COFOLA 2010, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2010. s. 1752-1762, 10 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 39. 2009

 40. KANDALEC, Pavel. K ústavnosti daně z převodu nemovitostí. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, roč. 2009, č. 6, s. 44-47. ISSN 1802-3843.
 41. KANDALEC, Pavel. Materiální jádro ústavy v judikatuře rakouského ústavního soudu. In Dny práva 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 606-611. ISBN 978-80-210-4990-1.
 42. KANDALEC, Pavel. Správní trestání, Kroměříž 25.-26. června 2009 (zpráva z konference). Státní zastupitelství. Praha: Novatrix s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 9, s. 36-38. ISSN 1214-3758.
 43. KANDALEC, Pavel. Zrušení podloudně získaného státního občanství. Jurisprudence,. Praha: ASPI, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 28-35. ISSN 1802-3843.
 44. 2008

 45. KANDALEC, Pavel. Institut prohlášení o majetku versus ochrana třetích osob. In Dny práva. 1. vyd. Brno: Tribun EU s. r. o., 2008. 235 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 46. 2007

 47. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 48. KANDALEC, Pavel. Osudy našich krajanek v Sýrii ve světle české úpravy státního občanství. In Dny veřejného práva. 1. vydání. Brno: Tribun EU s. r. o., 2007. 155 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 49. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Právní jistota a promlčená zástavní práva. In SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL a Pavel KANDALEC. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 99-108. ISBN 978-80-210-4430-2.
 50. 2005

 51. KANDALEC, Pavel. Dvojí občanství (ve vztahu ke Slovenské republice). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2005, roč. 2005, č. 5, 48 s. ISSN 1210-4817.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 09:21