Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. DVOŘÁK, Martin a Jan ZVARA. JAK MOHOU BÝT DATA PŘÍTOMNÉHO OBYVATELSTVA OD MOBILNÍHO OPERÁTORA VYUŽITA PRO PLÁNOVÁNÍ MĚST. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2022, XXV., č. 2, s. 53-56. ISSN 1212-0855. doi:.
 2. 2021

 3. ZVARA, Jan, Eva GREGOROVÁ, Martin DVOŘÁK, Róbert SPÁL a Adam ESTEFÁNYI. Díky městskému portálu může z dat těžit každý. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2021, XXIV., č. 5, s. 45-48. ISSN 1212-0855. doi:.
 4. MALÝ, Jiří a Jan ZVARA. Geolokalizační data mobilního operátora: Zkušenosti z Brna. In Konference Moderní veřejná správa 2021, Olomouc. 2021.
 5. 2014

 6. ZVARA, Jan a Vilém PAŘIL. ArcGIS and ArcCR - level I (2014; PhD student, junior researcher). 2014.
 7. ZVARA, Jan a Vilém PAŘIL. ArcGIS and ArcCR - level II (2014; PhD student, junior researcher). 2014.
 8. ZVARA, Jan a Vilém PAŘIL. ArcGIS and ArcCR - level III (2014; PhD student, junior researcher). 2014.
 9. ZVARA, Jan a Vilém PAŘIL. ArcGIS and ArcCR - level IV (2014; PhD student, junior researcher). 2014.
 10. ŠAŠINKA, Petr a Jan ZVARA. Institutionalization of metropolitan areas as possible solution of agglomeration externalities in the context of urbanization development in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1451-1463. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462061451.
 11. ŠAŠINKA, Petr a Jan ZVARA. Specifika vývoje urbanizace v ČR v kontextu utváření funkčních regionů (s důrazem na situaci v brněnské metropolitní oblasti). In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 211-219. ISBN 978-80-7435-368-0.
 12. ZVARA, Jan, Petr HUDEČEK a Petr ŠAŠINKA. STUDENTI A VYSOKÉ ŠKOLY JAKO SOUČÁST ROZVOJE MĚSTA. European Union Knowledge Economy Review. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 12-23. ISSN 1339-2786.
 13. 2013

 14. ZVARA, Jan, Petr ŠAŠINKA, Jakub RYBÁŘ a Petr HUDEČEK. Universities as an actor of regional development. In Klímová V., Zítek V. 16th international colloquium on regional sciences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomická fakulta, 2013. s. 127-139. ISBN 978-80-210-6257-3.
 15. ZVARA, Jan, Petr ŠAŠINKA, Petr HUDEČEK a Jakub RYBÁŘ. Vysoké školy jako aktér regionálního rozvoje. In 16TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 127-139. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-15.
 16. 2012

 17. ŠAŠINKA, Petr a Jan ZVARA. Analýza změn počtu obyvatel v brněnské metropolitní oblasti. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 173-180. ISBN 978-80-210-5875-0.
 18. ZVARA, Jan. Metropolitní rozvoj města Brna. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2012. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 341-366. ISBN 978-80-7375-652-9.
 19. HUDEČEK, Petr a Jan ZVARA. Praxe na studentů v Kanceláři strategie města – příležitost pro obě strany. In Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU - Pro a Proti Inovace praktické výuky na ESF MU. 2012.
 20. ZVARA, Jan. Rolle des Stadtmarketing in der Entwicklung der europäischen Mittelstädte. In Kooperationsnetzwerk europäischer Mittelstädte - Leszno Tagung 2012. 2012.
 21. 2011

 22. ZVARA, Jan a Markéta UHNAVÁ. CESTOVNÍ RUCH JAKO SOUČÁST KOMPLEXNÍHO ROZVOJE MĚSTA BRNA. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2011, roč. 2, č. 1, s. 46-51. ISSN 1804-3836.
 23. 2010

 24. ZVARA, Jan a Markéta UHNAVÁ. Assumptions and Opportunities for Tourism Development. In New Economic Challenges. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 168-172, 427 s. ISBN 978-80-210-5111-9.
 25. UHNAVÁ, Markéta a Jan ZVARA. CESTOVNÍ RUCH JAKO SOUČÁST KOMPLEXNÍHO ROZVOJE MĚSTA BRNA. In BEST PRACTICES V CESTOVNÍM RUCHU. 2010. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.Brno, 2010. s. 114-119, 119 s. ISBN 978-80-87300-06-0.
 26. ZVARA, Jan a Markéta UHNAVÁ. CESTOVNÍ RUCH JAKO SOUČÁST KOMPLEXNÍHO ROZVOJE MĚSTA BRNA. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2010. s. 366-372. ISBN 978-80-210-5210-9.
 27. ZVARA, Jan. HODNOCENÍ DÍLČÍCH POTENCIÁLŮ A PŘEDPOKLADŮ JIŽNÍ MORAVY PRO REKREACI A CESTOVNÍ RUCH. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 601-605. ISBN 978-80-7368-903-2.
 28. ZVARA, Jan a Jakub RYBÁŘ. Leerflächenmanagement in der Stadt Brünn. In Arbeitsgruppe EUREGIO city.net „Stadterneuerung - Stadtkernbelebung“, Wolkersdorf. 2010.
 29. ZVARA, Jan a Eva GREGOROVÁ. Případová studie města Brna. Sociálně demografické souvislosti urbánních procesů. Working paper. 2010.
 30. ZVARA, Jan a František KUBEŠ. Způsoby zpracování a využívání kvantitativních a kvalitativních dat pro strategické rozhodování. Křtiny: Garep, 2010. ISBN 978-80-904308-5-3.
 31. 2009

 32. HOLEČEK, Jan, Markéta UHNAVÁ a Jan ZVARA. Cestovní ruch a jeho postavení v regionální politice. In Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. první. Brno: GaREP Publishing, 2009. s. 168-180, 188 s. ISBN 978-80-904308-3-9.
 33. 2008

 34. RYBÁŘ, Jakub a Jan ZVARA. Implementace Strategie pro Brno. In 7. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - SPMIT 2008 Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie, evropské projekty pro rozvoj měst a regionů. 2008. ISBN 978-80-87159-02-6.
 35. VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ a Jan ZVARA. Possible Impacts of the Common Agricultural Policy Reform on Development of Agriculture in the Jihlava District. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2008. s. 201 - 206. ISBN 978-80-210-4600-9.
 36. UHNAVÁ, Markéta a Jan ZVARA. Předpoklady a příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu. In Seminář k „Mezinárodnímu roku planety Země". Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 130-133, 193 s. ISBN 978-80-210-4748-8.
 37. ZVARA, Jan. Strategie pro Brno a její evaluace. In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2008. s. 341-344. ISBN 978-80-210-4625-2.
 38. 2007

 39. ZEZŮLKOVÁ, Marie, František KUBEŠ a Jan ZVARA. Strategie pro Brno a její aglomerační vazby. In 6. Celostátní konference – SPMIT 2007, „STRATEGICKÉ PLÁNY MĚST, KRAJŮ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE“. 2007. vyd. Ostrava: EUROARCH, 2007. 3 s. ISBN 978-80-903478-8-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 20:52