Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. KATZER, Lukáš. ASK kolene z pohledu fyzioterapie. In VII.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2016.
 2. KATZER, Lukáš. Úloha fyzioterapeuta baseballové reprezentace ČR. In VII.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2016.
 3. 2015

 4. KATZER, Lukáš. Mistrovství světa v baseballu U-18 z pohledu fyzioterapeuta. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.
 5. 2011

 6. KONEČNÝ, Lumír, Eduard MINKS, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Martin BAREŠ, Petr DOBŠÁK a Lukáš KATZER. Efekt bipolární formy elektrostimulace na fokální neuropatii nervus ulnaris v oblasti lokte - pilotní studie. In Neurológia pre prax, 12, S2, 34-35. 2011. ISSN 1337-4451.
 7. KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Eduard MINKS, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Lukáš KATZER, Petr DOBŠÁK a Martin BAREŠ. VLIV ELEKTROSTIMULACE NA FOKÁLNÍ NEUROPATII NERVUS ULNARIS V OBLASTI LOKTE – PILOTNÍ STUDIE. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 78-85. ISBN 978-80-7435-152-5.
 8. 2010

 9. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Cardiovascular parameters and baroreflex sensitivity in parkinson's disease. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 107-114, 14 s. ISSN 1211-3395.
 10. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Martina TARASOVÁ, Lukáš KATZER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Variabilita srdeční frekvence v chronické fázi po ischemické cévní mozkové příhodě. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 11. 2009

 12. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní nervový systém u parkinsonovy choroby. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 163. ISSN 0010-8650.
 13. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflex sensitivity in Parkinsons disease. In Noninvasive methods in cardiologyc 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 388-402. ISBN 978-80-7013-501-3.
 14. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní sensitivita u parkinsonovy nemoci. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 122-132, 10 s. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 15. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Jana URBANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní sensitivita v různých stádiích klinického postižení parkinsonovou nemocí. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 17-18. ISBN 978-80-254-3884-8.
 16. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, J. URBANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Regulace krevního tlaku u nemocných s Parkinsonovou chorobou. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 17. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Anna RAJDOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Snížení variability srdeční frekvence u pacientů s parkinsonovou chorobou. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 35-40. ISBN 978-80-7392-099-9.
 18. 2008

 19. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní nervový systém v různých stádiích postižení Parkinsonovou nemocí. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 20. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Sympatický nervový systém v různých stádiích postižení Parkinsonovou nemocí. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 57. ISBN 978-80-7392-046-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 06:02