Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. BINKA, Bohuslav, Martin ČECH a Jan ČINČERA. The Oasis of Peace? Social Perception of Urban Parks from the City-Dwellers’ Perspectives. Sustainability. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 18, s. 1-15. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su141811460.
  2. ČINČERA, Jan a Bohuslav BINKA. 11th World Environmental Education Congress: Building Bridges in Times of Climate Urgency. 2022.

  2019

  1. ČINČERA, Jan, Grzegorz MIKUSINSKI, Bohuslav BINKA, Luis CALAFATE, Cristina CALHEIROS, Alexandra CARDOSO, Marcus HEDBLOM, Michael JONES, Alex KOUTSOURIS, Clara VASCONCELOS a Katarzyna IWINSKA. Managing Diversity : The Challenges of Inter-University Cooperation in Sustainability Education. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 20, s. 1-16. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su11205610.

  2018

  1. ČINČERA, Jan, Petra BIBERHOFER, Bohuslav BINKA, Johan BOMAN, Lisa MINDT a Marco RIECKMANN. Designing a Sustainability-Driven Entrepreneurship Curriculum as a Social Learning Process : A Case Study from an International Knowledge Alliance Project. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 172, January, s. 4357-4366. ISSN 0959-6526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.051.
  2. ZÁMEČNÍK, Jan a Bohuslav BINKA. Lynn White a Max Oelschlaeger – dva pohledy na roli křesťanství v environmentální krizi. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 6, s. 889-907. ISSN 0015-1831.
  3. ČINČERA, Jan, Jan SKALÍK a Bohuslav BINKA. One world in schools : an evaluation of the human rights education programme in the Republic of Georgia. Cambridge Journal of Education. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 48, č. 6, s. 769-786. ISSN 0305-764X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/0305764X.2018.1427216.
  4. BINKA, Bohuslav. Robert J. Gordon – The Rise and Fall of American Growth. Journal of Cleaner Production. Elsevier, 2018, roč. 197, October, part 2, s. 1884-1886. ISSN 0959-6526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.076.

  2016

  1. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.

  2015

  1. BINKA, Bohuslav. Environmentální organizace v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 77 s. ISBN 978-80-210-7815-4.
  2. BINKA, Bohuslav, Jan ČINČERA a Martin ČERNÝ. Hodnoty v opravdovém světě. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-16. ISSN 1802-3061. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18023061.505.
  3. BINKA, Bohuslav. I. Počátky českého environmentalismu : Josef Durdík a jeho spis Pozor na lesy! In Bohuslav Binka, Petr Jemelka. Počátky českého a slovenského environmentalismu : vybrané kapitoly. první. Brno: MUNI PRESS, 2015, s. 9-25. ISBN 978-80-210-7762-1.
  4. BINKA, Bohuslav a Petr JEMELKA. Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 86 s. ISBN 978-80-210-7762-1.
  5. BINKA, Bohuslav. Vědecký přístup k riziku a rizikový koncept vědy. Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, roč. 3, č. 1, s. 10-23. ISSN 1805-8825. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/soced.2015.03.01.01.

  2014

  1. TIMKO, Marek, Vratislav MOUDR a Bohuslav BINKA. Evoluční ontologie a společenské vědy. In Evoluční ontologie a společenské vědy - sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 167 s. ISBN 978-80-210-6929-9.
  2. BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS, Emil VIŠŇOVSKÝ, Vít BARTOŠ, Vladimír CHOLUJ, Dušan JANÁK, Petr JEMELKA, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Vratislav MOUDR, Zdeňka PETÁKOVÁ, Zuzana ŠKORPÍKOVÁ, Marek TIMKO a Ĺubov VLADYKOVÁ. Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 167 s. ISBN 978-80-210-6929-9.

  2013

  1. BINKA, Bohuslav. Evolutionary ontology — A somewhat sociological analysis. Human Affairs. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2013, Volume 23, Issue 4, s. pp 518-527, 9 s. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s13374-013-0146-0.
  2. BINKA, Bohuslav. Pokus o novou interpretaci jedné „záslužné“ teorie aneb nezaslouženě zamrzající evoluční ontologie. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2013, roč. 61, č. 6, s. 827-843. ISSN 0015-1831.
  3. LABOHÝ, Jan a Bohuslav BINKA. Vliv vnímání budoucnosti na budoucnost. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 8, č. 1, s. 19-27. ISSN 1802-3061.

  2012

  1. BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. In Etika, ekonomika, příroda. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s. 84-123. ISBN 978-80-247-4293-9.

  2011

  1. BINKA, Bohuslav. Ciencias sagradas : el redescubrimiento del meta-concepto de la verdad en una ciencia de finales del siglo XX. 2011. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 80 s. ISBN 978-80-210-5405-9.
  2. STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Naděžda JOHANISOVÁ. John Ruskin a příroda. 1. vyd. Brno-Praha: Masarykova univerzita, 2011, 200 s. Bod. ISBN 978-80-210-5598-8.
  3. BINKA, Bohuslav. Karel Hynek Mácha, evoluční ontologie a Larry Laudan. In Aby Země nebyla jen hrobem : Literatura, Kultura, Příroda. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2011, s. 159-164. ISBN 978-80-904218-8-2.
  4. BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS a Marek TIMKO. Tři studie z environmentální filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita (MUNI PRESS), 2011, 138 s. Svět environmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-5416-5.

  2010

  1. BINKA, Bohuslav a Jan LABOHÝ. Aplikace testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora na koncept biocentrické etiky u A. Schweitzera a P. W. Taylora. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 5, č. 2, s. 1-26, 25 s. ISSN 1802-3061.
  2. BINKA, Bohuslav. Možné místo hodnoty ochrany životního prostředí v konceptech tří významných teoretiků vědy. Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010, roč. 43, č. 4, s. 3-15. ISSN 1211-3387.

  2009

  1. STIBRAL, Karel. Česká biologizující estetika 20. století. In STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 102-116, 14 s. ISBN 978-80-210-4890-4.
  2. BINKA, Bohuslav. člen oborové rady Norway Grants Národního vzdělávacího fondu. Národní vzdělávací fond (Norway grants), 2009.
  3. STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda II. Stibral, K. - Binka, B. - Dadejík, O. (eds.). 1. vyd. Masarykova univerzita, 2009, 170 s. ISBN 978-80-210-4890-4.
  4. FOŠUMOVÁ, Markéta. Logos proti chaosu (Krása v přírodě v ruském kosmismu). In STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 65-71, 6 s. ISBN 978-80-210-4890-4.
  5. BINKA, Bohuslav. Nikoliv postmoderní John Ruskin - hodnota přírody a umění ve vybraných dílech viktoriánského myslitele. In Krása - Krajina - Příroda I. Praha: Nakladatelství Dokořán, 2009, s. 151-158, 9 s. Řada P. ISBN 978-80-7363-286-1.
  6. BINKA, Bohuslav. Role estetické hodnoty přírody jako argumentu pro její ochranu v díle Josefa Šmajse a Hany Librové. In STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 78-91, 13 s. ISBN 978-80-210-4890-4.
  7. VIDO, Roman, Bohuslav BINKA a Radim MARADA. Sociální studia 6/3. Individualizace. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2009, 120 s.
  8. BINKA, Bohuslav. Zelený extremismus - Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 236 s. Ne edice. ISBN 978-80-210-4791-4.

  2008

  1. BINKA, Bohuslav. Analýza hlubinné ekologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 200 s. FSS-1/08-02/58. ISBN 978-80-210-4548-4.
  2. BINKA, Bohuslav. Bída se státní zárukou! Praha: Ekonomia a.s., 2008, 1 s. Ekonom. ISSN 1210-0714.
  3. ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ a Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 184 s. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4.
  4. BINKA, Bohuslav. Posvátné vědy : znovuobjevení meta-konceptu pravdy u jedné vědy konce 20. století. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2008, roč. 5, 3-4, s. 155-176. ISSN 1214-813X.
  5. BINKA, Bohuslav. Sociobiologie jako věda. In Evoluce a věda. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008, s. 225-247. Evoluční principy a filosofie vědy. ISBN 978-80-87269-04-6.
  6. BINKA, Bohuslav. Sociobiologie na scestí aneb dvě možné budoucnosti jedné revoluční vědy. Praha: BEZK, 2008, 4 s. Ekolist - měsíčník o životním prostředí. ISSN 1211-5436.
  7. BINKA, Bohuslav. Šavel či Pavel současné vědy? Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2008, 4 s. Ročník 56. ISSN 0015-1831.

  2007

  1. BINKA, Bohuslav. Ekologismus a ekonomismus Václava Klause. Eko list : měsíčník o problémech životního prostředí. Praha: Bezk, 2007, roč. 12, č. 7, s. 20-21. ISSN 1211-5436.
  2. BINKA, Bohuslav. Etika není třešničkou na dortu ekologie. Eko list : měsíčník o problémech životního prostředí. Praha: Bezk, 2007, roč. 12, č. 3, s. 21-21. ISSN 1211-5436.
  3. BINKA, Bohuslav. Globální změna klimatu a odlišná varování. EKO : ekologie a společnost. Praha: ČNTL, 2007, roč. 28/2007, č. 5, s. 32-34. ISSN 1210-4728.
  4. BINKA, Bohuslav. Gordon Brown a Jiří Paroubek aneb technologie moci jako český fenomén. Eko list : měsíčník o problémech životního prostředí. Praha: Bezk, 2007, roč. 12, č. 3, s. 14-17. ISSN 1211-5436.
  5. BINKA, Bohuslav. Inspirace - Pohled do nejistého plamene. Ekonom. Praha: ECONOMIA, 2007, roč. 51, č. 44, s. 50. ISSN 1210-0714.
  6. BINKA, Bohuslav. Jak (ne)začít dialog o jaderné energetice. Eko list : měsíčník o problémech životního prostředí. Praha: Bezk, 2007, roč. 12, č. 10, s. 16-18. ISSN 1211-5436.
  7. BINKA, Bohuslav. Klimatické změny, britští konzervativci a bída české ODS. Eko list : měsíčník o problémech životního prostředí. Praha: Bezk, 2007, roč. 12, č. 1, s. 12-16. ISSN 1211-5436.
  8. BINKA, Bohuslav. Modré planety Václava Klause. BIZ. Brno: Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 67-69. ISSN 1214-8431.
  9. BINKA, Bohuslav. Nikoliv postmoderní John Ruskin - pojetí hodnoty přírody a umění v díle viktoriánského myslitele. In Konference Krása, příroda, krajina; ÚTDU AV, Praha. 2007. 2007.
  10. BINKA, Bohuslav. Pronikavý pohled do nejistého plamene. Sedmá generace : společensko - ekologický měsíčník. Brno: Hnutí Duha (Přátelé Země ČR), 2007, roč. 16, č. 5, s. 33-35. ISSN 1212-0499.
  11. BINKA, Bohuslav. Rozporuplný Arne Naess - několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie I. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2007, roč. 2/2007, č. 2, s. 10-22, 12 s. ISSN 1802-3061.
  12. BINKA, Bohuslav. Rozporuplný Arne Naess - několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie II. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2007, roč. 3/2007, č. 3, s. 1-22. ISSN 1802-3061.
  13. BINKA, Bohuslav. Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. & II. Britské listy. ČR, 2007, roč. 12, č. 38, s. 1-8. ISSN 1213-1792.

  2006

  1. BINKA, Bohuslav. Média a realita, média a manipulace. In Média a realita, média a manipulace. první vydání. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006, s. 1-32, 36 s. Media and Reality - Media and Manipulation. ISBN 80-210-4199-4.
  2. BINKA, Bohuslav. Zimní škola Masarykovy univerzity. 2006.

  2003

  1. BLAŽEK, Ladislav a Bohuslav BINKA. Etika podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 74 s.
  2. BINKA, Bohuslav. Hlubinní ekologové nebojují s otevřeným hledím. Sedmá generace. Brno: Hnutí Duha, 2003, roč. 11, 7/8, s. 15-16, 3 s. ISSN 1212-0409.
  3. MESIC, Stjepan a Bohuslav BINKA. Problem of Increasing Efficiency of State Bureaucratic Organisations - Theoretical Part of the Study. In Enterprise in Transition - 5th International Conference. 1. vyd. Split - Tučepi: University of Split, 2003, s. 87-93, 632 s. ISBN 953-6024-49-7.
  4. STRECKOVÁ, Yvonne, Bohuslav BINKA, Simona EICHLEROVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Ivan MALÝ a Jaroslav REKTOŘÍK. Problém zvyšování efektivity státních byrokratických organizací. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 22-33, 200 s. veřejná ekonomie. ISBN 80-210-3074-7.

  2002

  1. BINKA, Bohuslav. Analýza hlubinné ekologie. 2002. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 166 s.
  2. BINKA, Bohuslav. Behavioral and Semantic Analyses. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2002, s. 7-18, 11 s. ISBN 80-210-2897-1.
  3. BINKA, Bohuslav. Byrokracie vs. Trh. In Systémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 21-24. ISBN 80-210-2831-9.
  4. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002, 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
  5. BINKA, Bohuslav. Komparace dvou typů reklamní kampaně - behaviorální a obsahová analýza. In Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe Slovenskej republiky, Českej republiky a Polskej republiky. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2002, s. 85-90. ISBN 80-225-1555-8.
  6. BINKA, Bohuslav. Personální/ŘLZ management ve státní správě. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2002, s. 5-11. ISBN 80-214-2102-9.
  7. BINKA, Bohuslav a Petr SUCHÁNEK. Problems of CRM in small and middle size companies. In Small and medium firm management with computer support. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 2002, s. 7. 1. ISBN 80-86510-56-5.
  8. BINKA, Bohuslav. The Comparison of BBC1 and CT1 Main News Broadcasting in the Time of the Afghanistan War - the Semantic Analysis. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2002, s. 103-105. ISBN 80-7040-579-1.
  9. BINKA, Bohuslav. Vztah vývoje stavu životního prostředí a našeho chápání environmentální krize. In Ekonomika Firiem 2002. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2002, s. 29-35. ISBN 80-225-1583-3.

  2001

  1. BINKA, Bohuslav. Margaret Thatcher's Spectres. In V. International Conference of Doctoral Students. 1th. Toruň: Nicholas Copernicus University in Toruň, 2001, s. 261-537. V. International Conference of Doctoral Students. ISBN 83-231-1327-0.
  2. BINKA, Bohuslav. Životní prostředí. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2001, 11 s. Ekonomika veřejného sektoru. ISBN 80-210-2550-6.

  2000

  1. BINKA, Bohuslav. Báječný starý svět aneb mýtus návratu v podání jednoho "ekologicky" orientovaného myslitele. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2000, 6 s. Sborník prací FF MU B 47.
  2. BINKA, Bohuslav. Několik poznámek k "hlubinné ekologii" Arne Naesse. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 1999, č. 4, s. 43-47. ISSN 1211-3384.

  1999

  1. BINKA, Bohuslav. Filosofie a současná ekologická krize v knize Rudolfa Kolářského a Olega Suši. 1999. vyd. Brno: Filosofická fakulta MU, 1999, 3 s. Sborník prací FF B 46.

  1995

  1. BINKA, Bohuslav. Nové slovo je naděje. 1. vyd. Praha: Literární noviny, 1995. VI./16. ISBN 1210-0021.
  2. BINKA, Bohuslav a Karel DOLEJŠÍ. Nové slovo je naděje. 1. vyd. Brno: Nadace Mozaika budoucnosti, 1995, 170 s. 1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2024 20:31