Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. KREJČOVÁ, Elena, Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK and Ana PETROV. Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny (Thematic dictionary of Czech, Bulgarian, Serbian and Croatian). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2019. 167 pp. ISBN 978-80-210-9336-2.
 2. KREJČOVÁ, Elena, Ana PETROV and Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK. Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny (Thematic dictionary of Czech, Bulgarian, Serbian and Croatian). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 167 pp. ISBN 978-80-210-9336-2.
 3. 2016

 4. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Ovaj ljubazni svijet (This Kindly World). Zagreb: Centar za knjigu, 2016. Quorum 160-161-162, 2016, ISSN 0352-7654.
 5. 2015

 6. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Emil Hakl: O roditeljima i djeci (Emil Hakl: Of Kids and Parents). Zagreb: Porfirogenet, 2015. Europeana. ISBN 978-953-56198-5-7.
 7. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Jáchym Topol: Hladnom zemljom (Jáchym Topol: Through the Cold Country). Zagreb: VBZ, 2015. Europom u trideset knjiga. ISBN 978-953-304-729-4.
 8. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Jonáš Zbořil: Dogovor (Jonáš Zbořil: Deal). Zagreb, 52. Goranovo proljeće, 2015.: Studentsko kulturno umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, 2015.
 9. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Ususret prijevodu – prevođenje na hrvatski kao strani jezik (Towards the Translation: On Translating to Croatian as a Foreign Language). In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. p. 245-252, 8 pp. ISBN 978-80-905336-6-0.
 10. KREJČOVÁ, Elena and Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK. Zlato li e mulčanieto ili za kakvo mulči periodičnijat pečat na malcinstvata? (Is Silence Gold or What Does the Press of Minorities Keep Silence About?). Balkanistic Forum, 2015, vol. 24, No 2, p. 193-199. ISSN 1310-3970.
 11. 2014

 12. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Adam Borzič: Puškin me nadražuje (Adam Borzič: Pushkin Excites Me). Zagreb: Studentsko kulturno umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, 2014. 51. Goranovo proljeće.
 13. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Frazemi kao klizav teren: o jeziku čeških studenata hrvatskoga (Phrasemes as a Slippery Ground: On the Language of Czech Students of Croatian). Slavistika, Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, vol. 18, No 2014, p. 327-331. ISSN 1450-5061.
 14. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Jaroslav Rudiš: Nebo pod Berlinom (Jaroslav Rudiš: The Sky Under Berlin). Zagreb: Centar za knjigu, 2014. Quorum, 154-155-156.
 15. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Teškoće sa zamjenicama: odstupanja kod čeških studenata hrvatskoga (Difficulties with Pronouns: Errors of Czech Students of Croatian). In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2014. p. 635-645, 11 pp. ISBN 978-80-904846-7-2.
 16. 2012

 17. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Emil Hakl: O roditeljima i djeci (Emil Hakl: Of Kids and Parents). Zagreb: Centar za knjigu, 2012. Quorum.
 18. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. (Ne)podnošljivost jezičnih odstupanja ((Non)tolerability of language errors). In Černý, Marcel; Kedron, Kateřina; Příhoda, Marek. Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec ; Praha: Pavel Mervart, 2012. p. 219-228, 10 pp. ISBN 978-80-7465-024-6.
 19. 2011

 20. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Ponavljanje jezičnoga gradiva u okviru nastave hrvatskoga kao stranoga jezika za početnike (Repetition in Language Lessons during Croatian Language Courses for Foreigners). In Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2011. p. 192–194, 3 pp. ISBN 978-80-904846-2-7.
 21. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Suvremene tendencije u prevođenju češke beletristike na hrvatski jezik (Contemporary tendencies in translating Czech fiction to Croatian language). In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Evropské areály a metodologie : (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 225-230, 6 pp. ISBN 978-80-210-5434-9.
 22. 2010

 23. STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Tomáš Přidal: Čovjek u mojoj kadi (Tomáš Přidal: A Man in my Bath). Zagreb: Centar za knjigu, 2010. Quorum.
Display details
Displayed: 27. 11. 2020 16:50