Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. ŠURÁŇOVÁ, Veronika. Interpretativní fenomenologická analýza (IPA). In Lenka Gulová, Radim Šíp (eds.). Výzkumné metody v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2013. s. 105-116. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4368-4.
 2. 2012

 3. ŠURÁŇOVÁ, Veronika. "Jsem tlustá". Praha: Roverský kmen, časopis pro rovery a rangery. Tiskové distribuční centrum Junáka, 2012. Jídlo, číslo 76, ročník XVI. ISSN 1213-0664.
 4. ŠURÁŇOVÁ, Veronika. Využití mindfulness principů v kontextu satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu. In AT Konference 2012. 2012.
 5. ŠURÁŇOVÁ, Veronika. Využití všímavosti (mindfulness) v duševní hygieně pomáhajících profesí. In Vzdělávání a dnešní společnost. 2. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 573-580. ISBN 978-80-904877-9-6.
 6. 2011

 7. ŠURÁŇOVÁ, Veronika. Prostor pro NNO v léčbě závislostí na alkoholu. In AT Konference 2011 Závislosti a veřejné zdraví. 2011.
 8. ŠURÁŇOVÁ, Veronika. Využití principů satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu (Démon Alkohol využití „mindfulness“ principů). Psychoterapie. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2011, roč. 5.ročník, 3-4, s. 178-183. ISSN 1802-3983.
 9. 2010

 10. NĚMEC, Jiří a Veronika ŠURÁŇOVÁ. Mindfulness aneb výzkum zaměřený na využití všímavosti v duševní hygieně a při zvládání zátěže v pomáhajících profesích. In Výzkum zaměřený na...Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky, 2010. s. 31-34. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2023 02:19