Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SLÁMA, Ondřej, Lukas POCHOP, Jiří ŠEDO, Jan ŠVANCARA, Petra ŠEDOVÁ, Lucie SVETLAKOVA, Regina DEMLOVÁ a Rostislav VYZULA. Effects of Early and Systematic Integration of Specialist Palliative Care in Patients with Advanced Cancer: Randomized Controlled Trial PALINT. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2020, roč. 23, č. 12, s. 1586-1593. ISSN 1096-6218. doi:10.1089/jpm.2019.0697.
 2. 2019

 3. SVĚTLÁKOVÁ, Lucie, Ondřej SLÁMA, Miroslav SVĚTLÁK, Lukáš POCHOP, Jiří ŠEDO, Radka ALEXANDROVÁ, Ondřej BÍLEK a Rostislav VYZULA. Prevalence symptomů úzkosti a deprese a jejich vliv na kvalitu života u pacientů v paliativní onkologické léčbě: projekt PALINT. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 3, s. 201-207. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019201.
 4. 2014

 5. ŠEDO, Jiří, Milan BLAHA, Tomáš PAVLÍK, Petr KLIKA, Ladislav DUŠEK, T. BÜCHLER, J. ABRAHÁMOVÁ, V. ŠRÁMEK, P. ŠLAMPA, Libor KOMÍNEK, Petr POSPÍŠIL, Ondřej SLÁMA a Rostislav VYZULA. Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 3, s. 192-202. ISSN 0862-495X.
 6. 2013

 7. ŠEDO, Jiří. DRG v praxi 2013: Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG. 1. vyd. Praha: Galén, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7262-981-7.
 8. 2012

 9. ŠEDO, Jiří. DRG v praxi 2012. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 97 s. ISBN 978-80-7262-950-3.
 10. 2011

 11. ŠEDO, Jiří, Ondřej SLÁMA, Regina DEMLOVÁ a Rostislav VYZULA. Možnosti využití systému DRG v ekonomických analýzách. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 8, s. 845-849. ISSN 1212-4184.
 12. ŠEDO, Jiří. Onkologické společnosti chtějí přispět k rozvoji DRG. In Konference DRG 2011. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2021 18:01