Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. STANÍK, Michal, Alexandr POPRACH, D. MACIK, I. CAPAK, Denisa KREJČÍ, N. MARECKOVA, Radek LAKOMÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan DOLEŽEL. Clinically node-positive bladder cancer: oncological results of induction chemotherapy and consolidative surgery. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 2, s. 287-291. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_170403N239.
 2. JURÁČEK, Jaroslav, Barbora PELTANOVÁ, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Lenka RADOVÁ, Petra VESELA, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ a Michal STANÍK. Genome-wide identification of urinary cell-free microRNAs for non-invasive detection of bladder cancer. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Hoboken, NJ USA: Wiley, 2018, roč. 22, č. 3, s. 2033-2038. ISSN 1582-4934. doi:10.1111/jcmm.13487.
 3. JURÁČEK, Jaroslav, Michal STANÍK, Barbora PELTANOVÁ, Soňa ADAMCOVÁ, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Lenka RADOVÁ a Ondřej SLABÝ. Močové mikroRNA jako potenciální biomarkery karcinomu močového měchýře. In Klinická Onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018. s. 155-157. ISSN 1802-1891.
 4. 2017

 5. FEDORKO, Michal, Jaroslav JURÁČEK, Michal STANÍK, Marek SVOBODA, Alexandr POPRACH, Tomáš BÜCHLER, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Detection of let-7 miRNAs in urine supernatant as potential diagnostic approach in non-metastatic clear-cell renal cell carcinoma. Biochemia Medica. Zagreb: CROATIAN SOC MEDICAL BIOCHEMISTS, 2017, roč. 27, č. 2, s. 411-417. ISSN 1330-0962. doi:10.11613/BM.2017.043.
 6. DOLEŽEL, Jan. Současný pohled na ureterointestinální anastomózu v močové derivaci. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 4, s. 146-150. ISSN 0035-9351.
 7. MAREČKOVÁ, Natália, Michal STANÍK, Daniel MACÍK a Jan DOLEŽEL. Záchranná pánevní lymfadenektomie po selhání chirurgické léčby karcinomu prostaty - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 6, s. 260-262. ISSN 0035-9351.
 8. 2016

 9. ILIEV, Robert, Michal STANÍK, Michal FEDORKO, Alexandr POPRACH, Petra VYCHYTILOVÁ, Kateřina SLABÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Decreased expression levels of PIWIL1, PIWIL2, and PIWIL4 are associated with worse survival in renal cell carcinoma patients. ONCOTARGETS AND THERAPY. AUCKLAND: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2016, roč. 9, January, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1178-6930. doi:10.2147/OTT.S91295.
 10. ILIEV, Robert, Petra VYCHYTILOVÁ, Zuzana OŽANOVÁ, Silvia RYBECKÁ, Lenka RADOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. DETECTION OF ALTERED MIRNA AND PIRNA EXPRESSION LEVELS IN RENAL CELL CARCINOMA BY NGS. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. koncerence pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
 11. PELTANOVÁ, Barbora, Jaroslav JURÁČEK, Hana MLČOCHOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. IDENTIFIKACE MOČOVÝCH MIRNA PRO DETEKCI UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. koncerence pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
 12. 2015

 13. HORVÁTH, Teodor, Radek VESELÝ, Jan ŠAVOLT, Martin SOBOTKA, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Stanislav ŠPELDA, Edvard GERYK, Radim ŠTAMPACH, Petr KUBÍČEK, Helena BARTOŇKOVÁ, Milan PRASEK, Drahomira CHASAKOVA, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Ivo ČAPÁK, Jan DOLEŽEL, Daniel MACÍK, Richard FERANEC, Renata KALÁBOVÁ, Ilona KANTOROVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Tomáš RÁČEK a Marie HORVÁTHOVÁ. A Czech Page in the Lung Cancer Multiplicity. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 14. FEDORKO, Michal, Michal STANÍK, Robert ILIEV, Hana MLČOCHOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Circulating miRNA-378 and miRNA-210 in patients with renal cell carcinoma and their levels after surgical removal of the tumour. 2015. ISSN 1569-9056. doi:10.1016/S1569-9056(15)60849-1.
 15. FEDORKO, Michal, Michal STANÍK, Robert ILIEV, Martina LOJOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek SVOBODA, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Combination of MiR-378 and MiR-210 Serum Levels Enables Sensitive Detection of Renal Cell Carcinoma. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI AG, 2015, roč. 16, č. 10, s. 23382-23389. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms161023382.
 16. ILIEV, Robert, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Alexandr POPRACH a Ondřej SLABÝ. Exprese PIWIL proteinů a piR-651 u pacientů s renálním karcinomem. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 17. FEDORKO, Michal, Michal STANÍK, Hana MLČOCHOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. MikroRNA jako neinvazivní biomarkery renálního karcinomu. In 22. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti, Prešov. 2015. ISSN 1336-7579.
 18. ILIEV, Robert, Petra VYCHYTILOVÁ, Jaroslav JURÁČEK, Hana MLČOCHOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Piwi genes and tissue/serum piR-651 are related to clinicopathologic features of renal cell carcinoma. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015. ISSN 0008-5472.
 19. JURÁČEK, Jaroslav, Hana MLČOCHOVÁ, Michal STANÍK, Barbora PELTANOVÁ, Robert ILIEV, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Jan DOLEŽEL a Ondřej SLABÝ. Urinary cell-free microRNAs as potential biomarkers of urothelial carcinoma of the urinary bladder. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015.
 20. 2014

 21. ILIEV, Robert, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Dalibor PACÍK, Michal FEDORKO a Ondřej SLABÝ. Analýza exprese PIWIL proteinů a vybraných piRNA u renálního karcinomu. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014.
 22. ILIEV, Robert, Petra VYCHYTILOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Deregulace PIWIL proteinů a vybraných piRNA u RCC a CRC. In X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc, 2014. 2014.
 23. MLČOCHOVÁ, Hana, Renata HÉŽOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. Metodické aspekty analýzy mikroRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 24. FEDORKO, Michal, Michal STANÍK, Robert ILIEV, Hana MLČOCHOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL, Igor DOLAN a Ondřej SLABÝ. MiRNA-378 a miRNA-210 u pacientů s renálním karcinomem a jejich hladiny po odstranění nádoru. In 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Ces Urol 2014; 18(Suppl 1): 90. 2014. ISSN 1211-8729.
 25. MLČOCHOVÁ, Hana, Renata HÉŽOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK a Ondřej SLABÝ. Nastavení základních metodických parametrů analýzy miRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 26. ILIEV, Robert, Petra VYCHYTILOVÁ, Michal STANÍK, Jan DOLEŽEL, Michal FEDORKO, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Role PIWIL proteinů a vybraných piRNA v patogenezi RCC a CRC. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 27. HÉŽOVÁ, Renata, Robert ILIEV, Hana MLČOCHOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Michal STANÍK, Michal FEDORKO, Alexandr POPRACH, Jan DOLEŽEL, Dalibor PACÍK, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Zvýšená hladina cirkulujících miR-378 a miR-210 v séru pacientů s renálním karcinomem. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 28. 2013

 29. DOLEŽEL, Jan, Ivo CAPAK, Dalibor VALÍK, David MIKLANEK, Daniel MACÍK, Milos PACAL, Michal STANÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Effect of ureterointestinal anastomosis on renal function and morbidity in intestinal urinary diversion. SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 47, č. 3, s. 225-229. ISSN 2168-1805. doi:10.3109/00365599.2012.732110.
 30. HÉŽOVÁ, Renata, Hana MLČOCHOVÁ, Barbora PELTANOVÁ, Jan DOLEŽEL, Alexandr POPRACH, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Metodické aspekty analýzy extracelulárních mikroRNA v moči pro účely diagnostiky urologických nádorů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 31. RÉDOVÁ, Martina, Alexandr POPRACH, Andrej BEŠŠE, Robert ILIEV, Jana NEKVINDOVÁ, Radek LAKOMÝ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Jan DOLEŽEL, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-210 expression in tumor tissue and in vitro effects of its silencing in renal cell carcinoma. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2013, roč. 34, č. 1, s. 481-491. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-012-0573-2.
 32. STANÍK, Michal, Ivo ČAPÁK, Daniel MACÍK, Karol BOLČÁK, Eva LŽIČAŘOVÁ, Jiří VAŠINA, Martin ŠUSTR, David MIKLÁNEK a Jan DOLEŽEL. Vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prostaty - mapování primární lymfatické drenáže a zhodnocení přínosu pro staging onemocnění. Ces Urol. 2013.
 33. 2012

 34. KŘEN, Leoš, Jan DOLEŽEL, Ivo ČAPÁK, Dalibor PACÍK, Alexandr POPRACH, Radek LAKOMÝ, Robert ILIEV, Martina RÉDOVÁ, Pavel FABIAN, Zdenka KŘENOVÁ a Ondřej SLABÝ. HLA-G a HLA-E konotují protichůdný prognostický význam u karcinomu ledviny: HLA-E funguje kontraintuitivně k pT stadiu, Fuhrmannové jadernému gradingu a prognóze. Možné implikace pro imunoterapii. In . XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 35. MLČOCHOVÁ, Hana, Renata HÉŽOVÁ, Barbora PELTANOVÁ, Jan DOLEŽEL, Alexandr POPRACH, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Metodické aspekty analýzy extracelulárních mikroRNA v moči pro účely diagnostiky urologických nádorů. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 2012. 2012. ISSN 1802-4475.
 36. HÉŽOVÁ, Renata, Martina RÉDOVÁ, Robert ILIEV, Alexandr POPRACH, Jana NEKVINDOVÁ, Radek LAKOMÝ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Jan DOLEŽEL, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MikroRNA jako diagnostické a prognostické biomarkery renálního karcinomu. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 2012. 2012. ISSN 1802-4475.
 37. STANÍK, Michal, Jan DOLEŽEL, Daniel MACÍK, Antonín KRPENSKÝ a Radek LAKOMÝ. Primary adenocarcinoma of the epididymis: the therapeutic role of retroperitoneal lymphadenectomy. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY. DORDRECHT: SPRINGER, 2012, roč. 44, č. 4, s. 1049-1053. ISSN 0301-1623. doi:10.1007/s11255-012-0149-5.
 38. STANÍK, Michal, Ivo ČAPÁK, Daniel MACÍK, Jiří VAŠINA, Eva LŽIČAŘOVÁ, Karol BOLČÁK, Martin ŠUSTR, David MIKLÁNEK a Jan DOLEŽEL. Sentinel lymph node dissection in prostate cancer. Implications for staging accuracy and the extent of lymphadenectomy. In Eur Urol Suppl. 2012.
 39. 2008

 40. FOLTÁNKOVÁ, Veronika, Eva MATĚJKOVÁ, Milan BARTOS, Miloš DENDIS, Andrea STEJSKALOVÁ, Kateřina KOLÁČNÁ, Libor HANÁK, Rudolf NENUTIL, Jan DOLEŽEL, Jiří MAYER a Jaroslav MICHÁLEK. Možnosti molekulární identifikace individuálních klonů T lymfocytů zodpovědných za reakci štěpu proti nádoru při alogenních transplantacích hematopoetických kmenových buněk. In Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický śtav v Brně, 2008. s. 72-75. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 41. HANÁK, Libor, Ludmila LAUEROVÁ, Eva MATĚJKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Leoš KŘEN, Rudolf NENUTIL a Jan DOLEŽEL. Využití buněk renálního karcinomu při vývoji protinádorových imunoterapeutických přípravků v alogenních podmínkách. In XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 42. 2007

 43. CEJPEK, Pavel a Jan DOLEŽEL. Sacral differentiation with anterior roots electrostimulation in the treatment of neuropathic bladder after spinal cord injury. In Acta Neurochirurgica, European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS, 2007. s. 7 - 7. ISBN 978-88-7587-385-1.
 44. CEJPEK, Pavel a Jan DOLEŽEL. Sacral differentiation with anterior roots electrostimulation in the treatment of neuropathic bladder and rectum after spinal cord injury. In Proceedings of the 13-th Congress of Neurosurgery , EANS , Glasgow. Glasgow: Monduzzi ed., 2007. s. 386-388. ISBN 978-88-7587-386-8.
 45. 2003

 46. DOLEŽEL, Jan, Pavel CEJPEK, Dušan MIKLÁNEK a Václav VYBÍHAL. Sacral Dafferentaion and Neurostimulation of the Anterior Spinal Roots in the Treatment of Neuropathic Urinary Bladder in Patients with Complete Transverse Spinal Lesions - A Running clinical study. In Neurosurgery. Italy: Monduzzi Editore, 2003. s. 969-973. Monduzzi International Proceeding Division. ISBN 88-323-3149-7.
 47. 2002

 48. DOLEŽEL, Jan, Pavel CEJPEK a Jiří MIKÁNEK. Saccral deafferentation and neurostimulation of the anterior spinal roots in the treatment of neuropathic urinary bladder in patients with complete transverse spinal lessions - initial clinical experience. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. chir. spol., 2002, roč. 4/2002, č. 4, s. 203-209. ISSN 0035-9351.
 49. 2000

 50. MIKLÁNEK, David, Jan DOLEŽEL a Dalibor PACÍK. Hodnocení kvality života u pacientů s kontinentní heterotopickou a ortotopickou náhradou močového měchýře. Urológia. Bratislava, 2000, č. 6, s. 31-33. ISSN 1335-3071.
 51. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Jan DOLEŽEL, Marek MECHL a Tomáš NEBESKÝ. Naše zkušenosti s využitím spirálního CT při vyšetření příčiny obstrukce PUJ. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 36. ISSN 1211-8729.
 52. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoietinu u radikální prostatektomie (RAPE). Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 18-20. ISSN 1211-8729.
 53. PACÍK, Dalibor, Zdeněk BERAN, Jan NEŽÁDAL, Aleš ČERMÁK a Jan DOLEŽEL. Výsledky a komplikace TURP na souboru 815 pacientů. Česká urologie. Brno: Česká urologická společenost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 10-11. ISSN 1211-8729.
 54. 1999

 55. DOLEŽEL, Jan a Dalibor PACÍK. Naše zkušenosti s dynamickým antirefluxním mechanizmem u ileálních substitucí. Česká urologie,3. Praha.: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 1 s. ISBN 1211-8729.
 56. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoetinu u radikální prostatektomie. Česká Urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 4 s. 1. ISBN 1211-8729.
 57. DOLEŽEL, Jan, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK a Vítězslav VÍT. Výsledky léčby zúženin močové trubice otevřenými plastickými operacemi. . Česká urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP, 1999. 1 s. 3. ISBN 1211-8729.
 58. 1998

 59. PACÍK, Dalibor, Jan DOLEŽEL a Petr KUMSTÁT. Kvalita života u inkontinentních mužů po implantaci umělého svěrače močové trubice. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTT ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 11, s. 508-510. ISSN 0035-9351.
 60. DOLEŽEL, Jan, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Vznik,výskyt a rozdělení karcinomů močového měchýře. Zdravotnické noviny. Praha,ČR: Strategie Praha s.r.o., 1998, XLVIII, č. 4, s. 12-14. ISSN 0044-1996.
 61. 1994

 62. DOLEŽEL, Jan a Lumír SOMMER. Reverse Phase HPLC of Metal Chelates of PAR and TAR. Simultaneous Determination of LOW concentrations of Co, Ni and Fe. Collection of Czechoslovak chemical communications. Prague: Imperie "Politika", 1994, roč. 1994, č. 59, s. 2209. ISSN 0010-0765.
 63. 1993

 64. PACÍK, Dalibor, J. DOLEŽEL a M. HANSELOVÁ. Dlouhodobé výsledky rehabilitace a elektrostimulace svalstvapánevního dna v léčbě stresové močové inkontinence. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 1, s. 243-244. ISSN 0032-6739.
 65. PACÍK, Dalibor, A. ČERMÁK a J. DOLEŽEL. Mepartricin v léčbě BPH. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 1, s. 346-349. ISSN 0032-6739.
 66. PACÍK, Dalibor, P. KUMSTÁT a J. DOLEŽEL. Ureteroskopie v léčbě ureterolithiasy. Rozhledy v chirurgii. 1993, roč. 71, č. 1, s. 631-636. ISSN 0035-9951.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 8. 2022 07:15