Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŽÁDNÍK, Vojtěch. Interactions between para-quaternionic and Grassmannian geometry. Annals of Global Analysis and Geometry. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 57, č. 2, s. 321-347. ISSN 0232-704X. doi:10.1007/s10455-020-09701-0.
 2. 2019

 3. HAMMERL, Matthias, Katja SAGERSCHNIG, Josef ŠILHAN, Arman TAGHAVI-CHABERT a Vojtěch ŽÁDNÍK. Conformal Patterson-Walker metrics. The Asian Journal of Mathematics. Boston: International Press, 2019, roč. 23, č. 5, s. 703-734. ISSN 1093-6106. doi:10.4310/AJM.2019.v23.n5.a1.
 4. ŠILHAN, Josef a Vojtěch ŽÁDNÍK. Conformal theory of curves with tractors. Journal of Mathematical Analysis and Applications. San Diego, USA: Elsevier, 2019, roč. 473, č. 1, s. 112-140. ISSN 0022-247X. doi:10.1016/j.jmaa.2018.12.038.
 5. 2018

 6. HAMMERL, Matthias, Katja SAGERSCHNIG, Josef ŠILHAN, Arman TAGHAVI-CHABERT a Vojtěch ŽÁDNÍK. Fefferman-Graham ambient metrics of Patterson-Walker metrics. BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 50, č. 2, s. 316-320. ISSN 0024-6093. doi:10.1112/blms.12136.
 7. ŠILHAN, Josef a Vojtěch ŽÁDNÍK. O křivkách a křivostech. Kvaternion. 2018, roč. 2018, 1-2, s. 25-36. ISSN 1805-1324.
 8. 2017

 9. HAMMERL, Matthias, Katja SAGERSCHNIG, Josef ŠILHAN, Arman TAGHAVI-CHABERT a Vojtěch ŽÁDNÍK. A Projective-to-Conformal Fefferman-Type Construction. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 2017, roč. 13, č. 81, s. 1-33. ISSN 1815-0659. doi:10.3842/SIGMA.2017.081.
 10. DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK a Jan KOTŮLEK. Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě. Brno: Munipress, 2017. 176 s. ISBN 978-80-210-8920-4.
 11. DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK a Jan KOTŮLEK. Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8920-4.
 12. DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK a Jan KOTŮLEK. Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8920-4.
 13. 2010

 14. ČAP, Andreas a Vojtěch ŽÁDNÍK. Contact projective structures and chains. Geometriae Dedicata. Springer, 2010, roč. 146, č. 1, s. 67-83. ISSN 0046-5755.
 15. 2009

 16. ČAP, Andreas a Vojtěch ŽÁDNÍK. On the geometry of chains. Journal of Differential Geometry. Boston: International Press, 2009, roč. 82, č. 1, s. 1-33. ISSN 0022-040X.
 17. 2008

 18. ZALABOVÁ, Lenka a Vojtěch ŽÁDNÍK. Remarks on Grassmannian symmetric spaces. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2008, roč. 44, č. 5, s. 569-585. ISSN 0044-8753.
 19. PANÁK, Martin a Vojtěch ŽÁDNÍK. Remarks on special symplectic connections. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2008, roč. 44, č. 5, s. 491-510. ISSN 0044-8753.
 20. 2005

 21. DOUBROV, Boris a Vojtěch ŽÁDNÍK. Equations and symmetries of generalized geodesics. In Differential geometry and its applications. Praha: Matfyzpress, 2005. s. 203-216, 13 s. ISBN 80-86732-63-0.
 22. ŽÁDNÍK, Vojtěch. Remarks on development of curves. In Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II. 75. vyd. Palermo: Circolo Matematico di Palermo, 2005. s. 347-356, 11 s. ISSN 0009-725X.
 23. 2004

 24. ŽÁDNÍK, Vojtěch. Distinguished curves on 6-dimensional CR-manifolds of codimension 2. In Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II. 72. vyd. Palermo: Circolo Matematico di Palermo, 2004. s. 219-230, 11 s. ISSN 0009-725X.
 25. ČAP, Andreas, Jan SLOVÁK a Vojtěch ŽÁDNÍK. On distinguished curves in parabolic geometries. Transformation Groups. Boston: Birkhauser, 2004, roč. 9, č. 2, s. 143-166. ISSN 1083-4362.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 8. 2022 18:38