Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BELANOVÁ, Renata, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Michal STANDARA, Eva JANŮ, Renata KOUKALOVÁ, Jan KŘÍSTEK, Petr BURKOŇ, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Petr POSPÍŠIL, Arnab CHAKRAVARTI, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ a Tomáš KAZDA. In silico study of pseudoprogression in glioblastoma: collaboration of radiologists and radiation oncologists in the estimation of extent of high dose RT region. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2020, roč. 164, č. 3, s. 307-313. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.039.
 2. 2018

 3. GERGEL, Tomáš, Martina PÝCHOVÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Jan KŘÍSTEK, Jakub VLAŽNÝ a Petr HUSA. Diseminovaná alveolární echinokokóza s fatálním průběhem protrahované bakeriální sepse. In XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2018.
 4. 2017

 5. KŘÍSTEK, Jan. Perkutánní intervence na meziobratlovém disku. In Marek Hakl a kol. Bolesti zad a kloubů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. s. 105-116. Aeskulap. ISBN 978-80-204-4325-0.
 6. 2015

 7. MICHÁLEK, Jaroslav, Rene MOSTER, Ladislav LUKAC, Kenneth PROEFROCK, Miron PETRASOVIC, Jakub RYBAR, Martina CAPKOVA, Ales CHALOUPKA, Adas DARINSKAS, Jaroslav sr. MICHALEK, Jan KŘÍSTEK, Jan TRAVNIK, Petr JABANDŽIEV, Marek CIBULKA, Michal HOLEK, Michal JURÍK, Josef SKOPALÍK, Zlatuše KŘÍSTKOVÁ a Zuzana DUDÁŠOVÁ. Autologous adipose tissue-derived stromal vascular fraction cells application in patients with osteoarthritis. Cell Transplantation. Putnam Valley: Cognizant Communication Corporation, 2015. ISSN 0963-6897. doi:10.3727/096368915X686760.
 8. 2013

 9. KŘÍSTEK, Jan a Lukáš HRUŠKA. Chest Trauma, The Radiologist's Part. 2013.
 10. SUŠKEVIČ, Igor, Jiří VANÍČEK, Pavel STUDENÍK, V. MEJZLÍK, Jan KŘÍSTEK a L. HUSOVÁ. Možnosti intervenční radiologie při řešení ně­kte­rých komplikací ortotopické transplantace jater. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 8, s. 686-688. ISSN 0042-773X.
 11. 2011

 12. MELUZÍN, Jaroslav, Helena PODROUŽKOVÁ, Jan SITAR, Jan KŘÍSTEK, Robert PROSECKÝ, Martin PEŠL, Lada RAMBOUSKOVÁ, Vladimír SOŠKA a Roman PANOVSKÝ. Které echokardiografické parametry potřebujeme pro diagnostiku primárního diastolického srdečního selhání? Cor et Vasa. 2011, roč. 53, č. 11, s. 630-636, 6 s. ISSN 0010-8650.
 13. MELUZÍN, Jaroslav, Jan SITAR, Jan KŘÍSTEK, Robert PROSECKÝ, Martin PEŠL, Helena PODROUŽKOVÁ, Vladimír SOŠKA, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. The role of exercise echocardiography in the diagnostics of heart failure with normal left ventricular ejection fraction. European Journal of Echocardiography. 2011, roč. 12, č. 8, s. 591–602. ISSN 1525-2167. doi:10.1093/ejechocard/jer082.
 14. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Jan KŘÍSTEK. Zobrazovací metody v diagnostice kostních nádorů. Onkológia. 2011, roč. 6, č. 2, s. 77-81. ISSN 1336-8176.
 15. 2010

 16. KŘÍSTEK, Jan a Marta PAŽOURKOVÁ. Akutní disekce aorty - diagnostická role CT a MR angiografie. Intervenční a akutní kardiologie. 2010, roč. 9, Suppl. C, s. C18-C23, 6 s. ISSN 1213-807X.
 17. TOMÁŠ, Tomáš, Filip RŮŽIČKA a Jan KŘÍSTEK. Diagnostika periprotetického infektu. Ortopedie. Praha: Medakta, 2010, roč. 4, č. 1, s. 34-41. ISSN 1802-1727.
 18. 2009

 19. KŘÍSTEK, Jan. CT a MR jako diagnostické metody u aortální disekce. In XVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno. 2009.
 20. KŘÍSTEK, Jan, Igor SUŠKEVIČ, Petr BEDNAŘÍK, Jana ŠMÍDOVÁ, Jiří KORBIČKA a Petr KRUPA. Efficacy of baloon dilations of rectosigmoid stenoses. In Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) 2009, Lisboa, Portugal. 2009.
 21. DIVIŠ, Petr, Jana KATOLICKÁ, Jiří TOMÁŠEK, Jan DOLEŽEL a Jan KŘÍSTEK. Evropský konsensus v léčbě jaterních metastáz. 2009.
 22. 2008

 23. HLOŽEK, Martin, Petr KRUPA a Jan KŘÍSTEK. Aplikace počítačové tomografie (CT) v archeologii, antropologii a konzervaci. In Muzea, památky, konzervace 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. s. 47-52. ISBN 978-80-86413-53-2.
 24. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Renata ČERVENÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Jan KŘÍSTEK. Co je nového v léčbě kostních metastáz solidních tumorů. In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 2008. ISBN 978-80-86793-23-8.
 25. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Renata ČERVENÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Jan KŘÍSTEK. Co je nového v léčbě kostních metastáz solidních tumorů. In MUDr Marek Svoboda Ph.D. 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 59. ISBN 978-80-86793-23-8.
 26. KŘÍSTEK, Jan, Petr KRUPA a Martin HLOŽEK. Radiologists unveil mysteries of the past\. CT and -ray examination of ancient burial contents from archeological excavations. In DOČKALOVÁ, Marta. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. Barcelona, Spain: Springer, 2008. 1 s. ISSN 1861-6410.
 27. 2007

 28. KŘÍSTEK, Jan, Petr KRUPA, Marek MECHL a Michal JAVORNÍK. DICOM-based teaching archive: the Czech MeDiMed project. In International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. 2007/2. Berlin, Německo: Springer, 2007. 1 s. ISSN 1861-6410.
 29. VAŠKOVÁ, Zuzana a Jan KŘÍSTEK. Digitální atlas fyziologických nálezů v radiologii jako součást výukového archivu MEDIMED. In Sborník III. mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 200. Brno, 2007. ISBN 978-80-86633-94-7.
 30. KŘÍSTEK, Jan, Marek MECHL, Michal JAVORNÍK, Ladislav DUŠEK a Petr KRUPA. Tříleté fungování výukové databáze MEDIMED: praktické aspekty. In Sborník přednášek Telemedicína Brno 2007. Brno, 2007. s. CD nosič. ISBN 978-80-86633-94-7.
 31. 2006

 32. KŘÍSTEK, Jan a Pavel OŠMERA. Radiologická výuka na webu. In Virtuální radiologie a telemedicína, VI. ročník, Čejkovice. 2006.
 33. KŘÍSTEK, Jan. RFA u maligních muskuloskeletálních nádorů. Česká radiologie. Praha, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 7-8. ISSN 1210-7883.
 34. KRUPA, Petr, Jan KŘÍSTEK, Pavel ANDRES, Otto DOSTÁL a Michal JAVORNÍK. Výukový PACS a jeho přínos ve výuce na LF MU. In RITM report II. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2006. s. 77. ISBN 80-210-4213-3.
 35. 2004

 36. KŘÍSTEK, Jan a Pavel OŠMERA. Klacky pod nohama. Oblíbené triky kliniků, jak se bránit zavedení PACS. In XXXIV. Český radiologický kongres, Český Krumlov. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2021 09:15