Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Endoscopic surgery for lumbar disc herniation – long term results. In 9th Congress of the Croatian Neurosurgical Society a Joint Meeting with the Czech Neurosurgical Society. 2023.
  2. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a K SVOBODA. Endoskopická lumbální herniektomie – dlouhodobé výsledky. In XXI. Kongres české spondylochirurgické společnosti. 2023.
  3. MÁCA, Karel. Endoskopické operace bederní páteře. In XVI. Spinal Cadaver Workshop. 2023.
  4. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a K SVOBODA. Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky. In IX: Žilinské neurochirurgické dni, 15. - 17. 3. 2023, Terchová. 2023.
  5. DOBROVOLNÝ, Jan, Karel MÁCA, Martin SMRČKA a Julie DOBROVOLNÁ. Epidurální tuková tkáň – nové poznatky a její význam ve spinální chirurgii. In XXI. Kongres české spondylochirurgické společnosti. 2023.
  6. VANĚK, P a Karel MÁCA. Přední přístup k C-páteři, arthroplastika. In XVI. Spinal Cadaver Workshop. 2023.
  7. MÁCA, Karel. Přední přístup k C-páteři, fúze pomocí implantátu ROI-C. In XVI. Spinal Cadaver Workshop. 2023.
  8. ŽILKA, Tomáš, T HARAG, Karel MÁCA, P MENDEL, A HRICOVÁ, Ĺ TREJBALOVÁ a R ILLÉŠ. Rozširovanie endoskopického endonazálneho transfenoidálneho prístupu – naše prvé skúsenosti. In Pracovné dni Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti. 2023.

  2022

  1. DOLINA, Jiří, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Karel STARÝ, Petr JABANDŽIEV, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Tomáš ANDRAŠINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Dávid SAID, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, 2022, roč. 166, č. 2, s. 228-235. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2021.040.
  2. NAVRÁTIL, Ondřej, Karel SVOBODA, Ysmael Tobia OBANDO GRATEROL, Karel MÁCA a Martin SMRČKA. Degenerativní onemocnění krční páteře. In Spinální problematika, 24. 5. 2022, hotel Avanti, Brno. 2022.
  3. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Endoscopic operations of lumbar disc herniations. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2022. ISBN 978-80-11-02497-0.
  4. MÁCA, Karel a Martin SMRČKA. Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky. In Slovak Spine 2022, 11. - 13. 5. 2022, Horný Smokovec, Slovensko. 2022.
  5. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Kontroverze při využití dynamické náhrady krční meziobratlové ploténky. In XII. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinárodní účastí, 16. 9. 2022, Hodonín. 2022.
  6. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA, Luděk RYBA a Martin REPKO. Operační řešení degenerativního postižení bederní páteře na Neurochirurgické klinice FN Brno. In Spinální problematika, 24. 5. 2022, hotel Avanti, Brno. 2022.
  7. BARSA, Pavel a Karel MÁCA. Přední přístup j C-páteři, arthtroplastika. In XV. Spinal Cadaver Workshop, 21. - 22. 2. 2022, Brno. 2022.
  8. MÁCA, Karel. Přední přístup k C-páteři, fpze pomocí implantátu ROI-C. In XV. Spinal Cadaver Workshop, 21. - 22. 2. 2022, Brno. 2022.
  9. MÁCA, Karel. Současný pohled na využití dynamických náhrad plotének C-páteře. In XV. Spinal Cadaver Workshop, 21. - 22. 2. 2022, Brno. 2022.

  2021

  1. MÁCA, Karel, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Dynamická náhrada krční meziobratlové ploténky – současný pohled. In IX. Spinální kongres. 2021.
  2. NAVRÁTIL, Ondřej, Karel MÁCA, Martin SMRČKA a Karel SVOBODA. Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky. In IX. Spinální kongres. 2021.
  3. NAVRÁTIL, Ondřej, Karel MÁCA, Vladimír PŘIBÁŇ, Lenka NEKULOVÁ a Martin SMRČKA. Nádory páteřního kanálu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 243-246. ISSN 1802-4475.
  4. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a K. SVOBODA. PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ DISKEKTOMIE - NAŠE ZKUŠENOSTI. In Výroční kongres české neurochirurgické společnosti 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
  5. CAPOOR, M. N., Anna KONIECZNA, A. MCDOWELL, Filip RŮŽIČKA, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Karel MÁCA, Michael LUJC, Fatima AHMED, C. BIRKENMAIER, S. DUDLI a Ondřej SLABÝ. Pro-Inflammatory and Neurotrophic Factor Responses of Cells Derived from Degenerative Human Intervertebral Discs to the Opportunistic Pathogen Cutibacterium acnes. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, 2021, roč. 22, č. 5, s. 1-16. ISSN 1422-0067. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijms22052347.
  6. VYBÍHAL, Václav, Karel MÁCA, Karel STARÝ, Jan DOBROVOLNÝ, Martin SMRČKA, Radek PEJČOCH, Miloš ŠTEFFL a Miloš KEŘKOVSKÝ. Terapie adenomů hypofýzy - možnosti chirurgické léčby. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 226-230. ISSN 1802-4475.

  2020

  1. MÁCA, Karel, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Endoskopická exstirpace výhřezu bederní meziobratlové ploténky – naše zkušenosti. In XIII. Spinal Cadaver Workshop. 2020.
  2. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK a Martin SMRČKA. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In XIII. Spinal Cadaver Workshop. 2020.
  3. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. XIII. Spinal Cadaver workshop. 2020.

  2019

  1. MÁCA, Karel, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Endoskopická operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky. In XI. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinár. účastí při příležitosti 40. výročí vzniku lázní v Hodoníně, Hodonín, 12. 4. 2019. 2019.
  2. MÁCA, Karel. Endoskopická operativa výhřezu ploténky bederní páteře. In XII. Spinal Cadaver Workshop, Brno, Neurochirurgická klinika a ÚPA FN Brno, 25. – 26. 2. 2019. 2019.
  3. MÁCA, Karel, Kamil ĎURIŠ a Martin SMRČKA. Endoskopické operace výhřezu bederních meziobratlových plotének - první zkušenosti. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 5, s. 541-547. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019541.
  4. SUCHOMEL, Petr a Karel MÁCA. Přední přístup k C-páteři, arthroplastika. In XII. Spinal Cadaver Workshop, Brno, Neurochirurgická klinika a ÚPA FN Brno, 25. – 26. 2. 2019. 2019.
  5. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK a Martin SMRČKA. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In XII. Spinal Cadaver Workshop, Brno, Neurochirurgická klinika a ÚPA FN Brno, 25. – 26. 2. 2019. 2019.
  6. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. XII. Spinal Cadaver Workshop. 2019.

  2018

  1. KUNOVSKÝ, Lumír, Jiří DOLINA, Karel STARÝ, Radek KROUPA, Karolina POREDSKÁ, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom? In 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018. ISSN 1335-8359.
  2. KUNOVSKÝ, Lumír, Jiří DOLINA, Karel STARÝ, Radek KROUPA, Karolina POREDSKÁ, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA a Tomáš ANDRAŠINA. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom ? In Budějovice gastroenterologické. 2018.
  3. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Degenerativní onemocnění krční páteře z pohledu neurochirurga. In Spinální problematika, Brno, Hotel Avanti, 19. 4. 2018. 2018.
  4. MÁCA, Karel, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky. In Spinální problematika, Brno, Hotel Avanti, 19. 4. 2018. 2018.
  5. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky – první zkušenosti. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 52. 2018.
  6. MÁCA, Karel a Petr VACHATA. Operativní léčba degenerativního postižení krční páteře. In XXV. Postgraduální kurz v neurochirurgii, 25. – 27. 4. 2018, Hradec Králové. 2018.

  2017

  1. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Olga BAUDYŠOVÁ. Dynamická náhrada krční ploténky. In X. Sympozium Rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinár. účastí. 2017.
  2. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In XI. Spinal Cadaver Workshop,. 2017.
  3. MÁCA, Karel. Řízená ventilace a péče o dýchací cesty v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
  4. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. XI. Spinal Cadaver Workshop. 2017.

  2016

  1. KADAŇKA, Zdeněk, Eva BÁRTKOVÁ, Karel MÁCA a Josef BEDNAŘÍK. Cervical Spondylotic Myelopathy in Later Pregnancy: A Case Report. Journal of Spine and Neurosurgery. 2016. ISSN 2325-9701. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2325-9701.1000261.
  2. MÁCA, Karel a Martin SMRČKA. Operační léčba degenerativního postižení subaxiální C páteře. In IX. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
  3. CAPOOR, Manu N., Filip RŮŽIČKA, Táňa MACHÁČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Jonathan E. SCHMITZ, Markéta HERMANOVÁ, Jiří ŠÁNA, Elleni PONECHAL MICHU, John C. BAIRD, Fahad S. AHMED, Karel MÁCA, Radim LIPINA, Todd F. ALAMIN, Michael F. COSCIA, Jerry L. STONEMETZ, Timothy WITHAM, Garth D. EHRLICH, Ziya L. GOKASLAN, Konstantinos MAVROMMATIS, Christof BIRKENMAIER, Vincent A. FISCHETTI a Ondřej SLABÝ. Prevalence of Propionibacterium acnes in Intervertebral Discs of Patients Undergoing Lumbar Microdiscectomy: A Prospective Cross-Sectional Study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 8, s. 1-12. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0161676.
  4. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In X. Spinal Cadaver Workshop. 2016.
  5. MÁCA, Karel. Řízená ventilace a péče o dýchací cesty v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
  6. MÁCA, Karel a Vladimíra PODBORSKÁ. Řízená ventilace, nastavení parametrů. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
  7. KADAŇKA, Zdeněk, Eva KADAŇKOVÁ, Karel MÁCA a Josef BEDNAŘÍK. Spondylogenní cervikální myelopatie v graviditě - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
  8. SMRČKA, Martin a Karel MÁCA. Výsledky operační léčby pacientů s výhřezem meziobratlové ploténky. In IX. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
  9. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. X. Spinal Cadaver Workshop. 2016.

  2015

  1. MÁCA, Karel a Václav VYBÍHAL. Endoskopie v neuroonkologii. In Terapie mozkových nádorů,. 2015.
  2. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. IX. Spinal Cadaver workshop. 2015.
  3. MÁCA, Karel, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Komplexní léčba adenomů hypofýzy. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 218-220. ISSN 1802-4475.
  4. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In IX. Spinal Cadaver Workshop. 2015.
  5. CHROBOK, Jiří a Karel MÁCA. Přední přístup k C-páteři, arthroplastika. In IX. Spinal Cadaver Workshop. 2015.

  2014

  1. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Operační léčba degenerativního onemocnění C - páteře pomocí mobilní náhrady disku. In VIII. Spinal Cadaver Workshop. 2014.
  2. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Marek SOVA, George HANOUN, Martin SMRČKA a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 1, s. 43-46. ISSN 1213-1814.
  3. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. VIII. Spinal Cadaver Workshop. 2014.
  4. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Zkušenosti s mikrochirurgickou operační technikou u degenerativního postižení C páteře. In Spinální seminář. 2014.

  2013

  1. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel SVOBODA. Degenerativní postižení C páteře - přední přístup, indikace a výsledky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2013.
  2. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In VII. Spinal Cadaver Workshop. 2013.
  3. JURÁŇ, Vilém, Karel MÁCA a Martin SMRČKA. Pulitary stalk hemangioblastoma – case report and review of a literature. In 5th International Neurosurgical Winter Congress. 2013.
  4. MÁCA, Karel. Řízená ventilace a péče o dýchací cesty v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
  5. MÁCA, Karel a Kristýna KRÁLOVÁ. Řízená ventilace, nastavení parametrů. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
  6. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. VII. Spinal Cadaver Workshop. 2013.

  2012

  1. STARÝ, Karel, Martin SMRČKA, Karel MÁCA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Šárka BOHATÁ, Leoš KŘEN, Eva DVOŘÁKOVÁ, Hana MUNTEANU, Radmila BINAROVÁ a Aleš HEP. Akromegalie, kazuistika komplikovaného případu. Vzácné nádory. Praha: AT Mediprint, s. r. o., 2012, roč. 1, č. 2, s. 16-20. ISSN 1805-5494.
  2. MÁCA, Karel a Richard CHALOUPKA. C-páteř - Kazuistiky. In VI. Spinal Cadaver Workshop. 2012.
  3. ŠTEFFL, Miloš, Radek PEJČOCH, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. Endonazální chirurgie nádorů spodiny tureckého sedla. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012, s. 225-226. ISBN 978-80-86793-23-8.
  4. MÁCA, Karel, Olga BAUDYŠOVÁ, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky u pacientů nad 70 let. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012, s. 42-42. ISBN 978-80-260-3111-6.
  5. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze aarthroplastiky. In VI. Spinal Cadaver Workshop. 2012.
  6. MÁCA, Karel. Řízená ventilace a péče o dýchací cesty v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
  7. MÁCA, Karel a Kristýna KRÁLOVÁ. Řízená ventilace, nastavení parametrů. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.

  2011

  1. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. A report of pituitary stalk hemangioblastoma and review of the literature. In 14th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies. Pernambuco – Brazil: World Federation of Neurosurgical Societies, 2011, s. 197-197.
  2. MÁCA, Karel a Václav VYBÍHAL. Endoskopie v neuroonkologii. In Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno. 2011.
  3. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Karel MÁCA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus v graviditě – 4 kazuistiky. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, s. 14.
  4. MÁCA, Karel a Kristýna KRÁLOVÁ. Kraniocerebrální poranění - péče na JIP. In Intenzivní péče v neurochirurgii, Hotel Bobycentrum, Brno. 2011.
  5. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In Spinal Cadaver Workshop. 2011.

  2010

  1. MÁCA, Karel, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Hemangioblastom stopky hypofýzy - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
  2. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Karel MÁCA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus v těhotenství - 4 kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
  3. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Operační řešení výhřezu krční meziobratlové ploténky. In Operační léčba onemocnění páteře ve FN Brno. 2010.
  4. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In Spinal Cadaver Workshop. 2010.
  5. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA, Milan VIDLÁK a Olga BAUDYŠOVÁ. Tříletý follow up po implantaci dynamické náhrady krční meziobratlové ploténky a porovnání s mezitělovou fůzí. In IV. Slovensko - český spondylochirurgický kongres. 2010.

  2009

  1. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK, Olga BAUDYŠOVÁ a Martin SMRČKA. Dvouletý follow-up pacientů po implantaci cervikální dynamické náhrady ploténky Mobi-C. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 58-59. ISSN 1210-7859.
  2. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Lumbální spinální stenóza u seniorů. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10, č. 6, s. 390-393. ISSN 1213-1814.
  3. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Lumbální spinální stenóza u seniorů. Neurolgie pro praxi. 2009, roč. 10, č. 6, s. 390-393, 406 s. ISSN 1213-1814.
  4. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. In Spinální Kadaver Workshop. 2009.
  5. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Ondřej NAVRÁTIL a Olga BAUDYŠOVÁ. Tissue oxymetry monitoring and detection of vasospasms in SAH patients. In 9th International Conference on Cerebrovascular Surgery. 2009.

  2008

  1. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK, Martin SMRČKA a Olga BAUDYŠOVÁ. Dynamická náhrada krční meziobratlové ploténky - indikace a naše zkušenosti. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 20-20. ISSN 1210-7859.
  2. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA a Miloš ŠTEFFL. Endoskopické operace intrasellárních lézí - naše zkušenosti. In Kuncův memoriál 2008. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2008, s. 13-13.
  3. VIDLÁK, Milan, Karel MÁCA a Martin SMRČKA. První klinické zkušenosti i implantací mobilní krční náhrady - Prestige. In Neuro-ski 2008. 2008.
  4. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA a Roman GÁL. Tissue oxymetry monitoring and detection of vasospasms in SAH patients. In Contress of Neurological Surgeons 2008 Annual Meeting. Orlando, USA: CNS University of Neurosurgery, 2008, 1 s.

  2007

  1. MÁCA, Karel, Milan VIDLÁK a Martin SMRČKA. Artroplastika v krční oblasti pomocí systému Mobi-C®. In Cadavek LDR workshop 2007 - DVD. Brno, 2007, DVD.
  2. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK a Karel MÁCA. Comparison of Prestige cervical disc prosthesis with interbody fusion in cervical degenerative disc disease. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 175-175. ISSN 0001-6268.
  3. VIDLÁK, Milan, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Comparison of Prestige Cervical Disc Prosthesis with Interbody Fusion in Cervical Degenerative Disc Disease. In Spine and Peripheral Nerves - Scientific program. Phoenix, Arizona: American Association of Neurological Surgeons, 2007, s. 242.
  4. MÁCA, Karel, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Comparisson of Prestige Cervical Disc Prosthesis with Interbody Vision in Cervical Degenerative Disc Disease. In Book of abstracts - 13th Interim Meeting, the 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. Nagoya, Japonsko: World Federation of Neurosurgical Societies, 2007, s. 902-902.
  5. ŠTEFFL, Martin, R. PEJČOCH, Karel MÁCA a Milan VIDLÁK. Endonazální transsfenoidální chirurgie hypofýzy. In Sborník abstrakt - 2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres s medzinárodnou účasťou. Piešťany, 2007, 1 s.
  6. MÁCA, Karel, Tomáš SVOBODA a Miloš ŠTEFFL. Endoscopic Pituitary Surgery - Our Experience. Skull Base Surgery. New York - Stuttgart: Thieme, 2007, Suppl 1, č. 17, s. 99. ISSN 1531-5010.
  7. MÁCA, Karel. Endoskopie v neuroonkologii. In Terapie mozkových nádorů. 2007.
  8. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Operace páteře a míchy na Neurochirurgické klinice FN Brno. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2007, VIII., č. 4, s. 9-11. ISSN 1802-0224.
  9. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. Operační řešení degenerativního onemocnění krční páteře. In Degenerativní onemocnění páteře. 2007.
  10. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysma. In 13th Interim Meeting, The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. 2007.
  11. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysms. In sborník abstrakt - 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. Nagoya, Japan: World Federation of Neurosurgical Societies, 2007, s. 1002-1002.
  12. BLUDOVSKÝ, D, Karel MÁCA, P ŘEHOUŠEK, M CHOC, Martin SMRČKA a V CHLOUBA. První zkušenosti s mobilní náhradou krční meziobratlové ploténky MOBI-C. In Sborník abstrakt - II. výročný kongres Slovenskej a českej spondylochirurgickej spoločnosti. Poprad, 2007, s. 7-7.

  2006

  1. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Karel MÁCA, Roman GÁL, Olga BAUDYŠOVÁ a Milan VIDLÁK. Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neutoprotektivní metoda v neurochirurgii. 2006.
  2. MÁCA, Karel a Milan VIDLÁK. The first clinical experience with the Prestige cervical disc prosthesis. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006, s. 85.

  2005

  1. ŠTEFFL, Miloš, Karel MÁCA, R PEJČOCH a Milan VIDLÁK. Endonasale transsphenoidale Hypoyphysenchirurgie. In 49. Österrechischer HNO-Kongress. Slazburg, 2005, 1 s.
  2. ŠTEFFL, Miloš, Karel MÁCA, R PEJČOCH a Milan VIDLÁK. Interdisciplinární spolupráce při léčbě nádorů tureckého sedla. In 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku - sborník abstrakt. Brno, 2005, 1 s.
  3. PEJČOCH, R, Miloš ŠTEFFL a Karel MÁCA. Interdisciplinární spolupráce při terapii traumatických a ostatních nasokraniálních fistul. In 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Brno, 2005, 1 s.
  4. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Martin SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN a Karel MÁCA. Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tlaku při stereotaktické evakuaci spontánních intracerebrálních hematomů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 5, s. 303-309. ISSN 1210-7859.
  5. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The influence of mild hypothermia on ICP, CPP and outcome in patients with primary and secondary brain injury. Acta Neurochirurgica. Wien, Austria: Springer-Verlag, 2005, roč. 2005, Suppl 95, s. 273-275. ISSN 0001-6268.

  2004

  1. MÁCA, Karel, Miloš ŠTEFFL, Tomáš SVOBODA a Milan VIDLÁK. Endonazální endoskopická operace intrasellárních lézí. In Pracovní dny ČNCHS 2004 - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004, s. 55.
  2. MUSIL, Josef, Pavel FADRUS, T SVOBODA, Karel MÁCA a Vladimír SMRČKA. Endoscopic treatment of arachnoid cysts combined with frame based stereonavigation. In Proceedings - 3rd CENS Meeting. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004, s. 160.
  3. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA a Eduard NEUMAN. Měření intrakraniálního tlaku při stereotaktické evakuaci spontánního intracerebrálního krvácení. In Pracovní dny ČNCHS 2004 - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004, s. 43-44. ISSN 1210-7859.
  4. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Spontaneous supratentorial intracerebral hematoma - monitoring of intracranial pressure during stereotactic evacuation. In Proceedings - 3rd CENS Meeting - abstract book. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004, s. 138.
  5. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Pavel NÁDVORNÍK a Eduard NEUMAN. Stereotactic evacuation of spontaneous infratentorial hemorrhage with monitoring of intracerebral Pressure. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2004, roč. 105, 5-6, s. 235-239. ISSN 0006-9248.
  6. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA a Eduard NEUMAN. Stereotactic Evacuation on Intracereberall Hemorrhagie with Monitoring of Intracereberal Pressure. In Proceedings - 3rd CENS Meeting. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004, s. 137.
  7. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The influence of mild hypothermia on ICP, CPP and outcome in patients with primary and secondary brain injury. In 12th International Symposium on Intracranial Pressure and Brain Monitoring- abstract book. Hong Kong: Division of Neurosurgery, The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, 2004, s. 66.
  8. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The use of mild hypothermia in the prevention of the secondary brain injury. In International Brain Hypothermia Symposium - abstract book. Tokyo, Japan: Dept. of Emergency and Critical Care Medicine, Nihon University School of Medicine, 2004, s. 77.
  9. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The Use of Mild Hypothermia in the Prevention of the Secondary Brain Injury. In Hypothermia for Acute Brain Damage. Tokyo, Japan: Springer-Verlag, Tokyo, 2004, s. 251-254. Nottfallmedizin, XI. ISBN 4-431-21034-2.
  10. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Milan VIDLÁK a Vladimír SMRČKA. Vliv mírné hypotermie na výsledky léčby u paicentů po těžkém kraniocerebrálním poranění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2004, roč. 67/100, č. 2, s. 89-93. ISSN 1210-7859.

  2003

  1. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA, Jiří PRÁŠEK a Roman GÁL. Cerebral blood flow detected on SPECT in patients with posttraumatic transtentorial herniation. In Clinical Neuroscience. Pécs: Hungarian Neurosurgical Society, 2003, s. 200-200.
  2. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Effect of mild hypothermia therapy in patients with severe primary brain injury. Posttraumatic Brain Contusions and Lacerations. In Abstrakt book. Rimini: Italian Society for Neurosurgery, 2003, s. 25-25.
  3. FADRUS, Pavel, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Vladimír SMRČKA. Intracranial pressure - monitoring during stereotactic evacuation of infratentorial hematomas. In 31. Šerclovy dny : Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2003, s. 51-51. ISBN 80-239-0104-4.
  4. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Měření intrakraniálního tlaku během stereotaktické evakuace spontánního intracerebrálního krvácení. In 31. Šerclovy dny: Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN Hradec Králové, 2003, s. 15-15. ISBN 80-239-0104-4.
  5. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Monitoring intrakraniálního tlaku během stereotaktické evakuace spontánního intracerebrálního krvácení. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2003 : Program a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Praha, 2003, s. 34-34.
  6. FADRUS, Pavel, Eduard NEUMAN, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Vladimír SMRČKA. Monitoring of intracranial pressure in patients with spontaneous intracerebral hematoma. In Neuro-ski : Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2003, s. 9-9. ISBN 80-239-0103-6.
  7. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Jiří PRÁŠEK. "No-reflow" phenomenon as a cause of hypoperfusion after severe head injury? Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2003, roč. 104, 7-8, s. 236-238. ISSN 0006-9248.
  8. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Spontaneous intracerebral hematoma - monitoring of intracranial pressure during stereotactic evacuation. In Neurosurgery 2003 : Resumos/Oral Presentations. Lisboa: Ëuropean Association of Neurosurgical Societies, 2003, s. 122-122.
  9. FADRUS, Pavel, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA, Vladimír SMRČKA a Eduard NEUMAN. Stereotactic evacuation of infratentorial hematomas by transtentorial approach with monitoring of intracerebral pressure. In Neurosurgery 2003 : Resumos/Posters. Lisboa: European association of Neurosurgical Soieties, 2003, s. 51-51.
  10. FADRUS, Pavel, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA, Vladimír SMRČKA a Eduard NEUMAN. Stereotactic Evacuation of Infratentorial Hematomas by Transtentorial Approach with Monitoring of Intracerebral Pressure. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2003 : Pragram a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Praha, 2003, s. 58-58.
  11. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Eduard NEUMAN. Stereotaktická evakuace spontánních infratentoriálních hematomů s možností monitorace intrakraniálního tlaku. In 31. Šerclovy dny : Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2003, s. 16-16. ISBN 80-239-0104-4.
  12. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Josef MUSIL a Vladimír SMRČKA. Treatment of arachnoid cysts by neuroendoscopy combined with frame based stereonavigation. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2003 : Program a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Praha, 2003, s. 57-57.

  2001

  1. SMRČKA, Vladimír, Pavel NÁDVORNÍK, Pavel FADRUS, Karel MÁCA a SVOBODA. Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tlaku při stereotaktické evakuaci spontánních mozkových krvácení. IGA MZ ČR, 2001.

  2000

  1. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Roman GÁL a Ivan ČUNDRLE. Řízená hypotermie a multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. IGA MZ ČR, 2000.

  1998

  1. SMRČKA, Martin, Pavel CEJPEK, Vilém JURÁŇ, Karel MÁCA a Jiří PRÁŠEK. Diagnostika a léčba poruch mozkové perfuse u pacientů po kraniocerebrálním poranění s klinickým syndromeme temporálního konusu. IGA MZ ČR, 1998.
  2. SMRCKA, Martin, Karel MÁCA, Milan VIDLÁK, Jolanta MÁCOVÁ, Vladimír SMRČKA a Roman SCHRÖDER. Extracranial complications of craniocerebral injuries during the early post-traumatic period. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 1998, roč. 61, č. 5, s. 267-271. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2024 13:01