Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. OKÁČOVÁ, Marie. Text, Image, and Music: Performative Aspects of Optatian´s Visual Poetry. Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie. Germany: Franz Steiner Verlag, 2023, roč. 151, č. 4, s. 449-466. ISSN 0018-0777. doi:10.25162/Hermes-2023-0036.
  2. MELICHAR, Dominik. Vladimír Havlík, Petr Krusha, Jiří Maryško, Ondřej Novotný, Kateřina Olivová, Jana Orlová, Johana Ožvold, S.d.Ch., Jiří Sozanský, Ondřej Štefaňák, Alex Švamberk, Lumír Tuček, Mirek Vodrážka, Tomáš Vtípil, Pavel Zajíček, Vratislav Brabenec: Celej život je nějaký pokoušení, Martin Machovec: Obstojím? In Tváře alternativy. 1. vyd. Praha: Příští vlna z.s., 2023. 60 s. ISBN 978-80-11-03665-2.

  2022

  1. SIKOROVÁ, Tereza a Tomáš MORAVANSKÝ. Choreografie v sociálním prostoru: Postklaun. 2022.

  2021

  1. PERUTKOVÁ, Jana a Gabriela VIKTOROVÁ. PUBLISHING AND EDITING THE MUSIC OF JAN DISMAS ZELENKA : PAST, PRESENT, AND FUTURE DIRECTIONS. 2021.

  2019

  1. PERUTKOVÁ, Jana a Magdalena ŠMÍDOVÁ TURCHICHOVÁ. Markéta Štědronská (ed.) : August Wilhelm Ambros : Musikaufsätze und -rezensionen 1872–1876. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 51, č. 4. ISSN 0862-8505.

  2018

  1. HORÁČEK, Radek. Eva a Adele - L´Amour Du Risque. In N+N Praha Berlin. Labuť černá, 2018. s. 23. doi:.

  2017

  1. FRANCOVÁ, Jana, Blahoslav ROZBOŘIL, Radka NOVÁKOVÁ a Petra OBRŠLIKOVÁ. Sociologický výzkum. 2017.
  2. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. South meets North : Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 2017.
  3. FRANCOVÁ, Jana, Šárka SATRAPOVÁ, Ester KORDOŠOVÁ, Kateřina ŠVÁBOVÁ, Petra OBRŠLIKOVÁ, David PŠENČÍK, Lucie CÁBOVÁ, Karolína KOCOURKOVÁ, Ellen PÁVKOVÁ, Alena RANDOVÁ, Kateřina MÍKOVÁ a Magdalena DUBSKÁ. Tanec chromozomů. 2017.

  2016

  1. KLUSÁČEK, Dalibor a Václav CHLUMSKÝ. Planning and Metaheuristic Optimization in Production Job Scheduler. In Walfredo Cirne, Narayan Desai. Job Scheduling Strategies for Parallel Processing. 1. vyd. Neuveden, 2016. s. 1-19.
  2. BERNÁTEK, Martin a Dorota SOSNOWSKA. Speculative realities, practice as theory: interview with Dorota Sosnowska. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 123-129. ISSN 1803-845X.
  3. LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment. 2016, roč. 24, č. 2, s. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137.

  2014

  1. BINDER, Werner. Folter als Performanz. In Bernhard Giesen, Werner Binder, Marco Gerster, Kim-Claude Meyer. Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist: Velbrück, 2014. s. 66-78, 23 s. Not specified. ISBN 978-3-942393-64-5.
  2. KOVÁŘ, Petr. Těžký balet. Mediální a vydavatelské družstvo Kulturní noviny, 2014. 19/2014.

  2013

  1. BERNÁTEK, Martin a Friedländer ANNA. Dívání se může být zbraň. A2, kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, 2013, roč. 9, č. 14, s. 13. ISSN 1803-6635.
  2. BERNÁTEK, Martin. Promítání v městských divadlech na Moravě a ve Slezsku 1895 – 1916. In O divadle na Moravě a ve Slezsku VI, Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
  3. BERNÁTEK, Martin. Proti církvi lidskosti. A2, kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, 2013, roč. 9, č. 18, s. 13. ISSN 1803-6635.
  4. TÓTH, Šimon a Dalibor KLUSÁČEK. Tools and Methods for Detailed Analysis of Complex Job Schedules in the Czech National Grid. In Marian Bubak, Michal Turala, Kazimierz Wiatr. Cracow Grid Workshop 2013. Krakow (Polsko): Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2013. s. 83-84. ISBN 978-83-61433-08-8.

  2010

  1. ČERVENKA, Rostislav, Hana ZELINKOVÁ, Marie KONEČNÁ a Josef KOMÁREK. Electrochemical Modification of a Graphite Platform for a Solid Sampling Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry of Mercury. Analytical Sciences. Tokyo: The Japan Soc. for Analytical Chemistry, 2010, roč. 26, č. 9, s. 989-993. ISSN 0910-6340.

  2009

  1. VLÁČILOVÁ, Petra. Doprovodná výstava Aktuální arteterapie, art brut k semináři s názvem Destigmatizace a zvýšení kvality péče v psychiatrii. 2009.

  2008

  1. RICHTER, Vladimír. Hudební kamarádi. In Kdy bude ples. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 32-34. ISBN 978-80-210-4777-8.
  2. HORÁKOVÁ, Jana a Barbara BÜSCHER. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008. 229 s. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
  3. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a jaroslav TACHOVSKÝ. Indicators as signals for synchronization and collaboration in healthcare institutions. Lessons from CEEQNET (Central and Eastern Europe Quality Network) project. In Sborník příspěvků XXXI. dny lékařské biofyziky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 27-30. ISBN 978-80-244-1985-5.
  4. PERUTKOVÁ, Jana. Nejlepší výstavou hudby je nechat ji rozeznít. Rozhovor. Opus musicum : hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 2008, roč. 40, č. 2, s. 36-37. ISSN 0862-8505.
  5. SOBOTA, Jaroslav, Vilma BURSIKOVA, Jan GROSSMAN, Tomas FORT, Petr KLAPETEK, Jiri BURSIK, Daniel FRANTA a Vratislav PERINA. Optimization of the performance of graded amorphous carbon coatings to steel substrates using PECVD. In 2nd conference on New Diamond and Nano Carbons 2008. 2008.
  6. MOKRIČKA, Peter a Miroslava ŠIKULOVÁ. Retail deriváty v investičním portfoliu. In Evropské finanční systémy 2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 291-296. ISBN 978-80-210-4628-3.

  2007

  1. MOKRIČKA, Peter a Martin SVOBODA. Discount certifikáty - chování certifikátů během doby trvání a jejich performance. In Evropské finanční systémy 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 279-288. ISBN 978-80-210-4319-0.
  2. ZÁLEŠÁK, Jan. Když se sen stane skutečností. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 7, s. 7-7. ISSN 1210-5236.
  3. ŠPALEK, Jiří. Konkurenceschopnost českých podniků na základě jejich účetních údajů. Brno: ESF Brno, 2007.
  4. VODIČKA, Libor. Velice Modrý ptákoplaz. In Svět a divadlo. Roč. 18, č. 4 (2007),. Praha: Svět a divadlo, 2007. s. 81-85. ISSN 0862-7258.
  5. ANTOŠ, David, Igor PETERLÍK, Jiří DENEMARK a Luděk MATYSKA. Virtualizace rozsáhlé výpočetní infrastruktury. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc, 2007. s. 51-54. ISBN 978-80-244-1687-8.
  6. VODIČKA, Libor. Zrození svobody z ducha hudby. In Rozrazil č. 6; 2007. Brno: Rozrazil; Větrné mlýny, 2007. s. 41-43. ISSN 1801-4755.

  2006

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Analýza finanční úspěšnosti tuzemských podniků. Brno: ESF Brno, 2006.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla. In Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: Eugenie Dufková a Hana Drozdová (eds.), JAMU, 2006. s. 89-97. ISBN 80-86928-16-0.
  3. STEHLÍKOVÁ, Eva. Inscenace antického dramatu jako politikum. In STEHLÍKOVÁ, Eva. B.S. Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: JAMU, 2006. s. 131-140. ISBN 80-86928-16-0.
  4. FERENCOVÁ, Yvona. Jiří Skála, Výměna rukopisu. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, 2006. Atrium 4-06. ISBN 80-7027-161-2.
  5. STEHLÍKOVÁ, Eva. The History of Performance in Europe. In Intensive Course of the Study and Performance of Ancient Greek Drama. Epidauros: European Network for Study of Performances of Greek Drama, 2006. s. 107-113.

  2005

  1. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelské vztahy v kontextu inovací. 2005.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Možnosti měření a řízení efektivnosti a úspěšnosti podniku. Brno: ESF Brno, 2005.
  3. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizační kultura a výkonnost: přehled empirických šetření. In Vývojové tendence podniků. 2005. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2005. s. 83 - ???, ??? ISBN 80-210-3847-0.
  4. STEHLÍKOVÁ, Eva. The History of Performance in Europe. In Intensive Course of the Study and Performance of Ancient Greek Drama. Epidauros: European Network for Study of Performances of Greek Drama, 2005. s. 105-111.

  2004

  1. ZEZULA, Pavel, Giuseppe AMATO, Franca DEBOLE, Fausto RABITTI a Pasquale SAVINO. A Signature-Based Approach for Efficient Relationship Search on XML Data Collections. In Second International XML Database Symposium, XSym 2004. 1. vyd. Berlin: Springer, 2004. s. 82-96. ISBN 3-540-22969-8.
  2. SKOČOVSKÝ, Karel. Chronopsychologie: výzkum rytmicity v lidském chování a prožívání. Československá psychologie. 2004, roč. 48, č. 1, s. 69-83. ISSN 0009-062X.
  3. CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. K problematice sociálních vztahů v týmových hrách. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 29 - 31. ISBN 80-210-3541-2.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan a kol. NOVÝ. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing, 2004. 176 s. edice Expert, sv. 1. ISBN 80-247-0648-2.

  2003

  1. AMATO, Giuseppe, Franca DEBOLE, Pavel ZEZULA a Fausto RABITTI. A Path Index for Efficient XML Path Expression Processing. In Proceedings of the Eleventh Italian Symposium on Advanced Database Systems. Italie: Rubbettino Editore, 2003. s. 21-28, 9 s.
  2. DOHNAL, Vlastislav, Claudio GENNARO, Pasquale SAVINO a Pavel ZEZULA. Access Structures for Advanced Similarity Search in Metric Spaces. In Proceedings of the Eleventh Italian Symposium on Advanced Database Systems. Itálie: Rubbettino Editore, 2003. s. 483-494. ISBN 88-498-0629-9.
  3. ZEZULA, Pavel, Giuseppe AMATO a Fausto RABITTI. Processing XML Queries with Tree Signatures. In Intelligent Search on XML Data. Berlin: Springer, 2003. s. 247-262. ISBN 3-540-40768-5.
  4. DOHNAL, Vlastislav, Claudio GENNARO, Pasquale SAVINO a Pavel ZEZULA. Similarity Join in Metric Spaces. In Proceedings of the European Conference on Information Retrieval Research. LNCS 2633. Berlin: Springer-Verlag, 2003. s. 452-467. ISBN 3-540-01274-5.
  5. DOHNAL, Vlastislav, Claudio GENNARO a Pavel ZEZULA. Similarity Join in Metric Spaces Using eD-Index. In Database and Expert Systems Applications, DEXA 2003. LNCS 2736. Berlin: Springer, 2003. s. 484-493. ISSN 0302-9743.
  6. SMÉKAL, Vladimír a Jan ŠIRŮČEK. Smělost, její fukce a determinanty. In Sociální procesy a osobnosť; 2002. Neuveden: Neuveden, 2003. s. 303-306.
  7. ZEZULA, Pavel, Giuseppe AMATO, Franca DEBOLE a Fausto RABITTI. Tree Signatures for XML Querying and Navigation. In Database and XML Technologies. Berlin: Springer, 2003. s. 149-163. ISBN 3-540-20055-X.
  8. AMATO, Giuseppe, Franca DEBOLE, Pavel ZEZULA a Fausto RABITTI. YAPI: Yet another path index for XML searching. In Research and Advanced Technology for Digital Libraries. Berlin: Springer, 2003. s. 176-187. ISBN 3-540-40726-X.

  2002

  1. MATYÁŠ, Václav, Roman RAK a Zdeněk ŘÍHA. Biometrická identifikace a verifikace II - Základní kritéria měření výkonnosti biometrických metod. Data Security Management. Praha: Tate International, 2002, VI., č. 3, s. 32-35. ISSN 1211-8737.

  2001

  1. CHMELÍK, Josef, Josef PLANETA, Pavel ŘEHULKA a Josef CHMELÍK. Determination of molecular mass distribution of silicone oils by supercritical fluid chromatography, matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry and their off-line combination. Journal of Mass Spectrometry. John Wiley & Sons, Ltd., 2001, roč. 36, č. 7, s. 760-770, 10 s. ISSN 1076-5174.
  2. PAVLÍK, Josef. Komparace motorické výkonnosti současné mladé populace s populací dětí a mládeže v 60. a 80. letech. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujícících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU, 2001. s. 37-44. ISBN 80-210-2712-6.

  2000

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Central European Medea. In Medea in Performance 1500-2000. Oxford: European Humanities Research Centre, 2000. s. 180-190. ISBN 1-900755-35-1.

  1997

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Opožděná pohlednice z Florencie aneb jeden z posledních večerů. Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1997, roč. 8, č. 2, s. 142-145. ISSN 0862-7258.

  1996

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Sofoklés po česku: Sofoklés, Oidipús vladař. In Sofoklés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo, 1996. s. 44-49. Činoherní programy. ISBN 80-85921-24-3.
  2. STEHLÍKOVÁ, Eva. Zpráva pro Václava. Revolver revue., Kritická příloha (Supl.). Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1996, roč. 6, č. 1, s. 14.

  1995

  1. NIEDERLE, Rostislav. Shakespearův Lear aneb Jak se vám líbí? Filosofský halas. Brno: FF MU Brno, 1995, roč. 1995, 3/1995, s. 10-11. ISSN 1211-9938.

  1994

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Jedno oko nezůstalo suché (Not an eye remained dry). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1994, roč. 5, č. 2, s. 106-111. ISSN 0862-7258.
  2. STEHLÍKOVÁ, Eva. Ještě bych dodala aneb palinodie příliš nadšeného recenzenta. Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1994, roč. 5, č. 2, s. 49-50. ISSN 0862-7258.
  3. STEHLÍKOVÁ, Eva. Soupis Stiebitzových překladů antických dramatiků a pokus o rekonstrukci jejich inscenací. Divadelní revue. Praha: Primus, 1994, roč. 5, č. 4, s. 58-60. ISSN 0862-5409.

  1993

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Faidra podle Purcarete. Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1993, roč. 4, č. 6, s. 144-145. ISSN 0862-7258.
  2. STEHLÍKOVÁ, Eva. Premiéra nejabsurdnější antické hry. Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1993, roč. 3, č. 6, s. 24-27. ISSN 0862-7258.
  3. STEHLÍKOVÁ, Eva. Troilus a Kressida. Jeden zážitek z Florencie a jedna vzpomínka z Čech. Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1993, roč. 4, č. 2, s. 183-186. ISSN 0862-7258.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 20:02