Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some observations on the ECJ´s Claro case. In Cofola 2008. 1.vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2008, p. 76-89., 14 pp. ISBN 978-80-210-4629-0.
   Name in Czech: Rozhodčí doložka jako nekalé smluvní ujednání: Několik postřehů z případu Claro
   Name (in English): Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some observations on the ECJ´s Claro case
   RIV/00216224:14220/08:00026393 Proceedings paper. Legal sciences. English. Czech Republic.
   Nový, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: ConsumerArbitration ; Arbitral award; Unfair contract term ; Arbitration clause ; the Claro case ; Directive on Unfair Contract Terms ; protection of consumers ; European public policy ; Recognition and enforcement
   Type of proceedings: post-proceedings
   Reviewed: yes

   Changed by: JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M., učo 61345. Changed: 8/3/2012 16:16.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. Několik poznámek ke spotřebitelským sporům v kontextu práva Evropských společenství (A Few Comments on Consumer Disputes from European Community Law Point of View). In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 75-80. ISBN 978-80-210-4568-2.
   Name (in English): A Few Comments on Consumer Disputes from European Community Law Point of View
   RIV/00216224:14220/08:00033436 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Hradilová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Consumer protection; jurisdiction; arbitration clause; unfair terms
   Type of proceedings: post-proceedings
   International impact: yes

   Changed by: JUDr. Veronika Hradilová, Ph.D., učo 61167. Changed: 26/6/2009 18:20.

  2007

  1. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law (CD ROM). 1st ed. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, p. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2.
   Name in Czech: Evropské právo v rozhodčím řízení
   RIV/00216224:14220/07:00032582 Proceedings paper. Legal sciences. English. Czech Republic.
   Hradilová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Arbitration clause; arbitration award; Community law; competition law; consumer law
   Type of proceedings: pre-proceedings
   International impact: yes

   Changed by: JUDr. Veronika Hradilová, Ph.D., učo 61167. Changed: 23/4/2008 16:10.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
   Name in Czech: Evropské právo v rozhodčím řízení
   Legal sciences. English. Czech Republic.
   Keywords in English: Arbitration clause; arbitration award; Community law; competition law; consumer law
   Type of proceedings: pre-proceedings
   International impact: yes

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 5/5/2011 12:54.
Displayed: 24/6/2024 02:27