Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Lithic Archery Projectiles and Their Role in Social Dynamics and Vertical Stratification on the Threshold of the Bronze Age. první. Bonn: Habelt-Verlag, 2020. 165 pp. Studien zur Archäologie Europas 34. ISBN 978-3-7749-4271-4.
 2. VÁGNER, Michal, Jan ŠKVRŇÁK and Petr DRESLER. Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země (New information about enclosed medieval villages in South Moravia from the perspective of remote sensing). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, No 1, p. 93-121, 35 pp. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2020-1-4.
 3. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads in Central Europe, 2,400–1,800 BC. In Bjørnevad-Ahlqvist, M. – Bye-Jensen, P. The Life Biography of Artefacts and Ritual Practice. With case studies from Mesolithic-Early Bronze Age Europe. Oxford: BAR publishing Oxford, 2020. p. 71-80. BAR International series S2991. ISBN 978-1-4073-5682-2.
 4. 2019

 5. ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ and Michal VÁGNER. Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine (Archaeological investigations at Otres in 2017 and 2018). Starohrvatska prosvjeta. Split, 2019, vol. 46, No 2019, p. 189-204. ISSN 0351-4536.
 6. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways). In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. p. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 7. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER and Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín) (Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, vol. 44, No 1, p. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
 8. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav : Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 9. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí (Pohansko near Břeclav: : Sixty years of defining standards in a non-standard environment). In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019.
 10. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji (Pohansko near Breclav. Great Moravian Center on the river Dyje). In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019.
 11. MACHOVÁ, Barbora. Underwater Archaeology Field School in the Czech Republic. Zadar, 2019.
 12. MACHOVÁ, Barbora. Underwater Archaeology Field School in the Czech Republic. 2019.
 13. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA and Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. Journal of Archaeological Science: Reports. Elsevier Ltd., 2019, vol. 23, February 2019, p. 25-35. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2018.09.028.
 14. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA and Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analysis of arrowheads from the burial ground of Nitra culture in Holešov–Zdražilovska, Moravia. Journal of Archaeological Science : Reports. 2019, vol. 29, Feb-2020, p. 1-13. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2019.102126.
 15. DRESLER, Petr and Vít BERAN. Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi (Agricultural tools of the Early Medieval Population of Pohansko near Břeclav). Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, vol. 110, No 2019, p. 237-306. ISSN 0031-0506.
 16. 2018

 17. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica (Functional analysis : basic introduction to the methodology and practice). In Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain, April 11th 2018, 11.4.2018. 2018.
 18. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Crystallization of warrior elites on the threshold of the Bronze Age : Multifocal analysis of lithic, bone and antler industry in its social roles, life cycles, use wear and symbolics. In AWRANA conference 2018, Nice May 29 - June 1st 2018, France. 2018.
 19. MACHOVÁ, Barbora. First steps of the underwater cultural heritage protection in the Czech Republic. In Underwater Cultural Heritage in Europe today. 2018.
 20. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Industria lítica tallada de Edad de Bronce en la Europa central (Early Bronze Age Lithic industry in Central Europe). In Industria lítica tallada de Edad de Bronce en la Europa central; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain April 9th 2018. 2018.
 21. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 22. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum (Pohansko u Břeclavi. Great Moravian Center). 2018.
 23. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Use-wear analysis – basic introduction to the method and practice. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Wiener Universität - invited lecture 21.11.2018, Wien. 2018.
 24. 2017

 25. VÁGNER, Michal, Peter MILO and Tomáš TENCER. Archeogeophysical prospection and rescue archaeology in the Czech and Slovak Republic. 2017.
 26. DRESLER, Petr and Gabriela DRESLEROVÁ. Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny (European beaver (Castor fiber) as a mirror of landscape change?). In Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Človek a krajina ...“, 6.-7.2.2017, Nitra, Slovenská republika. 2017. ISBN 978-80-558-1140-6.
 27. DRESLER, Petr and Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav-Pohansko: vektorová dokumentace výzkumů 1959-2016 (Břeclav-Pohansko: vector map of archaeological excavations 1959-2016). 2017.
 28. DRESLER, Petr, Alžběta DANIELISOVÁ and Jan MAŘÍK. Iron Age and Early Medieval Centres - Advantages and Pitfalls of a Comparative Approach. In Building Bridges - Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017. 2017.
 29. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER and Tomáš TENCER. Středověká vesnice Vsisko a opevněné sídlo Zámčisko u Doních Bojanovic (Medieval village Vsisko and frtified manor estate Zámčisko near Dolní Bojanovice). Malovaný kraj, 2017. p. 6-7. ISSN 0323-1542.
 30. MACHOVÁ, Barbora. Watercourse and water area archaeology. Options of underwater archaeology in different underwater environment in the Czech Republic. In Börker, Ch. Skyllis. Zeitschrift für maritime und limnische Archäologie und Kulturgeschichte. Groβschönau: Deutsche Gesellschaft zur Förderugn der Unterwasserarchäeologie e.V. Erlangen (DEGUWA), 2017. p. 205-211. ISSN 1436-3372.
 31. VÁGNER, Michal and Petr DRESLER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Potvorovice u Nového a Starého Poddvorova (Deserted villages of the districts Břeclav and Hodonín: Potvorovice near Nový and Starý Poddvorov). Malovaný kraj, 2017. p. 4-5. ISSN 0323-1542.
 32. VÁGNER, Michal, Petr DRESLER and Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Středověká ves Prechov (Deserted villages of the districts Břeclav and Hodonín: Medieval village Prechov). Malovaný kraj, 2017. p. 7. ISSN 0323-1542.
 33. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER and Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Vojšice (Deserted villages of the districts Břeclav and Hodonín: Vojšice). Břeclav: Malovaný kraj, 2017. p. 10-11. ISSN 0323-1542.
 34. 2016

 35. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠMERDA and Vojtěch NOSEK. Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika (Analysis of lithic arrowheads from the Early Bronze Age cemetery at Hroznová Lhota. Use-wear and ballistic analysis). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, vol. 68, No 2, p. 163-201. ISSN 0323-1267.
 36. MACHOVÁ, Barbora. Archeologie sladkovodních ploch a toků v Evropě na příkladu činnosti Spolku pro podvodní archeologii v ČR (Archaeology of freshwater areas and watercourses in Europe on the example of the activities of Society for Underwater Archaeology in CZ). In Regionální muzeum Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, 15. 10. 2016. 2016.
 37. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9.
 38. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 39. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava (New Great Moravia). In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 40. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila and Vojtěch NOSEK. 3D data analyse for external and terminal balistics of lithic projectiles. In Konference Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016.
 41. 2015

 42. KUČA, Martin and Josef Jan KOVÁŘ. Bohutice (okr. Znojmo) (Bohutice (Znojmo district)). In Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2015. p. 201. ISSN 1211-7250.
 43. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté (The Journey to Constance: 600 Years After). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 13-14,30, 3 pp.
 44. KOVÁŘ, Josef Jan, Martin KUČA and Kateřina FRIDRICHOVÁ. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 45. KOVÁŘ, Josef Jan. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 46. KOVÁŘ, Josef Jan. Křest knihy „Pravěk Boskovicka“ v boskovickém muzeu (The Book-Launch of "Pravěk Boskovicka" in the Boskovice Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 1, p. 66-67. ISSN 0323-2581.
 47. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“ (The Summer Camp „Ye Who Are Warriors of God“). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 14-15.
 48. MACHOVÁ, Barbora. Mohylová pohřebiště z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa. Využití GIS a jednoduché statistiky z pohledu prostorových analýz (Tumulus cemeteries from the area of Chřiby Hills, Kyjov Hills and Ždánice Forest: using GIS and simple statistics with spatial analyses). Studia archaeologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 20, No 2, p. 95-108. ISSN 1805-918X.
 49. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa (The Legacy of Jan Hus from the Archaeological Point of View). In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 50. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER and Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky (A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, vol. 20, No 1, p. 113-132. ISSN 1805-918X.
 51. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015), 2015. 2015.
 52. DRESLER, Petr. The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Danielisová, Alžběta; Fernández-Götz, Manuel. Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. 1st ed. Budapest: ARCHAEOLINGUA, 2015. p. 145-164. 35. ISBN 978-963-9911-70-3.
 53. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu (The Exhibition "The Treasure from Boskovice" in the Boskovice Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 2, p. 194-197. ISSN 0323-2581.
 54. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně (The Exhibition "The Great Moravia and the Beginnings of Christianity" in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 3, p. 293-301. ISSN 0323-2581.
 55. 2014

 56. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436.
 57. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov (Anthropology-Archaeological Research of the Rosa coeli Monastery, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 58. KUČA, Martin and Josef Jan KOVÁŘ. Brno (k. ú. Dolní Heršpice, okr. Brno-město) (Brno (cadastral territory of Dolní Heršpice, Brno-město district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 1, p. 143. ISSN 1211-7250.
 59. UNGER, Josef, Milada HYLMAROVÁ, Martin MAZÁČ, Miroslav ŠENKÝŘ and Miroslav KRÁLÍK. Člověk a artefakt. Téma archeologické antropologie (Man and Artefact. A Theme of Archaeological Anthropology). Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 5, No 1, p. 7-20. ISSN 1804-6657.
 60. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Dolní Kounice (okr. Brno-venkov) (Dolní Kounice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 1, p. 179. ISSN 1211-7250.
 61. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 62. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon (The Castles in Southwest England: County of Devon). Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, vol. 14, No 1, p. 109-135. ISSN 1211-6831.
 63. KOVÁŘ, Josef Jan. IMPACT: nová archeologická sběratelská karetní hra (IMPACT: New Archaeological Collectible Card Game). In Jarní konference velitelů Royal Rangers, Brno. 2014.
 64. KOVÁŘ, Josef Jan. Introduction of the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 65. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 66. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 67. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 68. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ and Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. (From macro to micro gis. Surveys of the Czech expedition in Bernhardsthal, Austria I.). In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
 69. ŠABATOVÁ, Klára. Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny (a vědecké vzájemnosti) (The origen of Lusatian (Lausitz) culture as the representation of change of opinion (and academic reciprocity)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX, No 1, p. 51-61. ISSN 0323-0570.
 70. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ and Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 253-254. ISSN 1211-7250.
 71. KOVÁŘ, Josef Jan and Pavel ROŠTÍNSKÝ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 251-253. ISSN 1211-7250.
 72. DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi (Survey in the close hinterland of Pohansko u Břeclavi). Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, vol. 50, No 53, p. 350-358. ISSN 0449-0436.
 73. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581.
 74. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Revisional Research of Backfill of Cistern at Vildenberk Castle, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 75. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 76. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420 („Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 pp.
 77. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava Archeologie v obrazech na Masarykově univerzitě v Brně (The Exhibition "Archaeology in Pictures" at the Masaryk University in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 3, p. 75-77. ISSN 0323-2581.
 78. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu (The Exhibition about Medieval Village of Bystřec in Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 4, p. 407-411. ISSN 0323-2581.
 79. 2013

 80. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research of the Monastery in Dolni Kounice). In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 81. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk (Archaeology and Geocaching. The Case Study of Vildenberk). Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, vol. 73, No 6, p. 528-531. ISSN 1210-5538.
 82. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 143. ISSN 1211-7250.
 83. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ and Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník) (Černá Voda (Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 187. ISSN 1211-7250.
 84. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 85. KOVÁŘ, Josef Jan. Den otevřených dveří 2013 : Ústav archeologie a muzeologie (Opening Day 2013 : Institute of Archaeology and Museology). Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, 2013.
 86. DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi (Ten years of fied survey around the Pohansko near Břeclav). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. p. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1.
 87. KOVÁŘ, Josef Jan. Druhá světová válka: rok 1943. (The Second World War: The Year of 1943). In Den osvobození od nacismu 2013, ZŠ Jana Husa Brno. 2013.
 88. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč (Geoarchaeological and Geophysical Research of Church´s Vicinity in Březník, district Třebíč). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. p. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1.
 89. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 90. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba (Vildenberk Castle and its Building-up). Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 91. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje (The Graves of St. Cyril and Methodius). In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 92. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě (The Graves of St. Cyril and Methodius in Rome and in Moravia). In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 93. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH and Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky (Chronology of the Moravian Neolithic - preliminary results). In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. 2013.
 94. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk (To the Lords of Vildenberk Castle). Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 95. KOVÁŘ, Josef Jan. Kdy vznikla synagoga ve Velkém Meziříčí? O archeologickém výzkumu a jeho nálezech. (When the Synagogue in Velké Meziříčí Was Founded? About Archaeological Research and Its Finds). 1st ed. Praha: Roš chodeš. Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, 2013. 1 pp. Roč. 75, listopad 2013, s. 18. ISSN 1210-7468.
 96. OPLATEK, Stanislav and Stanislav VOHRYZEK. Ketkovice (okr. Brno-venkov) (Ketkovice (distr. Brno-venkov)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 204. ISSN 1211-7250.
 97. KOVÁŘ, Josef Jan. Konference "Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2012" ("Questions on the Neolithic and Eneolithic in our Countries 2012" Conference). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2013, vol. 18, No 2, p. 93-95. ISSN 1805-918X.
 98. KOVÁŘ, Josef Jan. Konference „Počítačová podpora v archeologii“ 23.–25. května 2012 v Lokti nad Ohří (The Conference "Computer Support in Archaeology", May 23rd-25th, 2012, in Loket nad Ohří). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, LXV, No 3, p. 92-93. ISSN 0323-2581.
 99. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 100. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 101. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.). In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 102. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.). In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 103. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 104. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery from Břeclav Louky od Břeclavska). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, p. 355-364. ISSN 0449-0436.
 105. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 106. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. (Questions About the Graves of St. Cyril and Methodius). In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 107. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč (IT Support During the Survey of a Church-hill at Breznik, Trebic District). In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 108. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy" (A Polemic to "Czech Hangover from the Great Moravia"). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, p. 145-147. ISSN 0323-0570.
 109. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže (Popularisation of Archaeology and History in Free Time Activities of Children and Youth). In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. p. 155-163. ISBN 978-80-905579-1-8.
 110. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 111. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí (Salvage Excavation of the Old Synagogue in Velké Meziříčí). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 112. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ and Zdeněk HÁJEK. Revizní výzkum části příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). (Revisional Excavation of the part of roundel's ditch in Těšetice-Kyjovice (Znojmo district)). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 113. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 114. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ and Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo (Surface Survey of the Basin of Únanovka/Těšetička Brook, Znojmo District). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 115. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. (Results of pre-emptive surveys in Jesenik district in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 116. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně (An Exhibition "Gold, Symbol of Power and Wealth" in Moravian Museum in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, p. 94-95. ISSN 0323-2581.
 117. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu (An Exhibition Project "Cyril and Methodius : Period, Lives, Work" at Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, No 3, p. 81-85. ISSN 0323-2581.
 118. MACHOVÁ, Barbora. Využití GIS a statistických metod v rámci prostorových analýz z pohledu mohylových pohřebišť a potenciálních mohylových pohřebišť z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa (The using GIS and statistical methods in the context of spatial analysis from the viewpoint of burial mounds and potential burial mounds in the area of Chřiby, Kyjovská pahorkatina and Ždánický les). In Zborník abstraktov z konferencie Počítačová podpora v archeológii 12, Kočovce, 22. - 24. máj 2013. 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 119. 2012

 120. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč (Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik, Trebic district). In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 121. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA and Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč (Application of Enviromental Methods During the Survey of a Church-hill at Breznik, Trebic District). In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 122. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 99-100. ISSN 1211-7250.
 123. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA and Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (Třebíč district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 139-140. ISSN 1211-7250.
 124. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology I (Europian Methodological Studies for Archaeologists I). Masarykova univerzita, 2012. 50 pp. plně e-learningový kurz.
 125. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology II (Europian Methodological Studies for Archaeologists II). Masarykova univerzita, 2012. 50 pp. plně e-learninigový kurz.
 126. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology III (Europian Methodological Studies for Archaeologists III). Masarykova univerzita, 2012. 50 pp. plně e-learningový kurz.
 127. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology IV (Europian Methodological Studies for Archaeologists IV). Masarykova univerzita, 2012. 50 pp. plně e-learningový kurz.
 128. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH and Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě : předběžné výsledky (Chronology of the Moravian Neolithic : preliminary results). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012, roč. 53, č. 1, p. 51-64. ISSN 1211-7250.
 129. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ and Miroslav VAŠKOVÝCH. Links between social changes and climatic events during the Neolithic. 2012.
 130. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Published by Ludvík Belcredi. Brno 2010.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 103-104. ISSN 0323-2581.
 131. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Finds on the Castle of Vildenberk, Brno-venkov District). In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 132. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže (Popularisation of Archaeology and History in Free-time Activities of Children and Teenagers). In Archeologie a veřejnost 6, Mělník. 2012.
 133. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 134. KOVÁŘ, Josef Jan and Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník (Presentation of Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik). Masarykova univerzita, 2012.
 135. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi (Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav). In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. p. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 136. KOVÁŘ, Josef Jan and Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 137. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011 (Excavation at the polycultural archaeological site Kostice : Zadní hrúd in the year 2011). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, p. 340-344. ISSN 0449-0436.
 138. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ and Miroslav VAŠKOVÝCH. Vztah proměn společnosti a klimatických eventů v neolitu (Links Between Social Changes and Climatic Events during Neolithic). In 31. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí Dobřany u Plzně. 2012.
 139. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. (A Rescue Survey of the Adolfovice Castle, Jesenik District.). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 140. 2011

 141. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ and Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) (The analysis of archaeological finds from an illegal excavation of an underground cistern at Vildenberk castle near Pozořice (Brno-venkov District)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, p. 61-76. ISSN 0323-0570.
 142. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Brno 2010.). Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 4 pp. roč. LXIII, č. 4, s. 715-718. ISSN 0323-1267.
 143. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. (To err is human, or two measuring and one dig. Wrong location of archaeological excavations in Moravia.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, p. 203-218. ISSN 1211-6327.
 144. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi (The fortification of Pohansko near Břeclav). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 145. KOVÁŘ, Josef Jan. Vápenná (okr. Jeseník). (Vapenna (Jesenik district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2011, vol. 52, No 2, p. 203-204. ISSN 1211-7250.
 146. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu (An Exhibition "Life on the Medieval Castle" in the Museum of Jesenik). Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, vol. 2011, No 2, p. 117-118. ISSN 1803-1382.
 147. 2010

 148. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC and Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi (The dendrochronological dating of early medieval agglomeration of Pohansko near Břeclav). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 112-138, 750-752, 39 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 149. NEUBAUEROVÁ, Michaela, Pavel MACHÁČEK and Josef Jan KOVÁŘ. Historie Jesenicka (History of Jesenik District). 2010.
 150. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 151. KOVÁŘ, Josef Jan. Lidská obydlí na Jesenicku od pravěku do středověku. In X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2010. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů. 1st ed. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2010. p. 83-85. ISBN 978-80-903867-8-5.
 152. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav) (Map of archaeological sites explored during systematic field prospection (district Břeclav)). 2010.
 153. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009 (Fifty-year anniversary of the start of excavations at Pohansko near Břeclav 1959-2009). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 247-249. ISSN 0449-0436.
 154. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku (The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, No 2009, p. 92-105. ISSN 1211-5800.
 155. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? (Pohansko near Břeclav - Fortified centre at the Border?). In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. p. 83-93, 10 pp. ISBN 978-80-86931-47-0.
 156. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Život na středověkém hradě" (An Exhibition "Life on the Medieval Castle"). Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2010, vol. 2010, No 12, p. 33-33.
 157. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu (Excavations of the early medieval settlement and burial ground in Kostice - Zadní Hrúd). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 188-191. ISSN 0449-0436.
 158. 2009

 159. DRESLER, Petr and Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice (Archaology of the Early medieval period in the Czech and Slovak republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 222 pp. ISBN 978-80-210-4971-0.
 160. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí (Břeclav-Pohansko: The Status of the Analysis of suburbs). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
 161. MACHÁČEK, Jiří. Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, vol. 17, No 3, p. 248–267. ISSN 0963-9462.
 162. STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica and Šimon UNGERMAN. Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach (Glass beads from early medieval cemetery in Dolní Věstonice). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.–26. 4. 2006. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 136-149. ISBN 978-80-210-4971-0.
 163. OPLATEK, Stanislav. Vybrannyje glavy iz slovoobrazovanija russko-češskoj archeologičeskoj terminologii (Problems of word-formation in Russian archaeological terminology in comparison with Czech). In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno: Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. p. 95-102, 300 pp. ISBN 978-80-7399-889-9.
 164. DRESLER, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005 (Excavation of the destruction of the Fortification in Pohansko near Břeclav in the year 2005). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 30-37. ISBN 978-80-210-4971-0.
 165. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK and Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina (Hills of Zulova). 2009.
 166. 2008

 167. DOSTÁL, Bořivoj, František KALOUSEK and Jiří MACHÁČEK. Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren) (The Church from Pohansko near Břeclav (Moravia)). In Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellunstechnologische Analyse. 1st ed. Innsbruck: Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 2008. p. 63-77. Monogr. z. Frühgeschichte u.Mittelalterarchäologie. ISBN 978-3-7030-0457-5.
 168. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav (The baileys of the early medieval seat Pohansko near by Břeclav). In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
 169. HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. (Encyklopedia of Modern Methods in Archeology. Archaeometry.). 1st ed. Praha: Nakladatelství Libri, 2008. 230 pp. Archeologie, geografie, historie a PVH. ISBN 978-80-7277-230-8.
 170. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven (Great Moravia, East Frankish Empire and the Beginning of the origin of the state in the East Central Europe - an archaeological view). In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. p. 249-282, 35 pp. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
 171. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejich dějin. (Historical development of the Eastern Moravia in 10th - 14th century and contribution of archeaology in the research of its history). In Východní Morava v 10. až 14. století. Eds. L. Galuška, P. Kouřil a J. Mitáček. Brno: MZM Brno, AÚ AV ČR Brno, 2008. p. 7-39. neuv. ISBN 978-80-7028-319-6.
 172. PLAČEK, Miroslav and Peter FUTÁK. Královna a králové, Hodonín za rozkvětu českého státu (Queen and kings. Hodonín in period of prosperity of medieval Czech state). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 55-92. ISBN 978-80-254-2100-0.
 173. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Muzeologie a archeologie. Hledání postavení nového oboru v rámci společenských věd. (Museology and archaeology. Searching of the position of the new science in the context of the social sciences). In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského. 1st ed. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008. p. 6. ISBN 978-80-86611-28-0.
 174. OPLATEK, Stanislav. Neskoľko slov o termine (Several additional comments regarding the concept of term). In Slavica iuvenum IX. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. p. 233 - 240, 351 pp. ISBN 978-80-7368-598-0.
 175. MACHÁČEK, Jiří. Neustupný, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 978-80-7380-075-8. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008, LX, No 3, p. 611-613. ISSN 0323-1267.
 176. PLAČEK, Miroslav and Peter FUTÁK. Od kalicha přes úchvaty k zástavám, Husité a utrakvisté (1412-1511) (Hodonín in the period of hussite movement (1412-1511)). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 93-128. ISBN 978-80-254-2100-0.
 177. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. (Colonization of the Area and the Begining of Town and Castle Settlement to 1415.). In Velké Meziříčí v zrcadle dějin (red. Zdeněk Fišer). 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. p. 25-60, 35 pp. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 92. ISBN 978-80-7275-075-7.
 178. MACHÁČEK, Jiří. Palatium der mährischen Herrscher in Pohansko bei Břeclav (Palatium of Moravian rulers in Pohansko near Břeclav). Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2008, vol. 13, No 1, p. 107-125. ISSN 1427-4418.
 179. DRESLER, Petr, Michal KUČERA, Jiří MACHÁČEK, Radek PETRŽELKA, Marek VLACH and Ondřej ŽÍDEK. POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace (POHAN DATA SERVER - a digital warehouse of an archaeological institution). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. p. 30-46. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 180. PLAČEK, Miroslav. Předmluva (Preface). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 5-6. ISBN 978-80-254-2100-0.
 181. PODBORSKÝ, Vladimír. Sex, plodnost a úroda v pravěku Evropy (Sex, Fertility and Harvest in Prehistoric Europe). In 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Sborník a katalog výstavy Brno 14. 11. 2008 - 15. 2. 2009. První. Brno: Muzeumměsta Brna, 2008. p. 27-41. ISBN 978-80-86549-45-3.
 182. KOVÁŘ, Josef. Současný stav archeologie na Jesenicku (A current archaeological situation in the region of Jesenicko). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2008, vol. 9, No 1, p. 84-85. ISSN 1213-0192.
 183. MACHÁČEK, Jiří. Středoevropský model a jeho archeologické testování (The Central European Model and its Archaeological Verification). Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, vol. 106, No 3, p. 598-626. ISSN 0862-6111.
 184. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Jaromír ŠMERDA. Svítání středověku (Doba Slovanů a přemyslovských knížat) (Dawn of the Middle Ages (Times of the Slavs and Přemyslid dukes)). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 36-54. ISBN 978-80-254-2100-0.
 185. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
 186. MACHÁČEK, Jiří. Úvod (Introduction). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. p. 3-5. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 187. PLAČEK, Miroslav. Úvod (Krajinný a topografický rámec) (Introduction (Landscape and Topography)). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 7-15. ISBN 978-80-254-2100-0.
 188. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Jaromír ŠMERDA. V mlhách pravěku (Hodonínsko do příchodu Slovanů) (In the fog of prehistory (Hodonín region before arrival of Slavs)). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 16-35. ISBN 978-80-254-2100-0.
 189. KAZDOVÁ, Eliška and Klára ŠABATOVÁ. Výjimečná nálezová situace s plastikami střelického typu z Těšetic-Kyjovic (Exceptional finding situation with the Neolithic figurines of Střelice style from Těšetice-Kyjovice). In Pravěk nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. 14 pp. ISBN 978-80-86399-39-3.
 190. 2007

 191. BOUZEK, Jan. Archaeology and History: between literary and archaeological sources on Celtic migrations. Graecolatina Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2007, vol. 21, No 1, p. 153-164, 10 pp. ISSN 0567-8269.
 192. UNGER, Josef. Diváky (okr. Břeclav). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007. p. 15. ISBN 978-80-86399-30-0.
 193. SALAŠ, Milan and Klára ŠABATOVÁ. Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6. 10. 2006 (IX. conference Urnfield and Hallstatt period.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 331 pp. ISBN 978-80-254-0954-1.
 194. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. p. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
 195. KRÁLÍK, Miroslav and Ladislav NEJMAN. Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. Journal of Ancient Fingerprints. London: Ancient Fingerprints Society, 2007, vol. 1, No 1, p. 4-15.
 196. HLOŽEK, Martin and Eliška KAZDOVÁ. Fragmentárnost nálezů lengyelské figurální plastiky ve světle experimentů (Fragmentation of Lengyel figurines in light of experiments). In Archeologické studie Univerzity Hradec Králové. svazek 1. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 55-60. ISBN 978-80-7041-561-0.
 197. KOVÁŘ, Josef and Lenka PLŠKOVÁ. Hradisko u Senorad: tehdy a teď. Otázka vypovídací hodnoty starých archeologických sbírek na příkladu neolitické a eneolitické lokality z jihozápadní Moravy. (The Senorady Hillfort: Then and now. The problems of the credibility of the old archaeological collections such as the Neolithic and Eneolithic site from the Southwest Moravia.). In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska. 1st ed. Hradec Králové: Archeologické studie Univerzity Hradec Králové, svazek 1., 2007. p. 189-194. ISBN 978-80-7041-561-0.
 198. PROKEŠ, Lubomír and Martin HLOŽEK. Identification of Some Adhesives and Wood Pyrolysis Products of Archaeological Origin by Direct Inlet Mass Spectrometry. Chemia Analityczna (Warsaw). 2007, vol. 52, No 52, p. 700-713. ISSN 0009-2223.
 199. ŠABATOVÁ, Klára. Kravsko u Znojma 26.-28. května 2004 (Kravsko at Znojmo, the 26.-28. May 2004). In Kazdová, E. - Podborský, V. (ed.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 3-6. ISBN 978-80-210-4330-5.
 200. VYKOUKOVÁ, Jitka, Helena BŘEZINOVÁ, Marek FIKRLE, Jaroslav FRÁNA, Miroslav KRÁLÍK, Michal LUTOVSKÝ, Alena SAMOHÝLOVÁ and Lubor SMEJTEK. Náramky z Turska-Těšiny: Několik pohledů na unikátní šperk únětické kultury (Bracelets from Tursko-Těšina: Several Perspectives on Unique Únětice Culture Jewellery). Archeologie ve středních Čechách. 2007, vol. 11, -, p. 205-225. ISSN 1214-3553.
 201. MACHÁČEK, Jiří. Peter Stadler, Quantitative Studien zur Archäologie der Awaren I. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2007, LIX, No 1, p. 163-168, 8 pp. ISSN 0323-1267.
 202. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System (Pohansko near Břeclav. Early mediaeval central place as a socio-economic system.). Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 pp. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
 203. MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK and Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi (Early Medieval Metal Working in Pohansko near Břeclav, Moravia). Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, No 1, p. 129-184. ISSN 0031-0506.
 204. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ and Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí (Early Medieval centre at Pohansko near Břeclav and its natural environment). Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, No 2, p. 278-314, 36 pp. ISSN 0323-1267.
 205. OPLATEK, Stanislav. Terminografická práce a terminografické prameny (Poznámky k tvorbě překladového slovníku pro pomezní vědní disciplíny) (Terminographical work and resources). In SLAVICA IUVENUM VIII. mezinárodní studentská vědecká konference. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. p. 33 - 40, 235 pp. ISBN 978-80-7368-407-5.
 206. KOS, Petr and Josef UNGER. Uhřice (okr. Hodonín) (Uhřice (okr. hodonín)). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007. p. 29-30. ISBN 978-80-86399-30-0.
 207. MACHÁČEK, Jiří. 8.3. Pohansko bie Břeclav (Lundenburg) (8.3. Pohansko near Břeclav (Lundenburg)). In Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelaterliche Niederösterreich. St. Pölten: NÖ Institut für Landeskunde, 2007. p. 155-159. Eine Publikation des NÖ Landesarchivs. ISBN 978-3-901635-11-3.
 208. 2006

 209. DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice (Early medieval archaeology in the Czech and Slovak republic). 2006.
 210. MACHÁČEK, Jiří. Breclav - Pohansko. Siedlungsagglomeration in Lesni skolka. Digitalkatalog der archäologischen Quellen (Břeclav - Pohansko. Settlement in Lesní školka. Digital Catalog of the Archaeological Sources). Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 211. MACHÁČEK, Jiří. Cena Jana Rulfa (Jan Rulf Award). Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006.
 212. ŠABATOVÁ, Klára, Miloš ČIŽMÁŘ, Milan SALAŠ and Petr VITULA. IX. konference doba popelnicových polí a doba halštatská (IX. conference Urnfield and Hallstatt period). 2006.
 213. ŠABATOVÁ, Klára. K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě (To the Final Development of the Tumulus Culture and the Begin of the Lausitz Urnfield Culture on the Middle and North Moravia). In Pravěk. Nová řada 14. Brno: Ústav archeologické památkové péče v Brně, 2006. p. 101-122. ISBN 80-86399-25-7.
 214. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989 (The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989). In Pravěk Supplementum 16. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. p. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 215. HEJHAL, Petr. Několik poznámek k raně středověkým birituálním mohylníkům východočeské mohylové oblasti (A few notes on the early medieval bi-ritual barrow cemeteries of the eastern Bohemian funerary-barrow region). In Vita Archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové - Pardubice, 2006. p. 95-106. ISBN 80-85031-68-X.
 216. MACHÁČEK, Jiří. Otto Gründler Memorial Endowment - Travel Award. Congress Awards Committee, The Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, 2006.
 217. MACHÁČEK, Jiří and Petr DRESLER. Počítačová podpora v archeologii 5 (Computer support in the archaeology 5). 2006.
 218. UNGERMAN, Šimon. Průvlečka s prodlouženým krčkem z Dolních Věstonic „Na pískách“. Původ, funkce a datování jednoho typu kování z raného středověku. (Rein-shackle from Dolní Věstonice "Na pískách". Origin, function and dating of one type of early mediaeval mounts.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2006, 10-11, No 1, p. 117-141. ISSN 1211-6327.
 219. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Recenze na Bořivoj Nechvátal a kol.: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha 2004, 667 str., 416 obr., XX tab. (Book review: Bořivoj Nechvátal a kol.: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha 2004, 667 str., 416 obr., XX tab.). Archeologické rozhledy. Brno: AU Praha, 2006, vol. 58, No 1, p. 192-193. ISSN 0323-1267.
 220. PAPOUŠEK, Dalibor. Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu (The Lord's supper in Corinth : towards the archaeology of social conflict). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, vol. 14, No 2, p. 207-224. ISSN 1210-3640.
 221. 2005

 222. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Emil KORDIOVSKÝ. Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen) (Material and Written Relics as a Historical Source (Archaeology and Archiv)). In Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. p. 23 - 29, 6 pp. ISBN 80-7275-056-9.
 223. FLÍDR, Aleš. Dějiny archeologického bádání na Podorlicku (History of Archaeological Research in Podorlicko). In Halda, Josef. Orlické hory a Podorlicko. 1st ed. Rychnov nad Kněžnou: Muzeum a galerie Orlických hor, 2005. p. 57-84. ISBN 80-86076-40-7.
 224. PODBORSKÝ, Vladimír. František Vildomec (1878-1975) Vědomil Vildomec (1921-1998). První. Brno (ČR): Ústav archeologické památkové péče v Brně a Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2005. 222 pp. Postavy moravské archeologie 2. ISBN 80-86399-20-6.
 225. UNGER, Josef and Vladimír HAŠEK. Geophysikalische Prospektion und archäologische Forschung in mährischen Kirchen. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft, 2005, 21/2005, p. 297-311. ISSN 1011-0062.
 226. DROZDOVÁ, Eva, David PARMA and Josef UNGER. Hromadný hrob obětí slovansko- maďarského střetu v 9. - 10. století u Brankovic (Collective burrial of victims from Slavonic - Hungarian conflict in 9. -10. century near Brankovice (Czech Reublic)). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, LVII, No 1, p. 167-179, 12 pp. ISSN 0323-1267.
 227. LOSKOTOVÁ, Irena and Hana JORDÁNKOVÁ. Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně (The tile stoves from the Minorite Monastry in Brno). Archaeologia historica. Brno: neuveden, 2005, 1/35, No 1, p. 445-456. ISSN 0231-5823.
 228. ŠVECOVÁ, Renáta and Pavel FOJTÍK. Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj (The find of so-called weave-comb from Lešany, Olomouc-district). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M 8-9. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 229-243, 25 pp. ISBN 80-210-3665-6.
 229. KUČA, Martin and Josef KOVÁŘ. Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov (A new evidences of the prehistoric settlement near Chudčice, Brno-venkov County). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, LVII, No 2, p. 200-202. ISSN 0323-2581.
 230. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky (Primeval ages of the Microregion of the Brook Těšetička/Únanovka). Brno (ČR): Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, 2005. 297 pp. ISBN 80-210-3676-1.
 231. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? (Early Mediaeval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg: munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia?). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2005, LVII, No 1, p. 100-138. ISSN 0323-1267.
 232. HEJHAL, Petr. Stav poznání raně středověkých mohyl v severovýchodních Čechách. In Archeologie doby hradištní v Čechách. Sborník příspěvků z pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum doby hradištní v Čechách, konaného v Plzni 19. - 21. 5. 2004. Plzeň, 2005. p. 88-92. ISBN 80-7247-044-2.
 233. PODBORSKÝ, Vladimír. Vzpomínka na Ing. Miroslava Bálka (Memory of Ing. Miroslav Bálek). Čižmář Miloš, redaktor; Stuchlík Stanislav, redaktor. In ČIŽMÁŘ, Miloš and Stanislav STUCHLÍK. Pravěk Nová řada 13. Brno (ČR): Ústav archeologické památkové péče Brno, 2005. p. 15-24. ISBN 80-86399-18-4.
 234. 2004

 235. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka (Archaeologia historica 29/04. XXXV. Conference Proceedings of Medieval Archaeologists of The Czech Republik and Slovakia. Primary thema: The Boundaries in the Life of Medieval Man). In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. p. 1-626. ISBN 80-7275-049-6.
 236. ŠABATOVÁ, Klára. Doklad kultu nebo výrobního zařízení? Ke střední době bronzové na sídliti v Přáslavicích (Evidence of a Cult or a Production Object? To the Middle Bronze Age on the settlement in Přáslavice, dis. Olomouc). In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 307-315. ISBN 80-210-3381-9.
 237. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. GIS and the Excavation of the Early Medieval Centre in Pohansko, Czech Republic. In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. BAR International Series 1227. Oxford: Archaeopress, Publisher of British Archaeological Reports, 2004. p. 246-249. ISBN 1-84171-592-1.
 238. PODBORSKÝ, Vladimír. Ideologiehaltigkeit und Ideologielosigkeit der böhmischen und mährischen Archäologie (Ideologie and without ideologie of the Czech and Moravian archaeology). Editoři. In GEDIGA, Bogusław and Wojciech PIOTROWSKI. Archeologia Kultura Ideologie. První. Biskupin - Wrocław: Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, 2004. p. 231-241. ISBN 83-915490-3-8.
 239. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera (Doc. Josef Unger's jubilee). Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, vol. 9, No 1, p. 429-434. ISSN 1211-6831.
 240. KAZDOVÁ, Eliška, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Klára ŠABATOVÁ. K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám (Honour of Vladimír Podborský. Friends and Students to the 70. birthday). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 530 pp. Ústav archeologie a muzeologie. ISBN 80-210-3381-9.
 241. PODBORSKÝ, Vladimír. Nové nálezy kovových nákrčníků v hrobech z doby bronzové na Moravě a jejich význam (New finds of metal necklaces in the graves from Bronze age in Moravia and their meaning). Editoři. In BÁTORA, Jozef, Václav FURMÁNEK and Ladislav VELIAČIK. Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Prvn9. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. p. 185-198. ISBN 80-88709-70-9.
 242. PODBORSKÝ, Vladimír. Nové nálezy kovových nákrčníků v hrobech z doby bronzové na Moravě a jejich význam (New finds of metal necklaces in the graves from Bronze age in Moravia and their meaning). Editoři. In BÁTORA, Jozef, Václav FURMÁNEK and Ladislav VELIAČIK. Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. První. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. p. 185-198. ISBN 80-88709-70-9.
 243. PODBORSKÝ, Vladimír. O rondelech, rondeloidech a kruzích vůbec (About Rondells, Rondelloids and circles in general). ERA 21 - ekologie, realizace, architektura. Brno: Vydavatelství ERA Brno, 2004, 4. ročník, č. 4/2004, p. 68-70. ISSN 1213-6212.
 244. LOSKOTOVÁ, Irena, Hana JORDÁNKOVÁ and David MERTA. Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století (The reflection of the internal war in the stove fitters production in the second half of the 15th century in Brno). Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2004, 1/29, No 1, p. 581-598. ISSN 0231-5823.
 245. MACHÁČEK, Jiří. Post-Roman towns and trade in Europe, Byzantium and the Near-East, New methods of structural, comparative and scientific analysis in archaeology. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2004, LVI, No 3, p. 694-696. ISSN 0323-1267.
 246. HEJHAL, Petr. Raně středověký hrob s kamenným obložením z Hradce Králové - Kuklen (?). Archeologie ve středních Čechách. 2004, 8/2004, No 2, p. 599-603. ISSN 1214-3553.
 247. MACHÁČEK, Jiří. Rekonstrukce kultiště na Pohansku u Břeclavi (The Reconstruction of the Pagan Sanctuary in Pohansko near Břeclav). ERA 21 - ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2004, vol. 4, No 4, p. 70-72. ISSN 1213-6212.
 248. MACHÁČEK, Jiří and Jiří GOLÁŇ. Velkomoravské hradisko Pohansko a jeho zázemí (Great Moravian Fortress Pohansko and its Hinterland). In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 1st ed. Břeclav: Moraviapress Břeclav, a.s., 2004. p. 513-526, 12 pp. Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. ISBN 80-86181-68-5.
 249. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky 16. výzkumné sezóny a jednání velké archeologické komise na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě (Results of the 16th research season and proceedings of great archaeological commission on greatmoravian stronghold Znojmo). Brno: AÚ AV ČR, 2004. 351 pp. Přehled výzkumů AÚ AV ČR, č. 43, 115-124. ISBN 80-86023-36-2.
 250. 2003

 251. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum katedry a jeho místo ve výuce budoucích učitelů dějepisu (Archaeological research of department of history and its place in education of future teachers). In Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 296-302. ISBN 80-210-3076-3.
 252. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie, historie a teorie systémů (Archaeology, History and the Theory of Systems). In Sedmdesát neustupných let. Plzeň: Katedra archeologie, FHS ZČU v Plzni, 2003. p. 121-129, 10 pp. Sborník k životnímu jubileu prof. E. Neustupného. ISBN 80-86473-63-5.
 253. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Back to the Future. Geo:connexion. Huntingdon: GEO:connexion Limited, 2003, volume 2, issue 1, p. 48-50. ISSN 1476-8941.
 254. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hledání Metodějova hrobu (Looking for grave of Methodius). In Dějiny ve věku nejistot. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. p. 151-176. Sborník k příležitosti 70. narozenin D. Třeštíka. ISBN 80-7106-647-8.
 255. KLÍMA, Bohuslav. Jednání mezinárodní archeologické komise na výzkumu velkomoravského mocenského centra ve Znojmě-Hradišti (Proceedings of international archaeological commission on greatmoravian centre in Znojmo-Hradiště.). In Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd č. 19. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 123-131. ISBN 80-210-3201-4.
 256. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Masaryk University unearths the past. Global Link, Intergraph Mapping and Geospatial Solutions International Newsletter. Huntsville: Intergraph, 2003, vol. 2003, No 1, p. 13.
 257. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Odraz interetnických vztahů v hmotné kulutře středověké Moravy (Reflection of interethnic relations in material culture of medieval Moravia). Archaeologica historica. Brno, 2003, vol. 28, No 1, p. 55-67. ISSN 0231-5823.
 258. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko-Břeclav. In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2003. p. 226-230. Band 23. ISBN 3-11-017535-5.
 259. UNGER, Josef. Rakvický katastr v pravěku a časné době dějinné. In Rakvice. 1st ed. Rakvice: Obecní úřad Rakvice, 2003. p. 11-20. ISBN 80-86810-00-3.
 260. MACHÁČEK, Jiří, Jiří GOLÁŇ and Michal KUČERA. The Application of GIS in the Archaeology - intra and inter site analysis in Breclav - Pohansko, Czech Republic. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, Proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. p. 246-262. ISBN 80-210-3223-5.
 261. KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří (The exhibition about the Lelekovice Castle in the Předklášteří). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, p. 273-274. ISSN 0449-0436.
 262. PODBORSKÝ, Vladimír. Zu den Anfängen der Erforschung der Lengyel-Kultur in Mähren (About beginning of the research of the Lengyel-culture in Moravia). Jerem E. a Raczky P. In JEREN, Erzsébet and Pál RACZKY. Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte. První. Budapest: Archaeolingua Budapest, 2003. p. 335-351. ISBN 963-8046-46-5.
 263. 2002

 264. MACHÁČEK, Jiří. Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů (Břeclav - Pohansko V.Settlement Agglomeration in Lesní školka. Digital Catalog of the Archaeological Sources.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 pp. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. ISBN 80-210-2820-3.
 265. MACHÁČEK, Jiří. Die neue Funde der ältesten verzierten frühslawischen Keramik in Mähren (The New Founds of the Oldest Decorated Early Slavic Ceramics in Moravia). In Frühe Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. 1st ed. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. p. 177-181. ISBN 961-6169-22-X.
 266. KOVÁRNÍK, Jaromír. Keramické votum z Božic, brázděný vpich a jiná zjištění, aneb Ján Lichardus má pravdu (The Ceramic Votum from Božice, "stab and drag" technique/Furchenstich and other Findings or Ján Lichardus is right). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 7, No 1, p. 33-52. ISSN 1211-6327.
 267. UNGERMAN, Šimon. Konstrukce honosných velkomoravských opasků (Construction of luxury belts of Great-Moravia period). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2002, vol. 7, No 1, p. 93-121. ISSN 1211-6327.
 268. PODBORSKÝ, Vladimír. Nad deseti ročníky obnoveného Pravěku (About ten years of the reneval Pravěk). In ČIŽMÁŘ, Miloš, Vladimír PODBORSKÝ and Stanislav STUCHLÍK. Pravěk Nová řada 11. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2002. p. 9-12. ISBN 80-86399-07-9.
 269. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Přínos archeologie pro poznání středověkých dějin Moravy a Slezska (The benefit of the archaeology for the recognition of the Moravian's and Silesia's history). In Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 I. úvodní svazek. Olomouc: Státní památkový ústav Olomouc, 2002. p. 122-128. xxx. ISBN 80-85227-33-9.
 270. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rakousko před Rakouskem (do roku 907) (Austria befor Austria (till the year 907)). In Veber, V. - Hlavačka, M. - Vorel, P. - Polívka, M. - Wihoda, M. - Měřínský, Z.: Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2002. p. 9-64. xxx. ISBN 80-7106-491-2.
 271. PODBORSKÝ, Vladimír. Studium religiozity pravěku jako varianta "archeologie nenalezeného" (Study of the Primeval Age Religion as variant of the "Notknow Archaeology"). Evžen Neustupný. In NEÚSTUPNÝ, Evžen. Archeologie nenalézaného. První. Dobrá voda u Pelhřimova, ČR: Katedra archeologie FHS ZČU v Plzni a Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002. p. 187-205, 14 pp. ISBN 80-86473-22-8.
 272. NEÚSTUPNÝ, Evžen. Studium religiozity pravěku jako varianta "archeologie nenalezeného" (Study of primeval Religions as sort of Notdiscovered-Archaeology). Red. Evžen Neustupný. In PODBORSKÝ, Vladimír. Archeologie nenalézaného. První vydání. Dobrá Voda u Pelhřimova (ČR): Katedra archeologie FHS ZČU v Plzni, 2002. p. 187-205, 14 pp. ISBN 80-86473-22-8.
 273. PODBORSKÝ, Vladimír. Výpověď bohatých hrobů horákovské kultury (Statement of the rich graves of the Horákov-culture). Čech P. a Smrž Z. In ČECH, Petr and Zdeněk SMRŽ. Sborník Drahomíru Kouteckému. První. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2002. p. 167-176. ISBN 80-901828-6-8.
 274. MACHÁČEK, Jiří. Wirschafltich-soziale Struktur des frühmittelalterlichen Zentrums und sein Hinterland (Economic - social Structure of the Early Medieval Center and its Hiterland). In Brücken für die Forschung. Abstracts. Bonn: Alexander von Humboldt - Stiftung, 2002. p. 20.
 275. 2001

 276. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum pravěkého sídliště Těšetice-Kyjovice (The Excavation of the Prehistoric Settlement in Těšetice-Kyjovice). Od Horácka k Podyjí. Znojmo, 2001, vol. 2001, No 2, p. 6-8. ISSN 1213-192X.
 277. MACHÁČEK, Jiří and Michal B. SOUKUP. Bibliografická služba a internet (Bibligraphy Service and Internet). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, No 1, p. 182. ISSN 0323-1267.
 278. ŠVECOVÁ, Renáta and Michal PŘICHYSTAL. Břeclav (k.ú. Poštorná, okr. Břeclav) (Břeclav (Poštorná, District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 149. ISSN 1211-7250.
 279. PŘICHYSTAL, Michal and Renáta ŠVECOVÁ. Břeclav (okr. Břeclav) (Břeclav (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 202-203. ISSN 1211-7250.
 280. PODBORSKÝ, Vladimír. Česká a moravská archeologie koncem 20. a na prahu 21. století (Czech and moravian archaeology in the end of the 20. and at the beginning of the 21. century). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, CXX, Supp. I, p. 87-123. ISSN 0323-052X.
 281. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Eva ZUMPFE. Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens (The Mining and the Settlements in the South-western Moravia). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001, vol. 26, No 1, p. 15-25. ISSN 0231-5823.
 282. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die Zentren Großmährens (The Centres of Great Moravia). In Velká Morava mezi východem a západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. p. 297-304. ISBN 80-86023-28-1.
 283. ŠVECOVÁ, Renáta. Diváky (okr. Břeclav) (Diváky (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 205-206. ISSN 1211-7250.
 284. KOVÁRNÍK, Jaromír. Dlouhé příkopy a řady jam (The Long Ditches and the Pit Lines). In Ve službách archeologie III. Přírodovědné metody v archeologii. 1st ed. Brno: AÚ AV ČR v Brně, MVS Brno, 2001. p. 99-106. ISBN 80-7275-029-1.
 285. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Großmährens: ein frühmittelalterlicher Staat zwischen Ost und West (Great Moravia: the Early Medieval State Between East and West). In Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. München: Verlag C.H.Beck o HG, 2001. p. 24-32. ISBN 3406459544.
 286. KAZDOVÁ, Eliška and Jaroslav PEŠKA. Häuser in einer Siedlung der Stichbandkeramik von Olomouc-Slavonín (The Houses in the Settlement of the Culture with Stroke-decorated Ceramics from Olomouc-Slavonín). Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2001, vol. 31, No 2, p. 185-204. ISSN 0342-734X.
 287. PODBORSKÝ, Vladimír. Hluboké Mašůvky v nejdávnější minulosti (Hluboké Mašůvky in the Deepest History). In Hluboké Mašůvky. Cestami věků od minulosti k dnešku. 1st ed. Hluboké Mašůvky: OÚ Hluboké Mašůvky, 2001. p. 5-17.
 288. KAZDOVÁ, Eliška. Importy lengyelské keramiky v prostředí kultury s vypíchanou keramikou (The Imports of Lengyel ceramics in the Milieu of Culture with Stroke-decorated Ceramics). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, M6, No 1, p. 39-51. ISSN 1211-6327.
 289. KOVÁRNÍK, Jaromír. Letecká archeologie na Moravě v roce 1999 a 2000 (The Aerial Archaeology in Moravia in 1999 and 2000). In Ve službách archeologie III. Přírodovědné metody v archeologii. 1st ed. Brno: AÚ AV ČR v Brně, MVS Brno, 2001. p. 107-113. ISBN 80-7275-029-1.
 290. BARTOŠÍKOVÁ, Zita. Nový časopis o rekonstrukcích a experimentu v archeologii (New journal of reconstructions and experiments in a archaeology). Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2001, vol. 8, No 1, p. 48-49. ISSN 1211-6866.
 291. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení střední Moravy v poslineárním neolitu (The Settlement in Postlinearband Neolithic from Central Moravia). In Pravěk - Supplementum 8. Brno: ÚAPP Brno, 2001. p. 78-96. ISBN 80-86399-03-6.
 292. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Počátky břeclavského hradu (The Origin of Břeclav-Castle). In Město Břeclav. 1st ed. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. p. 118-130. ISBN 80-7275-025-9.
 293. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Pohansko a GIS (Pohansko and GIS). GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, VIII, No 4, p. 30-33. ISSN 1211-1082.
 294. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav - ein bedeutendes Zentrum Großmährens (Pohansko near Břeclav - An Important Central Place of the Great Moravian Empire). In Velká Morava mezi Východem a Západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. p. 275-290. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17. ISBN 80-86023-28-1.
 295. UNGERMAN, Šimon. Poznámka k velkmoravskému nákončí z Rajhradic (okr. Brno-venkov) (Some remarks to strap-end from Great Moravia period found in Rajhradice). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, vol. 6, No 1, p. 167-176. ISSN 1211-6327.
 296. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Průvodce po exkurzi XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku (The Guidebook for the Excursion of XXXIII International Conference of Medieval Archaeology). Brntnice: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2001. 21 pp.
 297. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověká aglomerace Břeclav-Pohansko (Early Medieval Agglomeration of Břeclav -Pohansko). In Město Břeclav. 1st ed. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. p. 104-117. ISBN 80-7275-025-9.
 298. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Räumliche Analysen der archäologischen Daten von Pohansko bei Breclav/Lundenburg mit Hilfe des GIS (The Spatial Analysis of the Archaeological Data from Pohansko near Breclav/Lundenburg with the Support of GIS). In Archäologie und Computer 2000, Workshop 5. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2001. p. 44-61. ISBN 3-902086-03-3.
 299. ŠVECOVÁ, Renáta and Michal PŘICHYSTAL. Strachotín (okr. Břeclav) (Strachotín (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 245-246. ISSN 1211-7250.
 300. MACHÁČEK, Jiří. Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. (Study to Great Moravian Ceramics. Methods, Analysis and Synthesis, Models.). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 299 pp. ISBN 80-210-2525-5.
 301. ŠVECOVÁ, Renáta. Valtice (okr. Břeclav) (Valtice (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 253-254. ISSN 1211-7250.
 302. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Velká Morava - raně středověký stát mezi Východem a Západem (Great Moravia - the Early Medieval State Between East and West). In Češi a Němci, Dějiny-kultura-politika. 1st ed. Praha-Litomyšl: Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall, 2001. p. 17-23. ISBN 80-7185-370-4.
 303. ŠVECOVÁ, Renáta and Michal PŘICHYSTAL. Velké Bílovice (okr. Břeclav) (Velké Bílovice (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 171. ISSN 1211-7250.
 304. VYSTRČILOVÁ, Michaela and Miroslav KRÁLÍK. Zpráva o konferenci "Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii" (Information about conference "Methods of science in archaeology and anthropology"). Univerzitní noviny. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2001, vol. 8, No 3, p. 19-21. ISSN 1211-6866.
 305. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. 32. konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky (32-th Conference of the Medieval Archaeology in Czech Republic and Slovak Republic). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001, LIII, No 1, p. 90-91. ISSN 0323-2581.
 306. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. 70 let Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masyrykovy univerzity v Brně (70 Years of The Institute of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts Masaryk University in Brno). Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2001, vol. 9, No 1, p. 53-55. ISSN 1210-6658.
 307. 2000

 308. MACHÁČEK, Jiří and Andrej PLETERSKI. Altslawische Kultstrukturen in Pohansko bei Břeclav (Tschechische Republik) (Old Slavic Cult-Stuctures in Pohansko near Břeclav (Czech Republic)). Studia mythologica Slavica. Ljubljana: ZRC SAZU, 2000, III, No 1, p. 9-22. ISSN 1408-6271.
 309. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Eva ZUMPFE. Bronzene Hundeplastik aus der mittelalterlichen Wüstung Mähren, Mstěnice (Bez. Třebíč, CZ) - ihre chronologische Stellung und Funktion im Lichte ähnlicher Funde (The Bronze Sculpture of Dog from Medieval Village Mstěnice (Dostrict Třebíč, Moravia, CZ) - the Chronology and Funtion after Analogy). In "Gentes, Reges und Rom". Auseinandersetzung-Anerkennung-Anpassung. Festschrift für Jaroslav Tejral zum 65. Geburtstag. J. Bouzek - H. Friesinger - K. Pieta - B. Komoróczy (Hrsg.). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2000. p. 121-128. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 16. ISBN 80-86023-24-9.
 310. KOVÁRNÍK, Jaromír. Dějiny archeologického bádání na Znojemsku (The History of archaeology in Znojmo - District). In Sborník referátů 50 let archeologických výzkumů Filozofické fakulty na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzity v Brně, 2000. p. 95-125. ISBN 80-210-2546-8.
 311. MACHÁČEK, Jiří. Die heiligen Bezirke in Pohansko bei Břeclav-ein Beitrag zur Kenntnis des Heidentums und des Christentums der mitteleuropäischen Slawen im frühen Mittelalter, (The sacral area at Pohansko near Břeclav. A contribution to understanding the paganism and Christianity of the Central European Slavs in the Early Middle Ages). In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1st ed. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. p. 405-406. ISBN 3-8062-1544-8.
 312. KOVÁRNÍK, Jaromír. Dr. Otto Braasch v Brně (Dr. Otto Braasch in Brno). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000, vol. 52, No 4, p. 728-729. ISSN 0323-1267.
 313. KAZDOVÁ, Eliška and Lubomír ŠEBELA. Eneolitické osídlení hradiska u Brna-Bosonoh (okr. Brno-město) (Eneolithic settlement of hillfort near Brno-Bosonohy (District Brno-město)). In Pravěk Nová řada 9. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2000. p. 159-173. ISBN 80-86399-02-8.
 314. PODBORSKÝ, Vladimír. Genius loci pravěkých a raně středověkých ceremoniálních center (Genius loci of Prehistorically and Early Medieval Ceremonial Centrums). In In memoriam Jan Rulf. 1st ed. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000. p. 353-360. Památky archeologické, Supplementum 13. ISBN 80-86124-27-4.
 315. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hradisko Břeclav-Pohansko a počátky Břeclavského hradu (The Hillfort of Břeclav - Pohansko and the Biginning of Břeclav - castle). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 71-90. ISBN 80-210-2547-6.
 316. MACHÁČEK, Jiří. K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě (Absolute and Relative Chronology of the Ceramics of the Central Danube Cultural Tradition in south Moravia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2000, vol. 2000, 1,, p. 25-56. ISSN 1211-6327.
 317. KOVÁRNÍK, Jaromír. K významu antropomorfních a gynekomorfních nádob (The Meaning of Anthropo-morphological and Gyneco- morphological Vessels). In In memoriam Jan Rulf,. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000. p. 182-195. Památky archeologické, Supplementum 13. ISBN 80-86124-27.
 318. MACHÁČEK, Jiří. Konnie L. Westcott - R. Joe Brandon (eds.): Practical Applications of GIS for Archaeologists. A Predictive Modeling Toolkit. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000, vol. 52, No 3, p. 556-558. ISSN 0323-1267.
 319. KAZDOVÁ, Eliška. La decorazione della ceramica dipinta Morava. Ľ insediamento di Těšetice-Kyjovice (The Decoration of Moravian Painted Ceramics. The Settlement in Tešetice-Kyjovice). In Prime terrecotte dal cuore delľ Europa (V. Kruta, - M. Lička, eds.). Castello di Spezzano: Kronos BY Editions, 2000. p. 103-112. ISBN 2-910652-11-4.
 320. PODBORSKÝ, Vladimír. Mateřské božstvo v pravěkých dějinách lidstva (The Maternal Gods in the Prehistory of Men). Acta historica et museologica Universitatis Silensianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita Opava, 2000, vol. 5, No 1, p. 72-81. ISSN 80-7248-110-X.
 321. PODBORSKÝ, Vladimír. Mitteilungssymbolik in der Urzeit Mitteleuropas (The Symbols of the Communication in the Prehistory of the Central Europe). Eirene : studia Graeca et Latina. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2000, XXXVI, No 1, p. 7-19. ISSN 0046-1628.
 322. PODBORSKÝ, Vladimír. Modely funkční interpretace pravěkých rondelů (Models of Functional Interpretation of Prehistoric Circular Ditches). In 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 197-199. ISBN 80-210-2546-8.
 323. ŠVECOVÁ, Renáta. Nálezy kostenej a parohovej industrie z predveľkomoravských a veľkomoravských sídlísk na Pohansku u Břeclavi do roku 1995 (The Finds of the Objects of Bone and Horn from the Great Moravian Period in Pohansko near Břeclavu to 1995). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, vol. 5, No 1, p. 61-97. ISSN 1211-6327.
 324. HAŠEK, Vladimír and Jaromír KOVÁRNÍK. Nové nálezy pravěkých příkopů na Moravě (New Founds of the Prehistoric Ditches in Moravia). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, vol. 41, No 1, p. 233-237. ISSN 1211-7250.
 325. KOVÁRNÍK, Jaromír. Nové objevy pravěkých příkopů na Moravě (New Finds of Prehistoric Ditches in Moravia). In Sborník referátů 50 let archeologických výzkumů Filozofické fakulty na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 139-155. ISBN 80-210-2546-8.
 326. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1996. Olomouc 1997, 186 str., 113 obr., angl. a německé resumé (Review: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1996. Olomouc 1997, 186 str., 113 obr., angl. a německé resumé). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000, vol. 52, No 1, p. 438-439. ISSN 0323-2581.
 327. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Pohan - GIS der archäologischen Lokalität (Pohan - GIS about Archaeological Site). In Archäologie und Computer 1999. 1st ed. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2000. p. 103-146. ISBN 3-902086-01-7.
 328. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav (Pohansko near Břeclav). In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1st ed. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. p. 330-332. ISBN 3-8062-1544-8.
 329. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi po roce 1990. Příspěvek ke čtyřicátému výročí zahájení archeologických výzkumů (Pohansko near Břeclav after 1940. Report to Jubileum of 40 Years Archaeological Excavation). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 9-19. ISBN 80-210-2547-6.
 330. PODBORSKÝ, Vladimír. Poválečné archeologické výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU na Znojemsku a Břeclavsku (The Excavations of Institut of Archaeology and Museology FF MU in Znojmo and Břeclav District after the War). In 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 15-38. ISBN 80-210-2546-8.
 331. PODBORSKÝ, Vladimír. Přínos moravských výzkumů "rondelové archeologii" (The Asset of Moravian Excavation to Archaeology of Prehistoric Circular Ditches). In Pravěk Nová řada 9. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2000. p. 61-80. ISBN 80-86399-02-8.
 332. SVOBODA, Jiří, Lenka JAROŠOVÁ and Eva DROZDOVÁ. The North Bohemian mesolithic revisited. The excavation seasons 1998 - 1999. Anthropologie. Brno: Anthropos Institute-Moravian Museum Brno, 2000, vol. 38, No 3, p. 299-312. ISSN 0323-1119.
 333. PODBORSKÝ, Vladimír. Ústav archeologie a muzeologie FF MU v letech 1997-1999 (The Insitut od Archaeology and Museology between 1997 and 1999). In Pravěk Nová řada 9. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2000. p. 446-448. ISBN 80-86399-02-8.
 334. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Úvodem (Preface). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 7. ISBN 80-210-2547-6.
 335. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, 11, 1998, 506 str. (Review: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, 11, 1998, 506 str.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000, vol. 52, No 1, p. 431-433. ISSN 0323-2581.
 336. PODBORSKÝ, Vladimír and Miroslav BÁLEK. Začátky letecké archeologie na jižní Moravě (The Biginning of Aerial Archaeology in South Moravia). In 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 59-84. ISBN 80-210-2546-8.
 337. MACHÁČEK, Jiří. Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998 (Report about archaeological excavation in Břeclav-Líbivá 1995-1998). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 39-62. ISBN 80-210-2547-6.
 338. 1999

 339. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum rondeloidu v Troskotovicích, okr. Znojmo (An archaeological excavation of the circular enclosure in Troskotovice, district of Znojmo). In Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval socio-ritual architecture in Moravia. 1st ed. Brno: Masyrykova univerzita v Brně, 1999. p. 139-167. ISBN 80-210-2194-2.
 340. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum rondelu v Běhařovicích, okr. Znojmo (An archaeological excavation of the circular enclosure in Běhařovice, district of Znojmo). In Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval socio-ritual architecture in Moravia. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. p. 25-40. ISBN 80-210-2194-2.
 341. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum rondelu v Rašovicích, okr. Vyškov (An archaeological excavation of the circular enclosure in Rašovice, district of Vyškov). In Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval socio-ritual architecture in Moravia. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. p. 87-95. ISBN 80-210-2194-2.
 342. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and L. KUNDERA. Bulhary, okr. Břeclav (Bulhary, distr. of Břeclav). In Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval socio-ritual architecture in Moravia. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. p. 41-55. ISBN 80-210-2194-2.
 343. PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné (Prehistoric and early historical times). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 325 pp. ISBN 80-210-2159-4.
 344. KAZDOVÁ, Eliška. Depot lineární keramiky s antropomorfní nádobou z Těšetic-Kyjovic (A Bandkeramik Culture hoard of ceramics with an anthropomorphic vessel). In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. 1st ed. Nitra: AÚ SAV, 1999. p. 125-132. ISBN 80-88709-41-5.
 345. KAZDOVÁ, Eliška. Der stichbandkeramische Baukomplex aus dem mit Palisade umgefriedeten Areal bei Pavlov, Südmähren (A Stroke-ornamented Ware Culture building complex within the palisaded enclosure near Pavlov, the southern Moravia). Preistoria Alpina. 1999, vol. 34, No 1, p. 34-44. ISSN 0393-0157.
 346. MACHÁČEK, Jiří. Evžen Neustupný (ed.): Space in prehistoric Bohemia. Prague: Institute of Archaeology 1998. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1999, LI, No 3, p. 577-579. ISSN 0323-1267.
 347. HAŠEK, Vladimír and Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum v areálu bývalého minoritského kláštera ve Znojmě (The Archeogeophysic and the Archaeological Excavation in the Former Monastery in Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999, vol. 40, No 1, p. 434-438. ISSN 1211-7250.
 348. HAŠEK, Vladimír and Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum zaniklého kostela sv. Jana Křtitele ve Znojmě (The Archeogeophysic and the Archaeological Excavation in the Defunct Church of the Saint John in Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999, vol. 40, No 1, p. 429-433. ISSN 1211-7250.
 349. PODBORSKÝ, Vladimír. K historické hodnotě archeologických pramenů (On historical value of archaeological sources). In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. p. 577-583. ISBN 80-902304-6-6.
 350. MACHÁČEK, Jiří. Na památku PhDr. Jany Vignatiové, CSc. (In memoriam of PhDr. Jana Vignatiová, Csc.). Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1999, vol. 1999, No 4, p. 62. ISSN 1211-3384.
 351. KAZDOVÁ, Eliška and Jaroslav PEŠKA. Olomouc - Slavonín 1. Sídliště s vypíchanou keramikou (Oloumouc - Slavonín 1. The Settlement with Strocked Pottery). 1st ed. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 1999. 210 pp. Archaeologiae Regionalis Fontes 2.
 352. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (Primeval socio-ritual architecture in Moravia). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 319 pp. ISBN 80-210-2194-2.
 353. PODBORSKÝ, Vladimír. Úmrtí PhDr. Vědomila Vildomce (Death of Phdr. Vědomil Vildomec). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1999, LI, No 3, p. 423. ISSN 0323-1267.
 354. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Území obce v pravěku až do pohusitské doby (Settlement area since prehistoric times until the period after the Hussite wars). In Prušánky, vinařská obec Podluží. 1st ed. Brno-Prušánky: Muzejní a vlastivědná společnost, Brno - Obecní úřad Prušánky, 1999. p. 13-54. ISBN 85 048-93-0.
 355. KOVÁRNÍK, Jaromír. Výsledky letecké archeologie na Moravě v r. 1995 (The Use of Aerial Archaeology in South Moravia in 1995). Přehled výzkumů 1995. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999, vol. 39, No 1, p. 505-516. ISSN 1211-7250.
 356. KOVÁRNÍK, Jaromír. Výsledky letecké archeologie na Moravě v r. 1996 (The Use of Aerial Archaeology in South Moravia in 1996). Přehled výzkumů 1996. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999, vol. 39, No 1, p. 516-518. ISSN 1211-7250.
 357. PODBORSKÝ, Vladimír. Význam prof. PhDr. Josefa Poulíka, DrSc. pro československou a evropskou archeologii (The importance of prof. PhDr. Josef Poulík, DrSc. for Czechoslovakian and European archaeology). In Sborník Prof. PhDr. Josef Poulík, DrSc. - rodák jiříkovický. 1st ed. Jiříkovice: Jiříkovice, 1999. p. 3-11.
 358. 1998

 359. KAZDOVÁ, Eliška. Jana Horáková - Marek Kalábek - Jaroslav Peška: Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourkovci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, XLVII, M 3, p. 101-102. ISSN 1211-6327.
 360. KOVÁRNÍK, Jaromír. Neue Entdeckungen römischer Feldlager nördlich von der Mitteldonau (A Newly Discovered Roman March Camp North of the Central Danube). In Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum v Brně, 1998. p. 87-109. LXXXII/1997. ISBN 80 - 7028 - 109.
 361. KOVÁRNÍK, Jaromír. Neuer Fund eines Bronzedepots in Mušov/Südmähren (Vorbericht) (A New Discovery of a Bronze Depot at Mušov, South Moravia). In Hänsel Bernhard, ed., Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas. Die Bronzezeit: das goldene Zeitalter Europas. 1st ed. Kiel: Council of Europe - Archaeological Heritage - Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung - Freie Universität Berlin, Seminar für Ur-, 1998. p. 509-523. Man and Environment in European Bronze Age. ISBN 3-9804322-2-X.
 362. KUČERA, Michal and Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi (POHAN - GIS). GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, vol. 98, No 6, p. 56-59. ISSN 1211-1082.
 363. KOVÁRNÍK, Jaromír. Poznámka k výskytu keramiky zdobené brázděným vpichem (Groove-incised decorated ceramics). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, Brno, 1998, vol. 98, No 1, p. 142-170.
 364. KAZDOVÁ, Eliška. Poznámky k intruzím keramiky v neolitických sídlištních objektech (Comment on Ceramic Intrusion in Neolithic Settlement Features). In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 1st ed. Turnov - Hradec Králové: OMČR Turnov, 1998. p. 60-70.
 365. KOVÁRNÍK, Jaromír. Pravěké kruhové příkopy na Moravě. Letecká archeologie, geofyzikální měření, archeologický výzkum a interpretace (Prehistoric Circular Ditches in Moravia. Aerial archaeology; geophysical measurement; archaeological research and interpretation). In Kouřil Pavel, Nekuda Rostislav, Unger Josef (ed.): Ve službách archeologie. Sborník k 60. Narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc. 1st ed. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1998. p. 145-161. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 10. ISBN 80-86023-13-3.
 366. KAZDOVÁ, Eliška and Jaroslav PEŠKA. Půdorysy domů na neolitickém sídlišti v Olomouci-Slavoníně (Floor Plans of Houses from a Neolithic Settlement in Olomouc-Slavonín). In Ústav Archeologické památkové péče Olomouc. Ročenka 1997. 1st ed. Olomouc: Ústav Archeologické památkové péče Olomouc, 1998. p. 56-69.
 367. MACHÁČEK, Jiří. Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition (A Study of the Ceramics of the Central Danube Cultural Tradition). Slovenská archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1998, XLV, 2,, p. 353-418. ISSN 1335-0102.
 368. HLADILOVÁ, Š. Terciérní fosilie z paleolitických lokalit Milovice, Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova. In Ve službách archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc. Brno: AÚ AV ČR Brno, 1998. p. 109-114. Spisy AÚ AV ČR Brno, sv. 10. ISBN 80-86023-13-3.
 369. KAZDOVÁ, Eliška. Vztahy mezi lidem s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou (Relations between the Stroked - and Moravian Painted Ware Cultures). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, XLVI, M 2, p. 79-88. ISSN 1211-6327.
 370. 1997

 371. KAZDOVÁ, Eliška, Lubomír ŠEBELA and Antonín PŘICHYSTAL. Besiedlung des Gebietes von Blučina (Bez. Brno - venkov) durch Träger der Stichbandkeramik (The Settlement of the Blučina Region (Brno-Rural District) by the Stroked Ceramic Culture). Přehled výzkumů 1993-1994. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1997, 1993-1994, No 1, p. 45-75. ISSN 1211-7250.
 372. PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné (A History of the Prehistoric and Early Historical Periods.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 325 pp. ISBN 80-210-1706-6.
 373. MACHÁČEK, Jiří and Evženie KLANICOVÁ. Die Gräber aus der Völkerwanderungszeit in Břeclav / Lundenburg - Líbivá (Graves from the Great Migrations Period at Břeclav (Lundenburg)-Líbivá). In Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. 1st ed. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1997. p. 57-65. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 8. ISBN 80-86023-07-9.
 374. BÁLEK, Miroslav, Gábor BERTÓK, Robert BEWLEY, Martin GOJDA, Georg KOKKOTIDIS, Jaromír KOVÁRNÍK, Ivan KUZMA, Judith OEXLE, Ján RAJTÁR, Zdeněk SMRŽ, Stilke HENNING and Visy ZSOLT. From the air - pictures of our common past in Europe. In From the air - pictures of our common past in Europe. Aerial Archeology in Central Europe. 1st ed. Dresden: Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte Dresden, 1997. 5 pp. ISBN 3-910008-20-8.
 375. KOVÁRNÍK, Jaromír. Gräber der Völkerwanderungszeit im Gebiet von Znojmo (Great Migration Period Graves from the Znojmo Area). In Tejral Jaroslav, Friesinger Herwig, Kazanski, Michel, eds., Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum (Materialien der Internationalen Fachkonferenz, Kravsko. 1st ed. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1997. p. 45-49. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 8. ISBN 80-86023-07-9.
 376. PODBORSKÝ, Vladimír. Je archeologie na rozcestí ? (Is Archaeology at a Cross-roads?). In Pravěk NŘ 6. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1997. p. 3-6.
 377. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. K problematice nekropolí druhé pol. 10. až počátku 13. století na Moravě. (Questions of Necropolises in Moravia From the Second Half of the Tenth Through the Thirteenth Centuries. Proceedings in Honour of the Seventieth Birthday of V. Nekuda.). Questions of Necropolises in Moravia From the Second Half of the Tenth Through t. In Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vl. Nekudy. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Moravské zemské muzeum., 1997. p. 87-94. ISBN 80-85-048-7-2.
 378. KOŠTUŘÍK, Pavel and Jiří MACHÁČEK. Komentář ke "Kodu moravské domácí eneolitické keramiky" (Commentary on "Code of Domestic Moravian Eneolithic Ceramics". Computer Support in Archaeology.). In Počítačová podpora v archeologii. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. p. 47-92. ISBN 80-210-1562-4.
 379. HAŠEK, Vladimír and Jaromír KOVÁRNÍK. Letecká a geofyzikální prospekce při výzkumu pravěkých kruhových příkopů (Aerial and Geophysical Survey in Research on Prehistoric Circular Ditches). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, M1, No 1, p. 57-79. ISSN 1211-6327.
 380. MACHÁČEK, Jiří. Metoda základního zpracování archeologických vědeckých dat s pomocí počítačové podpory (A Method of Basic Archaeological Data Processing With Computer Assistance). In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. p. 33-45. ISBN 80-210-1562-4.
 381. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi - pracoviště moderní archeologie (Pohansko near Břeclav: A Modern Archaeological Research Station). Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1997, vol. 1997, No 8, p. 20-22. ISSN 1211-6866.
 382. KAZDOVÁ, Eliška. Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě (Comment on Post-Linear Neolithic in Southwestern Moravia). In Z pravěku do středověku. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Moravské zemské muzeum, 1997. p. 36-41. ISBN 80-85048-72-8.
 383. KUČERA, Michal and Jiří MACHÁČEK. Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS (Theory and Practice of Conducting Archaeological Research Using GIS/LIS Methods). In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. p. 145-172. ISBN 80-210-1562-4.
 384. KAZDOVÁ, Eliška. Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1.skupiny (Stroked Ceramics From Těšetice-Kyjovice. Features of the Group 1). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, XLV, M 1, p. 31-45. ISSN 1211-6327.
 385. HLADILOVÁ, Š. Výsledky studia miocenních fosilií pavlovienských lokalit u Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova (sbírky Ústavu Anthropos MZM). (The Results of Study of the Miocene Fossils from the Pavlovien localities at Dolní Věstonice and Předmostí u Přerova (collections of the Anthropos Institute, Moravian Museum)). Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. Brno: MZM Brno, 1997, LXXXII, -, p. 65-78. ISSN 323-0510.
 386. KOVÁRNÍK, Jaromír. Využití letecké archeologie na jižní Moravě v r. 1994 (The Use of Aerial Archaeology in South Moravia in 1994). Přehled výzkumů 1993-1994. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1997, vol. 38, No 1, p. 332-342. ISSN 1211-7250.
 387. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Ždánicko ve středověku (The Ždánice Region in the Middle Ages). In Pravěk a středověk Ždánicka. 1st ed. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1997. p. 59-91. Knižnice MSAK sv.2.
 388. KOVÁRNÍK, Jaromír. 10 let letecké archeologie na Moravě (a v bývalém Československu) 1983-1993 (Ten Years of Aerial Archaeology in Moravia (and the former Czechoslovakia) 1983-1993). Přehled výzkumů 1993-1994. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1997, vol. 38, No 1, p. 311-331. ISSN 1211-7250.
 389. 1996

 390. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie a Internet (Archaeology and the Internet). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, M1, No 1, p. 82-89. ISSN 1211-6327.
 391. HAŠEK, Vladimír and Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzika v moravské středověké archeologii (Geophysics in Moravian Medieval Archaeology). Muzejní a vlastivědná práce : časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 1996, vol. 34, No 2, p. 65-88. ISSN 0027-5255.
 392. HÖSCHL, Viktor, Martin PUFFR, Miroslav BÍLÝ and Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzikální průzkum románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. K výročí 770 let města Znojma (Geophysical Research on the Romanesque Rotunda of St. Catherine in Znojmo. The 770th Anniversary of the City of Znojmo.). Vesmír. Praha: Vesmír, spol. s r. o., 1996, vol. 75, No 8, p. 436-441. ISSN 0042-4544.
 393. KAZDOVÁ, Eliška and Pavel KOŠTUŘÍK. Grabungssaison 1992 an der archäologischen Lokalität bei Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo) (The 1992 Excavation Season at the Archaeological Site near Těšetice-Kyjovice (Znojmo District)). Přehled výzkumů 1992. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1996, vol. 1992, No 1, p. 45-48. ISSN 1211-7250.
 394. KOVÁRNÍK, Jaromír. Nové archeologické lokality na Znojemsku a Břeclavsku v r. 1992 (New Archaeological Sites in the Znojmo and Břeclav Districts in 1992). Přehled výzkumů 1992. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1996, vol. 37, p. 94-99. ISSN 1211-7250.
 395. KOVÁRNÍK, Jaromír. Přínos letecké archeologie k poznání pravěku a rané doby dějinné na Moravě (1983-1995) (The Contribution of Aerial Archaeology Towards an Understanding of Prehistory and the Early Historic Period in Moravia). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1996, XLVIII, No 1, p. 177-193. ISSN 0323-1267.
 396. KOVÁRNÍK, Jaromír and Miroslav MINAŘÍK. Systematická letecká archeologická prospekce na jižní Moravě v r. 1992 (A Systematic Aerial Archaeological Survey of South Moravia in 1992.). Přehled výzkumů 1992. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1996, vol. 37, p. 94-99. ISSN 1211-7250.
 397. 1994

 398. KAZDOVÁ, Eliška, Karel SKLENÁŘ and Jana VIGNATIOVÁ. Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko (Archaeological Relics. Bohemia, Moravia, Silesia.). 1st ed. Opava: Optys, 1994. 249 pp. Museon 2. ISBN 80-85819-08-2.
 399. KAZDOVÁ, Eliška and Antonín PŘICHYSTAL. Nová lokalita s moravskou malovanou keramikou v Brně-Kníničkách (A New Site with Moravian Painted Ware in Brno-Kníničky). In Pravěk NŘ 4. 1st ed. Brno: Filozofická fakulta MU a Ústav archeologické památkové péče, 1994. p. 59-64. ISBN 80-210-1381-8.
 400. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení Brněnska ve středním a mladším neolitu. Kultury s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou (Settlements of the Brno-region in the middle and late Neolithic. Cultures with Stroked- and Moravian painted ware). In Pravěk Nová řada. 1st ed. Brno: Filozofická fakulta MU a Ústav archeologické památkové péče, 1994. p. 43-57. ISBN 80-210-1381-8.
 401. KAZDOVÁ, Eliška. Sídliště s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou v Kuřimi, okr. Brno-venkov (Neolithic Settlements With Incised Moravian Painted Ceramics in the Kuřim Catastre, Brno-Venkov District.). Pravěk NŘ. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, vol. 1992, No 2, p. 23-59.
 402. KAZDOVÁ, Eliška and Lubomír ŠEBELA. Soubor vypíchané keramiky z polohy (Collection of Stroked Ceramic from the Location). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, vol. 39, E39, p. 9-29. ISSN 0231-7915.
 403. KAZDOVÁ, Eliška. Za profesorem Bořivojem Dostálem. (In the Era of Professor Bořivoj Dostál. Research Proceedings, Faculty of Arts, Masaryk University E 39.). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, vol. 39, E39, p. 7. ISSN 0231-7115.
 404. 1993

 405. PODBORSKÝ, Vladimír. Jak dále v archeologii na Moravě a ve Slezsku? (What is the Future of Archaeology in Moravia and Silesia?). In Pravěk NŘ 1. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 5-11. ISBN 80-210-0486-X.
 406. KAZDOVÁ, Eliška. K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě (The Burial Rites of the Stroked Ceramic Culture in Moravia). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, vol. 37, E37, p. 7-24. ISSN 1211-6327.
 407. PODBORSKÝ, Vladimír. Nástup zemědělské civilizace (neolit) (The Rise of Agricultural Civilization (Neolithic)). In Pravěké dějiny Moravy. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. p. 71-152, 122 pp. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. Sv.3. ISBN 80-85048-45-0.
 408. PODBORSKÝ, Vladimír. Poznámky ke kruhovým architekturám pravěké a raně historické Evropy (Notes on Circular Architecture in Prehistoric and Early Historic Europe.). In Pravěk NŘ 1. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 90-146. ISBN 80-210-0486-x.
 409. PODBORSKÝ, Vladimír. Přisvojovací egalitářská společnost raných dějin lidstva (Possesive Egalitarian Societies in the Early History of Humanity). In Pravěké dějiny Moravy. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. p. 68-70. Vlastivěda moravská. Země a lid. Sv.3. ISBN 80-85048-45-0.
 410. KAZDOVÁ, Eliška and Pavel KOŠTUŘÍK. The Neolithic Site at Těšetice, South-western Moravia. In Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 1st ed. Bratislava: Archeologický ústav SAV Nitra, 1993. p. 392-400. ISBN 80-88709-04-0.
 411. KAZDOVÁ, Eliška. Životní prostředí v době římské na Břeclavsku (The Environment During the Roman Era in the Břeclav Region). In XXI. mikulovská sympozia. 1st ed. Brno: Okresní archív Břeclav, 1993. p. 81-94. ISBN 80-85048-29-9.
 412. 1992

 413. MCGOWAN, Kevin and Jeffrey Alan VANDERZIEL. Investigations at Five Sites from the Elwood Experimental Field, Will County, Illinois. Urbana, Illinois, USA: Public Service Archaeology Program, 1992. 50 pp. PSAP Research Report No. 3.
Display details
Displayed: 1. 3. 2021 09:01