Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER and Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín) (Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, vol. 44, No 1, p. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
 2. 2018

 3. KREJČÍ, Lukáš, Jaromír KOLEJKA, Vít VOŽENÍLEK and Ivo MACHAR. Application of GIS to Empirical Windthrow Risk Model in Mountain Forested Landscapes. Forests. Basel: MDPI AG, 2018, vol. 9, No 2, p. nestránkováno, 18 pp. ISSN 1999-4907. doi:10.3390/f9020096.
 4. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA and Thakur SILWAL. GIS-Assisted Prediction and Risk Zonation of Wildlife Attacks in the Chitwan National Park in Nepal. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI AG, 2018, vol. 7, 9: 369, p. nestránkováno, 21 pp. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7090369.
 5. 2017

 6. DRESLER, Petr and Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav-Pohansko: vektorová dokumentace výzkumů 1959-2016 (Břeclav-Pohansko: vector map of archaeological excavations 1959-2016). 2017.
 7. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA and Kateřina BATELKOVÁ. Geocomputation and Spatial Modelling for Geographical Drought Risk Assessment: A Case Study of the Hustopeče Area, Czech Republic. Pure and Applied Geophysics. Basel: Springer International Publishing, 2017, vol. 174, No 2, p. 661-678. ISSN 0033-4553. doi:10.1007/s00024-016-1296-x.
 8. KOLEJKA, Jaromír. Inspirace ze setkání "gisařů-geografů" v Kluži na téma rizik (An inspiration from the meeting on risks of "GIS-geographers" in Cluj). Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2017, vol. 36, No 1, p. 63-64. ISSN 1213-1075.
 9. KOLEJKA, Jaromír and Aleš RUDA. Kamenicko – ikonické modely odhalují nenápadnou realitu (Kamenicko Area – Iconic Models Reveal Inconspicuous Reality). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, vol. 51, No 1, p. 28-31. ISSN 0044-4863.
 10. KOLEJKA, Jaromír and Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita (Pre-industrial and post-industrial landscape in Moravia: concept and reality). In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1st ed. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica, 2017. p. 57-66. ISBN 978-80-7458-095-6.
 11. KOLEJKA, Jaromír and Aleš RUDA. Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka (The choice of an area zonation method based on the territorial share of industrial society heritage. The post-industrial cultural landscape Kamenicko as a case study). Geografie - Sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2017, vol. 122, No 3, p. 335-358. ISSN 1212-0014.
 12. 2016

 13. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9.
 14. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT and Tomáš KREJČÍ. Geografická data a know how v aplikaci: Toxická havárie na železnici (Geographic data and know how in application: Toxic railroad accident). In Výroční konference České geografické společnosti. 2016.
 15. KOLEJKA, Jaromír, Kateřina BATELKOVÁ, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Jana ZAPLETALOVÁ and Petr RAPANT. Geografická data a poznatky ve scénářích podpory krizového řízení pomocí GIS (Geographic data and know-how in disaster management scenario supported by GIS). In Mezinárodní workshop "Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině". 2016. ISBN 978-80-86407-65-4.
 16. KOLEJKA, Jaromír, Kateřina BATELKOVÁ and Aleš RUDA. Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi (The geographical drought – a different view of the issue and its application in practice). In J. Rožnovský, J. Vopravil. PŮDNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO. 1st ed. Praha: Nakladatelství Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, 2016. p. 165-177. ISBN 978-80-87361-55-9.
 17. SILWAL, Thakur and Jaromír KOLEJKA. Human-wildlife conflict: Analysis of factors involved in wildlife attacts on humans in and around Chitwan National Park, Nepal. In Mezinárodní workshop "Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině". 2016. ISBN 978-80-86407-65-4.
 18. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ and Karel KIRCHNER. Identification of landslide sensitive areas for planning documents. In Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová. Sustainability of rural areas in practice. 1st ed. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. p. 506-513. ISBN 978-80-552-1574-7.
 19. SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA and Ram P SHARMA. Injury Severity of Wildlife Attacks on Humans in the Vicinity of Chitwan National Park, Nepal. Journal of Biodiversity Management and Forestry. London: Journal of Biodiversity Management and Forestry, 2016, vol. 5, No 1, 10 pp. ISSN 2327-4417. doi:10.4172/2327-4417.1000154.
 20. BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA and Aleš RUDA. Natural risks as limiting factors of rural development. In Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová. Sustainability of rural areas in practice. 1st ed. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. p. 390-397. ISBN 978-80-552-1574-7.
 21. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK and Jana OLÁHOVÁ. Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. p. 41-49. ISBN 978-80-210-8313-4.
 22. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: Identification, typology and value. In Halada Ľuboš, Bača Andrej, Boltižiar Martin. Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. 1st ed. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2016. p. 75-82. ISBN 978-80-89325-28-3.
 23. RAPANT, Petr, Jaromír KOLEJKA and Tomáš INSPEKTOR. Predikce rizika vzniku přívalové povodně s využitím dat meteorologických radarů (Prediction of flash flood risk using weather radar data). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, vol. 50, No 3, p. 162-166. ISSN 0044-4863.
 24. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT and Jana ZAPLETALOVÁ. The GIS support to measures on the ground in case of leakage of liquid pollutant on the road. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. p. 179-190. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 25. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ and Karel KIRCHNER. Výstraha před nebezpečím sesouvání na svazích (Landslide risk early warning). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, vol. 50, No 3, p. 136-140. ISSN 0044-4863.
 26. 2015

 27. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ and Karel KIRCHNER. Identification of Landslide Sensitive Areas for Planning Documents. In Sustainability of Rural Areas in Practive, Nitra, 3-4 December 2015. 2015.
 28. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK and Jana VOJTEKOVÁ. Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian) (Identification of conserved elements of the cuiltural landscape of Great Moravia by interpretation of historical maps and aerial photographs (on the xample of Mikulčice and Kopčany area)). Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, vol. 19, No 2, p. 62-75. ISSN 1337-9453.
 29. RAPANT, Petr, Milan LÁZECKÝ, Jaromír KOLEJKA and Lucie ORLÍKOVÁ. Nonparametric Prediction of the Onset of Regional Floods: Floods in North-western Bohemia, Czech Republic, 2010. In 3rd International Conference on Water and Society. 1st ed. Southampton: Wessex Institute of Technology, 2015. p. 111-122. doi:10.2495/WS150101.
 30. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER and Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky (A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, vol. 20, No 1, p. 113-132. ISSN 1805-918X.
 31. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ, Tomáš INSPEKTOR, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Lenka KŘÍČKOVÁ, Marek SMETANA and Jana ZAPLETALOVÁ. Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi (Scenarios of disaster management supported by geoinformation technology). 1st ed. Brno: UGN Ostrava a VŠB-TU Ostrava v nakladatelství SOLITON.CZ, 2015. 210 pp. ISBN 978-80-87621-07-3.
 32. RUDA, Aleš and Jaromír KOLEJKA. The Use of Real and Fictitious Surfaces for Territorial Distribution Assessment of Given Geographic Phenomenon. In Růžičková Kateřina, Inspektor Tomáš. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography - Surface Models for Geosciences. 1st ed. Cham: Springer Switzerland, 2015. p. 189-203. ISBN 978-3-319-18406-7. doi:10.1007/978-3-319-18407-4_16.
 33. KOLEJKA, Jaromír. Využití geoinformačních technologií pro krizový management (Application of geo-information technologies in disaster management). In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 34. 2014

 35. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 36. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 37. KOZEL, Jiří, Petr KOVÁCS, Jitka SPURNÁ, Pavel BOHUMEL and Andrea KÝNOVÁ. Kompas - webový GIS Masarykovy univerzity (Kompas - web GIS of Masaryk University). 2014.
 38. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ and Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. (From macro to micro gis. Surveys of the Czech expedition in Bernhardsthal, Austria I.). In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
 39. KOLEJKA, Jaromír and Martin KLIMÁNEK. The process of transition from industrial to post-industrial society identified in land use and land cover data: Case of the Czech Republic. In Ivan Bičík, Yukio Himiyama, Ján Feranec, Lucie Kupková. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume IX. 1st ed. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, 2014. p. 95-104. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume IX. ISBN 978-4-907651-10-7.
 40. KOLEJKA, Jaromír and Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka (Mapping and typology of the Czech post-industrial landscape). In Tadeusz Siwek, Vít Jančák. 120 let České geografické společnosti. 1st ed. Praha: Česká geografická společnost, 2014. p. 302-304. ISBN 978-80-905642-1-3.
 41. 2013

 42. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč (Geoarchaeological and Geophysical Research of Church´s Vicinity in Březník, district Třebíč). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. p. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1.
 43. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 44. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 45. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 46. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 47. KOLEJKA, Jaromír. Studium a výzkum na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, vol. 32, No 1, p. 72-75. ISSN 1213-1075.
 48. 2012

 49. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč (Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik, Trebic district). In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 50. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA and Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (Třebíč district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 139-140. ISSN 1211-7250.
 51. KOLEJKA, Jaromír and Lucie ZEJDOVÁ. Geoinformační analýza Komenského mapy Moravy (Geoinformational Analysis of Comenius Map of Moravia). Geografické informácie 16. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, vol. 16, No 1, p. 183-191. ISSN 1337-9453.
 52. BURIAN, Jaroslav and Jaromír KOLEJKA. GIS Ostrava a její změny (GIS Ostrava and its changes). GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, vol. 11, No 1, p. 18-19. ISSN 1802-4521.
 53. KOLEJKA, Jaromír. Hodnoceni rizika toxické havárie s modelováním a vizualizací podkladů (Risk Assessment of Toxic Accident Using Data Modelling and Visualizing). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, vol. 46, No 2, p. 85-89. ISSN 0044-4863.
 54. KOLEJKA, Jaromír. Post-Industrial Landscape – Return to Rural Affairs? Rural Studies. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organ, 2012, vol. 27, No 1, p. 113-133. ISSN 1642-4689.
 55. KOLEJKA, Jaromír and Martin KLIMÁNEK. Post-industrial landscapes in the Czech Republic - A GIS assisted search for present state. Geographia Napocensis. Cluj-Napoca: Academia Romana - Filiala Cluj-Napoca, 2012, vol. 6, No 2, p. 7-16. ISSN 1843-5920.
 56. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální transformace krajiny Kamenicka (Post-industrial Transformation of Kamenicko Landscape). In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár, Skalica, 23 - 24. október 2012. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
 57. KOVÁŘ, Josef Jan and Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník (Presentation of Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik). Masarykova univerzita, 2012.
 58. MIKITA, Tomáš, Martin KLIMÁNEK and Jaromír KOLEJKA. Usage of multidimensional statistic methods with MAXTOPEX factor for Windthrow risk assessment. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. Bad Orb: J. D. Sauerländer's Verlag, 2012, vol. 183, 3/4, p. 63-74. ISSN 0002-5852.
 59. KOLEJKA, Jaromír and Hana SVATOŇOVÁ. 2. Krizové procesy (2 Disaster processes). In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 34-47. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 60. 2011

 61. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK and Arnošt WAHLA. Mapové portály jako nástroj výuky geografie cestovního ruchu (Map Portals as a Tool for Teaching Geography of Tourism). Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, 12/2011, p. 30-37, 102 pp. ISSN 1804-252X.
 62. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. (To err is human, or two measuring and one dig. Wrong location of archaeological excavations in Moravia.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, p. 203-218. ISSN 1211-6327.
 63. 2010

 64. KOLEJKA, Jaromír, Lucie MISÁKOVÁ and Vladimír BRŮNA. Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study. Geografie - Sborník ČGS. Praha: Česká geografická společnost, 2010, vol. 115, No 3, p. 347-360. ISSN 1212-0014.
 65. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformatika pro krizové řízení (Geoinformatics for disaster management). GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2010, vol. 9, No 4, p. 16-17. ISSN 1802-4521.
 66. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK and Vladimír HERBER. Practicing GIS for secondary school pupils - dynamization of current methods or new innovative approaches? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. p. 418-424. ISBN 978-80-7368-903-2.
 67. TROJAN, Jakub and Jan TRÁVNÍČEK. Spatiality of functional units in rural landscape in the greater Brno area: Lipůvka-Lažany-Újezd. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2010, vol. 5, No 2, p. 209-217, 8 pp. ISSN 1802-1115.
 68. TROJAN, Jakub and Jan TRÁVNÍČEK. Svobodný software (open-source) jako inovace v sekundárním geoinformatickém vzdělávání - případová studie "Prakticky s GISy" (Open-Source as Innovation in Secondary Geoinformatics Education, case study "Prakticky s GISy"). Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2010, IV, No 1, p. 164-167, 183 pp. ISSN 1337-6748.
 69. KOLEJKA, Jaromír. 19. Kartografická škola v Polsku ve znamení DMT (19th Cartographic School in Poland under DTM). Geobusiness. Praha: Springwinter, s. r. o., 2010, 9., No 5, p. 31-31. ISSN 1802-4521.
 70. 2009

 71. NOVÁKOVÁ, Eva and Bohumil FRANTÁL. Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren. (Application of visualisation methods in spatial planning: a case of wind power installations.). Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie. Praha: Český úřad geodetický a kartografický, 2009, 55 (97), No 5, p. 111-113, 4 pp. ISSN 0016-7096.
 72. RUDA, Aleš. Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji (Tourism in relation to sustainable development). In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2009th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 253-260, 290 pp. ISBN 978-80-210-4883-6.
 73. FOLTÝNOVÁ, Darina, Aleš RUDA and Kateřina MRÁZKOVÁ. Kartografické dovednosti a interaktivní tabule ve výuce zeměpisu (Cartographical skills and interactive table in geography education). In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
 74. RUDA, Aleš. Role GIS v plánování udržitelného cestovního ruchu (The role of GIS in sustainable tourism planning). In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
 75. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. What Can We Learn from the Masters? - Color Schemas on Paintings as the Source for Color Ranges Applicable in Cartography. W. Cartwright, G. Gartner, A. Lehn (Eds.). In Cartography and Art. 1st ed. Berlin Heidelberg: Springer, 2009. p. 93-105. Lecture notes in geoinformation and cartography. ISBN 978-3-540-68567-8.
 76. 2008

 77. SVATOŇOVÁ, Hana. Agricultural landscape and its changes. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practis on the Onset of 21st Century. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2008. p. 133-138. edice PdF MU. ISBN 978-80-210-4600-9.
 78. MRÁZKOVÁ, Kateřina and Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 79. BANDROVA, Temenoujka L. and Milan KONEČNÝ. Cartography and GIS - Training School for Teachers in Geography. In 5th International Conference on Geographic Information Systems, Proceedings. Istambul: Fatih University Istambul, 2008. p. 721 - 727, 937 pp. ISBN 978-975-303-096-0.
 80. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění (Digital documentation of an archaeological excavation of a fortification). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 81. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel ČUPR, Martina KOBLIŽKOVÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Petr KUKUČKA, Tomáš BARTOŠ, Jakub HOFMAN, Milan SÁŇKA and Jiří JARKOVSKÝ. Exploring the ways how contaminated soils affect a global fate and cycling of POPs -- conceptual approach. Organohalogen Compounds. 2008, vol. 2008, No 70, p. 247-250. ISSN 1026-4892.
 82. FOLTÝNOVÁ, Darina and Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů (Geoinformatics in preparation of teachers). In Konference České geoprafické společnosti. 2008.
 83. KUBÍČEK, Petr and Darina FOLTÝNOVÁ. Geoinformatika ve veřejné správě (Geoinformatika in public administration). 2008.
 84. KUBÍČEK, Petr and Darina FOLTÝNOVÁ. Geoinformatika ve veřejné správě (Geoinformatika in public administration). In Geoinformatika ve veřejné správě. 2008th ed. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-031-9.
 85. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi (The economic hinterland of an early mediaeval centre in Pohansko near Břeclav). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. p. 120- 147, 29 pp. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 86. HEJČ, Michal, Jiří HŘEBÍČEK, František PILIAR and Zdeněk HORSÁK. Informační podpora integrovaného systému nakládání s odpady (Information Support of Waste Management Integrated System). In Soubor Odpadové fórum 2008. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2008. p. 4153-4156. ISBN 978-80-02-02013-4.
 87. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK and Jakub TROJAN. Rurální studia v zázemí Brna: Lipůvka-Lažany-Újezd (Rural studies in the Greater Brno Area: Lipůvka-Lažany-Újezd). In Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků - CD. 1st ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 259 pp. ISBN 978-80-7372-443-6.
 88. SVATOŇOVÁ, Hana and Kateřina MRÁZKOVÁ. Světový den geografických informačních systém. - GIS day 2008 (The World GIS day). 2008.
 89. KUMHÁLOVÁ - MIKYSKOVÁ, Jitka, Štěpánka MATĚJKOVÁ, Martina FIFERNOVÁ, Jan LIPAVSKÝ and František KUMHÁLA. Topography impact on nutrition content in soil and yield. Plant Soil Environment. ČR: ČAZV, 2008, vol. 54, No 6, p. 255-261, 48 pp. ISSN 1214-1178.
 90. 2007

 91. KONEČNÝ, Milan, Ferjan J. ORMELING and Vladimir S. TIKUNOV. Atlas Information Systems and Geographical Names Information Systems as contribuants to Spatial Data Infrastructure. In Proceedings the 5th International Symposium on Digital Earth. Berkeley, California: Projekt Digital Earth, 2007. p. 20-28, 350 pp. ISSN 2071-9388.
 92. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System (Pohansko near Břeclav. Early mediaeval central place as a socio-economic system.). Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 pp. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
 93. KVAPILOVÁ, Jana and Milan KONEČNÝ. Přehled používaných modelů pro krizový management a využití geografických informací. Bakalářská práce. (Overview and using of crises management models and implementation of geographic information. Bachelor's work.). 2007.
 94. HERBER, Vladimír and Jitka ŠKROTTOVÁ. Studium změn krajinné struktury (The study of the changes of landscape structure). In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. 1st ed. Plzeň: Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, 2007. p. 123-128. ISBN 978-80-7043-658-5.
 95. 2006

 96. MACHÁČEK, Jiří. Breclav - Pohansko. Siedlungsagglomeration in Lesni skolka. Digitalkatalog der archäologischen Quellen (Břeclav - Pohansko. Settlement in Lesní školka. Digital Catalog of the Archaeological Sources). Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 97. FOLTÝNOVÁ, Darina. GIS project education on primary school in the Czech Republic. In Computer in geographical education: a European perspective on developing exciting Geography. 1. vydání. Bucurest: Cartea Universitara, 2006. p. 42-48. Descrirea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei. ISBN 973-731-449-2.
 98. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK and Vladimír PLŠEK. Maps of georelief as derivates of digital elevation model. In XV Szkola kartograficzna „Świat techniki w kartografii". 1st ed. Wroclaw: Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoślaskiego, 2006. p. 31-32.
 99. KONEČNÝ, Milan, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ and Jiří ZBOŘIL. Multimedia textbook of Cartography and Geoinformatics. In International Symposium GIS Ostrava 2006 Informatics for geoinformatics. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2006. p. 12-17, 205 pp. ISSN 1213-239X.
 100. 2005

 101. BATKO, Michal. Advanced Authentication of ArcIMS Services. In 25th Annual ESRI International User Conference. San Diego, California: ESRI Press, 2005. p. 1-5, 6 pp.
 102. KOLEJKA, Jaromír. Application of integrated geospatial data in crisis management. In Geografie 16. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 68-74. ISBN 80-210-3208-1.
 103. SVATOŇOVÁ, Hana. Geografické aspekty středoevropského prostoru 2005 (Geographical Aspects of Central European Space 2005). 2005.
 104. ŘEZNÍK, Tomáš and Alois HYNEK. GIS pro Středozápadní Moravu: obsah a tvar (GIS pro Mid-West Moravia: content and form). In Geographical aspects of Central European space. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 51. ISBN 80-210-3759-8.
 105. BRÁTOVÁ, Květoslava and Milan KONEČNÝ. Legal aspects of GI Access in CR Public Administration (with respekt to EU projects). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2005, vol. 8, No 2, p. 145-153. ISSN 1505-0297.
 106. NAVRÁTIL, Josef and Jana NAVRÁTILOVÁ. Prostorové změny v rozmístění vegetace v NPR Ruda (CHKO Třeboňsko) za posledních 20 let (Spatial patterns of vegetation changes in nature reserve Ruda (CHKO Třeboňsko) during last 20 years). In Svatoňová H. (ed.) Geographicalk aspects of central European space, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. p. 58-74. ISBN 80-210-3795-8.
 107. KONEČNÝ, Milan. Strategic Plan of the ICA: Ways of Realization. In Journal of the Japan Cartographers Association. Science of Spatial Representation. Vol. 43, No. 1, 2005. Tokyo, Japan.: Japan Cartographers Association, 2005. p. 9 -16. ISSN 0009-4897.
 108. KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ and Ondřej HÁJEK. Stratified resampling of phytosociological databases: some strategies for obtaining more representative data sets for classification studies. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2005, vol. 16, No 4, p. 479-486. ISSN 110-9233.
 109. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Petr KUBÍČEK and Karel STANĚK. To design a reference model for integration geodata from various resources. In 11th EC-GIandGIS Workshop - ESDI: Setting the Framework - abstracts. 1st ed. Sardinie: European Commission, 2005. p. 158-158, 184 pp.
 110. 2004

 111. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. GIS and the Excavation of the Early Medieval Centre in Pohansko, Czech Republic. In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. BAR International Series 1227. Oxford: Archaeopress, Publisher of British Archaeological Reports, 2004. p. 246-249. ISBN 1-84171-592-1.
 112. HABERLE, Jan and Jitka KUMHÁLOVÁ - MIKYSKOVÁ. Výnosy obilovin, stabilita výnosů a půdně klimatické podmínky okresů České republiky (The yields of cereals, yield stability and soil-climate conditions of districts of the Czech Republic). Úroda. Česká republika: Profipress, 2004, vol. 52, No 11, p. 26-29. ISSN 0139-6013.
 113. 2003

 114. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Back to the Future. Geo:connexion. Huntingdon: GEO:connexion Limited, 2003, volume 2, issue 1, p. 48-50. ISSN 1476-8941.
 115. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Masaryk University unearths the past. Global Link, Intergraph Mapping and Geospatial Solutions International Newsletter. Huntsville: Intergraph, 2003, vol. 2003, No 1, p. 13.
 116. MACHÁČEK, Jiří, Jiří GOLÁŇ and Michal KUČERA. The Application of GIS in the Archaeology - intra and inter site analysis in Breclav - Pohansko, Czech Republic. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, Proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. p. 246-262. ISBN 80-210-3223-5.
 117. GOLÁŇ, Jiří. The Archaeological Predictive Modelling of Settlements Systems in Southeast Moravia. In Workshop 7. Archäologie und Computer 20.-22. November 2002. 1st ed. Wien: Wiener Stadtarchaeologie Wien., 2003. p. -, 5 pp. ISBN 3-902086-10-6.
 118. 2002

 119. MACHÁČEK, Jiří. Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů (Břeclav - Pohansko V.Settlement Agglomeration in Lesní školka. Digital Catalog of the Archaeological Sources.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 pp. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. ISBN 80-210-2820-3.
 120. VRANKA, Pavel and Jana HABARTOVÁ. Relations between marsh harrier (Circus aeruginosus) breeding successfulness and land use. In International Congress of Biodiversity Conservation and Management. 2002.
 121. HABARTOVÁ, Jana and Pavel VRANKA. Vliv okolní krajiny na hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) (The Efect of landuse on the nesting of marsh harrier (Circus aeruginosus)). In Zoologické dny. Brno, 2002.
 122. 2001

 123. VRANKA, Pavel. AutoCAD Land Development Desktop 2i. GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, 1/2001. ISSN 1211-1082.
 124. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. Automatizovaná tvorba barevných škál pro WWW kartografickou vizualizaci v GIS (Automatic creation of color csale for WWW cartographic visualization in GIS). In GIS Ostrava 2001. Ostrava: VSB - TUO, 2001. p. 1-6. ISBN 1213-2454.
 125. SVATOŇOVÁ, Hana. GIS a studenti učitelství zeměpisu (The GIS and students of teaching geography). In Geografické aspekty středoevropského prostoru1. Brno: MU Brno, 2001. p. 275-559. Geografie XII. ISBN 80-210-2664-2.
 126. KONEČNÝ, Milan. Global Spatial Data Projects: the roles of GIS and cartography. Invited Paper. (ICA Statement on SDI and Cartography. Proceedings on 5th Global Spatial Data Infrastructure Conference.). 2001st ed. Olomouc: Česká geografická společnost., 2001. 14 pp.
 127. VITURKA, Milan and Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (IV. International colloqium about regional sciences). Brno: ESF MU, 2001. 251 pp. ISBN 80-210-2748-7.
 128. KOLEJKA, Jaromír. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu (The Landscape of Czechia and Slovakia in present research). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 342 stran. ISBN 9788021054202.
 129. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Pohansko a GIS (Pohansko and GIS). GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, VIII, No 4, p. 30-33. ISSN 1211-1082.
 130. VRANKA, Pavel. Problémy s využitím lesnických typologických map v GIS (Problems with usage of forest typological maps in GIS). GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, 2/2001. ISSN 1211-1082.
 131. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Räumliche Analysen der archäologischen Daten von Pohansko bei Breclav/Lundenburg mit Hilfe des GIS (The Spatial Analysis of the Archaeological Data from Pohansko near Breclav/Lundenburg with the Support of GIS). In Archäologie und Computer 2000, Workshop 5. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2001. p. 44-61. ISBN 3-902086-03-3.
 132. VRANKA, Pavel. WinTopo - nástroj pro vektorizaci dat (WinTopo - vectorization tool). Brno: www.GEOinfo.cz, 2001.
 133. 2000

 134. HOFMANN, Alois. Experimentální pracoviště topograficko geodetické přípravy palby dělostřelectva. Brno: Vojenská akademie, 2000. 19 pp.
 135. MACHÁČEK, Jiří. Konnie L. Westcott - R. Joe Brandon (eds.): Practical Applications of GIS for Archaeologists. A Predictive Modeling Toolkit. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000, vol. 52, No 3, p. 556-558. ISSN 0323-1267.
 136. MACHÁČEK, Jiří and Michal KUČERA. Pohan - GIS der archäologischen Lokalität (Pohan - GIS about Archaeological Site). In Archäologie und Computer 1999. 1st ed. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2000. p. 103-146. ISBN 3-902086-01-7.
 137. PEŇÁZ, Tomáš, Vladimír VONÁSEK and Radek MATOUCH. Statistické sledování událostí v PO. In Požární ochrana 2000. 1st ed. Ostrava (Czech republik): Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. p. 422-435. Sborník přednášek, sv. 2. ISBN 80-86111-54-7.
 138. 1999

 139. MACHÁČEK, Jiří. Evžen Neustupný (ed.): Space in prehistoric Bohemia. Prague: Institute of Archaeology 1998. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1999, LI, No 3, p. 577-579. ISSN 0323-1267.
 140. 1998

 141. KUČERA, Michal and Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi (POHAN - GIS). GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, vol. 98, No 6, p. 56-59. ISSN 1211-1082.
 142. FRIEDMANNOVÁ, Lucie and Karel STANĚK. Pseudomapy - problém desktop GIS (Pseudomaps - problem of desktop GIS). GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč.98, No 6, p. 10-11. ISSN 1211-1082.
 143. 1997

 144. KUČERA, Michal and Jiří MACHÁČEK. Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS (Theory and Practice of Conducting Archaeological Research Using GIS/LIS Methods). In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. p. 145-172. ISBN 80-210-1562-4.
Display details
Displayed: 28/7/2021 02:46