Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2011

 1. PETR, Ondřej. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH V KONCEPČNÍCH MATERIÁLECH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY (Rural tourism in conceptual documents of the Czech Republic NUTS 3 regions). In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. p. 45-57. ISBN 978-80-210-5728-9.
  Name in Czech: VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH V KONCEPČNÍCH MATERIÁLECH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY
  Name (in English): Rural tourism in conceptual documents of the Czech Republic NUTS 3 regions
  RIV/00216224:14560/11:00060272 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
  Petr, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: rural areas tourism NUTS 3 region development strategy program Czech republic
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Ondřej Petr, Ph.D., učo 99592. Changed: 18/3/2013 12:28.
 2. 2005

 3. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP, 2005. p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
  Name in Czech: Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně
  Name (in English): A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno
  RIV/00216224:14410/05:00015179 Proceedings paper. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 2/6/2006 19:17.
 4. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 4, p. 193-221. ISSN 0862-0350.
  Name in Czech: Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část
  Name (in English): A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.
  RIV/00216224:14410/05:00014726 Article in a journal. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 9/1/2007 19:50.
 5. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 5, p. 259-282. ISSN 0862-0350.
  Name in Czech: Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část.
  Name (in English): A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.
  RIV/00216224:14410/05:00014728 Article in a journal. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 9/1/2007 19:52.
 6. 2004

 7. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM] (Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neuvedeno.
  Name (in English): Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]

  Keywords in English: school; study; epidemiology; peer; program; prevention; drug; abuse; attitude; leisure

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 14/4/2004 12:19.
 8. 2003

 9. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.
  Name in Czech: Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť - výsledky tříleté studie
  Name (in English): Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study
  RIV/00216224:14410/03:00021241 Proceedings paper. Other medical fields. English. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Ouroda, Stanislav (203 Czech Republic) -- Šimůnek, Jan (203 Czech Republic)
  Keywords in English: student; drug; prevention; study; program; school; questionnaire; epidemiology

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 28/5/2008 11:40.
 10. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie (Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study). In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 379-404, 25 pp. ISBN 80-86669-02-5.
  Name in Czech: Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie
  Name (in English): Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study
  RIV/00216224:14410/03:00021200 Proceedings paper. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Ouroda, Stanislav (203 Czech Republic) -- Šimůnek, Jan (203 Czech Republic)
  Keywords in English: drug; abuse; attitude; epidemiology; study; student; school; prevention; program
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 28/5/2008 11:38.
 11. 2001

 12. KULHÁNEK, Petr, Robert VÍCHA, Richard ČMELÍK and Milan POTAČEK. Automatizovaný systém zkoušení KERBEROS (Automatic system of examination KERBEROS). In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1st ed. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. p. 138. ISBN 80-89029-22-1.
  Name (in English): Automatic system of examination KERBEROS
  RIV/00216224:14310/01:00004423 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Slovakia.
  Kulhánek, Petr (203 Czech Republic) -- Vícha, Robert (203 Czech Republic) -- Čmelík, Richard (203 Czech Republic) -- Potaček, Milan (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: computer; program; examination

  Changed by: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., učo 638. Changed: 23/6/2009 13:24.
 13. 1993

 14. SOPOUŠEK, Jiří, Aleš KROUPA, Radim DOJIVA and Jan VŘEŠŤÁL. The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1993, roč. 17, No 17, p. 229-236. ISSN 0364-5916.
  Name (in English): The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations
  RIV: Article in a journal. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. United States of America.
  Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Kroupa, Aleš (203 Czech Republic) -- Dojiva, Radim (203 Czech Republic) -- Vřešťál, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Program;Phase;Equilibrium Isobaric;Calculation
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 26/1/2015 13:58.
Displayed: 8/12/2022 00:52