Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005-2007. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, LVI, P 12, s. 5-38. ISSN 1211-3522.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Deutschunterricht bei Kindern mit Lernstörungen. In Foreign Language Teachers´ Conference at Grammar school Zabreh. 2008.

  2007

  1. FICTUMOVÁ, Jarmila. From robots to soap operas: 100 years of Czech-English borrowings. MED Magazine. The monthly webzine of the Macmillan English Dictionaries. 2007, roč. 2007, č. 47, s. webzine, 4 s.
  2. MIKLOVÁ, Martina. Opposition and Dissent in Czechoslovakia in the Era of "Normalization". In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw : OSW. Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW, 2007. s. 57-57. ISBN 83-903109-2-9.
  3. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. Přírodovědné aktivity ve školním vzdělávání. In III. konference Škola a zdravíF-7F. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. s. 1000-1003. ISBN 978-80-86633-98-5.

  2006

  1. DANČÁK, Břetislav. Financování českého univerzitního think tanku - případová studie Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. In DUŠEK, Miroslav a Marek SVOBODA. Think tanky a jejich společenský vliv. 1. vyd. Praha: Americké informační centrum při Velvyslanectví USA v Praze, 2006. 8 s. ISBN 8086226662.

  2005

  1. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 10.

  2004

  1. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství. Výzkumná zpráva. Brno: PdF MU, 2004. 5 s. Výzkumné zprávy.

  2003

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka a Mojmír SVOBODA. Činnost Psychologického ústavu Filozozické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 7. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 5-18. ISBN 80-210-3130-1.

  2000

  1. PÁČOVÁ, Zdena a Hana ŠTEGNEROVÁ. Česká sbírka mikroorganismů-aktivity a servisní služby. In BIODEGRADACE IV. Praha: VŠCHT Praha a Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. Chrudim, 2000. s. 92-94. Sborník 000308. ISBN 80-7080-374-6.

  1998

  1. PÁČOVÁ, Zdena, Ludmila MARVANOVÁ, Eva URBANOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Czech Collection of Microorganisms-activities and services. In 21st Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 1998. s. 238.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 10:12