Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita. In Tělesná výchova a sport mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 58-67. ISBN 978-80-210-4858-4.

  2008

  1. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání. In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: VUT, 2008. s. 60 - 73, 15 s. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
  2. NUMERATO, Dino. Media Activities and Reflexivity: The Case of Czech Sports Actors. Media Studies. 2008, roč. 3, č. 3, s. 257-277. ISSN 1801-9978.
  3. NUMERATO, Dino. Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů. Mediální studia. 2008, roč. 3, č. 2, s. 154-174. ISSN 1801-9978.
  4. SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. More Sophisticated Thermodynamic Designs of Welds between Dissimilar Steels. Science and Technology of Welding and Joining. HUDSON RD, LEEDS LS9 7DL, ENGLAND: MANEY PUBLISHING, 2008, roč. 13, č. 1, s. 17-24. ISSN 1362-1718.
  5. HOUSER, Josef, Oldřich JANICZEK a Michaela WIMMEROVÁ. Nový protein rhodanasového typu u Acidithiobacillus ferrooxidans - funkční studie. In Chem. Listy 102, 365–404 (2008) - VIII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Chem. Listy 102, 365–404 (2008): Sigma - Aldrich, 2008. s. 376.
  6. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ a Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 19 -29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  7. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ a Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. První. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 211 - 220. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.

  2007

  1. MARTIŠOVÁ, Martina, Stanislav PEKÁR a Alexander GROMOV. Biology of Galeodes caspius subfuscus (Solifugae, Galeodidae). Journal of Arachnology. American arachnological society, 2007, roč. 35, č. 3, s. 546-550. ISSN 0161-8202.
  2. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pohyb a možné důsledky při organickém poškození CNS. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: PdF MU, 2007. s. 1-11. ISBN 978-80-7315-150-8.
  3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Jakub NETUŠIL a Hana MARTINÍKOVÁ. Statistical evaluation of the occurrence of Ixodes ricinus ticks in the urban locality of Brno Pisárky and the influence of some environment factors on their presence. Journal of Vector Ecology. 2007, roč. 32, č. 1, s. 29-33. ISSN 1081-1710.
  4. SOLDÁN, Tomáš, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Roman J. GODUNKO. Subimaginal and adult activity of a mayfly, Ecdyonurus silvaegabretae (Ephemeroptera, Heptageniidae) at the type locality (the Šumava Mountains, Czech Republic. In Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds): Aktuality šumavského výzkumu III – Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 2007. s. 63-64.

  2006

  1. KUTAL, Miroslav, Tomáš BARTONIČKA a Zdeněk ŘEHÁK. Potravní nabídka, potrava a lovecká aktivita netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) v. In Abstrakty z konference, Zoologické dny Brno 2006. 2006. vyd. Brno: Ustav biologie obratlovcu AVČR, 2006. s. 246-7, 2 s. ISBN 80-903329-4-3.

  2005

  1. ZUKAL, Jan, Hana BERKOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Activity and shelter selection by Myotis myotis and Rhinolophus hipposideros hibernating in the Kateřinská cave (Czech Republic). Mammalian Biology. Jena: German Society of Mammalogy, 2005, roč. 70, č. 5, s. 271-281. ISSN 1616-5047.
  2. BARTONIČKA, Tomáš a Zdeněk ŘEHÁK. Changes in activity and habitat use of the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus revealed by radio-tracking. In Abstracts of 19th Ogolnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Pokrzywna, 4-6 Listopada, 2005. 2005. vyd. Pokrzywna: Universitet Opolski, 2005. s. 10.
  3. VIDOVICOVÁ, Lucie. To be active or not to be active, that is the question:the preference model of activity in advanced age. Ageing international. Piscataway: Transaction Periodicals Consortium Rutgers University, 2005, roč. 30, č. 4, s. 343-362, 19 s. ISSN 0163-5158.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9.
  3. SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. Weld Joints Simulations of Heat-resistant Steels. In CALPHAD XXXIII. Krakow: Institute of Metallurgy and Material Science, Krakow, Polish Academy of Sciences, 2004. s. 148.

  2002

  1. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 s. Studium. ISBN 80-85947-80-3.
  2. ULDRIJAN, Stjepan, Vladimír KOTALA a Bořivoj VOJTĚŠEK. Regulace stability a aktivity nádorového supresoru p53. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2002, č. 96, s. 145-149. ISSN 0009-2770.

  2001

  1. PEKÁR, Stanislav a Jiří KRÁL. A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). Journal of Arachnology. American arachnological society, 2001, roč. 29, č. 3, s. 345-353. ISSN 0161-8202.
  2. PÁČOVÁ, Zdenka, Ivo SEDLÁČEK a Vlastimil ŠTĚTINA. Česká sbírka mikroorganismů jako centrum biologických zdrojů. In 22nd Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation on the topic of Health and microorganisms. Košice (Slovakia), 2001. s. 16.
  3. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Yuriy OHLASHENNYY, Ivo RUDOLF, Daniel HORÁK, Jiří LENFELD a Milan J. BENEŠ. Influence of metal ions on activity and stability of DNase I immobilized on hydrophilic particles. In The 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. 2001. vyd. Zagreb, Croatia: Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Croatia, 2001. s. 63-64.
  4. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-164. ISSN 1210-6313.

  2000

  1. KOVAŘÍK, Miroslav, Jan ZUKAL a Zdeněk ŘEHÁK. Aktivita netopýrů v Moravském krasu. Estavela. Brno, 2000, roč. 2, č. 4, s. 5-6. ISSN 1212-396X.

  1999

  1. ŠIMONÍK, Oldřich a Josef MAŇÁK. Budoucí učitelé a výchova k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti. 182 s. Brno: MŠMT, 1999. 182 s.
  2. LEXA, Matej a John M. CHEESEMAN. Genetic manipulation of the location of nitrate reduction and its effects on plant growth. In Plant Nutrition - Molecular Biology and Genetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. s. 59-63. ISBN 0-7923-5716-7.
  3. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN, Ladislava PRAXOVÁ a Eva SLONKOVÁ. Tělesná výchova na Masarykově univerzitě v Brně očima studentů prvního ročníku. Praha: FTVS UK Praha, 1999. s.43-45. TVM. ISBN 1210-7689.

  1997

  1. ZUKAL, Jan, Martin POKORNÝ a Zdeněk ŘEHÁK. Relativní početnost a aktivita netopýrů v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Vespertilio. Revúca a Praha: S.O.N., Revúca a ČESON, Praha, 1997, roč. 2, č. 1, s. 105-216. ISSN 80-967385-9-3.

  1994

  1. KORVAS, Pavel. Zkušenosti se zaváděním některých nových forem sportů a pobytů v přírodě na LF MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. s.228-9. Sborník prací PdF MU,svazek 128,řada tělových.č.9. ISBN 80-210-0874-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 00:16