Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2003

 1. HATTA, Takashi, Gouri MUKERJEE-DHAR, Jiri DAMBORSKY, Hohzoh KIYOHARA a Kazuhide KIMBARA. Cloning and characterization of a novel thermostable Mn(II)-dependent 2,3-dihydroxybiphenyl 1,2-dioxygenase from a PCB and naphthalene degrading Bacillus sp. JF8. Journal of Biological Chemistry, 2003, roč. 278, č. 24, s. 21483-21492. ISSN 0021-9258.
 2. NAGATA, Yuji, Zbyněk PROKOP, Soňa MARVANOVÁ, Jana SÝKOROVÁ, Marta MONINCOVÁ, Masataka TSUDA a Jiří DAMBORSKÝ. Re-construction of mycobacterial dehalogenase Rv2579 by cumulative mutagenesis of haloalkane dehalogenase LinB. Applied and Environmental Microbiology, 2003, roč. 69, č. 4, s. 2349-2355. ISSN 1098-5336.
 3. 2002

 4. MATOUŠEK, Jiří, J. MANOVÁ a P. VÁLKOVÁ. Biotransformation of some organic energetics and toxicity of products in aquatic environment. Chemické Listy, Prague: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96(S), č. 1, s. 285-286. ISSN 0009-2770.
 5. JESENSKÁ, Andrea, Milan BARTOŠ, Vladimíra CZERNEKOVÁ, Ivan RYCHLÍK, Ivo PAVLÍK a Jiří DAMBORSKÝ. Cloning, expression and preliminary characterization of novel haloalkane dehalogenase DhmA from Mycobacterium avium N85. Applied and Environmental Microbiology, 2002, roč. 68, č. 8, s. 3724-7453. ISSN 1098-5336.
 6. 2001

 7. MATOUŠEK, Jiří, J. MANOVÁ a P. VÁLKOVÁ. Biodegradace aromatických nitrosloučenin a využití bioluminiscence při stanovení toxicity rozpadových látek. In Ekoanalytika 2001 Testy toxicity, Seč 2001, Sborník konference. Seč: Ekoanalytika 2001, 2001. s. 148-152, 5 s. ISBN 80-7080-425-4.
 8. MATOUŠEK, Jiří, J. MANOVÁ a P. VÁLKOVÁ. Biodegradace aromatických nitrosloučenin a využití bioluminiscence při stanovení toxicity rozpadových látek. In Ekoanalytika 2001 - Testy toxicity, Sborník konference. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, 2001. s. 148-152. ISBN 80-7080-425-4.
 9. MATOUŠEK, Jiří, P. VÁLKOVÁ a J. MANOVÁ. Biotransformace energetických materiálů a stanovení toxicity jejích produktů ve vodném prostředí. In 10. Konference s mezinárodní účastí Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí, Sborník referátů. České Budějovice: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 2001. s. 74-82. ISBN 80-85887-43-6.
 10. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Migrace a biodegradace chlorovaných etylénů v horninovém prostředí. Podzemná voda, Bratislava: Slovenská asociácie hydrogeologov a Slovenský komitét Medzinarodnej hydrogeologickej asociácie, 2001, VII, č. 1, s. 45-56.
 11. 2000

 12. HORÁKOVÁ, Danuška. Bioremediace. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2000. 81 s. ISBN 80-7080-416-5.
 13. ŠTEGNEROVÁ, Hana a Zdena PÁČOVÁ. Identifikace a možnosti uložení biodegradujících mikroorganismů v CCM. In BIODEGRADATION IV. Praha: VŠCHT Praha a EKOMONITOR , spol. s r.o., 2000. s. 134. Sborník semináře 000308. ISBN 80-7080-374-6.
 14. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Ludmila KOTOUČKOVÁ a Jiří NEČA. Izolace a charakterizace bakterií degradujících 4-nitrokatechol. In Sborník souhrnů přednášek Tomáškovy dny 2000. 1. vyd. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, 2000. s. 23.
 15. 1999

 16. KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Miroslav NĚMEC, Dana HORÁKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Jiří PLOCEK. Úloha bakterií při degradaci 4-nitrophenolu. In Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1999. s. 12-69. ISBN 80-902013-2-6.
 17. 1997

 18. KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Miroslav NĚMEC, Danuška HORÁKOVÁ, Jiří PLOCEK a Zbyněk ZDRÁHAL. Biotransformace p-nitrofenolu kmenem Corynebacterium sp. 8/3 izolovaným z půdy. Scripta Medica, Praha, 1997, roč. 70, č. 5, s. 307-311. ISSN 1211-3395.
 19. HORÁKOVÁ, Danuška, Miroslav NĚMEC a Josef FELBER. The biological degradation of grease and oil in waste water. In ISEB´97 Meeting Bioremediation. první. Leipzig: UFZ Umweltforschungszentrum, 1997. s. 52.
 20. 1993

 21. HORÁKOVÁ, Dana a Miroslav NĚMEC. Gemisch von Mikroorganismen,dessen Verwendung zur Biodegra- dation von Kohlenwassrstoffen, sovie Verfahren zu seiner Applikation. 1993. Patent. Číslo: EP93/00897. Vydavatel: Europaisches Patentamt, Munchen. Místo vydání: Munchen. Název vlastníka: Biorem AG, CH.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2019 14:45