Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023. 232 s. ISBN 978-80-242-8740-9.

  2007

  1. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
  2. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Sozialformen und Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht (Forschunsgsbericht). In Germanistik an tschechischen Universitätetn. 1. vyd. Hradec Králové/Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 247-257. ISBN 978-80-7368-327-6.
  4. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.

  2006

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Irena SMETÁČKOVÁ. Škola jako genderovaný prostor. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. s. 14-19. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. s. 45-50. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X.

  2001

  1. NOVOTNÝ, Petr. Dospívající a sociální opora ve školní třídě. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 73-78. U 5-6. ISBN 80-210-2554-9.

  2000

  1. NOVOTNÝ, Petr. Středoškolský student ve školní třídě. In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000. s. 118-120. ISBN 80-85615-92-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 23:41