Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. JANČA, Boris. Co je to kompetence? In Think Together 2008 : vědecká doktorská konference. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 1-7. ISBN 978-80-213-1755-0.
 2. PAVLOVSKÁ, Marie. DV na PdF MU a příprava budoucích učitelů. In Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2008. s. 243-250, 250 s. ISBN 978-80-7368-615-4.
 3. FILIP, Jan. Funkcje, zadania i cele władzy państwowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej. In Władza w państwie współczesnym.Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji. 2008.
 4. PAVLOVSKÁ, Marie a Tomáš DOLEŽAL. Kompetence absolventa specializace DV. In DV na přelomu tisíciletí. DAMU Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008. s. 174-183, 219 s. ISBN 978-80-903901-2-6.
 5. 2007

 6. JANÍKOVÁ, Věra a Hans-Ulrich GRUNDER. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. 294 s. 1. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 7. SMÉKAL, Vladimír. Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní pomoci v sociální péči. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1. vydání. Litomyšl: Město Litomyšl, 2007. s. 7-12.
 8. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402, 6 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 9. GRENAROVÁ, Renée. The Qualities Deciding about the Professional Fitness of a Teacher of Foreign Languages at Today´s School. In Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. s. 103-106, 294 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 10. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae, 2007, roč. 2, č. 1, s. 54-66. ISSN 1802-4637.
 11. 2006

 12. KRÁTKÁ, Jana. Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství. In Študentské fórum, VIII. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia študentov doktorandského štúdia, konaného 2.-4. 6. 2005). Bratislava: PdF UK, 2006. s. 109-115, 7 s. ISBN 80-969146-5-0.
 13. DVOŘÁČEK, Tomáš a Tomáš ČECH. Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 30. ISBN 80-7041-476-6.
 14. JANÍK, Tomáš. Znalostní základ učítelovy kompetence. In DOLEŽALOVÁ, Jana a Daniela VRABCOVÁ. Kompetence na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 24-26, 3 s. ISBN 80-7041-404-9.
 15. 2005

 16. HORKÁ, Hana. Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005. s. 128-138, 11 s. ISBN 80-7041-199-6.
 17. KNOTEK, Jaroslav. Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, XIII, č. 1, s. 74 - 76. ISSN 1210-9126.
 18. 2003

 19. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 32-44, 12 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2020 14:40