Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Account Manager pro nereklamní příjmy. Brno: PdF MU Department of English, 2007. 2 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 2. DOUBEK, Michael, Jan MUŽÍK, Tomáš SZOTKOWSKI, Vladimír KOZA, Petr CETKOVSKÝ, Tomáš KOZÁK, Pavel ŽÁK, Jaroslava VOGLOVÁ, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Is FLT3 internal tandem duplication significant indicator for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patients from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). Neoplasma. Bratislava, 2007, roč. 54, č. 1, s. 89-94. ISSN 0028-2685.
 3. THON, Vojtěch, P. HARLE, J. SCHOLMERICH, P. KUKLINEK, Jindřich LOKAJ a RH STRAUB. Lack of dehydroepiandrosterone in type I and II hereditary angioedema and role of danazol in steroid hormone conversion. Allergy. 2007, roč. 62, č. 11, s. 1320-1325. ISSN 0105-4538.
 4. PRŮCHA, Petr. Vyjádření, osvědčení a sdělení a další obdobné úkony správních orgánů (tzv. jiné právní úkony). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-118. ISBN 978-80-210-4489-0.
 5. 2006

 6. NAKAMURA, T., Marcel ZÁMOCKÝ, Zbyněk ZDRÁHAL, Radka CHALOUPKOVÁ, Marta MONINCOVÁ, Zbyněk PROKOP, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Expression of Haloalkane Dehalogenase LinB in Pichia pastoris. 2006.
 7. PAVLOVÁ, Martina, Martin KLVAŇA, Andrea JESENSKÁ, Zbyněk PROKOP, Hana KONEČNÁ, T. SATO, M. TSUDA, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. The Identification of Catalytic Pentad in the Haloalkane Dehalogenase DhmA from Mycobacterium avium N85: Reaction Mechanism and Molecular Evolution. JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY. 2006, roč. 1/2006, č. 1, s. 9999-10007. ISSN 1047-8477.
 8. 2005

 9. CHROBÁKOVÁ, Táňa, Andrea JESENSKÁ, Radka CHALOUPKOVÁ, Marta MONINCOVÁ, Yukari SATO a Jiří DAMBORSKÝ. Cloning and Expression of Four New Putative Haloalkane Dehalogenases. 2005.
 10. 2004

 11. HAVLIŠ, Jan a Andrej SHEVCHENKO. Absolute Quantification of Proteins in Solutions and in Polyacrylamide Gels by Mass Spectrometry. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2004, roč. 76, č. 11, s. 3029-3036, 7 s. ISSN 0003-2700.
 12. TĚŠÍNSKÁ, Iva, Marta MONINCOVÁ, Andrea JESENSKÁ a Jiří DAMBORSKÝ. Cloning, Expression and Characterization of the Mycobacterial Haloalkane Dehalogenases Rv2296 and Rv2579. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2022 02:36