Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. KOLEJKA, Jaromír. Záhřeb v roce 2017. Země a cesty, Brno: Zeměpisné a vlastivědné sdružení, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 1-6. ISSN 1214-083X.
 2. 2015

 3. KOLEJKA, Jaromír. Česko-slovenský akademický seminář proběhl v Piešťanech. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2015, roč. 34, č. 1, s. 59-61. ISSN 1213-1075.
 4. 2014

 5. KOLEJKA, Jaromír. Geografie v Předuralí na Permské státní univerzitě. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2014, roč. 33, č. 2, s. 72-74. ISSN 1213-1075.
 6. 2013

 7. KOLEJKA, Jaromír. Jižní Sachalin: Rusko, Japonsko, SSSR/Rusko. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-5. ISSN 1214-083X.
 8. KOLEJKA, Jaromír. Studium a výzkum na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 1, s. 72-75. ISSN 1213-1075.
 9. DANĚK, Petr. Šest výzev pro výuku geografie. In Frajer, Daněk, Ptáček, Dušková, Smolová. Nové metody ve výuce geografie. první. Brno: Munipress, 2013. s. 7-11, 5 s. ISBN 978-80-210-6664-9.
 10. 2012

 11. BURIAN, Jaroslav a Jaromír KOLEJKA. GIS Ostrava a její změny. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, roč. 11, č. 1, s. 18-19. ISSN 1802-4521.
 12. KOLEJKA, Jaromír. Kalmycko - jediný budhistický stát v Evropě. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2012, roč. 124, č. 3, s. 7-12. ISSN 1214-083X.
 13. KOLEJKA, Jaromír. Na návštěvě na Ústavu ekologie a geografie Moldavské akademie věd. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, č. 1, s. 63-66. ISSN 1213-1075.
 14. KOLEJKA, Jaromír. Univerzitní geografické vzdělávání v přikaspické oblasti Ruska v Astrachani. Geografické informace, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, č. 2, s. 56-59. ISSN 1213-1075.
 15. KOLEJKA, Jaromír a Libor LNĚNIČKA. Velký úspěch českého týmu na světové geografické olympiádě iGeo 2012. Geografické informace, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, č. 2, s. 67-68. ISSN 1213-1075.
 16. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 2. Krizové procesy. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 34-47, 14 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 17. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 166-181, 16 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 18. 2011

 19. KOLEJKA, Jaromír, Eva KALLABOVÁ a Tatjana BORODINA. Geografický ústav Ruské akademie věd dnes. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 10, č. 1, s. 63-65. ISSN 1213-1075.
 20. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na Moskevské Lomonosově státní univerzitě. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 10, č. 1, s. 61-63. ISSN 1213-1075.
 21. KOLEJKA, Jaromír. Klasifikace a typologie moravské přírodní krajiny v ukázkách na topické a chorické úrovni. Acta Pruhoniciana, Průhonice: Akademie věd České republiky, 2011, roč. 5, č. 5, s. 111-134. ISSN 0374-5651.
 22. KOLEJKA, Jaromír a Eduard HOFMANN. Postřehy ze soutěže mladých českých geografů. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 10, č. 1, s. 46-47. ISSN 1213-1075.
 23. 2010

 24. KOLEJKA, Jaromír. Digital geographic data utilization in simulating toxic road accident. Riscuri si catastrofe, Cluj-Napoca: Casa cartii de stiinta, 2010, roč. 8, č. 1, s. 11-24. ISSN 1584-5273.
 25. KOLEJKA, Jaromír. Geovizualizácia dát o krajine na podporu riešenia krízových situácií. Geographia Cassoviensis, Košice: Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, 2010, roč. 4, č. 2, s. 50-55. ISSN 1337-6748.
 26. KOLEJKA, Jaromír. Krajina jako komplex - Krajina na mapě. 2010.
 27. KREJČÍ, Tomáš, Jaromír KOLEJKA a Karel KIRCHNER. Post-industrial landscape - identification and typology on local level. In Books of Abstracts. International Conference in Landscape Ecology, 3-6 September 2010, Landscape Structure, Functions and Management: Response to Global Ecological Change. 2010. ISBN 978-80-254-8064-9.
 28. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial Landscape – physical changes and social consequences. In Abstracts Regional Conference IGU, July 12-16, 2010, Tel Aviv. 2010.
 29. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální krajina České republiky – dostupná fakta, dokumentace a možnosti typizace. In Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 2010.
 30. KOLEJKA, Jaromír. Příspěvek fyzické geografie krizovému řízení. In Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě/Česká geografická společnost, 2010. s. 56-56, 1 s.
 31. BIČÍK, Ivan a Jaromír KOLEJKA. Rusko na fotografiích. Geografické rozhledy, Praha: Nakladatelství České geografické společn, 2010, roč. 19, č. 5, s. 32-33. ISSN 1210-3004.
 32. 2009

 33. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na Kamčatce. Geografie - Sborník Č eské geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2009, roč. 114, č. 1, s. 73-74. ISSN 1212-0014.
 34. 2008

 35. SVATOŇOVÁ, Hana. Agricultural landscape and its changes. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practis on the Onset of 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008. s. 133-138, 6 s. edice PdF MU. ISBN 978-80-210-4600-9.
 36. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 37. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů. In Konference České geoprafické společnosti. 2008.
 38. KOŽELOUH, Jiří. Nákupní řetezce - nové výzvy. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2008. 68 s. ISBN 978-80-87217-00-9.
 39. SVATOŇOVÁ, Hana a Kateřina MRÁZKOVÁ. Světový den geografických informačních systém. - GIS day 2008. 2008.
 40. FLEMMICHOVÁ, Zuzana a Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 41. MEČIAR, Jozef. The Object of Geography. "Geographical Sphere" or "Landscape Sphere"? In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 160-163, 4 s. ISBN 978-80-210-4600-9.
 42. 2007

 43. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Břetislav SVOZIL a Pavel SEDLÁČEK. Empirický průzkum sociální konstrukce geografie. In Kraft, Stanislav et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 87-97, 10 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
 44. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2007. s. 58 - 62, 5 s. ISBN 978-80-86633-91-6.
 45. KNECHT, Petr. Changing geographies: innovative curricula. Orbis scholae, Praha: PedF UK, 2007, roč. 2, č. 2, s. 166-169. ISSN 1802-4637.
 46. NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. ZEMĚPIS 6 - 1. díl - Vstupte na planetu Zemi. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007. 66 s. Seznam učebnic pro ZŠ, MŠMT ČR č.j. 8665/2007-22. ISBN 80-7289-080-8.
 47. 2006

 48. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Vladimír PLŠEK. Maps of georelief as derivates of digital elevation model. In XV Szkola kartograficzna „Świat techniki w kartografii". 1. vyd. Wroclaw: Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoślaskiego, 2006. s. 31-32, 2 s.
 49. PREIS, Jiří. Proč geografie HIV/AIDS? 2006. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. 132 s. Miscellanea geographica 12. ISSN 1213-7901.
 50. 2005

 51. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Appendix C Micropetrographic analysis. In ŠKRDLA, Petr. The Upper Paleolithic on the Middle Course of the Morava River. 1. vyd. Brno: Archeologický ústa Akademie věd, Středisko pro paleolit a paleoetnologii, 2005. s. 223-225, 229 s. Dolnověstonické studie, svazek 13/2005. ISBN 80-86023-70-2.
 52. SVATOŇOVÁ, Hana. Geografické aspekty středoevropského prostoru 2005. 2005.
 53. 2004

 54. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Geografické myšlení: jádro současných geografií. In Geografie a proměny poznání geografické reality. 2004. vyd. Ostrava: Ostravská universita, 2004. s. 68-77, 10 s. ISBN 80-7042-788-4.
 55. VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3504-8.
 56. MACHÁČEK, Jiří a Jiří GOLÁŇ. Velkomoravské hradisko Pohansko a jeho zázemí. In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 1. vyd. Břeclav: Moraviapress Břeclav, a.s., 2004. s. 513-526, 12 s. Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. ISBN 80-86181-68-5.
 57. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Jan ONDRÁČEK. Vliv některých geografických faktorů, které limitují možnosti rozvoje cykloturistiky ve vybraných lokalitách ČR. In Outdoor, 2004. 2004. vyd. Brno: MU, 2004. s. 16-17, 78 s. ISBN 80-7315-086-7.
 58. 2000

 59. HERBER, Vladimír, Alois HYNEK, Václav VALENTA a Václav BAŠTÁŘ. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., 2000. 88 s. ISBN 80-86034-44-5.
 60. 1999

 61. CHALUPA, Petr. Česká otázka v učivu zeměpisu. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 10 s. Spisy PdF MU č. 145. ISBN 80-210-2138-1.
 62. CHALUPA, Petr. Česká republika na konci století. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 9 s. ISBN 80-210-2147-0.
 63. CHALUPA, Petr. K postavení zeměpisu v tvořivé škole v první polovině příštího století. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 4 s. Sborník prací č.140. ISBN 80-210-1938-7.
 64. BORECKÝ, Daniel a Vencálek, Jaroslav. Slovácko, geografie místního regionu pro základní školy. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999. 15 s. učebnice. ISBN 80-86082-11-3.
 65. CHALUPA, Petr. Víte,že? 1. vyd. Praha: SPN Praha, 1999. 2 s. Biologie - chemie - zeměpis. ISBN 1210-3349.
 66. 1998

 67. MEČIAR, Jozef. Specifičnost geografie a interdisciplinarizace vysokoškolské výuky. Editoři: Šrámek, R., Němec, I. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 404-409. ISBN 80-210-1938-7.
 68. 1995

 69. HARDY, Stephen Paul. London and English Studies: A Conversation Piece. Brno Studies in English, Brno: Masarykova univerzita, 1995, XXI, č. 21, s. 107-126. ISSN 1211-1791.
 70. 1994

 71. ŘEHÁK, Stanislav a Violette REY. Prémices géographiques de la grande privatisation en 1992. Paris: ENS Fonteney-aux-Roses, 1994. 15 s. ISBN 2 902126 07 7.
 72. OPEKAR, Aleš. Z New Orleansu do Seattlu. Stručný americký pop zeměpis. Rock & Pop, 1994, roč. 5, 1-12,17-21, s. 21-22.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2020 12:14